Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Webbplatsens villkor

Den här webbplatsen ägs och drivs av IG Europe GmbH. Din tillgång till och ditt användande av den här webbplatsen sker i enlighet med dessa villkor, vårt kundavtal (”Kundavtal”) samt alla kungörelser, friskrivningsklausuler och andra villkor eller uppgifter på denna webbplats (gemensamt nämnda som ”Villkor”). Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dess Villkor.

Webbplatsanvändares ansvar

Informationen på denna webbplats är inte riktad till personer som är bosatta i USA, Belgien eller Australien och är heller inte avsedd för distribution till, eller användande av, personer bosatta i ett land eller en jurisdiktion i vilken sådan distribution eller sådant användande skulle vara lagstridigt. Användare av denna webbplats är skyldiga att förvissa sig om de villkor som gäller och rätta sig efter den lagstiftning som gäller för dem.

Produkter och tjänster

Inte alla produkter och tjänster som nämns på denna webbplats tillhandahålls av oss. Nämnandet eller användandet av produkter, tjänster, webbplatser eller nätverk som tillhandahålls av tredje part är inte ett godkännande av sådana produkter, tjänster, webbplatser eller nätverk. Denna webbplats kan komma att ge dig tillgång till webbplatser och nätverk som tillhandahålls av andra än oss själva via hyperlänkar eller andra typer av länkar. Vi ansvarar inte för något typ av material på någon webbplats eller nätverk som vi inte direkt har kontroll över. Du samtycker till att din tillgång till sådana webbplatser eller nätverk genom en sådan länk kan betyda att vi behöver ge viss information om dig till den webbplatsen eller det nätverkets ägare. Inget på denna webbplats är avsett, och skall av dig inte förstås som, att varandes investeringsrådgivning från eller av oss.

Erbjudanden från tredje part

Den här webbplatsen kan innehålla hänvisningar till erbjudanden från personer som inte är anställda inom vår koncern. Med undantag för tillämplig lag ger vi inga garantier eller gör några utfästelser angående kvalitet, riktighet, säljbarhet eller lämplighet för de produkter eller tjänster som dessa personer tillhandahåller. Du anskaffar produkter eller tjänster från dessa personer på egen risk. Du håller alla personer som är del av vår koncern skadelösa vad gäller ansvar, förlust, skador, kostnader och utgifter som kan uppstå från eller i samband med att du anskaffar produkter eller tjänster från en tredje part som hänvisas till på den här webbplatsen.

Handel

Den här webbplatsen innehåller allmänt tillgängliga delar samt delar som endast är tillgängliga för kunder. Kunddelarna är tillgängliga för kunder som har öppnat ett konto och innehåller vår handelsapplikation. Med handelsapplikationen har du möjlighet att öppna och stänga positioner och den ger dig tillgång till kontoinformation, inklusive uppgifter om dina öppna positioner, och andra funktioner. Du kan öppna eller stänga en position genom att klicka på en knapp i handelsapplikationen. Du kommer då att se en bekräftelse på din datorskärm och den nya positionen kommer att visas i din kontoinformation.

Marknadsdata

Beträffande all marknadsdata eller annan information som vi eller en tredjespartsleverantör förser dig med på webbplatsen gäller att (a) alla sådana data är endast indikativa och vi och en eventuell dataleverantör ansvarar inte för sådana datas riktighet eller fullständighet (b) vi och en sådan eventuell leverantör ansvarar inte för åtgärder som du gör eller inte gör baserat på sådana data eller sådan information (c) sådana data eller sådan information ägs av oss och/eller en sådan leverantör och du har inte tillåtelse att återsända, distribuera, publicera, röja eller visa sådana data eller sådan information i sin helhet eller delvis till en tredje part med undantag för vad som fordras enligt tillämplig lag.

 

Sekretess

Vi kommer att rätta oss efter de skyldigheter vi har i enlighet med dataskyddlagstiftning, bland annat Personuppgiftlagen (1998:204), Tyska federala dataskyddslagen och den allmänna databeskrivningsförordningen (679/2016). Vi kommer att använda de personuppgifter du har tillhandahållit i enlighet med de villkor som anges i Kundavtalet.

