Kostnader och avgifter

Handla Tyskland30 med en spread på 1,2 punkter, och US Crude från endast 2,8 punkter.

Läs mer om vad du betalar för din trading och varför.

Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com om du är intresserad av att öppna ett konto. Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Hur mycket kostar det att handla hos IG?

Det kostar ingenting att öppna ett konto och våra avgifter är konkurrenskraftiga. Handla med spreadar från bara 0,6 punkter på större valutapar så som EUR/USD, 1,2 punkter på större aktieindex så som Tyskland30, och 0,3 punkter på Avista Guld.

Nedan ser du exakt vilka kostnader som gäller vid handel med våra produkter och hur mycket de ligger på.

Sammanställning av våra handelskostnader

Du betalar olika kostnader och avgifter beroende på vilken produkt du använder för att handla. Läs mer om kostnaderna för våra olika produkter här.

Spread och courtage

För barriers, vanilla-optioner och CFDs är spread och courtage de huvudsakliga avgifterna du behöver tänka på. Turbowarranter kan medföra en spread, men detta fungerar annorlunda, som du kommer att se nedan.

Du hittar spread och courtage för våra mest populära marknader nedan. För att se fullständig information om en marknad klickar du på länkarna.

 • Turbo24
 • Barriers
 • Vanilla-optioner
 • CFD

Spreadar för turbo24 baseras på kurserna från Spectrum, den multilaterala handelsplattformen (MTF) där turbowarranterna är listade. När du handlar turbo24 kan du välja bland ett stort utbud av dessa kurser – ibland till och med inom spreaden, om du skulle vilja.

För turbowarranter är spread inkluderat i värdepapprets kurs, vilket är det totala priset du kan förvänta dig att betala för att handla med turbowarranter.1

För handel med barriers tillämpas både spread och courtage, medan det vid CFD-handel (utom på aktier) endast är spread som tillämpas. Som kompensation tenderar spreadar för barriers att vara mindre än vad de är för CFDs.

Courtage för all handel på optioner är 0,1 enhet av marknadsvalutan per kontrakt, vilket tas ut vid öppning och stängning av positionen.

För barriers ber vi dig vänligen notera att om din position hålls öppen efter kl. 23 (svensk tid) så kommer du att få betala daglig finansieringsränta.

Index

Marknad Minsta spread
FTSE 100 0,8
Wall Street 1,4
Tyskland30 0,8
Australia 200 0,8

Valuta

Marknad Minsta spread Genomsnittlig spread
EUR/USD 0,4 0,55
AUD/USD 0,56 1,5
EUR/GBP 0,7 1,03
GBP/USD 0,7 0,97

Råvaror

Marknad Genomsnittlig spread
Avista Guld 0,1
Avista Silver 1,8
Olja – US Crude 2,8
Olja – Brent Crude 2,8

För handel med vanilla-optioner tillämpas både spread och courtage. Courtage för all handel på optioner är 0,1 enhet av marknadsvalutan per kontrakt, vilket tas ut vid öppning och stängning av positionen.

Dagliga optioner

Index

Marknad Tillgänglig spread
Sverige30 0,8-1
FTSE 100 3-4
Wall Street 4-5
Tyskland30 4-6
Australia 200 2-3

Valuta

Marknad Tillgänglig spread
EUR/USD 3-4
AUD/USD 3-5
EUR/GBP 3-5
GBP/USD 3-5

Råvaror

Marknad Tillgänglig spread
Avista Guld 0,5-1
Avista Silver 1-2
Olja – US Crude 5-6

Veckovisa optioner

Index

Marknad Tillgänglig spread
Sverige30 0.8-1
FTSE 100 3-5
Wall Street 6-10
Tyskland30 4-6
USA 500 0,6-1,4

Valuta

Marknad Tillgänglig spread
EUR/USD 5-8
AUD/USD 5-6
EUR/GBP 6-8
GBP/USD 8-16

Råvaror

Marknad Tillgänglig spread
Avista Guld 0,5-0,8
Olja – US Crude 5-6

Månadsvisa och kvartalsvisa optioner

Index (månadsvis)

Marknad Tillgänglig spread
Sverige30 0,6-1,2
FTSE 100 4-8
Wall Street 8-20
Tyskland30 4-6
Australia 200 6-12

Valuta (kvartalsvis)

Marknad Tillgänglig spread
EUR/USD 5-8
AUD/USD 5-6
EUR/GBP 6-8
GBP/USD 8-16

Råvaror (månadsvis)

Marknad Tillgänglig spread
Avista Guld 0,6-1,2
Avista Guld 0,4-1,6
Olja – US Crude 5-6

Cashpositioner för CFDs

Vid cashpositioner för CFDs ber vi dig vänligen notera att om din position hålls öppen efter kl. 23 (svensk tid) kommer du att få betala daglig finansieringsränta.*

Om du har för avsikt att hålla din position öppen under mer än en dag, bör du kanske överväga om inte en termin skulle vara mer kostnadseffektivt på längre sikt.

