CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är valutahandel och hur fungerar den?

Valutahandel kallas även FX-handel och innebär att du köper en valuta i utbyte mot en annan. Det är den mest handlade marknaden i världen med en genomsnittlig daglig handelsvolym på 5 biljoner dollar. Läs mer om hur valutahandel fungerar och hur du kan handla valutor med hävstång.

Vill du handla valutor hos IG?

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Vad är valutahandel (forex trading)?

Valutahandel kan beskrivas som ett nätverk som består av köpare och säljare som växlar valutor sinsemellan till ett överenskommet pris. Det är på det här sättet som personer, företag och centralbanker växlar en valuta mot en annan. Om du har varit utomlands så har du troligtvis växlat valutor.

Trots att mycket av valutahandeln sker av praktiska skäl är den största volymen av valutahandeln gjord av valutatraders med målet att göra en vinst. Mängden valutor som växlas varje dag kan leda till hög volatilitet för vissa valutor. Detta lockar många valutatraders eftersom det finns en större chans till vinster samtidigt som det också ökar risken.

Hur fungerar valutamarknader?

Till skillnad från aktier och råvaror förekommer inte valutahandel på börser utan direkt mellan två parter på en OTC-marknad.

Valutamarknaden styrs av ett globalt nätverk av banker som är fördelat över fyra större handelscentrum i olika tidszoner: London, New York, Sydney och Tokyo. Det finns ingen central plats vilket gör att du kan handla valutor dygnet runt.

Det finns tre olika typer av marknader för valutor:

  • Avistamarknaden: den fysiska utväxlingen av ett valutapar som sker i samma stund som affären genomförs, ”on the spot”, eller kort därefter.
  • Terminsmarknaden (eng. Forward): ett avtal upprättas om att köpa eller sälja en viss mängd av en valuta till ett specifikt pris, och där transaktionen genomförs på ett förutbestämt datum eller inom fastställda datum i framtiden.
  • Terminsmarknaden (eng. Future): ett avtal upprättas om att köpa eller sälja en viss mängd av en valuta till ett specifikt pris, och där transaktionen genomförs på ett förutbestämt datum eller inom fastställda datum i framtiden. Futurekontrakt är ett standardiserat kontrakt till skillnad från forwardkontrakt som handlas over-the-counter.

​Traders som handlar valutor har vanligtvis inga planer på att faktiskt ta emot en fysisk leverans utan de ställer prognoser för att kunna dra fördelar av rörelserna på marknaden.

Vad är basvaluta?

En basvaluta är den valutan som nämns först i ett valutapar, medan den andra valutan är motvalutan. Valuta handlas alltid i par och innebär alltid att man säljer och köper två olika valutor på en och samma gång. Priset på ett valutapar anger hur mycket en enhet av basvalutan är värd i motvalutan.

Varje valuta listas som en kod som består av tre bokstäver varav de två första vanligtvis står för regionen och den sista står för namnet på valutan. Till exempel GBP/USD som innebär köp av brittiska pund och försäljning av amerikanska dollar.

För att skapa ordning har de flesta leverantörerna delat upp valutapar i följande kategorier:

  • Större valutapar. Sju valutor som utgör 80 % av den globala valutahandeln. Exempelvis: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD och USD/CHF.
  • Minde valutapar. Dessa handlas mindre frekvent och består oftast av större valutor som handlas mot varandra snarare än mot den amerikanska dollarn. Exempelvis: EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/JPY.
  • Exotiska par. En större valuta mot en mindre valuta från en mindre ekonomi eller en tillväxtekonomi. Exempelvis: USD/PLN, GBP/MXN, EUR/CZK.
  • Regionala par. Valutapar klassificeras efter region som t.ex. Skandinavien eller Australasia. Exempelvis: EUR/NOK, AUD/NZD, AUD/SGD.

Vad driver valutamarknaderna?

Valutamarknaden består av valutor från hela världen och det kan därför vara svårt att ställa prognoser eftersom det är många olika faktorer som bidrar till prisrörelserna. Precis som de flesta finansiella marknaderna styrs valutamarknaden av både tillgång och efterfrågan och det är viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar prisfluktuationer.

