Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold is heading to the top end of its current trading range, while oil has steadied after its rally. 

Gold
Source: Bloomberg

Gold stuck in a range

The bounce in gold is heading back towards the crucial $1284 level, but for now we remain stuck in the trading range of the past two weeks.

A break above this level is needed to signal a broader bullish move. Any weakness suggests a return to the $1264 support zone.

Gold chart

WTI pauses after run higher

WTI’s parabolic move has slowed somewhat, with a potential move to $55.67, if the downside gathers traction.

The bullish trend remains intact, unless we see a daily close below $54.00.

WTI chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.