Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är terminer

Vad är terminer och hur handlar man med dem?

Terminer är kontrakt där du kan avtala nu om vad en tillgång ska kosta i framtiden. Ta reda på allt du behöver veta om terminer, till exempel hur du handlar på dem och vilka marknader som erbjuds.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Skrivet av Anzél Killian, senior finansskribent. Korrekturläst av Axel Rudolph, förste finansanalytiker.

Vad är terminshandel?

Terminshandel innebär att du köper eller säljer terminer. Dessa är finansiella kontrakt där två parter – en köpare och en säljare – avtalar om att utbyta en underliggande marknad till ett fast pris på ett framtida datum. Terminer innebär en skyldighet för köparen att köpa den underliggande marknaden och en skyldighet för säljaren att sälja den på eller före kontraktets förfallodatum.

Hos oss kan du spekulera i priset på en termin med CFD:er. Många traders upplever att den här metoden är mer tillgänglig eftersom man inte tar på sig skyldigheten att köpa eller sälja och inte heller behöver äga den underliggande tillgången. Om du hellre handlar på spotmarknaden eller med optioner kan du titta på Turbo24 eller barrier- och vanilla-optioner.

Börja handla terminer med ett tradingkonto.

Undvik dagliga finansieringskostnader

Du kan handla via terminer eller spotpris (ibland kallat cash eller avista) på många av våra marknader. Vi debiterar ingen daglig finansieringskostnad för terminspositioner, däremot tar vi ut dem för spotpositioner som är öppna vid handelsdagens slut.

Därför är terminshandel populärt bland traders som vill ta en längre position på en underliggande marknad – eftersom de slipper dagliga finansieringskostnader. Däremot ska du komma ihåg att terminer har högre spread än spotpositioner.

Få tillgång till god likviditet

Antalet transaktioner som vi hanterar varje dag, kombinerat med vår storlek, internationella räckvidd och stora kundbas, betyder att vi har mycket hög likviditet på våra terminsmarknader. Det betyder att du har större chans att exekvera större order till priset du vill ha.

Handla med hävstång

Terminskontrakt handlas med hävstång. Det betyder att du kan få större marknadsexponering för en liten insättning – kallat säkerhetskravet – och att din tradingaktör lånar ut resten av transaktionens fullständiga värde till dig.

Ett triangeldiagram som förklarar hävstångskonceptet. Den stora triangeln representerar exponering, medan den mindre triangeln representerar insättningen som behövs.

När du handlar med hävstång är det viktigt att komma ihåg att din vinst eller förlust bestäms av positionens totala storlek, inte bara säkerhetskravet som används för att öppna den. Det finns därmed en risk för att du gör en förlust (eller vinst) som är mycket större än din initiala insats.

Därför är det mycket viktigt att du hanterar dina risker när du handlar med terminer.

Gå lång eller kort

När du handlar terminer med CFD:er kan du gå lång eller kort. Om du tror att den underliggande marknadskursen kommer att stiga går du lång, och du går kort om du tror att den ska sjunka. Din vinst eller förlust beror på om du hade rätt eller inte samt marknadsrörelsens totala storlek.

Diagram som visar att du gör en vinst när priset sjunker om du har gått kort och en vinst när priset stiger om du har gått lång.
Diagram som visar att du gör en vinst när priset sjunker om du har gått kort och en vinst när priset stiger om du har gått lång.

Hedga dina befintliga positioner

Genom att hedga med terminer kan du kontrollera din riskexponering på en underliggande marknad. Om du till exempel har en öppen CFD-position på Tyskland 40 och du är orolig för att positionens värde ska sjuka kan du gå kort på en Tyskland 40-indextermin. Vinsten från den kan förhoppningsvis kompensera en del av förlusten från din andra position.

Om du istället har korta positioner kan du gå lång på en indextermin om marknaden skulle stiga, så att vinsten från din långa position kan kompensera förlusten från de korta.

Spekulera på många olika marknader

Du kan handla terminer på index, råvaror och obligationer hos oss:

Indexterminer

Indexterminer

Få exponering mot globala aktieindex, bland annat EU Stocks 50, Tyskland 40, FTSE 100 och Wall Street.

