Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är hävstång?
Vad är hävstång?

Vad är hävstång?

Hävstång gör att du kan få större exponering mot en viss marknad i förhållande till det kapital du behöver för att öppna en position. Hävstångsprodukter, som Turbo24, CFD:er, barriers och vanilla-optioner ökar både eventuella vinster och förluster.

Redo att börja handla med hävstång?

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Vad betyder hävstång inom trading?

Att handla med hävstång innebär att du tar en position som är värd mycket mer än beloppet som du lägger ut för att öppna den. Det betyder att du kan ta en position som är flera gånger större än beloppet som motsvarar din initiala insats.

När du handlar med hävstångsprodukter finansieras det mesta av positionens värde av din mäklare. I gengäld måste du betala en initial insats - vilket kan kallas för premie, köpesumma eller säkerhetskrav beroende på vilken produkt du handlar - som motsvarar en bråkdel av storleken på din position.

Bild på hur trading med hävstång kan fungera

Till exempel så kan du med ett säkerhetskrav på 20 % öppna en CFD-position på Siemens-aktier värd 1 000 € genom att bara lägga ut 200 €. Din mäklare lånar dig de resterande 800 € i början, vilket innebär att du kan öppna en position som är fem gånger större än din initiala insats.

Den här formen av trading skapar möjligheter till hög avkastning på ditt insatta belopp, men den ökar också risken för betydande förluster som kan stiga snabbt. Vi går igenom riskerna med hävstången mer i detalj längre ner.

Hävstång och säkerhetskrav

Hävstång och säkerhetskrav används ofta synonymt, men även om begreppen är nära förknippade så betyder de inte samma sak. När du öppnar en CFD-position med hävstång gör du en insättning som kallas för säkerhetskrav. Säkerhetskravet beräknas som en procentsats, till exempel 10 % av positionens totala värde.

Hävstången, å andra sidan, beräknas som ett förhållande. Med ett säkerhetskrav på 10 % får du en exponering mot en position som är värd tio gånger mer. I det här fallet är hävstångskvoten 10:1.

Om vi utgår från exemplet ovan och antar att det krävs 200 € för att öppna en position värd 1 000 €, så betyder det att säkerhetskravet motsvarar 20 % och att hävstångskvoten är 5:1.

Hur fungerar hävstången?

När du handlar CFD:er med hävstång får du betala ett säkerhetskrav som ger dig ökad exponering mot en underliggande tillgång. I princip så kan man säga att du reserverar en bråkdel av det totala värdet för att öppna din position. Även om du bara betalar en liten procentandel av positionens totala värde så kommer din totala vinst eller förlust att beräknas utifrån positionens hela storlek, inte storleken på säkerhetskravet.

Hävstången fungerar lite annorlunda för våra andra produkter. Med barriers och vanilla-optioner betalar du exempelvis en premie för att öppna en position som ger dig full exponering.

Premien motsvarar din totala risk när du köper en barrier- eller vanilla-option. När du säljer vanilla-optioner är din risk däremot samma som för vanliga långa eller korta positioner.

Med Turbo24 betalar du priset för turbowarranten när du öppnar din position och detta belopp motsvarar din maximala potentiella förlust. Precis som med alla våra andra produkter är den initiala insatsen här betydligt lägre än när du köper den underliggande tillgången direkt. Det betyder att du får en oproportionerlig tillgång till marknaden – och att du handlar med hävstång.

Tänk på att hävstången förstorar både dina vinster och dina förluster. Se alltid till att vidta åtgärder för att hantera dina risker när du handlar.

Du kan öva på att handla med hävstång utan att riskera några riktiga pengar genom att öppna ett kostnadsfritt demokonto.

Exempel på trading med och utan hävstång

Vi tänker oss att du till exempel vill köpa 100 stycken aktier i ett företag, för 10 € styck.
För att öppna en traditionell aktieposition hos en aktiemäklare skulle du behöva betala 100 x 10 € för att få en exponering på 1 000 € (utan hänsyn till courtage och andra avgifter).

