CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är hävstång?

Att handla med hävstång gör det möjligt för dig att få en mycket större exponering inom en viss marknad i förhållande till det kapital du behöver för att öppna en position. Hävstångsprodukter, som barriers, turbowarranter, CFDs och vanilla-optioner ökar dina eventuella vinster och även dina förluster.

Är du intresserad av att handla barriers hos IG?

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Förklaring av hävstång

Hävstång ("leverage" på engelska) utgör en central del av handeln med barriers, turbowarranter, CFDs och optioner, och kan utgöra ett kraftfullt verktyg för en trader. Med hjälp av hävstångseffekten kan du dra fördel av förhållandevis små prisrörelser. Din portfölj kan få ökad exponering och du kan få bättre utdelning på ditt kapital. Detta är en guide till hur du får ut det mesta av handeln med hävstång: hur handel med hävstång fungerar, när hävstång används och hur du kontrollerar riskerna.

Hur fungerar handel med hävstång?

Handel med hävstång fungerar på olika sätt beroende på vilken produkt du väljer att handla. När det gäller barriers och optioner betalar du en premie när du öppnar en position vilket utgör din totala risk. Turbowarranter fungerar på liknande sätt: du betalar en premie direkt och denna utgör din totala risk. Den initiala insatsen är i dessa fall vanligtvis mycket lägre än vad det kostar att köpa den underliggande tillgången direkt. Här utnyttjar du hävstångseffekten eftersom du får ökad exponering mot prisrörelser på den underliggande marknaden för en bråkdel av vad det kostar att köpa en tillgång. Med de här produkterna kan du till viss del även kontrollera hävstången och hur stor risk du vill ta vid varje position. Här nedan följer en närmare beskrivning av detta.

Vid CFD-handel använder du hävstång genom att sätta in en mindre insats, ett så kallat säkerhetskrav, som ger en ökad exponering mot en underliggande tillgång. I praktiken lägger du ut en bråkdel av affärens fulla värde och din mäklare lånar dig resten.

Din totala exponering i förhållande till premien, köppriset eller säkerhetskravet kallas för hävstångseffekt. Vi tänker oss till exempel att du vill köpa 100 av ett företags aktier för 100 kr styck. För att öppna en vanlig aktieposition hos en mäklare skulle du få betala 1 00 x 100 SEK för att få en exponering på 10 000 SEK (utan att ta hänsyn till courtage och andra avgifter). Om företagets aktiepris går upp med 20 SEK kommer dina 100 aktier nu att vara värda 120 SEK vardera. Om du stänger din position kommer du att ha gjort en vinst på 2 000 SEK i förhållande till din insats på 10 000 SEK.

Handel utan hävstång

Om marknaden istället hade gått ned och värdet på dina aktier hade fallit med 20 SEK så hade du gjort en förlust på 2 000 SEK, dvs. en femtedel av det du betalade totalt för aktierna.

Eller så hade du kunnat öppna din position med en hävstångsprodukt och eventuellt betalat en premie, köpesumma eller ett säkerhetskrav på 10 % av aktiernas totala värde.

Då hade du endast betalat 1 000 SEK för att öppna positionen, dvs. 10 % av den fulla exponeringen på 10 000 SEK.

Om företagets aktiepris stiger till 120 kr skulle du fortfarande göra en vinst på 2 000 SEK men till en mycket lägre kostnad.

Om aktiepriset istället fallit med 20 kr skulle det för en CFD-position innebära en förlust på 2 000 SEK, vilket är din dubbla insats.

När det gäller barriers, turbowarranter och vanilla-optioner kan du däremot aldrig förlora mer än du betalade för att öppna positionen.

Handel med hävstång

Olika typer av hävstångsprodukter

Hävstångshandel erbjuds till största del genom derivat. Med derivat handlar du ett instrument som får sitt värde från en underliggande tillgång istället för att köpa den riktiga tillgången.

De vanligaste hävstångsprodukterna är:

Barriers och vanilla-optioner

Med barriers och vanilla-optioner kan du hitta möjligheter på stigande och fallande marknader. Vanilla-optioner är mer komplexa än barriers men användbara för erfarna traders.

