Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är kryptovaluta-trading och hur fungerar det?

Kryptovaluta-trading går ut på att spekulera i prisrörelser med ett CFD-tradingkonto, eller att köpa och sälja de underliggande mynten via en börs. Läs mer om hur kryptovaluta-trading fungerar och vad som påverkar priset på kryptovalutor.

Vill du handla kryptovalutor hos IG?

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Vad är kryptovalutor?

Kryptovalutor är digitala valutor. De kan växlas eller spekuleras mot precis som alla traditionella valutor – eller ”fiat”-valutor, men de existerar utanför finansinstitutioners och regeringars kontroll.

Det finns en enorm mängd kryptovalutor som alla har unika funktioner och tillämpningar. Men de som har ett substantiellt börsvärde är – för tillfället – i minoritet och de inkluderar bitcoin, bitcoin cash, ether, litecoin och dash.

Vad är kryptovaluta-trading?

Kryptovaluta-trading går ut på att spekulera i prisrörelserna för en kryptovaluta med ett CFD-tradingkonto, eller att köpa och sälja de underliggande mynten via en börs.

CFD-trading med kryptovaluta

CFDs är derivatprodukter som ger dig möjlighet att spekulera i prisrörelserna för en kryptovaluta utan att bli ägare till de underliggande mynten. Du kan gå lång (köpa) om du tror att en kryptovaluta kommer att öka i värde, eller gå kort (sälja) om du tror att den kommer att minska i värde.

I båda fallen handlar du med hävstångsprodukter, vilket innebär att det bara krävs en mindre insats (ett s.k. säkerhetskrav) för att få full exponering mot den underliggande marknaden. Vinsten eller förlusten beräknas utifrån positionens totala storlek, så hävstången gör både vinster och förluster relativt större.

Köpa och sälja kryptovalutor via en börs

När du köper kryptovalutor via en börs köper du själva mynten. Du måste öppna ett börskonto, betala det totala värdet på tillgången för att öppna en position samt förvara dina tokens i en egen plånbok tills du är redo att sälja.

Det kan ta tid att lära sig hur börshandel går till, eftersom du behöver förstå hur tekniken fungerar och hur data ska tolkas. Många börser har dessutom begränsningar för hur stora insättningar man kan göra och höga avgifter för att hålla konton öppna.

Video poster image

Hur fungerar kryptovalutamarknader?

Marknaderna för kryptovaluta är decentraliserade, vilket betyder att de inte emitteras eller stöds av något centralt organ, som en statlig myndighet. Istället hanteras de av ett nätverk av datorer. Kryptovalutor kan dock köpas och säljas via börser och lagras i digitala plånböcker, så kallade ”wallets”.

Till skillnad mot traditionella valutor existerar kryptovalutor endast i en delad digital huvudbok som innehåller information om tidigare ägare och som lagras i en blockkedja. När en användare vill skicka kryptovaluta-enheter till en annan användare, skickas enheterna till användarens wallet. För att transaktionen ska anses vara avslutad måste den först verifieras och läggas till i blockkedjan genom en process som kallas ”mining”, eller utvinning. Det är samma process som normalt används när nya kryptovaluta-tokens skapas.

Vad är en blockkedja?

En blockkedja är en delad digital huvudbok där data registreras. Den innehåller transaktionshistoriken för varje kryptovalutaenhet, med information om tidigare ägare. Blockkedjan registrerar transaktioner i så kallade ”block”, där nya block läggs till längst fram i kedjan.

Blockkedjetekniken har unika säkerhetsfunktioner som vanliga datorfiler saknar.

Konsensus i nätverket

En blockkedjefil lagras alltid på flera datorer i ett nätverk istället för på en enda plats och kan normalt läsas av alla inom nätverket. Filen är alltså inte bara transparent och mycket svår att ändra – den saknar dessutom svaga punkter som skulle kunna göra den sårbar för intrång, mänskliga fel eller programvarufel.

Kryptografi

Blocken sammanlänkas med hjälp av kryptografi som bygger på avancerad matematik och datavetenskap. Alla försök att göra ändringar skapar störningar i de kryptografiska länkarna mellan blocken och kan snabbt identifieras som bedrägeriförsök av datorerna i nätverket.