Centralbanker

Tillgången kontrolleras av centralbanker som kan utlysa åtgärder som får stor inverkan en valutas kurs. Kvantitativa lättnadsåtgärder till exempel innebär att mer kapital skjuts till en ekonomi vilket kan leda till att valutans pris faller.

Nyhetsrapportering

Kommersiella banker och andra investerare brukar vilja lägga sitt kapital hos ekonomier med goda utsikter. En positiv nyhet rörande en viss region uppmuntrar därför till investering och ökar efterfrågan för denna regions valuta.

Såvida inte tillgången för denna valuta samtidigt ökar kommer skillnaden mellan tillgång och efterfrågan att leda till att priset på valutan går upp. På samma sätt kan en negativ nyhet leda till att investeringar minskar och priset på valutan går ner. Valutor brukar därför reflektera det ekonomiska välståndet för den region de representerar.

Marknadssentiment

Marknadssentiment är ofta en reaktion på nyheter och kan också spela en stor roll i att styra valutapriser. Om en trader tror att en valuta kommer att utvecklas i en viss riktning kommer han att ta tradingbeslut som grundar sig på detta och kanske övertygar andra att också göra samma sak. På så sätt bidrar de tillsammans till att öka eller minska efterfrågan.

Hur fungerar valutahandel?

Det finns olika sätt att handla valutor men de fungerar alla på samma sätt: du köper en valuta samtidigt som du säljer en annan. Tidigare skedde valutatransaktioner via en valutahandlare men i takt med att onlinetrading blivit större kan du nu dra fördel av prisrörelser på valutor och handla med derivat som turbo24 (turbowarranter), barriers och vanilla-optioner eller CFD.

Turbo24, barriers, vanilla-optioner och CFDs är alla hävstångsprodukter som ger dig möjlighet att öppna en position genom att lägga ut en bråkdel av positionens totala värde. Till skillnad från produkter som handlas utan hävstång blir du aldrig ägare av tillgången du handlar utan tar en position på hur du tror att marknaden kommer att utvecklas, antingen stiga eller falla.

Produkter som handlas med hävstång kan visserligen förstora din vinst men de kan även förstora din förlust om marknaden rör sig emot dig.

Vad är spread inom valutahandel?

Spreaden är skillnaden mellan köp- och säljpriset som kvoteras för ett valutapar. Som vid många andra typer av handel kommer du att se två olika priser när du öppnar en valutaposition. Om du vill öppna en lång position handlar du till köpkursen som ligger strax ovanför marknadspriset. Om du vill öppna en kort position handlar du till säljpriset som ligger strax under marknadspriset.

Vad är ett kontrakt inom valutahandel?

Valutor handlas i kontrakt, dvs. kvantiteter som används som standard för valutahandel, eftersom valutakurser brukar röra sig i små steg. Därför består ett standardkontrakt av 100 000 enheter av basvalutan. En trader har inte nödvändigtvis 100 000 svenska kronor (eller motsvarande valuta de handlar) att lägga på varenda affär och därför handlas nästan alla valutor med hävstång.

Vad är hävstången i valutahandel?

Hävstång gör det möjligt att få exponering mot större mängder valuta utan att behöva betala hela värdet av positionen direkt.

Hävstången fungerar olika beroende på vilken produkt du använder för att handla valuta. När du handlar turbo24, barriers och vanilla-optioner betalar ett initialt belopp för turbowarranten eller en optionspremie som utgör din totala risk, och som vanligtvis är mycket mindre än det du skulle betala för att köpa den underliggande tillgången direkt. På så sätt får du tillgång till hävstång.

När det gäller CFDs betalar du istället en mindre insats som kallas säkerhetskrav. När du stänger en position som handlas med hävstång kommer din eventuella vinst eller förlust att baseras på positionens fulla värde.

