Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är aktieindex och hur handlar du på dem?

Aktieindex mäter utvecklingen för en grupp aktier. Ta reda på allt du behöver veta om aktieindex, till exempel hur du handlar på dem och vilka marknader som finns tillgängliga.
Intresserad av att handla aktieindex hos oss?

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Vad är aktieindex?

Aktieindex är ett mått på prisutvecklingen för en grupp aktier från en börs. Till exempel följer Sverige30 (OMXS30) de 30 största företagen på Stockholmsbörsen. Att handla aktieindex ger dig möjlighet att få exponering mot en hel ekonomi eller sektor på en och samma gång, trots att du bara behöver öppna en enda position.

Med våra Turbo24, CFDs, vanilla-optioner och barriers kan du handla på stigande och fallande indexpriser, utan att bli ägare till den underliggande tillgången. Aktieindex är en mycket likvid marknad att handla, och med fler handelstider än de flesta andra marknader kan du få längre exponering mot potentiella möjligheter.

Se ett exempel på indexhandel med Turbo24

Exempel på indexhandel med Turbo24

Efter positiva ekonomiska nyheter är du säker på att Tyskland30 kommer att stiga från den nuvarande nivån på 14 500. Du bestämmer dig därför för att ta en lång position på aktieindexet med IGs turbowarranter, Turbo24. Din subjektiva riskaptit gör en turbowarrant med en automatisk stängningsnivå på 14 200 till ett lämpligt alternativ. Den här nivån ger enligt dig utrymme för volatilitet på marknaden, men begränsar ändå din maximala förlust på en acceptabel nivå om den automatiska stängningsnivån skulle nås och din position stängs.

När du väljer en turbowarrant visas ett urval av automatiska stängningsnivåer som ger dig kontroll över din maximala risk och önskade hävstångsnivåer. Även om potentiella förluster begränsas till en maximal nivå när du handlar Turbo24, bör du notera att hävstångseffekten kan förstora både vinster och förluster.

Priset på en lång turbowarrant på Tyskland30 i det här exemplet exkluderar alla andra avgifter samt spreaden. Det bestäms enbart av skillnaden mellan den aktuella marknadsnivån och den automatiska stängningsnivån, som justeras av en multiplikator.

Turbo24-multiplikatorn för aktieindex är 0,01, så priset på turbowarranten blir (14 500 – 14 200) x 0,01 multiplikator = 3 €.

Du tar en position genom att köpa 1 000 turbowarranter för 3 € vardera, vilket innebär att ditt totala utlägg för positionen är 3 000 €. Det här beloppet motsvarar den totala summan som du kan förlora om marknaden sjunker under din automatiska stängningsnivå på 14 200.

Din tolkning av marknadsrörelserna visar sig vara korrekt och Tyskland30 stiger till en nivå på 14 750. Du bestämmer dig nu för att stänga din position och ta ut din vinst. I det här exemplet beräknas det nya värdet på varje turbowarrant med samma formel som tidigare: (14 750 – 14 200) x 0,01 = 5,50 €.

Din vinst per turbowarrant är 5,50 € – 3 € = 2,50 €. Exklusive övriga kostnader och spreaden är din totala vinst på de 1 000 turbowarranterna 2 500 €. Din vinst motsvarar 83,3 % av ditt totala utlägg, eller den initiala kostnaden.

Observera dock att dina förluster kan bli lika stora som positionens totala värde om den automatiska stängningsnivån nås och din position stängs automatiskt. Om detta hade hänt i vårt exempel skulle du ha förlorat 100 % av din initiala betalning.

Infoga exempelbild

Hur beräknas aktieindex?

De flesta aktieindex beräknas utifrån börsvärdet för företagen som ingår i dem. Denna metod ger större vikt åt företag med högre börsvärde, vilket betyder att utvecklingen för dessa företag påverkar ett aktieindex värde mer än utvecklingen för företag med ett lägre börsvärde.

Vissa populära aktieindex är dock prisviktade, exempelvis Dow Jones Industrial Average (DJIA). Med den här metoden läggs större vikt åt företag med högre aktiepris, vilket innebär att förändringar i deras värden har större påverkan på det aktuella priset på ett aktieindex.

Vilka är de mest handlade aktieindexen?