Bild på exempeluträkning för trading utan hävstång

Om företagets aktiepris går upp med 2 € kommer dina 100 aktier nu att vara värda 12 € vardera. Om du stänger din position kommer du att ha gjort en vinst på 200 € i förhållande till din insats på 1 000 €. Om marknaden i stället hade gått ned och värdet på dina aktier hade fallit med 2 €, så hade du gjort en förlust på 200 €, dvs. en femtedel av det du betalade totalt för aktierna.

Säg, i stället, att du hade öppnat din position med CFD:er på samma aktie. Här hade du betalat ett säkerhetskrav på 20 % av aktiernas totala värde. Då hade du endast betalat 200 € för att öppna positionen, dvs. 20 % av den fulla exponeringen på 1 000 €.

Bild på exempeluträkning för trading med hävstång

Om företagets aktiepris stiger till 12 € skulle du fortfarande göra en vinst på 200 €, men till en mycket lägre kostnad.

Om aktiepriset i stället hade fallit med 4 €, skulle det för din CFD-position innebära en förlust på 400 €, vilket är dubbla ditt säkerhetskrav. Det här visar att en tradingstrategi med hävstång kan medföra en hög risk om du inte vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dig.

Vilka hävstångsprodukter kan jag handla?

Merparten av all hävstångshandel sker med derivatprodukter. I stället för att bli ägare till en tillgång handlar du då ett instrument vars värde bestäms av priset på den underliggande tillgången.

Börshandlade produkter

Med börshandlade produkter som Turbo24 kan du själv välja nivån på din hävstång. Turbo24 begränsar din risk, så du kan inte förlora mer än din initiala insats.

CFD:er

Contracts for difference (CFD:er) är ett avtal om att utbyta skillnaden i pris på en viss finansiell produkt mellan när positionen öppnas och när den stängs.

Barriers

Barriers är optioner som utfärdas med en inbyggd knock-out-nivå, eller ”barriär”. Om priset på den underliggande marknaden når knock-out-nivån stängs optionen automatiskt, så din risk är därmed begränsad. Du bestämmer själv nivån på din hävstång när du köper en barrier.

Vanilla-optioner

Våra vanilla-optioner liknar traditionella optioner. Du kan köpa en option som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en marknad. Du kan också sälja optioner för att tjäna en premie. Riskerna med optioner är dock komplexa och förlusterna potentiellt obegränsade.

Alla våra finansiella instrument har unika egenskaper, så du behöver ha fullständig koll på hur hävstången fungerar för ett visst instrument innan du handlar med det. Det här är väldigt viktigt eftersom hävstången påverkar varje produkts riskprofil.

Vilka tillgångar och marknader kan jag handla med hävstång?

Här är några av marknaderna som du kan handla med hävstång:

 • Aktier
  Hos oss kan du handla på över 13 000 internationella aktier, från blue chip-företag som Apple och Microsoft till s.k. frimärksaktier eller ”penny stocks”.
 • Valuta
  Världens mest handlade finansiella marknad. Vi erbjuder över 80 valutapar – från större till mindre och till och med exotiska par – som kan handlas dygnet runt.
 • Index
  Vi erbjuder över 80 globala aktieindex med spreadar från bara 1 punkt.
 • Råvaror
  Handla på 27 större råvarumarknader, bl.a. guld, olja, silver, naturgas och socker – till rådande marknadspris och utan fasta förfallodatum.
 • ETF:er
  Vi erbjuder över 2 500 ETF-marknader för handel på index, industrier, sektorer, valutor, råvaror eller aktiekorgar från en enda position.

Vad är hävstångskvot?

Din totala exponering i förhållande till premien, köpesumman eller säkerhetskravet kallas för hävstångskvot och uttrycks som ett förhållande. Till exempel så skulle en premie, köpesumma eller ett säkerhetskrav på 100 € ge dig samma exponering som en investering värd 1 000 €. Detta ger en hävstångskvot på 10:1.