Råvaruterminer

Råvaruterminer

Spekulera på både hårda och mjuka råvaror, bland annat naturgas, guld, vete och olja.

Obligationsterminer

Obligationsterminer

Handla i en höjning eller sänkning av värdet på olika obligationer, bland annat tyska, franska, brittiska och amerikanska statsobligationer.

Förstå hur terminshandel fungerar

Terminshandeln hos oss sker via CFD:er, som används för att spekulera på priset på en underliggande terminsmarknad. Du kan gå både lång och kort med CFD:er, vilket betyder att du kan göra vinster på både stigande och fallande marknader – förutsatt att du förutspår dem rätt.

En skärmavbild från vår tradingplattform som visar var du väljer terminsalternativet för en marknad och var köp- och säljkurserna finns.
En skärmavbild från vår tradingplattform som visar var du väljer terminsalternativet för en marknad och var köp- och säljkurserna finns.

Välj den terminsmarknad där du vill handla

Eftersom du kan välja bland olika marknader, bör du avgöra vilken som passar din individuella tradingstil bäst. Vissa index – till exempel Tyskland 40 – har högre volatilitet än andra och kan passa bättre för daytraders som satsar på kortfristiga positioner.

Andra marknader, som råvaruterminer på guld eller silver, är populära bland traders med lägre riskaptit som föredrar marknader med lägre volatilitet. Kom ihåg att vi även erbjuder terminer på index och obligationer.

Öppna ett konto och logga in

Öppna ett konto hos oss, så kan du börja terminshandla via CFD:er idag. Vi är börsnoterade på Londonbörsen och har nästan 50 års erfarenhet i branschen

Våra spreadar hör till branschens lägsta och vi erbjuder terminer på råvaror, obligationer och index. Du kan även skapa ett Turbo24- eller CFD-konto för att handla med spotpriser på valuta, aktier, ETF:er och annat.

När du har skapat ett konto kan du logga in på vår prisbelönta tradingplattform.1

Bestäm om du vill gå lång eller kort

När du går lång spekulerar du på att värdet av en termin kommer att öka, och när du går kort spekulerar du på att dess värde kommer att sjunka.

Om du utifrån dina egna fundamentala och tekniska analyser tror att det underliggande priset på en termin kommer att stiga kan du öppna en lång position. Om dina analyser istället tyder på att den underliggande marknadskursen kommer att falla kan du öppna en kort position.

Ta din första position

När du vill öppna din första position kan du besöka vår tradingplattform och välja en marknad. Välj sedan fliken ”terminer” på kursgrafen, välj om du vill köpa eller sälja den underliggande marknaden och välj handelsstorlek. Terminsmarknader visas separat från spot- och cashmarknader i vår mobilapp.

Ange stopp- och limitordrar

Innan du öppnar din position bör du överväga att lägga till stopp- och limitordrar. Stopp- och limitordrar är viktiga verktyg för att hantera din risk när du handlar terminer.

En stopporder stänger din position automatiskt om priset sjunker till en mindre fördelaktig nivå medan en limit closing-order stänger din position automatiskt om det stiger till en mer fördelaktig nivå (medan en limit entry-order automatiskt skulle öppna en).

Vi erbjuder vanliga, dynamiska och garanterade stopp2 och du kan ange stopp- och limitorder direkt från orderfönstret. Lägg ordern när du är nöjd med nivåerna.

En skärmavbild av vår webbaserade tradingplattform som visar orderfönstret för terminshandel samt var du kan ange riskparametrar och öppna positionen.
En skärmavbild av vår webbaserade tradingplattform som visar orderfönstret för terminshandel samt var du kan ange riskparametrar och öppna positionen.

Bevaka och stäng din position

När du har öppnat din position behöver du bevaka den för att se till att marknaderna beter sig så som förväntat. Om de inte gör det, kan du överväga att stänga din position för att minimera dina förluster. Om de gör det, kan du överväga att stänga din position när du är nöjd med vinsten.

Kom ihåg att du kan stänga terminskontrakt före kontraktets utgångsdatum.

