Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är vanilla-optioner och hur handlar du dem?
Vad är vanilla-optioner och hur handlar du dem?

Vad är vanilla-optioner och hur handlar du dem?

Handel med vanilla-optioner går ut på att spekulera i finansiella marknader utan att behöva köpa och sälja några underliggande tillgångar. Ta reda på allt du behöver veta om att handla vanilla-optioner – vad de är, hur de fungerar och hur du handlar dem med ett konto för optionshandel hos IG. Se sedan ett exempel på handel med vanilla-optioner.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Redo att handla vanilla-optioner? Följ i så fall dessa tre enkla steg:

Fyll i ett enkelt onlineformulär

Besvara frågor om din erfarenhet av trading

Bli verifierad online

Vi kan normalt verifiera din identitet på en gång

Sätt in pengar och börja handla

Du kan enkelt göra uttag, när helst du vill

Om du hellre vill lära dig mer om barriers och hur de handlas kan du läsa vår detaljerade guide nedan.

Vad är vanilla-optioner?

Vanilla-optioner är kontrakt som ger dig möjlighet att göra ett antagande om rörelsen för en underliggande tillgång. När du köper en option får du rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en bestämd mängd av ett finansiellt instrument till ett visst pris på ett visst datum.

Vanilla-optioner liknar i detta avseende terminer, men till skillnad från terminer har du ingen skyldighet att handla om du inte vill. Vanilla-optioner har inga ovanliga eller ytterligare egenskaper som exotiska optioner har. Av den anledningen används ibland begreppen ”optioner” och ”vanilla-optioner” synonymt.

Hur fungerar vanilla-optioner?

Det finns två typer av vanilla-optioner: köpoptioner och säljoptioner. Båda typerna kan köpas och säljas.

 • Om du köper en köpoption får du rätten, men inte skyldigheten, att köpa en marknad på en viss prisnivå på ett visst datum. Du får då en lång position i marknaden, så därför bör du köpa en köpoption om du tror att priset på marknaden kommer att stiga.
 • Om du köper en säljoption får du rätten, men inte skyldigheten, att sälja en marknad på en viss prisnivå på ett visst datum. Du får då en kort position i marknaden, alltså bör du köpa en säljoption om du tror att priset på marknaden kommer att sjunka.
 • Om du säljer en köpoption har du skyldighet att sälja en marknad på en viss prisnivå på ett visst datum. Du bör välja att sälja en köpoption om du tror att marknaden kommer att hålla sig på samma nivå eller sjunka.
 • Om du säljer en säljoption har du skyldighet att köpa en marknad på en viss prisnivå på ett visst datum. Du bör välja att sälja en säljoption om du tror att marknaden kommer att hålla sig på samma nivå eller stiga.

Den fastställda prisnivån som du kan köpa eller sälja på benämns lösenpriset och det förbestämda datumet brukar kallas för förfallodatum eller förfallodag. Köpare av optioner kallas ofta för ”innehavare” och säljare för ”utfärdare”.

Så fungerar vinster och förluster för vanilla-optioner

Beloppet som du betalar för rätten att köpa eller sälja en vanilla-option kallas för premie. När du köper en vanilla-option hos IG beräknas din totala risk som premien multiplicerad med din handelsstorlek. Vi tar också ut en liten avgift i courtage för att öppna och stänga din position.

När du köper vanilla-optioner ger din insats dig möjlighet att dra nytta av en potentiellt obegränsad uppåtgående rörelse.

Om du däremot säljer vanilla-optioner får du premien direkt och betalar ett säkerhetskrav samt courtage. Den erhållna premien motsvarar din totala potentiella vinst som – i det fall du säljer en köpoption – ger dig exponering mot en obegränsad potentiell förlust om den underliggande marknaden skulle passera lösenpriset före förfallodagen.

Innan du säljer vanilla-optioner bör du noga tänka efter om du förstår hur de fungerar och om du har råd med den stora risken att förlora stora summor pengar.

Handlas vanilla-optioner med hävstång?