  • DJIA (Wall Street) – mäter värdet på de 30 största blue-chip-aktierna i USA
  • DAX (Tyskland30) – följer utvecklingen för de 30 största företagen som listas på Frankfurtbörsen
  • NASDAQ 100 (USA Tech100)– rapporterar marknadsvärdet på USA:s 100 största icke-finansiella företag
  • FTSE 100– mäter utvecklingen för 100 blue-chip-företag som är noterade på Londonbörsen
  • S&P 500 (USA500) – följer värdet på 500 large cap-företag i USA
Countries

Vad påverkar priset på ett aktieindex?

Priset på ett aktieindex kan påverkas av en rad olika faktorer, bland annat:

  • Ekonomiska nyheter – investerarsentiment, meddelanden från centralbanker, lönerapporter och andra ekonomiska händelser kan påverka den underliggande volatiliteten och få priset på ett aktieindex att ändras

  • Företagets finansiella resultat – enskilda företags vinster och förluster kan leda till att aktiepriserna ökar eller minskar, vilket kan påverka priset på ett aktieindex

  • Företagsmeddelanden – förändringar i företagets ledning eller eventuella sammanslagningar kommer sannolikt att påverka aktiepriserna. Det kan ha en positiv eller negativ inverkan på priset på ett aktieindex

  • Ändringar i ett aktieindex sammansättning – värdet på viktade aktieindex kan förändras när företag läggs till eller tas bort eftersom traders justerar sina positioner utifrån den nya sammansättningen

  • Råvarupriser – olika råvaror påverkar priserna på olika aktieindex. Till exempel är 15 % av aktierna som är noterade på FTSE 100 råvaruaktier. Det innebär att eventuella svängningar på råvarumarknaden kan påverka priset på detta aktieindex

Få omedelbar exponering mot hela marknaden

En av de främsta fördelarna med att handla aktieindex med derivat – som turbowarranter, CFDs, vanilla-optioner eller barriers – är att du får tillgång till bred marknadsexponering med en enda position.

Ett index representerar en hel aktiemarknad eller bransch och mäter den totala utvecklingen för alla aktier som ingår i det. Vi tänker oss att en omstörtande händelse sker som påverkar hela marknaden istället för bara ett par specifika företag. Genom att ta en position på ett aktieindex handlar du på hur denna händelse kommer att påverka ett brett tvärsnitt av de viktigaste aktierna i en ekonomi eller en sektor.

För att få en liknande nivå av exponering genom traditionella investering, måste du beakta tidskostnaden samt den monetära kostnaden för att köpa de enskilda aktierna som ingår i aktieindexet, eller investera i en börshandlad fond (ETF). Ett aktieindex är helt enkelt ett omedelbart och direkt sätt att handla på marknadsrörelser på den totala marknaden.

Gå lång eller kort på ett helt aktieindex

När du handlar aktieindex med Turbo24, CFDs, vanilla-optioner eller barriers kan du gå lång eller kort. Att gå lång innebär att du köper en marknad eftersom du tror att priset kommer att stiga. Att gå kort innebär att du säljer en marknad eftersom du tror att priset kommer att falla.

Med alla våra produkter bestäms din vinst eller förlust av om du korrekt lyckas förutse en marknadsrörelse, samt den totala storleken på rörelsen.

Gå lång eller kort genom att handla aktieindex

Handla med hävstång

Turbo24, CFDs, vanilla-optioner och barriers är alla hävstångsprodukter. Det innebär att du bara behöver reservera ett initialt belopp – ett så kallat säkerhetskrav när det gäller CFDs – för att öppna en position som ger dig mycket större exponering mot marknaden.

För Turbo24 och barrirers är din maximala förlust begränsad till den ursprungliga premien. När du handlar CFDs med hävstång kan dina förluster däremot snabbt överstiga ditt säkerhetskrav. Så även om hävstången kan förstora dina vinster, kan den även förstora dina förluster.

Innan du handlar bör du alltid tänka efter om du förstår hur instrument som handlas med hävstång fungerar samt om du har råd med den stora risken att förlora dina pengar.

