Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så handlar du vanilla-optioner

Vanilla-optioner är en typ av finansiellt derivatinstrument som handlas i form av kontrakt. Ett kontrakt på vanilla-optioner ger dig rättighet att köpa eller sälja den underliggande marknaden till ett visst pris på en förbestämd dag. Ta reda på hur du handlar vanilla-optioner i fem steg – från att lära dig om faktorer som påverkar priset till att ta din första position.

Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Så handlar du vanilla-optioner

Vanilla-optioner är ett bra sätt att dra nytta av möjligheter på såväl stigande som fallande marknader. Prissättningen för den här typen av optioner innebär dessutom att de lämpar sig utmärkt för en rad olika handelsstrategier.

Följ dessa fem steg för att börja handla vanilla-optioner:

  1. Ta reda på vad som påverkar priserna på vanilla-optioner
  2. Förstå riskerna
  3. Välj en handelsstrategi
  4. Öppna konto och gör en insättning
  5. Ta din första position

1. Ta reda på vad som påverkar priserna på vanilla-optioner

Priset för vanilla-optioner, den så kallade optionspremien, fungerar lite annorlunda än priset för CFDs eller IGs barriers. Istället för att förändras i samma tak som priset på den underliggande tillgången finns det olika faktorer som påverkar priset på en vanilla-option. De tre viktigaste faktorerna är:

  1. Nivån på den underliggande marknaden
  2. Tiden som återstår tills optionen förfaller
  3. Volatiliteten på den underliggande marknaden

Måtten som används för att utvärdera dessa olika faktorer brukar kallas för ”grekerna” och de kan hjälpa dig att beräkna risken förknippad med varje faktor. De viktigaste måtten är:

Delta

Delta mäter hur känslig vanilla-optionen är för förändringar i priset på den underliggande marknaden. Delta hjälper dig att beräkna hur mycket priset på en option rör sig för varje punkts rörelse i den underliggande marknaden, förutsatt att alla andra faktorer är oförändrade.

Vega

Vega mäter hur känslig en option är för förändringar i volatiliteten på den underliggande marknaden, eller hur mycket optionens värde förändras för varje procents förändring i volatilitet. Vega tenderar att vara högre ju längre tid som återstår till förfallodagen, och högre volatilitet brukar pressa upp optionens värde.

Theta

Theta mäter en vanilla-option tidsvärde, dvs. hur mycket en option tappar i värde ju närmare förfallodagen den kommer, förutsatt att alla andra faktorer förblir de samma. Ju högre theta optionen har, desto större är sannolikheten att den tappar i värde allteftersom tiden går.

Det är viktigt att du förstår dessa faktorer innan du handlar vanilla-optioner, så ta reda på hur priserna på vanilla-optioner fungerar.

2. Förstå riskerna som är förknippade med vanilla-optioner

Den komplicerade prissättningen av vanilla-optioner innebär att de kan vara krångliga att förutse och att förstå. Innan du handlar bör du försäkra dig om att du har förstått ”grekerna” och hur faktorerna som de mäter påverkar optionspriserna.

Att beräkna din totala risk när du köper en vanilla-option är däremot ganska enkelt. När du köper vanilla-optioner betalar du en optionspremie för att öppna din position. Premien motsvarar det maximala beloppet som du kan förlora. Du debiteras också en liten avgift i courtage för att öppna och stänga din position.

Att sälja vanilla-optioner medför en mycket större risk. När du säljer en option debiteras du en avgift i courtage på samma sätt som när du köper en option, men istället för att betala premien erhåller du den istället. Du har då skyldighet att köpa eller sälja den underliggande marknaden till lösenpriset – utan att kunna förutse hur långt från lösenpriset den underliggande marknaden kommer att ligga på optionens förfallodag. Du betalar också ett säkerhetskrav för att öppna din position och hålla den öppen.

När du säljer säljoptioner kan marknadsvärdet potentiellt sjunka ända till noll. När du säljer köpoptioner är risken potentiellt obegränsad, eftersom det inte finns någon gräns för hur långt från lösenpriset den underliggande marknaden kan röra sig.

3. Välj en handelsstrategi för vanilla-optioner

Den enklaste handelsstrategin för optioner går ut på att helt enkelt köpa en köp- eller säljoption, beroende på om du har en bullish (positiv) eller bearish (negativ) inställning till marknaden. Eftersom priset på en vanilla-option påverkas av mer än bara nivån på den underliggande marknaden kan du dock använda handelsstrategier för vanilla-optioner för att uppnå en rad olika mål.

Hedga investeringar

Att köpa en säljoption för en tillgång som du redan äger kallas för en ”married put”. Optionen används till att hedga investeringen för att skydda dig mot en eventuell nedåtgående rörelse: om priset på tillgången skulle sjunka hjälper vinsten på säljoptionen till att begränsa din förlust. Om priset istället skulle stiga förlorar du endast premien som du betalade för att öppna optionspositionen.

Handla på volatilitet

Köp en identisk köpoption och säljoption – samma marknad, lösenpris och förfallodatum – så har du skapat en lång vagga. Det här är en bra strategi om du tror på hög volatilitet, men är osäker på marknadens riktning. Så snart den underliggande marknaden rört sig tillräckligt för att täcka kostnaden för båda premierna har du gått med vinst.