Med vanilla-optioner kan du handla marknaderna med hävstång. Dock fungerar det annorlunda för optioner än för andra hävstångsinstrument, exempelvis CFDs. Premien som du betalar när du köper vanilla-optioner är oftast avsevärt lägre än kostnaden för att investera i den underliggande tillgången – vare sig du köper en fysisk råvara som olja eller guld, eller exponerar dig mot ett aktieindex rörelse via en större aktieportfölj.

Det är viktigt att tänka på att all trading innebär att du riskerar ditt kapital, att förluster kan inträffa snabbt samt att hävstångseffekten kan förstora förluster.

In the money, out of the money och at the money

När lösenpriset för en köpoption ligger under priset på den underliggande marknaden, eller när lösenpriset för en säljoption ligger över priset på den underliggande marknaden, säger man att optionen är ”in the money”.

När det omvända förhållandet gäller säger man istället att optionerna är ”out of the money”. När lösenpriset är detsamma som priset på den underliggande tillgången är optionen ”at the money”. Premien för en vanilla-option speglar dessa olika förhållanden – premier för vanilla-optioner som är ”in the money” är mycket högre än för vanilla-optioner som är ”out of the money”.

Hur prissätts vanilla-optioner?

Till skillnad mot priset för våra barrier-optioner, som helt enkelt följer den underliggande marknaden, finns det många olika faktorer som påverkar priset på en vanilla-option.

De tre viktigaste variablerna som påverkar priset på vanilla-optioner är:

 1. Nivån på den underliggande marknaden
 2. Tiden tills optionen förfaller
 3. Volatiliteten på den underliggande marknaden

Nivån på den underliggande marknaden

Sannolikheten för att en option har ett värde när den förfaller ökar i takt med att det underliggande priset pressar den djupare ”in the money” (förbi lösenpriset i riktning mot lönsamhet). Ju djupare ”in the money” en option är, desto högre brukar premien vara.

Tiden tills optionen förfaller

Optioner med längre löptider har längre tid på sig att bli ”in the money”. Vi tänker oss att du köper två ”out-of-the-money”-optioner med samma lösenpris, men olika förfallodatum. Optionen som förfaller längre fram i tiden kommer förmodligen att ha en högre premie.

Volatiliteten på den underliggande marknaden

Ju mer volatil den underliggande marknaden är, desto större är chansen att en option går från att vara ”out of the money” till ”in the money”. Denna ökade risk för optionsutfärdaren innebär att om volatiliteten på marknaden ökar, brukar priset på optionerna på den underliggande marknaden oftast också att öka.

För optionsinnehavare innebär volatiliteten att en ”in the money”-option snabbt kan övergå till att vara ”out of the money” – och att förluster kan inträffa snabbt. Det här förhållandet mellan pris och volatilitet är extra tydligt för ”at the money”-optioner och blir mindre och mindre tydligt ju längre optionerna rör sig antingen ”in the money” eller ”out of the money”.

Vad är ”grekerna” inom optionsprissättning?

Måtten som används för att utvärdera de faktorer som används vid prissättningen av optioner brukar kallas för ”grekerna”. De kan hjälpa dig att beräkna risken förknippad med varje faktor. De viktigaste ”grekerna” är:

Delta

Delta mäter hur känsligt vanilla-optionens pris är för förändringar på den underliggande marknaden. Delta hjälper dig att beräkna hur mycket priset på en option rör sig för varje punkts rörelse i den underliggande marknaden, förutsatt att alla andra faktorer är oförändrade.

Theta

Theta mäter en vanilla-option tidsvärde, dvs. hur mycket en option tappar i värde ju närmare förfallodagen den kommer, förutsatt att alla andra faktorer förblir de samma. Ju högre theta optionen har, desto större är sannolikheten att den tappar i värde allteftersom tiden går.

Vega

Vega mäter hur känslig en option är för förändringar i volatiliteten på den underliggande marknaden, eller hur mycket optionens värde förändras för varje 1 % förändring i volatilitet. Vega tenderar att vara högre ju längre tid som återstår till förfallodagen, och högre volatilitet brukar pressa upp optionens värde.

Så handlar du vanilla-optioner

Steg till handel med vanilla-optioner

Du kan använda vanilla-optioner för att dra nytta av möjligheter på såväl stigande som fallande marknader. Prissättningen för den här typen av optioner innebär dessutom att de lämpar sig utmärkt för en rad olika tradingstrategier.