Även om detta skapar större vinster så ökar även risken för större förluster - förlusterna kan komma att överstiga säkerhetskravet. När du handlar med hävstång är det därför extremt viktigt att du lär dig hantera dina risker.

Vad är säkerhetskrav inom valutahandel?

Säkerhetskravet utgör den initiala insättningen som du lägger ut för att kunna öppna och hålla en position öppen när du handlar med hävstång. När du handlar valutor med hävstång, t.ex. med CFDs, bör du komma ihåg att säkerhetskravet kan ändras beroende på vilken mäklare du handlar med och storleken på din trade.

Säkerhetskravet uttrycks ofta som en procentsats av hela positionen. Till exempel kräver en EUR/GBP-position endast att du betalar 3,33 % av det totala värdet för att öppna en position. Istället för att sätta in 100 000 £ behöver du endast lägga ut 3 300 £.

Vad är en punkt inom valutahandel?

Punkter är enheter som används för att mäta ett valutapars prisrörelse. En punkt motsvaras vanligtvis av en ändring i den fjärde decimalen i en valutas kurs. Om kursen för GBP/USD ändras från 1,35361 till 1,35471 har en förändring på en punkt skett. Decimalerna efter punkten kallas ”fractional pips” eller ”pipette”.

Undantaget från denna regel är när noteringsvalutan anges till ett mycket lågt värde, med japansk yen som det viktigaste exemplet. Här är en rörelse i den andra decimalen lika med en punkt. Om USD/JPY ändras från 106,452 ¥ till 106,462 ¥ har återigen en förändring på en punkt skett.

Vanliga frågor

Hur regleras valutamarknaden?

Trots att valutamarknaden är så enorm är regleringen begränsad eftersom det inte finns ett styrande organ som kan övervaka marknaden dygnet runt. Istället finns det flera nationella organ runt om i världen som övervakar inhemsk valutahandel och annan typ av handel för att se till att alla valutaleverantörer rättar sig efter vissa standarder. Till exempel det brittiska tillsynsorganet Financial Conduct Authority (FCA).

Hur mycket pengar handlas på valutamarknaden varje dag?

Motsvarande 5 biljoner dollar i valutatransaktioner handlas dagligen vilket är ett genomsnitt på 220 miljarder dollar i timmen. Marknaden utgörs främst av institutioner, företag, regeringar och valutaspekulanter. Ungefär 90 % av handelsvolymen består av spekulering och en stor del av denna är inriktad på den amerikanska dollarn, euron och yen.

Vad innebär ”gap” inom valutahandel?

Ett s.k. ”gap” uppstår då det sker en skarp prisrörelse uppåt eller nedåt på marknaden, och under vilken tid det hinner handlas lite eller inget alls. Detta resulterar i ett gap i den normala prisutvecklingen. Gap förekommer på valutamarknaden men inte alls lika ofta som på andra marknader eftersom den är öppen dygnet runt fem dagar i veckan.

Däremot kan gapping förekomma när nya ekonomiska uppgifter släpps som överraskar eller när handeln återupptas efter helgen eller helgdagar. Valutamarknaden är stängd under helgen men marknaden är fortfarande öppen för centralbankerna och deras berörda organisationer. Så det är möjligt att öppningspriset på söndag kväll skiljer sig från priset vid stängning fredagskvällen innan. Detta ger ett gap.

Är vinster från valutahandel skattepliktiga?

Hur mycket skatt du behöver betala beror på vilken finansiell produkt du handlar.

Alla vinster på valutahandel som du gör genom en mäklare eller med turbowarranter, optioner eller CFDs är skattepliktig.

Utveckla din kunskap om valutahandel IG

Ta reda på mer om valutahandel och testa dina kunskaper med IG Academys onlinekurser.

Detta kanske intresserar dig…

Ta en titt på vår lista över finansiella termer som kan hjälpa dig att förstå trading och marknaderna

Var medveten om riskerna som är förknippade med valutahandel och ta reda på hur IG kan hjälpa dig att hantera riskerna

Upptäck olika plattformar där du kan handla valuta med IG