Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Energihandel: vad är det och hur kan du handla eller investera?

Energihandel innebär att man köper och säljer olika energiråvaror för att kunna dra nytta av prisförändringar. Hos oss kan du handla olja, naturgas och andra energiråvaror. Lär dig allt du behöver veta om energihandel här.

vindkraft Source: Bloomberg

Vad är energihandel?

Energihandel är köp och försäljning av energiråvaror som olja, naturgas, el och koldioxidutsläpp. Det utgår från att du tar en position på prisfluktuationer på de olika energimarknaderna.

Översikt över energisektorn

Energimarknaden är enorm – den omfattar ett antal produkter, inklusive fossila bränslen som olja och gas, och förnybara energikällor som sol- och vindkraft.

Du kan mäta storleken på energimarknaden på olika sätt. Den globala efterfrågan på energi förväntas nå cirka 660 kvadriljoner BTU (British thermal units) år 2050 – det är en ökning med ~15 % från nivåerna år 2021.¹ Den framtida efterfrågetillväxten förväntas komma från utvecklingsländerna.

Olja är för närvarande den största källan till världens energiförsörjning. Naturgas och kol är de två andra viktiga källorna till den globala energiförsörjningen, men kol förväntas minska i betydelse under de närmaste decennierna på grund av dess bidrag till höga koldioxidutsläpp.

Med dessa faktorer i åtanke kommer förnybara energikällor att bli allt viktigare.

Hur fungerar energihandel?

Det finns en rad olika energiråvaror tillgängliga för handel direkt på vår plattform. De mest populära energimarknaderna är amerikansk råolja, naturgas och Brent Crude. Du kan också handla med koldioxidutsläpp, gasolja från London, bensin, eldningsolja och brittisk naturgas.

Det är möjligt att handla US Crude och Brent Crude, de mest likvida energiråvarorna, nästan 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan på vår plattform.

Som trader av energi försöker du förutse en energiråvaras prisrörelser. Du använder teknisk och fundamental analys för att förstå de viktigaste faktorerna som påverkar tillgång och efterfrågan på råvaran innan du placerar dina affärer.

Du kan försöka dra nytta av kortsiktig prisvolatilitet eller försöka identifiera långsiktiga trender. Energimarknaderna kan vara volatila, så oavsett vilken handelsstrategi du använder måste du hantera din risk varsamt.

Det finns inga offentliga marknader för direkt handel med förnybara energikällor – som vind- och solkraft. Du kan dock handla med aktier i företag som tjänar pengar på dessa områden, samt med ETF:er inom dessa områden.

Energiråvaror

Spotpriser, terminer och optioner är tre sätt att handla med energiråvaror. Du kan använda ett CFD-handelskonto (contract for difference) för att handla med alla dessa eller så kan du använda Turbo24 för att handla med vissa energiråvaror.

När du handlar med turbos eller CFD:er tar du inte äganderätt till tillgången utan tar snarare en position på riktningen för den underliggande tillgångens pris. Båda är derivat med hävstång.

För CFD:er innebär det att du öppnar en position med en insättning, men förluster och vinster kommer att beräknas på positionens fulla värde. Vinster och förluster kan vara mycket större än det initiala belopp som betalats för att inleda handeln. Riskerna är mer begränsade om du handlar med turbos, eftersom de inkluderar stoppförluster när du tar din position.

ETF:er för energi

Börshandlade fonder (ETF:er) ger investerare exponering mot ett brett spektrum av marknader och tillgångar genom att följa rörelserna i ett underliggande index, en råvara eller en aktiekorg. ETF:er köper de ingående aktierna i indexet, eller så kan de använda derivat för att spåra utvecklingen av den underliggande tillgången. ETF:er gör det möjligt för investerare att allokera kapital till ett tema eller index på ett kostnadseffektivt sätt.

Välkända ETF:er inom energi inkluderar Energy Select Sector SPDR Fund, som följer Energy Select Sector Index. Denna ETF innehåller stora amerikanska energiaktier. Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF innehåller stora amerikanska energiaktier. På liknande sätt följer iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF utvecklingen av STOXX Europe 600 Oil & Gas Index.

ETF:er är användbara för tematisk trading. För exponering mot ren och förnybar energi kan du handla ETF:er som enbart investerar i sol, vind och ren energi. Invesco Solar ETF följer till exempel MAC Global Solar Energy Index, som investerar i företag som är verksamma inom solenergibranschen. För exponering mot vindkraftsaktier kan du handla First Trust Global Wind Energy ETF. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF investerar i företag som spårar utvecklingen av företag inom ren energi.

Turbos är inte tillgängliga för ETF:er, så du måste handla med CFD:er.