Turbowarranter

Överförbara marknadsnoterade värdepapper som du kan köpa för att ta långa eller korta positioner med flexibel hävstång och begränsad risk.

CFDs (Contracts for difference)

Ett avtal om att utbyta värdet som en viss tillgång har när positionen öppnas med värdet som tillgången har när positionen stängs.

Besök sidan där vi jämför dessa produkter för att se vilka skillnaderna är.

Vi erbjuder flera andra hävstångsprodukter bland annat futures och ETFer. De fungerar på olika sätt men har alla förmågan att öka både vinster och förluster.

På vilka marknader kan jag handla med hävstång?

Här är några av de marknader där du kan handla med hävstång:

 • Aktier
  En aktie är en ägarandel i ett företag som normalt sett köps och säljs på en börs. Du kan använda hävstångsprodukter för att öppna positioner på tusentals aktier, allt från Apple- och Facebook-aktier till så kallade frimärksaktier.
 • Index
  Ett index är ett mått på resultatet för en grupp tillgångar som handlas inom en viss börs, sektor eller inom ett specifikt område eller region. Index är inte fysiska tillgångar och kan därför endast handlas genom produkter som återspeglar deras prisrörelser, vilket barriers, vanilla-optioner, turbowarranter, CFDs och ETFer gör.
 • Valuta
  Valutahandel innebär att du köper och säljer valutor i syfte att göra en vinst. Det är världens största marknad och prisrörelserna på valutamarknaden är relativt små vilket gör att många traders väljer att använda hävstång på denna marknad.
 • Kryptovalutor
  Kryptovalutor är virtuella valutor som kan handlas precis som vanliga valutor men oberoende av centralbanker. Hävstångsprodukter gör det möjligt för en trader att få ökad exponering mot större kryptovalutor som bitcoin och ethereum utan att behöva binda upp stora mängder kapital.

Fördelar med hävstångshandel

Förutsatt att du förstår hur hävstången fungerar kan den bli ett mycket kraftfullt verktyg i din handel. Här nämner vi några av fördelarna:

 • Ökade vinster. Du behöver bara lägga ut en bråkdel av positionens hela värde för att få samma vinst som en trade utan hävstång hade gett. När du handlar med hävstång kan din vinst multipliceras eftersom den räknas på positionens totala värde. Vid t.ex. CFD-handel gäller detta även för dina förluster. Se ett exempel på hur en vinst kan öka med hävstången
 • Hävstång. Genom att handla med hävstång kan en trader frigöra kapital och använda det på andra investeringar. Möjligheten att kunna göra en större summa tillgänglig för investering kallas för hävstång.
 • Gå kort på marknaderna. Genom att handla med hävstångsprodukter kan du även dra fördel av fallande marknader, inte enbart stigande marknader. Detta kallas för att gå kort.
 • Dygnet runt-handel. Handelstiderna varierar mellan olika marknader. Vissa marknader, t.ex. större index, valutor och kryptovalutor, är öppna dygnet runt. IG erbjuder även turbo24, världens första turbowarrant som är tillgänglig för handel på en MTF dygnet runt, fem dagar i veckan.

Nackdelar med hävstångshandel

Barriers, turbowarranter, optioner, CFDs och andra hävstångsprodukter erbjuder visserligen en rad fördelar men det är även viktigt att ha i åtanke vilka eventuella nackdelar som är förknippade med att handla dessa produkter. Här följer viktiga punkter att ha i åtanke:

 • Ökade förluster. CFD-handel med säkerhetskrav leder till att eventuella förluster och vinster ökar. Det är enkelt är glömma hur stort kapital du egentligen riskerar eftersom den initiala insatsen är förhållandevis liten jämfört med det du får betala vid en vanlig trade. Du kommer aldrig att förlora mer än den totala summan på ditt konto men du bör alltid ta med din positions fulla värde och en eventuell negativ utgång i beräkningen och vidta åtgärder för att hantera dina risker.
 • Inga rättigheter som aktieägare. När du handlar med hävstång avstår du från att äga en tillgång och de fördelar som detta för med sig. Till exempel kan hävstångsprodukter få konsekvenser för utdelningar. Du får ingen utdelning utan vanligtvis läggs detta belopp till eller dras från ditt konto beroende på om du har öppnat en kort eller lång position. När det gäller turbowarranter leder en utdelning till att din knock-out-nivå justeras.
 • Margin call. Om en CFD-position rör sig till din nackdel kan din mäklare be dig att sätta in ytterligare medel för att hålla positionen öppen. Detta kallas för margin call och innebär att du antingen måste sätta in mer pengar eller stänga positioner för att minska din totala exponering.
 • Finansieringskostnad. När du handlar med hävstång får du låna pengar för att öppna den fulla positionen och för detta betalar du en deposition. Om du vill hålla din position öppen över natten debiteras du en mindre avgift som täcker kostnaderna. När det gäller turbowarranter görs istället en justering av knock-out-nivån.