Vad är kryptovaluta-mining?

Mining är den process genom vilken kryptovalutans senaste transaktioner verifieras och nya block läggs till i blockkedjan.

Verifiera transaktioner

Mining-datorer väljer ut väntande transaktioner från en pool och kontrollerar att avsändaren har tillräckligt med medel för att genomföra transaktionen. Det går till så att detaljerna för transaktionen kontrolleras mot historiken som är lagrad i blockkedjan. Genom en andra verifiering bekräftar datorerna sedan att avsändaren har auktoriserat överföringen av medel med sin egen nyckel.

Skapa ett nytt block

Mining-datorer kompilerar godkända transaktioner till ett nytt block och försöker generera den kryptografiska länken till föregående block genom att hitta en lösning på en komplicerad algoritm. När en av datorerna lyckats generera länken lägger den till blocket till sin version av blockkedjefilen och skickar ut uppdateringen till hela nätverket.

Vad är kryptovaluta-mining?

Vad påverkar priset på kryptovalutor?

Priset på kryptovalutor påverkas av tillgång och efterfrågan. Eftersom marknaderna för kryptovalutor är decentraliserade, påverkas de dock i regel inte av många av de ekonomiska och politiska faktorer som styr traditionella valutor. Det råder fortfarande stor ovisshet kring kryptovalutor, men följande faktorer kan sägas ha en avgörande inverkan på priserna:

  • Tillgången: det totala antalet mynt och hur snabbt de släpps, förstörs eller förloras
  • Marknadsvärdet: värdet på alla befintliga mynt och hur användarna tror att det kommer att utvecklas
  • Media: på vilket sätt och i vilken utsträckning kryptovalutor bevakas i media
  • Integration: hur lätt kryptovalutor kan integreras i befintliga infrastrukturer, till exempel betalningslösningar för e-handel
  • Viktiga händelser: större händelser, till exempel uppdateringar av regler och förordningar, säkerhetsproblem eller ekonomiska bakslag
Video poster image

Hur fungerar kryptovaluta-trading?

Hos IG kan du handla kryptovalutor med ett CFD-konto – en derivatprodukt som ger dig möjlighet att spekulera i om den valda kryptovalutan kommer att stiga eller sjunka i värde. Priserna kvoteras i traditionella valutor, till exempel USD, och du blir aldrig ägare till själva kryptovalutan.

CFDs är en hävstångsprodukt, vilket innebär att du kan öppna en position genom att bara lägga ut en bråkdel av transaktionens totala värde. Produkter som handlas med hävstång kan visserligen förstora din vinst, men de kan även förstora din förlust om marknaden rör sig emot dig.

Vad är spreaden inom kryptovaluta-trading?

Spreaden är skillnaden mellan köp- och säljpriset som kvoteras för en kryptovaluta. Som för många andra finansiella instrument kommer du att se två olika priser när du öppnar en position på en kryptovaluta. Om du vill öppna en lång position handlar du till köpkursen som ligger strax ovanför marknadspriset. Om du vill öppna en kort position handlar du till säljpriset som ligger strax under marknadspriset.

Vad är ett kontrakt inom kryptovaluta-trading?

Kryptovalutor handlas ofta i kontrakt, dvs. större volymer av tokens som användas som standard för handelsstorlekar. Eftersom kryptovalutor är mycket volatila brukar kontrakten vara små – de flesta består endast av en enhet av baskryptovalutan. Det finns dock vissa kryptovalutor som handlas i större kontrakt.

Vad är hävstångseffekten inom kryptovaluta-trading?

Hävstångseffekten gör det möjligt att få exponering mot större mängder kryptovaluta utan att behöva betala hela värdet av transaktionen direkt. Du reserverar istället en mindre insats som kallas säkerhetskrav. När du stänger en position som handlas med hävstång kommer din eventuella vinst eller förlust att baseras på positionens fulla värde.

Vad är hävstångseffekten inom kryptovaluta-trading?

Även om hävstångseffekten skapar större vinster så ökar även risken för större förluster – som till och med kan överstiga säkerhetskravet. När du handlar med hävstång är det därför extremt viktigt att du lär dig hantera din risk.