Exempel på handel med terminskontrakt

Med finansiella derivat som CFD:er spekulerar du på terminskontraktets kursrörelser istället för att köpa och sälja själva kontraktet.

Om det t.ex är maj och du tror att oljepriset kommer att stiga i framtiden – då kan du öppna en lång CFD på en oljetermin som löper ut i juli. Din vinst avgörs av hur mycket oljepriset har stigit när terminen löper ut och hur stor din position är, minus avgifter. Det omfattar din spread och andra möjliga kostnader eller avgifter.

Du kan också gå kort med en CFD på oljeterminen om du tror att oljepriset kommer att sjunka. I det här exemplet skulle din vinst bero på hur mycket oljepriset sjunker och hur stor din position är (minus spreaden och andra avgifter).

I båda situationer skulle din position stängas automatiskt i juli, men om du vill kan du stänga den tidigare. Om du tror att den underliggande marknadskursen kommer att stiga ska du köpa marknaden. Om du tror att den underliggande marknadskursen kommer att sjuka ska du sälja marknaden.

Terminskontrakt kan löpa i olika många månader. I detta exempel används juli endast i förklaringssyfte. Du bör kontrollera förfallodatumet för ett terminskontrakt innan du öppnar en position.

Vanliga frågor

Vad är definitionen av terminer inom trading?

Inom trading syftar terminer på terminskontrakt – ett avtal mellan två parter om att utbyta en underliggande marknad till ett förhandsbestämt pris på ett visst datum i framtiden. Hos oss kan du använda CFD:er för att spekulera i om terminspriser stiger eller sjunker, istället för att ingå ett terminskontrakt direkt.

Hur prissätts terminer?

Terminer prissätts enligt spotvärdet på deras underliggande marknader, plus spread eller courtage som du betalar till den mäklare som utför transaktionen. Även tillgång och efterfrågan har en roll i hur priset på ett terminskontrakt kommer att röra sig. Högre efterfrågan och lägre tillgång får priserna att stiga, medan lägre efterfrågan och högre tillgång får priserna att sjunka.

Hur fungerar säkerhetskrav i terminshandel?

Med säkerhetskravet kan du öppna en CFD med en liten initial insats när du handlar med terminer, samtidigt som du får mycket större marknadsexponering. Däremot ska du komma ihåg att din slutliga vinst eller förlust avgörs av positionens hela storlek, inte bara säkerhetskravet som krävs för att öppna positionen.

Kan vem som helst handla med terminer?

Ja, alla kan handla med terminer. Du bör ha goda kunskaper om hur terminer fungerar innan du börjar handla eftersom all trading medför höga risker, som förstoras ytterligare av hävstång. Vidta alltid åtgärder för att hantera denna risk.

Vad är skillnaden mellan terminer och barrier- och vanilla-optioner?

Terminskontrakt skiljer sig från barrier- och vanilla-optioner eftersom de ger båda parter skyldighet att utbyta den underliggande tillgången till det avtalade priset på förfallodagen. Denna skyldighet finns inte med optioner.

Läs mer om barrier- och vanilla-optioner

Vad är skillnaden mellan terminspriser och spotpriser?

Spotpriset (som ibland kallas avistapriset) är det aktuella underliggande marknadspriset som du skulle kunna handla med om du skulle öppna en position idag. Terminspriset är priset som du låser in när du handlar ett terminskontrakt. Du kan köpa eller sälja en underliggande marknad till det priset på eller före kontraktets slutdatum.

Vässa dina kunskaper om de finansiella marknaderna

Lär dig mer om olika marknader och testa dina kunskaper med IG Academys onlinekurser.

Gå vidare till ...

Handla med många olika populära marknader med börshandlade produkter som Turbo24.

Ta reda på allt du behöver veta om aktieindex, inklusive hur du handlar med dem.

Ta reda på mer om volatilitetsindexet, ett av de vanligaste måtten på marknadens sentiment.

1 Utsedd till bästa multiplattformsleverantör och bästa plattform för aktiva traders vid ADVFN International Financial Awards 2022.
2 En premie debiteras om din garanterade stopp triggas.