Följ dessa fyra steg för att börja handla vanilla-optioner:

 1. Förstå skillnaderna mellan att köpa och sälja
 2. Välj en tradingstrategi för vanilla-optioner
 3. Öppna ett konto och gör en insättning
 4. Ta din första position

Förstå skillnaderna mellan att köpa och sälja

Den komplexa prissättningen av vanilla-optioner innebär att de kan vara krångliga att förstå och förutse. Innan du handlar bör du försäkra dig om att du har förstått ”grekerna” och hur faktorerna som de mäter påverkar optionspriserna.

När du köper vanilla-optioner betalar du en optionspremie för att öppna din position. Premien motsvarar det maximala beloppet som du kan förlora. Du betalar också en liten avgift i courtage för att öppna och stänga din position. Detta innebär att du kan beräkna din totala risk när du köper en vanilla-option.

När du säljer en option debiteras du en avgift i courtage på samma sätt som när du köper en option, men istället för att betala premien erhåller du den istället. När du handlar med traditionella optioner har du då skyldighet att köpa eller sälja den underliggande marknaden till lösenpriset om optionsinnehavaren väljer att lösa in optionen. När du handlar med IG kommer optionen dock att lösas in med en kontant betalning – du behöver aldrig leverera eller ta emot leverans av en underliggande tillgång.

Det går inte att förutse hur långt förbi lösenpriset den underliggande marknaden kommer att ligga på förfallodagen, vilket innebär att det medför en mycket högre risk att sälja vanilla-optioner än att köpa dem.

 • När du säljer säljoptioner kan marknadsvärdet potentiellt sjunka ända till noll.
 • När du säljer köpoptioner är risken obegränsad, eftersom det inte finns någon gräns för hur långt från lösenpriset den underliggande marknaden kan röra sig.

Den höga risken innebär att vanilla-optioner är bättre lämpade för erfarna traders som är införstådda med hur optionshandel fungerar.

Välj en tradingstrategi för vanilla-optioner

Det unika sättet på vilket vanilla-optioner fungerar innebär att de lämpar sig väl för en rad olika strategier som inte skulle kunna användas med andra instrument. Dessa strategier ger dig möjlighet att hedga dina aktuella investeringar, handla på volatiliteten på marknaden eller begränsa din ursprungliga insats när du öppnar en position.

Nedan kan du lära dig hur du exekverar en:

 • Gift säljoption
 • Lång strut
 • Bullish köpoptionsspread

Gift säljoption

Att köpa en säljoption på en tillgång som du redan äger kallas för en gift säljoption. Den används för att hedga en investering mot en potentiell nedåtgående rörelse – om priset på tillgången sjunker, hjälper dina vinster på säljkursen att begränsa din förlust. Om den stiger förlorar du bara premien som du betalade för att öppna din optionsposition.

Hedga din investering

Lång strut

Köp en identisk köpoption och säjoption – samma marknad, lösenpris och förfallodatum – så får du en lång strut. Du gör detta om du förväntar dig hög volatilitet, men är osäker på marknadens riktning. När den underliggande marknaden har rört sig tillräckligt för att täcka kostnaden för båda dina premier, har du gjort en vinst.

Exempel på lång strut

Bullish köpoptionsspread

Om du är måttligt bullish på en marknad kan du minska premien som du betalar på en trade med en bullish köpoptionsspread. Det går ut på att köpa en köpoption på en marknad och sedan sälja en köpoption på samma marknad till ett högre lösenpris. Premien som du får från köpoptionen som du säljer minskar din ursprungliga insats, men begränsar också din potentiella uppsida om marknaden går förbi det högre lösenpriset.

Bullish köpoptionsspread

Öppna ett konto och gör en insättning

Du kan snabbt och enkelt ansöka om ett optionskonto hos IG. Den ger dig möjlighet att handla både vanilla- och barrier-optioner och det tar oftast bara några minuter att ansöka.

När du har svarat på några frågor om din erfarenhet och vi har verifierat din identitet kan du logga in och sätta in ditt handelskapital. Du kan göra insättningar på ditt konto på flera olika sätt, till exempel med kreditkort, betalkort eller via PayPal.