Handla med en hävstång på 25:1

Hedga dina befintliga positioner

En investerare med en samling olika aktier kan gå kort på ett aktieindex för att skydda sig från förluster i sin portfölj. Om marknaden drabbas av en nedgång och aktierna börjar att tappa värde, kommer den korta positionen på aktieindexet att stiga i värde – och kompensera för förlusterna på aktierna. Om aktierna istället hade ökat i värde, skulle den korta indexpositionen ha kompenserat för en andel av vinsterna.

Om du har en kort position på flera enskilda aktier som ingår i ett index, kan du hedga risken för eventuella prisökningar med en lång position på indexet. Om aktieindexet stiger kommer din indexposition att ge vinst och kompensera för en del av förlusterna på dina korta aktiepositioner.

Välj hur du vill handla aktieindex

Hos oss kan du använda Turbo24, cash-CFDs, CFD-terminer, vanilla-optioner och barriers för att handla på aktieindex. Alla dessa produkter är finansiella derivat, vilket innebär att du kan använda dem för att handla på aktieindex som antingen ökar eller sjunker i värde.

Turbo24
Turbo24 är börsnoterade turbowarranter som kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan.1 När du tar en position väljer du dina maximala risk- och hävstångsnivå. Du kan handla Turbo24 på flera större globala aktieindex.

CFDs
CFDs är ett kontrakt mellan två parter om att utbyta skillnaden i pris, från den tidpunkt då kontraktet öppnas till den tidpunkt då det stängs. Vi erbjuder odaterade, cash-CFDs för kortsiktiga positioner och CFD-terminer för mer långsiktiga positioner.2

Vanilla-optioner
Vanilla-optioner liknar traditionella optioner, och du kan köpa och sälja både köp- och säljoptioner beroende på om du tror att marknaden kommer att stiga eller falla. Alla våra vanilla-optioner regleras kontant.

Barriers
När du handlar med våra barrier-optioner anger du en ”barriär”, eller knock-out-nivå, på vilken din position stängs automatiskt. På så sätt kontrollerar du din maximala förlust om marknaden skulle vända sig mot dig.3 Våra barriers rör sig punkt för punkt med den underliggande marknaden.

Turbo24

CFDs

Barriers

Vanilla-optioner

Främsta fördelar

Ett unikt värdepapper som kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan1, med en justerbar knock-out-nivå, flexibel hävstång och noll i courtage.

Gå lång eller kort. Cash-CFDs har snäva spreadar medan CFD-terminer inte medför någon daglig finansieringskostnad.2

Liknar Turbo24 – justerbar knock-out-nivå och flexibel hävstång – men du handlar OTC med oss.3

Traditionella köp- och säljoptioner ger erfarna traders möjlighet att hedga positioner och spekulera på volatila marknader.

Handlas i

Turbowarranter

Kontrakt

Kontrakt

Kontrakt

Risker

All handel innebär att du riskerar ditt kapital. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

När du köper en option är den maximala förlusten begränsad till premien. När du säljer optioner kan risken däremot vara obegränsad.

Riskhantering

Knock-out-nivån garanterar att din maximala risk begränsas till den initiala kostnaden.

Välj en automatisk stop-loss-nivå för att begränsa potentiella förluster. Skydd för negativ kontobalans begränsar potentiella förluster ytterligare.*

Knock-out-nivån du väljer säkerställer att din maximala risk begränsas till den initiala premien som du betalar.

På grund av risken för stora förluster när du säljer optioner är dessa instrument bättre lämpade för erfarna traders

Förfallodatum

Odaterade, börsnoterade turbowarranter

Odaterade CFDs och CFD-terminer

Daterade, men passar för kortsiktiga positioner. Medför precis som barriers en daglig finansieringskostnad

Dagliga, veckovisa och månatliga optioner

Tillgängliga för

Alla kunder

Webbplattform, mobilapp och MT4

Alla kunder

Alla kunder

Courtage

Courtagefritt

Alla kunder

0,1 enheter per kontrakt

0,1 enheter per kontrakt

Plattformar

Webbplattform och mobilapp

Webbplattform, mobilapp och MT4

Webbplattform och mobilapp

Webbplattform och mobilapp

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

*Skyddet för negativ kontobalans gäller endast för icke-professionella kunder

Öppna ett konto och logga in

Öppna ett konto för att börja handla aktieindex med Turbo24, CFDs, vanilla-optioner eller barriers. Vi är ett FTSE 250-företag med över 45 års erfarenhet. Få tillgång till världens första dygnet runt-handlade turbowarrant, få exponering mot unika tradingmöjligheter på flera dygnsöppna aktieindex och dra nytta av vår goda likviditet och låga spreadar.