Hävstångshandel och riskhantering

Handel med hävstång kan vara riskfylld eftersom förluster kan ske snabbt eller till och med (i det fall det handlar om CFDs eller utfärdade optioner) överstiga din initiala insats. Men det finns ett flertal riskhanteringsverktyg som du kan använda för att minska eventuella förluster. Bland andra:

Stopp-ordrar

Genom att lägga till en stopp-loss-order till en befintlig position kan du begränsa dina förluster om marknaden rör sig till din nackdel. Prisrörelser kan dock vara snabba vilket kan leda till att din stopp inte triggas på den nivån du angivit.

Garanterade stopp

En garanterad stopp fungerar som en vanlig stopp-loss-order men kommer alltid att utlösas vid exakt den nivån som du angivit även om s.k. ”gapping” eller ”slippage” sker. Barriers och turbowarranter har redan garanterad stopp i form av en knock-out-nivå. Om din stopp eller knock-out triggas får du betala en mindre premie utöver eventuella andra avgifter (gäller inte för turbowarranter).

Skydd mot negativ kontobalans

Du kan inte förlora mer än saldot på ditt konto. Om ditt konto hamnar på ett negativt saldo återställer vi det till noll utan att det kostar dig något.*

Traders använder ofta stoppar för att minska riskerna som är förknippade med hävstångshandel men det går även att använda t.ex. prislarm och limitordrar.

Vad är hävstångseffekt?

Hävstångseffekt är ett mått på din trades totala exponering i förhållande till premien, köppriset eller säkerhetskravet du betalar för att öppna positionen. Hävstången varierar beroende på vilken marknad och vilken produkt du handlar, hos vilken leverantör, och storleken på din position.

Om vi återigen tittar på exemplet ovan som visar att en premie, köpesumma eller säkerhetskrav på 10 % ger samma exponering som en direktinvestering på 10 000 SEK genom att betala en insats på 1 000 SEK för att öppna positionen. Detta ger en hävstång på 10:1.

Normalt sett erbjuder underliggande marknader med hög volatilitet och låg likviditet lägre hävstång för att skydda dina positioner från hastiga prisrörelser. Extremt likvida marknader, som exempelvis valutamarknader, kan däremot erbjuda mycket hög hävstång.

Med både barriers och turbowarranter har du möjlighet att till en viss grad själv bestämma din hävstång. När du öppnar en position väljer du en knock-out-nivå (som stänger din position om den nås) och storleken på din trade. Bägge dessa faktorer tillsammans med det underliggande priset används för att räkna ut premien eller köppriset. Och genom att variera dessa kan du också ändra hävstången.

Tabellen nedan visar hur olika storlekar på hävstången påverkar din exponering (och därmed din eventuella vinst och maximala förlust) med en insats på 10 000 SEK.

Det är möjligt att andra tradingmäklare erbjuder ännu större hävstång, men tänk på att en alldeles för hög hävstångseffekt kan ha negativa konsekvenser på dina positioner.

Öppna ett konto idag

Det kostar inget att öppna ett konto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Öppna ett konto idag

Det kostar inget att öppna ett konto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Öppna ett tradingkonto idag

Det kostar inget att öppna ett tradingkonto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Öppna ett tradingkonto idag

Det kostar inget att öppna ett tradingkonto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Detta kanske intresserar dig…

Ta kontroll över din handel med hjälp av riskhanteringsverktyg

Handla på såväl stigande och fallande marknader

Handla världens första dygnet runt-handlade, marknadsnoterade turbowarrant