Du kan också bekanta dig med hur vanilla-optioner fungerar i en riskfri miljö med ett demokonto. Där kan du öva på att handla vanillaoptioner och barriers med 100 000 SEK i fiktiva medel, utan någon skyldighet att öppna ett riktigt konto.

Ta din första position

Du har förstått hur vanilla-optioner fungerar, valt en strategi och satt in pengar på ett tradingkonto. Nu är det dags att öppna din första position. I vår handelsplattform kan du köpa och sälja både köp- och säljoptioner och därmed spekulera i både stigande och fallande marknader – en av de främsta fördelarna med våra tradingalternativ.

Se nedan för ett exempel på handel med vanilla-optioner hos oss.

Exempel med vanilla-optioner

Låt oss anta att Tyskland 40 står i 14720 och att du tror att kursen kommer att stiga. Du köper ett kontrakt på en Veckovis Tyskland 40 14650 köpoption till en kurs på 82/88. Kostnaden för att öppna din position när du köper motsvaras av optionspremien multiplicerad med din handelstorlek.

I det här fallet är ett kontrakt värt 1 € för varje punkts rörelse i marknaden, så du betalar en premie på 88 € och ett courtage på 0,10 € för att öppna positionen.

(88 punkters premie x 1 kontrakt x 1 € per punkt) + 0,1 € per kontrakt = 88,1 €

Om Tyskland 40 rör sig över 14650 är ditt kontrakt ”in the money”. För att du ska gå med vinst måste kontraktet dock förfalla när priset är över 14738,1 eftersom du behöver tjäna tillbaka premien.

14650 lösenpris + 88,1 premie = 14738,1

Köpa köpoptioner

Tack vare de olika faktorerna som påverkar premierna för vanilla-optioner kan du också gå med vinst på affären innan Tyskland 40 når vinstnivån.

Till exempel kan priset på optionen röra sig över priset du betalade för den om Tyskland 40 rör sig till din fördel och din option har ett högt tidsvärde eller om volatiliteten ökar tillräckligt. I båda fallen kan du stänga din position före förfallodagen för att ta ut din vinst – och betala ytterligare 0,10 € i courtage.

Om Tyskland 40 ligger under lösenpriset på 14650 på förfallodagen löper din option ut utan värde. Det spelar ingen roll hur lågt priset på Tyskland 40 sjunker – allt du förlorar är optionspremien. Du kan också stänga din position tidigt om du ändrar uppfattning om marknadsutvecklingen och tror att det kommer begränsa dina förluster.

Om du tror att Tyskland 40 kommer att sjunka i pris i ovanstående scenario, kan du köpa en Veckovis Tyskland 40 14750 säljoption. Om den underliggande marknaden ligger under lösenpriset på 14750 på förfallodagen kan du lösa in din rätt att sälja. Håller den sig över priset förlorar du på samma sätt bara premien som du spenderade.

Du kan också sälja en säljoption i det första scenariot och sälja en köpoption i det andra. Dock begränsas din vinst då till premien som du fick när du öppnade positionen. När du säljer en vanilla-option för att öppna överför vi beloppet som motsvarar premien till ditt konto. Det här är din maximala vinst när du säljer en vanilla-option.

Det är viktigt att notera att det medför en potentiellt obegränsad risk att sälja optioner. Om till exempel marknaden går förbi lösenpriset på en köpoption som du har sålt, finns det ingen gräns för hur mycket du kan förlora före förfallodagen.

Du kan snabbt få en överblick över alla dina positioner i vår webbplattform. Alla våra vanilla-optioner avräknas kontakt på förfallodagen.

Vanliga frågor

Vad är en plain vanilla-option?

Den typ av option som beskrivs på den här sidan är en plain vanilla-option. Ordet ”plain” (vanlig) innebär helt enkelt att optionen inte har några ytterligare eller ovanliga egenskaper, som en exotisk option ofta har.

Är vanilla-optioner derivat?

Ja, vanilla-optioner är en typ av finansiellt derivatinstrument. När du handlar vanilla-optioner handlar du alltså ett instrument som baseras på en underliggande marknad istället för att äga själva tillgången som handlas på marknaden. Därmed kan du dra nytta av hävstångseffekten samt stigande och fallande marknadsrörelser.