Ett annat sätt att uttrycka detta på är att säga att din exponering är 10 gånger större än din initiala insats. Hävstångens kvot, eller nivå som det också kallas, varierar beroende på vilken marknad du handlar, storleken på din position samt vilket instrument du använder.

Normalt sett erbjuder mer volatila eller mindre likvida underliggande marknader en lägre hävstång för att skydda dina positioner från hastiga prisrörelser. Extremt likvida marknader, som exempelvis valutamarknaden, kan däremot erbjuda mycket höga hävstångsnivåer.

Med börshandlade produkter som Turbo24 och våra barrier-optioner bestämmer du själv hävstångskvoten när du öppnar en position. Ju större hävstång, desto mindre behöver du betala för att öppna positionen.

Hävstången ökar dock även din risk, så det är viktigt att förstå hur detta påverkar dina chanser att lyckas med din trade innan du öppnar en position.

I exemplet nedan kan du se hur hävstången påverkar din exponering om din initiala insats är 1 000 €:

Handel utan hävstång Handel med hävstång
Hävstångskvot 1:1 20:1 50:1 100:1 200:1
Insats 1 000 € 1 000 €
Exponering 1 000 € 20 000 € 50 000 € 100 000 € 200 000 €

Handel utan hävstång Handel med hävstång
Hävstångskvot 1:1 20:1 50:1 100:1 200:1
Insats 1 000 € 1 000 €
Exponering 1 000 € 20 000 € 50 000 € 100 000 € 200 000 €

Det är möjligt att andra tradingmäklare erbjuder större hävstång, men tänk på att en alldeles för hög hävstångseffekt kan få negativa konsekvenser för dina positioner.

Möjligheter och risker med att använda hävstång

 • Förstorade vinster. Du behöver bara lägga ut en bråkdel av positionens hela värde för att få samma vinst som på en position utan hävstång. När du handlar med hävstång multipliceras din vinst eftersom den beräknas utifrån positionens totala värde. Vid t.ex. CFD-handel gäller detta även för dina förluster.
 • Förstorade förluster. Hävstången förstorar både förluster och vinster. Det är enkelt att glömma hur stort kapital du egentligen riskerar eftersom den initiala insatsen är förhållandevis liten jämfört med vad du får betala för en position utan hävstång. Du kommer aldrig att förlora mer än den totala summan på ditt konto1, men du bör alltid ta med din positions fulla värde och en eventuell negativ utgång i beräkningen och vidta åtgärder för att hantera dina risker.
 • Frigjort kapital. Genom att handla med hävstång kan en trader frigöra kapital och använda det till andra investeringar. Du använder med andra ord hävstången för att få mer tillgängligt kapital att handla med.
 • Finansieringskostnader. När du handlar med hävstång får du låna pengar för att öppna den fulla positionen och för detta betalar du en initial insats. Om du vill hålla din position öppen över natten debiteras du en mindre avgift som täcker kostnaderna. När det gäller turbowarranter görs i stället en justering av knock-out-nivån.
 • Gå kort på marknaderna. När du handlar med hävstångsprodukter och spekulerar på marknadsutvecklingen kan du även dra fördel av fallande marknader, inte enbart stigande marknader. Detta kallas för att blanka eller gå kort. Om du handlar korta CFD-positioner eller säljer köpoptioner exponeras du dock för en potentiellt obegränsad risk eftersom de underliggande priserna kan fortsätta att stiga. Se alltid till att ha en strategi för riskhantering när du går kort.
 • Inga rättigheter som aktieägare. När du handlar med hävstång avstår du från att bli ägare till en tillgång och de förmåner som det ger. Till exempel kan hävstångsprodukter påverka utdelningar. Du får ingen utdelning utan vanligtvis läggs detta belopp till eller dras från ditt konto beroende på om du har öppnat en kort eller lång position. När det gäller turbowarranter leder en utdelning till att din knock-out-nivå justeras.
 • Dygnet runt-handel. Även om handelstiderna varierar mellan olika marknader så är vissa marknader, t.ex. större index och valutor, öppna dygnet runt.2
 • Margin call. Om en CFD-position rör sig till din nackdel kan din mäklare be dig att sätta in ytterligare medel på ditt konto för att hålla positionen öppen. Detta kallas för margin call. Som ett alternativ till att sätta in mer pengar på ditt konto kan du också stänga andra positioner för att minska din totala exponering.

