Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är en stopporder och hur lägger du en?

Ta reda på allt du behöver veta om stoppordrar: vad de innebär, hur de skiljer sig från knock-outs, hur du lägger en och vilka för- och nackdelar de har.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Vad är en stopporder?

En stopporder är en anvisning till din mäklare att öppna eller stänga en CFD-position om marknadskursen når en förbestämd nivå som är mindre fördelaktig än det rådande kursen.

Du bestämmer på vilken nivå en stop-loss ska utlösas, inom vissa parametrar – det beror också på om du går lång eller kort eller om du öppnar eller stänger en position. Det finns två typer av stopporder: stopp-loss och stopp-entry. Det finns även knock-out som används med Turbo24.

Stopp-loss-order vs. stopp-entry-order vs. knock-out

1. Stopp-loss-order

Det här är när du stänger en CFD-position när kursen rör sig åt fel håll och når en viss förlustnivå. Det begränsar dina framtida förluster. De kan också potentiellt ge vinst om kursnivån som anges är högre än öppningsnivån (för en lång position, eller lägre om du går kort).

När det förutbestämda kursen nås utlöses din stop-loss och positionen stängs automatiskt. Det sker vid en viss kurs som är lägre än din öppningsposition och du avgör vid vilken nivå utifrån den högsta förlust som du är bekväm med.

På så vis ser du till att du inte förlorar mer pengar än vad du är beredd att göra om en position inte går som förväntat. Det skyddar dig däremot inte mot slippage – då behöver du en garanterad stopp.

Läs mer om garanterade stopp

 • Om du köper (går lång) ska din stopporder vara lägre än marknadskursen.
 • Om du säljer (går kort) ska din stopporder vara högre än marknadskursen.
Going long with a stop-loss order
Going short

2. Stopp-entry-order

Det är motsatsen till en stopp-loss-order och används för att öppna en position när marknaden når en förutbestämd nivå.

 • Om du köper (går lång) ska du lägga en stopp-entry-order som är högre än rådande kurs.
 • Om du säljer (går kort) ska du lägga en stopp-entry-order som är lägre än rådande kurs.

En stop-entry-orderposition när marknaden går åt fel håll kan vara en lyckad strategi för hedging eller för trading på en plötslig topp eller dal på marknaden. Vi säger till exempel att du tror att Pfizer-aktien kommer att återhämta sig kraftigt och snabbt om kursen plötsligt rasar till en viss nivå.

Då öppnar du en lång position på Pfizer-aktier och lägger en stop-entry-order för att dra nytta av det om din gissning stämmer.

Going long stop entry
Going short stop entry

3. Knock-outs

En knock-out påminner om en stop-loss och begränsar dina förluster på Turbo24-handel när marknaden rör sig i fel riktning. Den styr även kursen du betalar för din turbowarrant – vilket bestämmer vilken hävstångsfaktor som används. Köpkursen är också din maximala förlust.

Du väljer knock-out-nivå – nivån där du vill att positionen ska stängas – varje gång du öppnar en Turbo24-position. Du väljer ett knock-out-kurs oavsett om du köper en lång eller kort turbowarrant. Med en lång turbowarrant ligger knock-out-nivån under den rådande marknadsnivån och med en kort turbowarrant ligger knock-out-nivån över den rådande marknadskursen.

Hur fungerar en stopporder?

Stopporder är utformade för att fungera automatiskt, så att du inte hela tiden måste hålla ett öga på marknaden för att se om kurserna kommer att röra sig i fel riktning. Det är särskilt praktiskt på volatila marknader när kurserna ändras utan förvarning.

När volatiliteten här hög har du antagligen inte tid att manuellt stänga en position som går åt fel håll eller öppna en ny på den korta stunden.