Vilka marknader kan jag handla med vanilla-optioner?

Hos IG kan du använda vanilla-optioner för att ta en position på flera större valutapar, globala aktieindex och råvaror.

Vilka plattformar kan jag använda för att handla vanilla-optioner?

Du kan handla vanilla-optioner hos IG via vår webbaserade handelsplattform och våra mobilappar.

Vilka typer av optionskontrakt finns det?

Det finns två olika typer av optionskontrakt: köpoptioner och säljoptioner. När du handlar vanilla-optioner hos IG kan du köpa och sälja båda typerna.

 • När du köper en köpoption får du rätten, men inte skyldigheten, att köpa den underliggande marknaden till lösenpriset på förfallodagen.
 • När du köper en säljoption får du istället rätten, men inte skyldigheten att sälja den underliggande marknaden till lösenpriset på förfallodagen.
 • Om du säljer en köpoption har du skyldighet att sälja den underliggande marknaden till lösenpriset på förfallodagen om optionsinnehavaren löser in optionen.
 • Om du säljer en säljoption har du skyldighet att köpa den underliggande marknaden till lösenpriset på förfallodagen om optionsinnehavaren löser in optionen.

Vad innebär lösenpriset när jag handlar vanilla-optioner?

Lösenpriset för en vanilla-option är det förbestämda pris till vilket optionen kan lösas in. När du köper vanilla-optioner motsvaras detta av nivån på vilken du har rätt att köpa eller sälja den underliggande marknaden. När du säljer motsvaras priset istället av den nivå på vilken du är skyldig att köpa eller sälja den underliggande marknaden.

Vi tänker oss att du har köpt ett kontrakt på en Tyskland 40-köpoption som förfaller om en månad, med ett lösenpris på 14400. Om priset på Tyskland 40 ligger tillräckligt högt över 14400 på förfallodagen för att täcka premien som du betalade för att öppna positionen, skulle du kunna utöva din rätt att köpa till under marknadspriset och ta ut vinsten.

Om priset på Tyskland 40 inte överskrider lösenpriset på förfallodagen förlorar du premien som du betalade för att köpa optionen.

Kan jag handla valuta med vanilla-optioner?

Ja du kan använda vanilla-optioner till att handla en rad olika valutapar. Vi tänker oss att EUR/USD står i 1,10. Du tror att valutaparet kommer att öka i värde under den kommande veckan och köper därför en köpoption för EUR/USD med ett lösenpris på 1,15.

Marknaden rör sig i den riktning som du förutspått och optionen förfaller ”in the money”. Så snart du har tjänat in premien går du med vinst. Om marknaden istället rör sig i motsatt riktning förlorar du enbart premien.

Hur skiljer sig vanilla-optioner från exotiska optioner?

Exotiska optioner kan ha vissa egenskaper gemensamt med vanilla-optioner, men har också ytterligare egenskaper som gör att de uppfyller kraven för en specifik handelsstrategi eller marknad. Till exempel kan avkastningsprofilen eller prissättningen för en exotisk option skilja sig från en vanilla-option. Så även om de är mer komplexa, kan exotiska optioner ibland lättare anpassa sig till olika situationer än vanilla-optioner.

Kan jag hedga med vanilla-optioner?

Ja, prissättningen för vanilla-optioner gör dem väldigt populära för hedging.

Upptäck ett nytt sätt att handla

Se hur du använder våra unika barriers1 för att handla på marknaden och få kontroll över din hävstång och risk

Develop your spread betting knowledge

Upptäck ett nytt sätt att handla

Se hur du använder våra unika barriers1 för att handla på marknaden och få kontroll över din hävstång och risk

Gå vidare till ...

Jämför fördelarna och skillnaderna mellan dessa två sätt att handla och avgör vilket som passar dig bäst.

Ta reda på allt du behöver veta om barriers – som du kan handla vid sidan av vanilla-optioner med ett optionskonto hos IG.

Läs mer om att handla börsnoterade turbowarranter med begränsad risk, dygnet runt, fem dagar i veckan.

1 Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.