Integritet

Då du öppnar ett konto hos oss kommer vi att tillhandahålla ett kontonummer och ett lösenord. Det är ditt ansvar att försäkra att dessa uppgifter inte röjs och du ska inte uppge dem till någon annan person. Du samtycker till och godkänner att alla instruktioner och meddelanden som du skickar eller som skickas å dina vägnar via vår webbplats sker på egen risk. Du tillåter oss att förlita oss och agera på, och behandla såsom helt godkända av och bindande för dig, alla instruktioner vi erhåller som vi tror har givits av dig eller å dina vägnar av ett ombud eller en mellanhand som vi i god tro anser ha bemyndigats av dig. Du godkänner och samtycker till att vi har rätt att förlita oss på dit kontonummer och/eller ditt lösenord för att verifiera din identitet och du samtycker till att du inte kommer att röja denna information till någon person som du inte bemyndigat.

Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning

Så långt tillämplig lag tillåter kommer vi inte att på någon sätt ansvara för eventuella förluster eller skador som du drabbas av genom ditt användande av eller tillgång till denna webbplats, eller om vi har misslyckats att tillhandahålla den här webbplatsen. Vårt ansvar för försummelse, kontraktsbrott eller lagöverträdelse som är ett resultat av vårt misslyckande att tillhandahålla den här webbplatsen, eller för andra problem med denna webbplats eller del av denna som inte lagligen kan undantas är begränsat, efter vårt godfinnade och så långt tillämplig lag tillåter till att igen ge dig tillgång till den här webbplatsen eller någon del av denna eller att betala för att du igen ska få tillgång till den här webbplatsen eller någon del av denna.

Jurisdiktion

Dessa villkor regleras och tolkas av i enlighet med i Förbundsrepubliken Tyskland.gällande lag.

Parterna underkastar sig oåterkalleligen domstolen i Frankfurt am Main icke-exklusiva jurisdiktion vad gäller bestämmanderätt i alla tvister angående dessa Villkor.

Förändringar

Även om vi har gjort allt vad vi kan för att säkerställa att informationen på den här webbplatsen är korrekt kan den information som ges på denna webbplats förändras, ofta utan förvarning.

Vi kan när som helst komma att förändra dessa Villkor och du samtycker till att vara bunden av de förändrade Villkoren. Vi kommer att meddela dig om dessa förändringar genom att publicera de förändrade Villkoren på den här webbplatsen – vi kommer inte att på annat sätt meddela dig om dessa förändringar.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om hela eller någon del av en bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig, ogenomförbar eller olaglig i en jurisdiktion blir den bestämmelsen eller, om det är tillåtet, den relevanta delen av den, separerad vad gäller den jurisdiktionen. Återstoden av dessa Villkor har laga kraft och verkan, och giltigheten och verkställandet av den bestämmelsen i alla andra jurisdiktioner påverkas inte. Den här klausulen har inte någon verkan om ogiltighetsförklarandet förändrar dessa Villkors grundläggande natur eller strider mot allmänna principer.

Immateriell egendom

All copyright, databasrättigheter, varumärken och andra immateriella rättigheter i denna webbplats tillhör oss eller en tredje part vilket inkluderar våra licensgivare. Detta kan bestå av namn, termer och/eller data som kan vara eller inte vara märkta med en symbol som identifierar det som ett namn, en term eller en vara som omfattas av upphovsrättligt krav eller ett registrerat varumärke. Avsaknaden av en sådan symbol skall under inga omständigheter tolkas såsom att namnet, termen eller uppgifterna inte är immateriell egendom som tillhör oss eller en tredje part.

Immateriell egendom tillhörande tredje part som används av oss i innehållet på vår webbplats skall inte tolkas såsom att den tredje parten sponsrar, stöder eller är på något sätt är förenad med oss eller vår verksamhet och inte heller som att de gör några utfästelser om tillrådligheten i att handla med våra produkter.

Utom där detta är nödvändigt för att se informationen på webbplatsen i din webbläsare eller enligt vad som medges av tysk lag eller dessa Villkor, får informationen på den här webbplatsen inte reproduceras, anpassas, överföras till tredje part, länkas till, ramas in, uppföras offentligt, distribueras eller vidarebefordras i någon form genom någon metod utan vårt särskilda skriftliga samtycke.

Apple, Apples logotyp, iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc.

Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Varumärket BlackBerry® tillhör Research in Motion Limited och är registrerat och/eller använt i USA och andra länder runt om i världen.

Meddelanden

Vi kan komma att sända meddelanden till den e-postadress du har tillhandahållit oss. Det är ditt ansvar att se till att meddela oss om du ändrar din e-postadress. Alla meddelanden som vi sänder till din e-postadress ska anses ha levererats vid tidpunkten de sändes.

Uppsägning

Vi har rätt att avsluta din användning av den här webbplatsen om vi bedömer att du har brutit mot dessa Villkor.

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.