Mer information om volatilitetshandel

Så fungerar en stop-loss-order

När du öppnar din position anger du parametrarna för din stop-loss-order manuellt. Om marknaden rör sig åt fel håll efter att du har öppnat din position utlöses din stopporder automatiskt när kursen når beloppet du har angett som stoppkurs.

Då stängs positionen automatiskt för att begränsa ytterligare förluster. Kom ihåg att det inte skyddar dig mot negativ slippage utan en garanterad stopp.

Typer av stop-loss-order

Stop-loss-order kommer i tre former. Dessa typer kan du använda hos oss:

 • Vanlig stop-loss: Den stop-loss som vi beskrev ovan. Denna typ av stop-loss utlöses när kursnivån som du har angett nås.
 • Dynamisk stop-loss: Istället för att utlösas vid en viss kurs bestäms en dynamisk stop-loss av hur långt från öppningspositionen den är. Du kanske inte funderar på ett maxbelopp du kan förlora, utan istället inte vill förlora mer än 20 punkters rörelse åt fel håll. Du kan ställa in en dynamisk stopporder som rör sig med din position när den rör sig åt rätt håll, och sedan automatiskt stänger din position om marknaden rör sig 20 punkter åt fel håll.
 • Garanterad stopp: På volatila marknader kanske din vanliga stop-loss inte utlöses på din angivna nivå. Det kan hända om marknaden rör sig så snabbt att din order exekveras till ett sämre kurs än den du angav för din stop-loss. Det kallas negativt slippage. En garanterad stopp ser till att din order exekveras vid kursen som du har angett oavsett vad som händer – men du betalar en premie om den utlöses.

Läs mer om slippage och hur du undviker det

Så fungerar en stop-entry-order

Genom en stop-entry-order anger du manuellt på vilken nivå du vill öppna en position om marknaden rör sig åt rätt håll. Precis som i vårt tidigare exempel kanske du vill ha en stop-entry eftersom du tror att Pfizer-aktiens kurs kommer att stiga kraftigt efteråt om den sjunker till en viss kurs.

Då lägger du en stop-entry-order på nivån du har förutspått. Om den kursnivån nås öppnar din stop-entry automatiskt en lång position åt dig utan att du behöver göra något, så att du automatiskt kan ta del av Pfizer-aktiens kursuppgång (om du hade rätt).

Så lägger du en stopporder

Hur du lägger en stopporder beror på vilken typ av stopp du är ute efter.

 • Så lägger du en stop-loss-order
 • Så lägger du en stop-entry-order
 1. Öppna ett CFD-tradingkonto för att komma igång eller öva med ett demokonto.
 2. Utför teknisk och fundamental analys av marknaden du vill handla på
 3. Välj orderfliken i orderfönstret för marknaden du vill handla med i vår webbplattform eller app.
 4. Välj mellan en stop-loss som är ”good till cancelled” (giltig till annullerad), som är i kraft tills den förutbestämda kursnivån nås, och order som är ”good till date” (giltig till datum), som stängs automatiskt på en förutbestämd dag i framtiden.
 5. Välj om du vill ha en vanlig stopporder, en garanterad stopp eller en dynamisk stopp.
 6. Välj kursnivå – kursen där du vill att din position ska öppnas.
 7. Välj stoppnivå – kursen där du vill att din stop-loss ska utlösas.

Din position kommer att öppnas på den kursnivå som du anger och stängas om kursen når stoppnivån. Du kan också ställa in en limitorder för att stänga din position på en högre nivå än öppningskursen.

Du kan även ändra eller lägga till en stop-loss-order efter att du har öppnat en position. Du kan göra det direkt från ”positioner”, där du kan lägga till eller ändra kursen då din stop-loss ska utlösas.

