Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är blue-chip-aktier och hur investerar man eller handlar med dem?

En beskrivning av blue-chip-aktier med genomgång av de bästa exemplen och hur man identifierar och skiljer dem från andra företag med stort börsvärde. Läs vidare för en heltäckande beskrivning.

blue-chip-aktier Source: Bloomberg

Vad är blue-chip-aktier?

Blue-chip-aktier är aktier i företag som har gott anseende, är finansiellt stabila och sedan länge etablerade inom sin sektor. Med tiden tenderar de företag som anses vara blue-chip att förändras.

Enkelt uttryckt anses ett företag vara blue-chip om det ligger nära toppen i sin sektor, har ett välkänt varumärke och ingår i ett erkänt index med hög volym.

Vad krävs för att räknas som blue-chip?

De exakta kraven för att få kallas ett blue-chip är, ovanligt nog för finanssektorn, vaga. Åsikterna varierar från investerare till investerare, men i stort sett måste företaget:

Tillhöra eller ligga nära toppen i sin sektor

Ingå i ett erkänt index (t.ex. DAX, S&P 500, ASX 200)

Vara ett, eller äga ett, erkänt varumärke

Ha en historia av tillförlitlig tillväxt och ofta konsekventa utdelningar

Själva termen ska ha myntats av Oliver Gingold, anställd vid Dow Jones. Efter att ha observerat att vissa aktier handlades till över 200 dollar per aktie, kallade Gingold dem ”blue chips” efter den mest värdefulla chip-färgen i poker.¹

Det är viktigt att notera att vissa blue chip-företag fortfarande kan vara rätt små i relativa termer om de är verksamma inom en nischsektor, med en ibland vag skillnad mellan ett blue-chip och ett mid cap.

Den motsatta änden av investeringsspektrumet är en ”frimärksaktie”. I Europa betraktas dessa vanligtvis som företag som handlas för mindre än 1 euro per aktie och med ett börsvärde på mindre än 100 miljoner euro. Båda dessa villkor måste vara uppfyllda för att klassificeras som en frimärksaktie. Även om det kan finnas ett visst spelrum om ett företag ligger något över gränsen, är detta en välförstådd definition.

Däremot är ”blue chip” inte en standardiserad term. Huruvida du kan klassificera ett företag som ett sådant kräver ett element av subjektivitet.

Fördelar och nackdelar med blue-chip-aktier

Att investera i blue-chip-aktier är en populär långsiktig strategi, men dessa aktier är inte riskfria.

Fördelar med blue-chip-aktier

 • Blue-chip-aktier betraktas vanligtvis som lågriskaktier eftersom de tenderar att visa upp stabila vinster, ofta betalar utdelningar och har investerbara kreditbetyg²
 • Utdelningar i kombination med tillförlitlig kapitalavkastning gör blue-chip-aktier till en av de mest tillförlitliga portföljinvesteringarna
 • De har också investerarnas förtroende eftersom de har ett stort börsvärde - raka motsatsen till frimärksaktier, som erbjuder större vinster men utan utdelningsintäkter, stabilitet eller låg risk
 • Det finns inte mycket volatilitet att oroa sig för, och därför kräver investeringar i blue-chips mindre av investerarna.

Nackdelar med blue-chip-aktier

 • Blue-chips är inte immuna mot nedgångar, krascher eller konkurser. När negativa händelser inträffar, som den globala finanskrisen 2008 eller pandemikraschen 2020, kan det orsaka betydande skador när en stor investerarbas säljer av
 • Dessa typer av aktier upplever inte de kortsiktiga prisrörelser som behövs för att generera kortsiktiga handelsintäkter
 • Blue-chips kommer sannolikt inte att generera den högre avkastning som kan uppnås vid mer riskfyllda investeringar, t.ex. nystartade företag, eftersom de har mindre utrymme att växa
 • De är ofta mycket efterfrågade, och därför betalar investerare en premie för den lägre risken och det välkända namnet
 • Mindre rivaler kan äta upp marknadsandelar utan noggrann hantering

Hur man handlar med eller investerar i blue-chip-aktier

 1. Öppna ett turbo- eller CFD-konto för att börja handla, eller öva med ett demokonto
 2. Lär dig mer om blue-chip-aktier
 3. Välj mellan turbos och CFD:er och sök efter din blue-chip-möjlighet
 4. Välj ”köp” för att gå lång eller ”sälj” för att gå kort
 5. Ställ in din positionsstorlek och vidta åtgärder för att hantera din risk
 6. Öppna och övervaka din position

Turbos och CFD:er, förkortning av ”contract for difference”, är hävstångsprodukter. Det innebär att du inte äger den underliggande tillgången, utan satsar på dess prisrörelser. Med turbos finns det ingen valutarisk eftersom de är prissatta i euro. Med CFD:er varierar din valutaexponering och initiala marginal beroende på vilken blue-chip som väljs. Dina vinster eller förluster beror på resultatet av din prognos.

Med trading förutspår du prisrörelser snarare än att äga aktierna själv. Denna process används som hävstång, och du kan vinna eller förlora pengar snabbt, inklusive risken att förlora mer än din insättning. Det är en bra idé att komma ihåg när du gör dina prognoser att tidigare resultat inte är en garanti för framtida mönster.

Handel med Turbo 24:s och CFD:er kommer med en extra risk kopplad till hävstångseffekten. Din position öppnas till en bråkdel av värdet av den totala positionsstorleken - vilket innebär att du kan vinna eller förlora pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig, och kan till och med förlora mer än din första insättning.

