CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

Vad är vanilla-optioner och hur fungerar de?

Handel med vanilla-optioner går ut på att spekulera i finansiella marknader utan att behöva köpa och sälja några underliggande tillgångar. Ta reda på allt du behöver veta om att handla vanilla-optioner – vad de är, hur de fungerar och hur du öppnar ett konto för options-trading - och se några exempel på optionshandel.

Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Vad är vanilla-optioner?

Vanilla-optioner är kontrakt som ger dig möjlighet att göra ett antagande om rörelsen för en underliggande tillgång. När du köper en option får du rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en bestämd mängd av ett finansiellt instrument till ett visst pris på ett visst datum.

Vanilla-optioner liknar i detta avseende terminer, men till skillnad från terminer har du ingen skyldighet att handla om du inte vill. De kallas vanilla-optioner eftersom de, till skillnad från exotiska optioner, inte har några ovanliga eller ytterligare egenskaper. Av den anledningen används ibland begreppen ”optioner” och ”vanilla-optioner” synonymt.

Hur fungerar vanilla-optioner?

Det finns två olika typer av vanilla-optioner: köpoptioner (calls) och säljoptioner (puts). Båda typerna kan köpas och säljas.

Om du köper en köpoption får du rätten, men inte skyldigheten, att köpa en marknad på en viss prisnivå på ett visst datum. Du får då en lång position i marknaden, så därför bör du köpa en köpoption om du tror att priset på marknaden kommer att stiga.

Om du köper en säljoption får du rätten, men inte skyldigheten, att sälja en marknad på en viss prisnivå på ett visst datum. Du får då en kort position i marknaden, alltså bör du köpa en säljoption om du tror att priset på marknaden kommer att sjunka.

Om du säljer en köpoption har du skyldighet att sälja en marknad på en viss prisnivå på ett visst datum. Du bör välja att sälja en köpoption om du tror att marknaden kommer att hålla sig på samma nivå eller sjunka.

Om du säljer en säljoption har du skyldighet att köpa en marknad på en viss prisnivå på ett visst datum. Du bör välja att sälja en säljoption om du tror att marknaden kommer att hålla sig på samma nivå eller stiga.

Den fastställda prisnivån som du kan köpa eller sälja på benämns lösenpriset och det förbestämda datumet brukar kallas för förfallodatum. Köpare av optioner kallas ofta för ”innehavare” och säljare för ”utfärdare”.

Så fungerar vinster och förluster för vanilla-optioner

Beloppet som du betalar för rätten att köpa eller sälja en vanilla-option kallas för premie. När du köper en vanilla-option hos IG beräknas din totala risk som premien multiplicerad med din handelsstorlek. Vi tar också ut en liten avgift i courtage för att öppna och stänga din position. .

När du köper vanilla-optioner ger din insats dig möjlighet att dra nytta av en potentiellt obegränsad uppåtgående rörelse.
Om du däremot säljer vanilla-optioner får du premien direkt och betalar ett säkerhetskrav samt courtage. Den erhållna premien motsvarar din totala potentiella vinst som – i det fall du säljer en köpoption – ger dig exponering mot en obegränsad potentiell förlust om den underliggande marknaden skulle passera lösenpriset före förfallodagen.

Handlas vanilla-optioner med hävstång?

Precis som CFDs ger vanilla-optioner dig möjlighet att handla med hävstång. Dock fungerar hävstångseffekten olika för de båda produkterna. Premien som du betalar när du köper vanilla-optioner är oftast avsevärt lägre än kostnaden för att investera i den underliggande marknaden – vare sig du köper en fysisk råvara som olja eller guld, eller exponerar dig mot ett aktieindex rörelse via en större aktieportfölj.

Hävstångseffekten är bara en av fördelarna med vanilla-optioner. Läs om de andra fördelarna med optioner.

In the money, out of the money och at the money

När lösenpriset för en köpoption ligger under priset på den underliggande marknaden, eller när lösenpriset för en säljoption ligger över priset på den underliggande marknaden, säger man att optionen är ”in the money”.

När det omvända förhållandet gäller säger man istället att dessa optioner är ”out of the money”. När lösenpriset är detsamma som priset på den underliggande tillgången är optionen ”at the money”. Premien för en vanilla-option speglar dessa olika förhållanden – premier för vanilla-optioner som är in the money är mycket högre än för vanilla-optioner som är out of the money.

Hur prissätts vanilla-optioner?

Till skillnad mot priset för CFDs eller IGs barriers, som helt enkelt följer den underliggande marknaden, finns det många olika faktorer som påverkar priset på en vanilla-option. Premierna baseras på Black-Scholes-formeln, en erkänd modell som beräknar priser utifrån de olika faktorerna. De fungerar alla enligt samma princip: ju högre sannolikhet för att optionen förfaller med ett värde, desto högre kommer optionspremien att vara.

De tre viktigaste faktorerna är nivån på den underliggande marknaden, tiden som återstår tills optionen förfaller samt volatiliteten på den underliggande marknaden.

Sannolikheten för att en option med ett värde förfaller ökar i takt med att det underliggande priset pressar den djupare in the money. Ju djupare in the money en option är, desto högre brukar premien vara.

Ju längre tid som återstår till förfallodagen, desto längre tid återstår för optionen att röra sig antingen in the money eller out of the money. Vi tänker oss att du har två out-of-the-money-optioner med samma lösenpris, men olika förfallodatum. Optionen som förfaller längre fram i tiden kommer förmodligen att ha en högre premie.