 1. Öppna ett CFD-tradingkonto för att komma igång eller öva med ett demokonto
 2. Utför teknisk och fundamental analys av marknaden du vill handla på.
 3. Välj orderfliken i orderfönstret för marknaden du vill handla med i vår webbplattform eller app.
 4. Välj mellan en stop-entry som är ”good till cancelled” (giltig till annullerad), som är i kraft tills den förutbestämda kursnivån nås, och order som är ”good till date” (giltig till datum), som stängs automatiskt på en förutbestämd dag i framtiden.
 5. Välj kursnivå – kursen där du vill att din stop-entry ska utlösas, och lägg din stopporder.
 6. Din position öppnas automatiskt när marknaden når din kursnivå.

Vilka är fördelarna och riskerna med att använda stopporder?

Det finns fördelar och nackdelar med att använda stopporder. Du behöver förstå dem för att kunna avgöra om du ska använda stopporder:

Fördelarna med att använda stopporder

 • En stopporder begränsar din förlustrisk utan att begränsa din vinstpotential.
 • Eftersom stoppordrar utlöses automatiskt behöver du inte ständigt bevaka dina öppna positioner (för stop-loss-order) eller marknaden (för stop-entry-order).
 • De kan också hjälpa dig att handla smartare och begränsa risken att påverkas för mycket av dina känslor eftersom en stop-loss automatiserar stängningen av en ofördelaktig position.

Riskerna med att använda stopporder

 • När du har öppnat en position med en stop-loss kan du inte ändra stop-loss-nivå. Om du till exempel blir mer bullish när du ser hur en position utvecklar sig kan det hända att en mer konservativ stop-loss-order än vad du nu skulle vilja ha kan stänga positionen tidigare än du önskar.
 • Om en ofördelaktig marknadsrörelse är tillfällig – till exempel om en ”dead cat bounce” (en tillfällig återhämtning av en annars nedåtgående marknad) uppstår för en tillgång som du har gått kort på – kan du förlora framtida vinster när den tillfälliga ofördelaktiga rörelsen utlöser din stop-loss.
 • En vanlig stop-loss garanterar inte att din stop-loss kommer att exekveras exakt på den nivån. Om marknaden plötsligt rör sig förbi punkten som du har angett för din stop-loss kan din stop-loss exekveras till ett sämre kurs än kursen du angav. Därför används garanterade stopp – för att förhindra negativ slippage.

Exempel på en stopporder

Vi säger att du vill gå lång på Apple-aktier och lägga en stop-entry-order. Du har utfört egna analyser och du tror att Apple-aktierna antagligen kommer att sjunka under en kort period för att sedan stiga igen. Du förutspår att det kommer att ske när Apples aktiekurs, som just nu ligger på 147,50, sjunker till 145,00.

Därför bestämmer du dig för att öppna en CFD-position och lägga en stop-entry-order för att automatiskt köpa (gå lång på) 10 stycken Apple-aktier när kursen når 145,00 (köpkurs 145,02 och försäljningskurs 144,98). Säkerhetskravet är 20 %, så du måste satsa 29 € för att öppna din position (20 % av 145,00).

Om Apple-kursen stiger igen från denna punkt öppnas en position automatiskt tack vare din stop-entry-order. Däremot har du en gräns för hur stor initial förlust du är villig att ta för att utnyttja denna kortvariga marknadsrörelse, så du sätter även en stop-loss på 144,50. Om Apples aktiekurs sjunker så mycket stänger din stop-loss automatiskt din position och förhindrar ytterligare förluster.

Om din stop-loss utlöses vid 144,50 förlorar du bara 52 € (144,50 – köpkursen 145,02 x 10). Däremot, om en dead cat bounce inträffar som du förutspådde och Apples aktiekurs stiger till 149,50 efter att ha sjunkit till 145,00 har du tjänat 44,80 € tack vare din stop-entry (149,50 – 145,02 x 10 kontrakt).

Stop order example
Going short stop loss example

Gå vidare till...

Läs mer om limitorder, vad de gör och hur du lägger en.

Läs mer om hur hävstången påverkar din trading.

Utforska Turbo24, vår mest populära börshandlade produkt.