Läs mer om skillnaderna mellan handel och investering.

Nybörjare på investeringar eller handel? Öva på ett demokonto för att bygga upp ditt självförtroende.

Exempel på blue-chip-aktier

Följande utgör inte en formell eller komplett lista över blue-chip-aktier, men det är sant att de största företagen inom välkända index - som CAC 40, DAX och S&P 500 - allmänt anses vara prestigefyllda.

Återigen, huruvida ett företag förblir ett blue-chip kan förändras över tid. Men några vanliga namn är:

 • Apple
 • ASML
 • American Express
 • AstraZeneca
 • BP
 • Coca-Cola
 • Diageo
 • Disney
 • General Electric
 • IBM
 • Johnson & Johnson
 • L'Oreal
 • LVMH
 • McDonald's
 • Microsoft
 • Nike
 • Novo Nordisk
 • Pfizer
 • Unilever
 • Verizon
 • Wal-Mart

Som du kan se är de flesta av dessa företag antingen välkända varumärken eller ägare till såna (till exempel LVMH som äger många lyxvarumärken). Om ett företag har blue-chip-status beror till viss del på den subjektiva synvinkeln hos den vanliga lekmannen, inklusive dess varumärkesuppfattning.

Såhär identifierar man en blue-chip-aktie

De flesta blue-chip-aktierna är inte svåra att klassificera med tanke på deras storlek, prestige och marknadsledande egenskaper, åtminstone ur ett allmänt perspektiv. Dessa företag befinner sig på toppen av marknaden och har ofta breda ekonomiska vallgravar - det skulle till exempel vara mycket svårt att konkurrera ut Apple eller Coca-Cola. De är företag som handlar med exceptionell varumärkeslojalitet.³

Identifierande faktorer för blue-chip-aktier inkluderar:

 • Lägre volatilitet än aktier i företag utan blue-chip-status tack vare deras institutionella profil och starka finansiella styrka
 • Mycket hög likviditet, eftersom de handlas frekvent av både institutionella och privata investerare. Det skapar en självuppfyllande profetia, eftersom alla kan vara säkra på att det kommer att finnas köpare till deras aktier
 • Vanligtvis låg skuldsättning, högt börsvärde, stabil skuldkvot, hög avkastning på eget kapital och hög avkastning på sysselsatta tillgångar
 • Starka balansräkningsfundament som ger blue-chips kreditbetyg på investeringsnivå
 • Vanligtvis lång och stabil historik av utdelningsbetalningar
 • Ingår i ett blue-chip-index
 • Att de är en indikator på den bredare branschens utveckling

Företag som anses vara blue-chip kan dock förändras över tid. Till exempel fanns bara 11 av de ursprungliga 30 prestigefyllda Dow Jones-aktierna 1987 kvar i indexet 2017. Företag som Kodak, Sears och General Motors har lämnat indexet, företag som en gång i tiden skulle ha betraktats som exceptionellt säkra investeringar. Även om det kan vara svårt att förlora sin blue-chip-status är det lika svårt, om inte ännu svårare, att uppnå den. Apple, världens mest värdefulla företag sedan 2011, fanns inte med på Dow Jones förrän 2015.

Många förväxlar blue-chip-status med att helt enkelt vara väldigt stora, men de två sakerna är inte samma sak. Ett blue-chip är nästan alltid stort, men stora företag är inte alltid blue-chip. Tänk bara på AMC Entertainments short squeeze, som katapulterade företagets marknadsvärde till många miljarder. Få skulle ha klassificerat verksamheten som lågrisk vid den tidpunkten.

Om blue-chips kan anses vara en bra investering är subjektivt. Många investerare överväger dock att allokera en betydande del av sin portfölj till denna typ av stora, välkapitaliserade företag. Ofta kan investerare välja att köpa aktier i en indextracker som innehåller många av de mest populära blue-chips som finns, till exempel SDPR Dow Jones Industrial Average ETF Trust.

Även om blue-chips ofta ses som säkrare än tillväxtaktier på lägre nivåer eller andra riskfyllda investeringar, finns det inget som heter ”säkert” när det gäller investeringar. General Motors tvingades gå i konkurs 2009 efter omfattande kommersiella skador som orsakats av den globala finanskrisen. De var en gång en av USA:s industrijättar.

Summering av blue-chips-aktier

 • Blue-chip-aktier är aktier i företag som är välrenommerade, finansiellt stabila och sedan länge etablerade inom sin sektor
 • Företag som anses vara blue-chip kan förändras över tid. Till exempel fanns endast 11 av de ursprungliga 30 prestigefyllda Dow Jones-aktierna 1987 kvar i indexet 2017
 • Blue-chip-aktier anses vanligtvis ha låg risk eftersom de tenderar att uppvisa stabila vinster, ofta betalar utdelning och har investerbara kreditbetyg
 • Dessa typer av aktier har inte de kortsiktiga kursrörelser som krävs för att generera kortsiktiga handelsintäkter
 • Långsiktiga investerare kan välja att köpa aktier i en indextracker som innehåller många av de mest populära blue-chips som finns, till exempel SDPR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

 1. Vad är ett blue-chip? – The Balance
 2. Att investera i blue-chip-aktier – Forbes Advisor UK
 3. Vad är blue-chip-aktier? – NerdWallet


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.