Begränsa din insats

Om du är måttligt bullish på en marknad kan du minska premien som du får betala för en position med en ”bull call spread”. Strategin går ut på att köpa en köpoption på en marknad och sedan sälja en annan köpoption med ett högre lösenpris på samma marknad. Premien som du får när du säljer köpoptionen minskar din ursprungliga insats, men även din potentiella vinst om marknaden skulle stiga över det högre lösenpriset.

4. Öppna ett optionskonto och gör en insättning

Du kan snabbt och enkelt ansöka om ett optionskonto hos IG. Det ger dig möjlighet att handla både vanillaoptioner och barriersoptioner och det tar oftast bara några minuter att registrera sig.

Efter att du har svarat på några frågor om din erfarenhet och vi har verifierat din identitet, kan du logga in och sätta in ditt handelskapital. Du kan göra insättningar på ditt konto på flera olika sätt, till exempel med kreditkort, betalkort eller via PayPal.

Du kan också bekanta dig med hur vanilla-optioner fungerar i en riskfri miljö med ett demokonto. Där kan du öva på att handla vanillaoptioner och barriers med 200 000 SEK i fiktiva medel, utan någon skyldighet att öppna ett riktigt konto.

5. Ta din första position

När du har förstått hur vanilla-optioner fungerar, valt din strategi och satt in pengar på ett handelskonto är det dags att öppna din första position. I IGs handelsplattform kan du köpa och sälja både köp- och säljoptioner och därmed spekulera i både stigande och fallande marknader – en av de främsta fördelarna med våra tradingalternativ.

Kostnaden för att öppna en position när du köper beräknas som premien multiplicerad med handelsstorleken. Vi tänker oss att Tyskland 40 handlas för 11 300 och att du köper en Tyskland 40-köpoption med en premie på 108,50/114,50 och ett lösenpris på 11 500. Ett kontrakt är värt 1 EUR, så du får betala en premie på 114,5 EUR för att öppna positionen – vilket också är det maximala beloppet du kan förlora om optionen skulle förfalla utan något värde. Du debiteras även 10 cent i courtage.

Om Tyskland rör sig över 11 500 före förfallodagen har din option ett realvärde och sägs vara ”in the money”. Om optionen förfaller när priset är över 11 614,50 har du tjänat tillbaka premien och gått med vinst. Om optionspremien rör sig över det pris du betalade innan förfallodagen – till exempel om Tyskland 40 rör sig till din fördel och din option har ett högt tidsvärde eller om volatiliteten ökar tillräckligt – kan du även stänga din position i förtid och ta ut din vinst.

När du säljer en vanilla-option för att öppna överför vi beloppet som motsvarar premien till ditt konto. Det här är din maximala vinst när du säljer en vanilla-option.

Du kan snabbt få en överblick över alla dina positioner i vår webbplattform. Alla IGs vanilla-optioner avräknas kontakt på förfallodagen.

Vanliga frågor

Är vanilla-optioner derivatinstrument?

Ja, vanilla-optioner är en typ av finansiellt derivatinstrument. När du handlar vanilla-optioner handlar du alltså ett instrument som baseras på en underliggande marknad istället för att äga själva tillgången som handlas på marknaden. Därmed kan du dra nytta av hävstångseffekten samt stigande och fallande marknadsrörelser.

Vilka marknader kan jag handla med vanilla-optioner?

Hos IG kan du använda vanilla-optioner för att ta en position på flera större valutapar, globala aktieindex och råvaror.

Vilka plattformar kan jag använda för att handla vanilla-optioner?

Du kan handla vanilla-optioner hos IG via vår webbaserade plattform och våra mobilappar.

Vilka typer av optionskontrakt finns det?

Det finns två olika typer av optionskontrakt: köpoptioner och säljoptioner. När du handlar vanilla-optioner hos IG kan du köpa och sälja båda typerna. När du köper en köpoption får du rättighet, men inte skyldighet, att köpa den underliggande marknaden till lösenpriset på förfallodagen. När du köper en säljoption får du istället rättighet att sälja. När du säljer en köpoption får du skyldighet att sälja, och när du säljer en säljoption får du skyldighet att köpa.

Vad innebär lösenpriset när jag handlar vanilla-optioner?

Lösenpriset för en vanilla-option är det förbestämda pris till vilket optionen kan utnyttjas. När du köper vanilla-optioner motsvaras detta av nivån på vilken du har rätt att köpa eller sälja den underliggande marknaden. När du säljer vanilla-optioner motsvarar priset istället av den nivå på vilken du är skyldig att köpa eller sälja den underliggande marknaden.

Vi tänker oss att du har köpt ett kontrakt på en Tyskland 40-köpoption som förfaller i mars med ett lösenpris på 11 500. Om priset på Tyskland 40 ligger tillräckligt högt över 11 500 på förfallodagen för att täcka premien som du betalade för att öppna positionen, skulle du kunna utöva din rättighet att köpa till under marknadspriset och ta ut vinsten. Om priset på Tyskland 40 inte överskrider lösenpriset på förfallodagen förlorar du premien som du betalade för att köpa optionen.

Upptäck options-trading med IG

Läs om fördelarna med options-trading och se hur du börjar med IG.

Du kanske är intresserad av…

Jämför fördelarna och skillnaderna mellan dessa två sätt att handla och avgör vilket som passar dig bäst.

Ta reda på allt du behöver veta om barriers – som du kan handla vid sidan av vanilla-optioner med ett optionskonto hos IG.

Lär dig de grundläggande stegen för att handla barriers – från att förstå hur de fungerar till att öppna din första position.