*Eller 16.50 (Sydney-tid) för kontrakt prissatta i AUD

Index

Marknad Minsta spread
Sverige30 0,5
FTSE 100 1
Wall Street 2,4
Tyskland30 1,2
Australia 200 1

Valuta

Marknad Minsta spread Genomsnittlig spread
EUR/USD 0,6 0,75
AUD/USD 0,6 0,76
EUR/GBP 0,9 1,23
GBP/USD 0,9 1,17

Råvaror

Marknad Värde av ett konrakt Minsta spread
Avista Guld 100 $ 0,3
Avista Silver 50 $ 2
Olja – US Crude 10 $ 2,8
Olja – Brent Crude 10 $ 2,8

Aktier

För aktie-CFDs handlar du till det verkliga marknadspriset, därför lägger vi inte till vår egen spread. Istället tar vi ett mindre courtage när du öppnar och stänger positionen. Vid varje tillfälle tillämpas en minimiavgift.

Aktiekategori Courtage
per sida
Minsta avgift
(online)
Minsta avgift
(telefon)
Sverige 0,03 % 49 SEK 99 SEK
Storbritannien 0,10 % 10 £ 15 £
USA 2 cent per aktie 15 $ 25 $
Euro 0,10 % 10 25

Kryptovalutor

Marknad Minsta spread
Bitcoin 40
Bitcoin Cash 2,5
Ethereum 2
Ripple 0,6

Terminer

För att ta positioner på längre sikt kan du handla CFDs på terminer för index och råvaror. Vi har byggt in de dagliga finansieringskostnaderna i vår spread, så allt är inkluderat. Detta gör det lättare att identifiera vilken som är din ’break-even’-nivå för varje affär.

Om du är ute efter att ta en mer kortsiktig position rekommenderar vi en cashposition på CFDs.

Index

Marknad Minsta spread
Sverige30 0,7
FTSE 100 4
Wall Street 6
Tyskland30 6
Australia 200 3

Råvaror

Marknad Kontraktsspread
Avista Guld 0,6
Avista Silver 2
Olja – US Crude 6
Olja – Brent Crude 6

Daglig finansieringsränta

Vad är daglig finansieringsränta?

Daglig finansieringsränta är kostnaden för att hålla positioner öppna efter kl. 23 (svensk tid).

För turbo24-positioner sker en justering av knock-out-nivån som motsvarar den dagliga finansieringsräntan. Du betalar inte mer, men det påverkar din avkastning.

För barriers och cashposition i CFDs gör vi en räntejustering på ditt konto som motsvarar kostnaden för att finansiera din position.

Hur beräknas den dagliga finansieringsräntan?

 • Turbo24
 • Barriers
 • CFD

Valuta

Den dagliga finansieringskostnaden beräknas som en daglig justering av din knock-out-nivå, en fast avgift på 2,5 % per år med relevant tom-next eller räntenivå som läggs till eller tas bort.

För en lång turbo24 innebär justeringen av knock-out-nivån att den med tiden rör sig uppåt och för en kort turbo24 innebär det att den rör sig nedåt.

För långa turbowarranter på valuta gäller följande uträkning:

Finansieringsbelopp = Tom-next-ränta + knock-out-nivå x (administrativ avgift x [n/365])

För korta turbowarranter på valuta gäller följande uträkning:

Finansieringsbelopp = Tom-next-ränta - knock-out-nivå x (administrativ avgift x [n/365])

n = 1 avser måndag till torsdag

n = 3 avser fredag

Index

Den dagliga finansieringskostnaden beräknas som en daglig justering av din knock-out-nivå, som tillämpas kl. 23.02 (svensk tid)

För en lång turbo24 innebär justeringen av knock-out-nivån att den med tiden rör sig uppåt och för en kort turbo24 innebär det att den rör sig nedåt.

För långa turbowarranter på index görs följande uträkning:

Finansieringsbelopp = knock-out-nivå x {[administrativ avgift x (n/365)] + (kurs x [n/y)]}

När det gäller turbowarranter på index med kort riktning görs följande uträkning:

Finansieringsbelopp = knock-out-nivå x {[kurs*(n/y)] - [administrativ avgift x (n/365)]}

Kurs = relevant ränta beroende på valuta som den underliggande marknaden handlas i, enligt följande tabell:

Valuta Ränta
GBP 1 månads GBP LIBOR-ränta
EUR 1 månads EUR LIBOR-ränta
JPY 1 månads JPY LIBOR-ränta
USD 1 månads USD LIBOR-ränta
SEK 1 månads STIBOR-ränta

n = 1 avser måndag till torsdag

n = 3 avser fredag

y = 365 om basvalutan för den underliggande marknaden är GBP. För alla andra valutor är y = 360

Råvaror

Den dagliga finansieringskostnaden beräknas som en daglig justering av din knock-out-nivå, som tillämpas kl. 23.02 (svensk tid)

För en lång turbo24 innebär justeringen av knock-out-nivån att den med tiden rör sig uppåt och för en kort turbo24 innebär det att den rör sig nedåt.