Välj det aktieindex som du vill handla

Det är viktigt att välja det aktieindex som är bäst lämpat för din tradingstil, alltså din riskaptit, tillgängligt kapital samt om du föredrar att ta kortsiktiga eller långsiktiga positioner.

Till exempel är Tyskland30 ett volatilt aktieindex som oftast handlas av traders med hög riskaptit och som föredrar kortsiktig trading. USA500 däremot, är främst känt för att ge stabil avkastning över tid, vilket gör det populärt bland traders med lägre riskaptit som handlar på längre sikt.

Vi erbjuder ett stort urval av indexmarknader på både större och mindre globala aktieindex4, så sannolikheten är stor att du hittar en marknad som passar just din tradingstil.

Bestäm om du vill gå lång eller kort

Att gå lång innebär att du spekulerar på att värdet på ett aktieindex kommer att öka och att gå kort innebär att du spekulerar på att värdet kommer att minska.

Om de ekonomiska utsikterna för en ekonomi eller sektor ser bra ut, baserat på utvecklingen för företagen som ingår i ett aktieindex, kan en lång position hjälpa dig att göra vinst om aktieindex ökar i värde.
Om utsikterna är dåliga – möjligen på grund av att stora företag i ett kapitalviktat aktieindex underpresterar – kan du gå kort med förväntan att indexet kommer att falla i värde.

Observera dock att all handel medför risk och att tidigare resultat aldrig är en garanti för framtida resultat.

Ange dina stopp- och limitordrar

Stopp- och limitordrar är viktiga verktyg för att hantera din risk när du handlar aktieindex. En stopporder stänger din position automatiskt om den rör sig till en mindre gynnsam nivå än det aktuella marknadspriset, medan en limitorder stänger din position automatiskt om den rör sig till ett mer fördelaktigt marknadspris.

Vanliga stoppordrar är kostnadsfria, men det finns inget garanterat skydd mot slippage – så din position kan stängas på en sämre nivå om marknaden rör sig hastigt. En garanterad stopp stänger alltid din position på exakt det pris som du har angett, men medför en avgift om den triggas.

Öppna och bevaka din position

När du känner dig redo att börja handla aktieindex är det dags att öppna din första position. Logga in på vår tradingplattform och välj ditt sätta att handla – Turbo24, CFDs eller optioner – och gå till marknaden som du vill ta en position på. Öppna en lång position (köp), om du tror att aktieindexet kommer att öka, eller gå kort (sälj) om du tror att det kommer att falla.

Turbo24

För Turbo24 väljer du en turbowarrant med din önskade automatiska stängningsnivå, anger din handelsstorlek och bekräfta din order.

Cash-CFDs och CFD-terminer

För CFDs väljer du mellan cashpositioner och terminer. Välj önskad kontraktstorlek – till exempel 1 €, 5 € eller 25 € per punkt – och välj ”köpa” för att gå lång eller ”sälja” för att gå kort. Ange antalet kontrakt som du vill handla samt en stopp-loss och limit och öppna din position.

Vanilla-optioner och barriers

För vanilla-optioner måste du bestämma om du vill köpa eller sälja en köp- eller säljoption. Välj därefter förfallodatum och lösenpris, ange handelsstorlek och öppna din position. För barrier-optioner väljer du mellan att gå lång och kort, anger din knock-out-nivå samt antalet barriers som du vill handla och öppnar din position.

Handla aktieindex med Turbo24 – ta din första position Bild5

Bevaka din position och stäng den när du vill ta en vinst eller begränsa en förlust.

Vanliga frågor

Vad innebär handel med aktieindex?

Att handla aktieindex innebär att du tar en position på ett aktieindex – som är ett mått på utvecklingen för flera olika företag. Handel med aktieindex är ett sätt att få exponering mot en hel sektor eller ekonomi samtidigt, utan att behöva öppna positioner på flera olika aktier.

Att handla aktieindex innebär att du tar en position på ett aktieindex – som är ett mått på utvecklingen för flera olika företag. Handel med aktieindex är ett sätt att få exponering mot en hel sektor eller ekonomi samtidigt, utan att behöva öppna positioner på flera olika aktier.