Ju mer den underliggande marknaden rör sig, dvs. ju mer volatil den är, desto större är chansen att en option går från att vara out of the money till in the money, och tvärtom. Om en marknad ökar i volatilitet brukar alltså priset för optionerna på den marknaden också öka. Detta är extra tydligt för at-the-money-optioner och blir mindre och mindre tydligt ju längre optionerna rör sig antingen in the money eller out of the money.

Exempel med vanilla-optioner

Låt oss anta att FTSE handlas på 7400 och att du tror att priset kommer att stiga. Du köper ett kontrakt av en köpoption på december-FTSE värt 7500 som kvoteras på 82/88. I det här fallet är ett kontrakt värt 1 £ per förändring i marknadsrörelse, så du betalar 88 £ i premie och 10 p i courtage när du öppnar positionen.

Om FTSE stiger över 7500 är ditt kontrakt in the money. Dock måste det förfalla över 7588,1 om du ska tjäna in premien och gå med vinst.

Tack vare de olika faktorerna som påverkar vanilla-optionspremierna är det möjligt för dig att gå med vinst innan FTSE når lösenpriset. Till exempel skulle optionspremien kunna stiga till ett högre pris än du betalade om FTSE rör sig till din fördel och tillräckligt med tid återstår, eller om volatiliteten ökar tillräckligt. Oavsett vilket kan du stänga din position innan den förfaller för att ta ut din vinst (och betala ytterligare 10 p i courtage).

Om FTSE håller sig under lösenpriset på 7500 på förfallodagen, förfaller din option värdelös. Det kvittar hur mycket priset på FTSE sjunker – det enda du förlorar är optionspremien. Du kan också stänga din position i förtid om du ändrar dig angående marknadens riktning och tror att det kan begränsa dina förluster.

Om du antog att FTSE skulle minska i värde i scenariot ovan skulle du kunna köpa en december-säljoption värd 7300. Om värdet på den underliggande tillgången låg under 7300 på förfallodagen skulle du kunna utöva din rättighet att sälja. På samma sätt skulle du också bara förlora premien som du betalat om priset höll sig över 7300.

Du skulle också kunna sälja en säljoption i det första scenariot och sälja en köpoption i det andra. Dock skulle din vinst bara motsvaras av själva premien som du fick när du öppnade positionen. Om marknaden passerade lösenpriset skulle det likaledes inte finnas någon gräns för hur stor din förlust skulle kunna bli innan förfallodagen.

Optionsstrategier

Det unika sättet på vilket vanilla-optioner fungerar innebär att de lämpar sig väl för en rad olika strategier som inte skulle kunna användas med CFDs. Det kan handla om att köpa flera vanilla-optioner på en och samma marknad, alltså kombinationer av köp- och säljoptioner med olika lösenpris och förfallodatum.

Strategier för vanilla-optioner används ofta av traders för att hedga öppna positioner, köpa tid samt för att spekulera i olika marknadsförhållanden. Läs mer om handelsstrategier för vanilla-optioner.

Öppna ett konto idag

Öppna ett konto idag

Snabb exekvering, enormt marknadsutbud

Upptäck möjligheter på över 17 000 internationella instrument

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Lita på en marknadsledare

Dra nytta av vår 45 år långa erfarenhet inom branschen

Öppna ett tradingkonto

Öppna ett tradingkonto

Snabb exekvering, enormt marknadsutbud

Upptäck möjligheter på över 17 000 internationella instrument

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Lita på en marknadsledare

Dra nytta av vår 45 år långa erfarenhet inom branschen

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Vanliga frågor

Ja du kan använda vanilla-optioner till att handa en rad olika valutapar. Vi tänker oss att EUR/USD står i 1,10. Du tror att valutaparet kommer att öka i värde under den kommande veckan och köper därför en köpoption för EUR/USD med ett lösenpris på 1,15. Marknaden rör sig i den riktning som du förutspått och optionen förfaller in the money. Så snart du har tjänat in premien går du med vinst. Om marknaden istället rör sig i motsatt riktning förlorar du enbart premien.

Hur skiljer sig vanilla-optioner från exotiska optioner?
Exotiska optioner kan ha vissa egenskaper gemensamt med vanilla-optioner, men har också ytterligare egenskaper som gör att de uppfyller kraven för en specifik handelsstrategi eller marknad. Till exempel kan avkastningsprofilen eller prissättningen för en exotisk option skilja sig från en vanilla-option. Så även om de är mer komplexa, kan exotiska optioner ibland lättare anpassa sig till olika situationer än vanilla-optioner.

Den typ av option som beskrivs på den här sidan är en plain vanilla-option. Ordet ”plain” (vanlig) innebär helt enkelt att optionen inte har några ytterligare eller ovanliga egenskaper, som en exotisk option ofta har.

Ja, prissättningen för vanilla-optioner gör dem väldigt populära för hedging. Du kan läsa mer om hedging med vanilla-optioner här.

Upptäck optionshandel med IG

Läs mer om fördelarna med optionshandel och ta reda på hur du kommer igång att handla med IG.

Du kanske är intresserad av…

Jämför fördelarna och skillnaderna mellan dessa två sätt att handla och avgör vilket som passar dig bäst.

Ta reda på allt du behöver veta om barriers – som du kan handla vid sidan av vanilla-optioner med ett optionskonto hos IG.

Lär dig de grundläggande stegen för att handla barriers – från att förstå hur de fungerar till att öppna din första position.