Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Halvering på väg – kan bitcoin få förnyad kraft?

En halvering av kryptovalutan har länge målats upp som en trigger för ytterligare uppgång i bitcoin. Nu är det dags och frågan är om priset kan fortsätta upp efter senaste årets kraftiga uppgång?

Källa: Bloomberg

Men först och främst, vad innebär detta event?

Bitocinhalvering innebär att produktionen av nya bitcoins halveras, ett event som sker var fjärde år. Detta görs för att minska risken för eventuell inflation inom bitcoins system. Produktionen minskar och så kallad blockbelöningar minskas.

Det finns också en tanke att bitcoin ska vara en sällsynt och begränsad kryptovaluta för att påverka värdet på detta ”digitala guld”. Med lägre utbud finns det en större efterfrågan och därmed förväntas att värdet ökar.

Kraftig uppgång i ryggen

Bitocinpriset har som bekant gått oerhört starkt senaste året och ser vi till kursgrafen för 2024 noterar vi uppgången men också att vi just nu befinner oss i någon form av konsolidering.

Källa: Refinitiv

Annorlunda denna gång?

Vid den första halveringen 2012 steg priset 93 gånger om. År 2016 30 gånger. År 2020 8 gånger. Detta alltså från det att halveringen ägde rum till det att priset toppade.

Det är blir lite extra intressant ur den aspekten att vi nu kommer se minskat utbud samtidigt som efterfrågan fått sig en boost i och med ETFgodkännanden får några månader sedan.

Viktigt dock att påpeka att bitcoin redan har överträffat föregående cykels högsta prisnivå - något som det aldrig gjort före denna återkommande fyråriga händelse.

Bitcoins prisutveckling sedan start i nedan graf.

Källa: Refinitiv

Finns det krut kvar?

Experter pekar på att den fyråriga halveringseffekten gradvis minskar med tiden och att det förekommer en ökad mognad på marknaden. Vi ska också komma ihåg att bitcoin handlas kring ATH, vid tidigare halveringar har priset legat omkring 50 % under tidigare högstanivåer. Det gör det i sin tur svårare att försöka förutse längden och intensiteten av denna cykel.

Prisriktning på kort och lång sikt

Oavsett vad vi tror om prisriktningen i det korta perspektivet så kan vi nog räkna med stigande volatilitet när halveringen väl äger rum när spekulanter handlar på eventet. Men frågan är såklart hur mycket krut det egentligen finns kvar på köpsidan?

Långsiktigt kan vi samtidigt konstatera att dynamiken mellan utbud och efterfrågan är förändrad i grunden sedan ETF-godkännanden och att alltfler större marknadsaktörer kliver in på kryptomarknaden. Och nu halveringen ovanpå det.

Fortsatt spännande tider i kryptovärlden i allmänhet och i bitcoin i synnerhet.


Denna information har sammanställts av IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Våra mest populära marknader

  • Valuta
  • Aktier
  • Index

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Alla aktiekurser är fördröjda med minst 15 minuter.

Håll dig uppdaterad med IG:s morgonrapport

Med IG:s morgonrapport får du ta del av marknadskommentarer och analyser från IG:s marknadsanalytiker.

Jag samtycker till att IG eller ett annat företag inom IG Group informerar mig om sina tradingidéer, produkter och tjänster via e-post.

Mitt samtycke lämnas frivilligt och kan återkallas när som helst. En sådan återkallelse av mitt samtycke skall inte påverka lagenligheten hos behandlingen av mina personuppgifter som skett före sådan återkallelse. För mer information om hur du utnyttjar rätten att återkalla ditt samtycke eller hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, vänligen läs Sekretessmeddelande och Åtkomstpolicy samt avsnittet om sekretess.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.