Energiaktier

Du kan handla med aktier som är involverade i produktionen, distributionen och försäljningen av energiråvaror. Några av de största företagen i världen är involverade i prospektering och produktion av olja. Dessa inkluderar Exxon Mobil och Chevron i USA, Total i Frankrike och Royal Dutch Shell i Storbritannien. Turbos är tillgängliga för handel med de största europeiska och ett utvalt antal amerikanska företag.

Förnybar energi blir allt viktigare när världen kämpar mot klimatförändringarna. Företag som är involverade i produktionen av ren energi inkluderar Enphase Energy och First Solar. Båda är verksamma inom tillverkning av utrustning för solenergi.

Tesla anses vara ett företag inom ren energi på grund av dess energiproduktion och lagringssystem. Traders klassificerar också företag som Albemarle och Livent – som är arbetar med utvinning och bearbetning av litium, en nyckelkomponent som används vid tillverkning av batterier – som ren energiaktier.

Du kan handla dessa aktier med CFD:er på vår plattform.

Vilken är den bästa metoden för energihandel?

Du kan använda ett CFD-handelskonto för att handla tillgångar som råvaror, aktier och ETF:er. Genom trading med energiråvaror kan du handla det underliggande priset på de olika energiråvarorna. US Crude och Brent Crude är tillgängliga för handel nästan 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan. Du kan gå lång och kort, de är mest likvida och du kan vara säker på att du kan handla med snäv spread.

Du kan också handla energi med Turbo24 – det ger dig tillgång till marknader 24 timmar om dygnet, mellan måndag och fredag, även när den underliggande marknaden som håller tillgången är stängd. Oavsett om du går kort eller lång på en tillgång begränsas din risk eftersom en turbohandel kommer med en inbyggd knockout-nivå – du väljer rätt knockout-nivå för dig.

Såhär handlar du med energi

 • Gör din research om de olika marknaderna
 • Öppna ett konto hos oss eller öva på att handla med vår handelssimulator
 • Bestäm om du vill handla med Turbo24, CFD:er eller optioner
 • Välj vilken tillgång du vill handla och om du vill gå lång eller kort
 • Välj din positionsstorlek och hantera din risk
 • Öppna och bevaka din position

Hos oss handlar du med hävstång, vilket innebär att du kan vinna – eller förlora – pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig. Du kan till och med förlora mer än din insättning eftersom potentiella vinster och förluster växer till positionens fulla värde. Du bör noggrant bedöma din riskaptit innan du börjar med hävstångshandel och anpassa din risk därefter. Det är också bra att komma ihåg att tidigare resultat inte garanterar framtida resultat.

Vad påverkar priset på energitillgångar?

Priset på energitillgångar kan påverkas av ett antal faktorer. Utbud, efterfrågan, makroekonomiska och geopolitiska faktorer är några av de viktigaste faktorerna för priset på energitillgångar.

Under covid-19-pandemin minskade efterfrågan på olja och energitillgångar eftersom den globala ekonomin bromsade in och oljepriset föll kraftigt. När den globala ekonomin öppnades igen och kriget mellan Ryssland och Ukraina inleddes, minskade gasleveranserna från Ryssland markant. Detta ledde till ökad efterfrågan på alternativa energikällor och oljepriset steg kraftigt.

Räntorna kan också påverka efterfrågan på olja. Högre räntor kan bromsa den ekonomiska tillväxten och leda till en minskad efterfrågan på olja tillsammans med ett lägre pris. Omvänt kan lägre räntor leda till förväntningar om högre tillväxt, en ökad efterfrågan på olja och ett högre pris.

Energiaktier påverkas på samma sätt av makroekonomiska och geopolitiska faktorer, men aktiekurserna påverkas också av resultatrapporter. Dessutom kan förändringar i marknadssentimentet ha en stor inverkan på priserna på mindre likvida tillgångar som aktier. I allmänhet är större tillgångar som energiråvaror mer likvida och mindre volatila.

Priserna på ETF:er påverkas också av ovanstående faktorer, men eftersom ETF:er vanligtvis består av en korg av aktier är de mindre volatila än enskilda företagsaktier.

Energihandel sammanfattat

 • Energihandel innebär köp och försäljning av energiråvaror som olja och naturgas
 • Amerikansk råolja, naturgas och Brent Crude är de energiråvaror som handlas mest
 • Turbo24 och CFD är populära sätt att handla med energiråvaror
 • Faktorer som tillgång och efterfrågan, samt makroekonomi och geopolitik, kan påverka prisrörelserna på energimarknaden

 1. Exxon Mobil, 2023


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.