Hävstång och riskhantering

Trading med hävstång kan vara riskfylld eftersom förlusterna kan överstiga din initiala insats. Men det finns ett flertal riskhanteringsverktyg som du kan använda för att minska eventuella förluster. Bland andra:

 • Stoppordrar: Genom att lägga till en stopp-loss-order till en befintlig position kan du begränsa dina förluster om marknaden rör sig till din nackdel. Marknaderna rör sig dock snabbt, och i vissa fall kan det leda till att din stopp inte triggas på den nivå som du har angett.
 • Garanterade stopp: Dessa fungerar på samma sätt som vanliga stopp-loss-ordrar, men triggas alltid på exakt den nivå som du har angett, även vid s.k. ”gapping” eller slippage. Om din stopp eller knock-out triggas behöver du betala en mindre premie utöver eventuella andra avgifter (gäller inte för turbowarranter).
 • Produkter med begränsad risk: Med dessa produkter är din risk begränsad till premien eller köpesumman som du får betala och du kan inte förlora mer än det här beloppet. Både Turbo24 och barriers är produkter med begränsad risk. När du köper vanilla-optioner är din risk också begränsad till premien som du betalade för optionen. När du däremot säljer vanilla-optioner är riskerna samma som för traditionella långa eller korta positioner.
 • Skydd mot negativ kontobalans: EU-reglering säkerställer att du inte kan förlora mer än saldot som finns tillgängligt på ditt konto. Om ditt konto hamnar på minus återställer vi det till noll utan att det kostar dig något.1

Även prislarm och limitordrar kan hjälpa dig att hantera din position.

När du handlar med produkter utan begränsad risk är det viktigt att du alltid ser till att ha tillräckligt med medel på ditt konto för att täcka din position samt eventuella löpande förluster.

Vi tittar på ett exempel: Tänk dig att du sätter in 800 € på ditt konto. Om du öppnar en CFD-position på Sverige30 med ett säkerhetskrav på 500 € så är din faktiska positionsstorlek värd 10 000 € (alltså 20 gånger mer).

Även om du har 300 € kvar på ditt konto kommer eventuella rörelser för din position att beräknas utifrån positionens totala värde, dvs. 10 000 €. Om marknaden skulle röra sig emot dig med mer än 3 % (300 €), hade du inte haft tillräckligt med medel på ditt konto för att täcka förlusterna och hålla positionen öppen.

Du skulle då ha hamnat på margin call. När detta händer kan du antingen stänga någon av dina andra öppna positioner för att frigöra medel, eller sätta in mer pengar.

Detta kanske intresserar dig…

Ta kontroll över din trading med hjälp av en rad olika riskhanteringsverktyg

Handla dygnet runt, fem dagar i veckan, med världens första dygnet runt-handlade turbowarrant2

Kontrollera din risk med våra unika barriers, eller handla med våra vanilla-optioner

1 Skyddet mot negativ kontobalans gäller enbart för tradingrelaterade skulder och är inte tillgängligt för professionella traders.
2 Läs mer om handel utanför ordinarie handelstider. Alla turbowarranter kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan, från måndag till fredag, förutom turbowarranter på aktier och vissa index (exempelvis HS50). Dessa följer istället den underliggande marknadens handelstider. Mer information hittar du här.