Kan jag tjäna på handel med aktieindex och vilka är riskerna?

Du kan tjäna pengar på indexhandel genom att korrekt förutse prisrörelserna för ett aktieindex. Om du till exempel tror att Tyskland30 kommer att stiga, öppnar du en lång position. Om du tror att det kommer att falla, öppnar du en kort position. Din vinst eller förlust bestäms av i vilken utsträckning din prognos är korrekt.

Om du väljer att handla aktieindex med våra produkter, bör du notera att alla derivat med hävstång är komplexa instrument som medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

När du säljer vanilla-optioner finns det en risk för potentiellt obegränsade förluster om marknaden rör sig mot din position eftersom det inte finns något tak för hur högt priset rent teoretiskt kan stiga. Innan du handlar bör du alltid tänka efter om du förstår hur instrumenten fungerar och om du har råd med den stora risken att förlora dina pengar.

Vad innebär det att köpa indexterminer?

Att köpa indexterminer innebär att du öppnar en lång position på ett aktieindex eftersom du tror att priset kommer att stiga. Om din prognos stämmer gör du en vinst, men om den är felaktig kommer du att göra en förlust.

Är indexterminer derivat?

Indexterminer är ett finansiellt derivat. Priset baseras på priset på en underliggande marknad som påverkas av tillgång, efterfrågan och volatilitet. Hos oss kan du handla på indexterminer med CFD-terminer. Dessa handlas till terminspriset, så du behöver inte betala någon daglig finansieringskostnad. Du kan också ta långsiktiga positioner med våra vanilla-optioner.

Hur kan jag hedga risk med aktieindexterminer?

Du kan hedga risk med indexterminer genom att ta en position som kommer att gå med vinst om en eller flera av dina befintliga positioner börjar att tappa i värde. Om du till exempel har långa positioner på ett urval av amerikanska teknikaktier, kan du öppna en kort position på US Tech100 för att kompensera för eventuella förluster om aktierna skulle minska i värde.

Om du har korta positioner på en samling tyska large-cap-aktier, kan du gå lång i en indextermin på Tyskland30 för att skydda dig mot eventuella prisökningar för de underliggande aktierna.

Kan jag sälja terminer före förfallodagen?

Det går att sälja en termin innan den löper ut, och många traders stänger sina positioner före förfallodagen. För att göra det kan du sälja ditt kontrakt direkt eller köpa ett kontrakt i motsatt riktning som stänger din aktuella position.

Vässa dina kunskaper om de finansiella marknaderna
Lär dig mer om en rad olika marknader och testa själv med en kostnadsfri IG Academy-kurs online. Läs mer

Vässa dina kunskaper om de finansiella marknaderna

Lär dig mer om en rad olika marknader och testa själv med en kostnadsfri IG Academy-kurs online.

Gå vidare till ...

Läs mer om hur du handlar på VIX och spekulera på stigande eller fallande volatilitet

Upptäck vårt utbud av över 14 500 internationella aktier och ETFs

Lär dig hur du kan handla på aktier hos IG

Fotnoter

1 Handelsveckan för Turbo24 inleds söndag kväll kl. 23.00 med kontinuerlig handel (minus 2 minuters stängning för säkerhetsunderhåll kl. 23.00 –23.02) varje dag fram till kl. 23.00 på fredag kväll. Samtliga tider anges i svensk tid.
2 En daglig finansieringskostnad debiteras för Turbo24, barriers och spot-CFDs som förblir öppna efter kl. 23.00 svensk tid. För Turbo24 motsvaras detta av en liten justering av knock-out-nivån – du betalar inte längre, men det påverkar din avkastning. För barriers och CFDs gör vi en räntejustering på ditt konto som återspeglar kostnaden för att finansiera din position. Se hur du beräknar den dagliga finansieringskostnaden.
3 En premie debiteras om din garanterade stopp triggas. Den potentiella premien visas i orderfönstret och kan ingå i säkerhetskravet när du lägger till din stopp. Observera att storleken på premien kan variera, särskilt inför helger och vid volatila marknadsförhållanden.
4 Vi erbjuder CFD-handel på 81 indexmarknader och handel med optioner eller Turbo24 på ett stort antal aktieindex.