Vad är säkerhetskravet inom kryptovaluta-trading?

Säkerhetskravet är en grundläggande del i handel med hävstång. Det utgör den initiala insättningen som du lägger ut för att kunna öppna och hålla en position öppen när du handlar med hävstång. När du handlar kryptovalutor med säkerhetskrav är det viktigt att komma ihåg att säkerhetskravet kan ändras beroende på vilken mäklare du handlar med och storleken på din trade.

Säkerhetskravet uttrycks ofta som en procentsats av hela positionen. För bitcoin kan det till exempel krävas att du reserverar 50 % av det totala värdet på en position för att kunna öppna den. Istället för att sätta in 5 000 SEK behöver du endast lägga ut 2 500 SEK.

Vad är en punkt inom kryptovaluta-trading?

En punkt är en enhet som används för att mäta en kryptovalutas prisrörelse. Den motsvarar en ändring i den fjärde decimalen i priset på en viss nivå. Kryptovalutor med högre värde handlas generellt på ”dollarnivån”, så om priset exempelvis rör sig från 190 till 191 USD, betyder det att kryptovalutan har rört sig med en punkt. Vissa kryptovalutor med lägre värde handlas dock på en annan skala, där en punkt kan motsvara en cent eller till och med en bråkdel av en cent.

Det är viktigt att du läser detaljerna för din valda tradingplattform så att du vet på vilken nivå prisrörelser mäts innan du öppnar en position.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en digital valuta och en kryptovaluta?

Skillnaden mellan en digital valuta och en kryptovaluta är att den sistnämnda är decentraliserad. Det betyder att den inte emitteras eller stöds av något centralt organ, som en centralbank eller en statlig myndighet. Istället hanteras kryptovalutor i ett nätverk av datorer. Digitala valutor har samma egenskaper som traditionella valutor, men existerar bara i den digitala världen. De emitteras av ett centralt organ.

Hur många olika typer av wallets för kryptovaluta finns det?

Det finns fem huvudsakliga typer av wallets, eller digitala plånböcker, för kryptovaluta: skrivbordsbaserade, mobilbaserade, webbaserade, hårdvarubaserade och pappersbaserade. Du behöver ingen wallet om du handlar kryptovalutor med ett CFD-konto, bara när du köper dem. Wallets används för att lagra, skicka och ta emot kryptovalutor.

Vilken var den första kryptovalutan?

Bitcoin var den första kryptovalutan. Bitcoin-domänen registrerades 2008, men den första transaktionen gjordes 2009. Valutan utvecklades av någon som kallar sig ”Satoshi Nakamoto”. Det spekuleras dock i att Nakamoto är ett pseudonym eftersom skaparen av bitcoin är mycket hemlighetsfull av sig och ingen vet om det i själva verket är en person eller en grupp.

Är kryptovalutor riktiga pengar?

Kryptovalutor är ett alternativ till traditionella pengar. Idag accepterar vissa handlare kryptovalutor som betalmetod. De har dock lite gemensamt med andra tillgångsslag eftersom de är immateriella tillgångar och dessutom extremt volatila. Kryptovalutor används främst av traders för att spekulera i stigande och fallande priser.

Hur många kryptovalutor finns det?

Det finns över 2 000 kryptovalutor som kan köpas och säljas, men de flesta av dem har inget större värde. De kryptovalutor som har högst marknadsvärde är bitcoin, ether (Ethereum-nätverkets token), bitcoin cash (en förgrening av bitcoin) och litecoin.

IG erbjuder trading på nio av de högst värderade kryptovalutorna: bitcoin, bitcoin cash, bitcoin gold, ether, litecoin, EOS, stellar (XLM) och NEO.

Förbättra din kunskap om finansmarknaderna

Ta reda på mer om en rad marknader och testa dig själv med IG-Academys online-kurser.

Detta kanske intresserar dig…

Handla på bitcoins volatilitet utan risken som kommer med att köpa och äga faktiska bitcoins

Använd IGs diagram samt avancerade ProRealTime och Autochartists paket

Hantera riskerna med att handla kryptovaluta med ett urval av stopp och tradinglarm