För långa turbowarranter på råvaror görs följande uträkning:

Finansieringsbelopp = knock-out-nivå x (administrativ avgift x [n/365])

För korta turbowarranter på råvaror görs följande uträkning:

Finansieringsbelopp = knock-out-nivå x (administrativ avgift x [n/365])

Administrativ avgift = 2,5 %

n = 1 avser måndag till torsdag

n = 3 avser fredag

Valuta

Finansieringsbelopp = antal kontrakt x aktuell tom-next-ränta

Om tom-next-räntan är mindre än noll debiteras du för att ha en öppen kort position och krediteras för att ha en öppen lång position. Om tom-next-räntan är större än noll krediteras du för att ha en öppen kort position och debiteras för att ha en öppen lång position.

För alla positioner som öppnas före kl. 23 på en onsdag och som förblir öppna efter kl. 23 (svensk tid) samma onsdag, kommer den dagliga räntekrediteringen/-debiteringen att beräknas för tre dagar istället för en dag. Denna tredagarsjustering täcker in slutförda affärer som har skett under helgen.

En separat administrativ avgift på 0,8% per år tillämpas för positioner om är öppna vid klockan kl. 23 (svensk tid).

Index

Formel för finansieringskostnad för index = antal dygn x (marknadens stängningskurs x handelsstorlek x (administrativ avgift +/- LIBOR)) / 365

Vår administrativa avgift är 2,5 % för vanliga CFD-kontrakt och 3 % för minikontrakt. Om du går lång debiteras du LIBOR (eller motsvarande interbankränta). Om du går kort krediteras du den.

Noter: Formeln använder en 365-dagars divisor för FTSE® 100 och 360-dagars divisor för övriga marknader.

Råvaror

Formel för justering av finansieringskostnad för råvaror = antal dygn x (handelsstorlek x (bas +/- IGs avgift))

Formel för bas = (P3 – P2) / (T2 – T1)

P2 = pris för aktuell termin

P3 = pris för nästföljande termin

T1 = förfallodatum för tidigare aktuell termin

T2 = förfallodatum för aktuell termin

Läs mer om hur vi prissätter våra odaterade råvarumarknader för att ta reda på hur basen påverkar din position.

Formel för IGs avgift = Odaterat köp-/säljkurs (beroende på riktning) x 2,5 % / 365.

Valuta

Formel för finansieringskostnad för valuta = antal dygn x (tom next-kurs* inklusive årlig administrativ avgift**) x handelsstorlek

*Vår tom-next-ränta baseras på den underliggande marknaden.
** Formel för årlig administrativ avgift =

Vi tillämpar för närvarande 0,8 % för alla kontrakt, oavsett storlek.

Index

Formel för finansieringskostnad för index = antal dygn x (marknadens stängningskurs x handelsstorlek x (administrativ avgift +/- LIBOR)) / 365

Vår administrativa avgift är 2,5 % för vanliga CFD-kontrakt och 3 % för minikontrakt. Om du går lång debiteras du LIBOR (eller motsvarande interbankränta). Om du går kort krediteras du den.

Noter: Formeln använder en 365-dagars divisor för FTSE® 100 och 360-dagars divisor för övriga marknader.

Råvaror

Formel för justering av finansieringskostnad för råvaror = antal dygn x (handelsstorlek x (bas +/- IGs avgift))

Formel för bas = (P3 – P2) / (T2 – T1)

P2 = pris för aktuell termin

P3 = pris för nästföljande termin

T1 = förfallodatum för tidigare aktuell termin

T2 = förfallodatum för aktuell termin

Läs mer om hur vi prissätter våra odaterade råvarumarknader för att ta reda på hur basen påverkar din position.

Formel för IGs avgift = odaterat mittpris x 2,5 % / 365.

Det odaterade mittpriset är en ögonblicksbild av mittpriset för cashpositionen vid den relevanta tidpunkten. Om du debiteras basen för din position läggs IGs avgift till; om du krediteras basen så dras den ifrån.

Aktier

Formel för finansieringskostnad för aktier = antal dygn x (marknadens stängningskurs x handelsstorlek x (2,5 % +/- LIBOR)) / 365

Om du går lång debiteras du LIBOR (eller motsvarande interbankränta). Om du går kort krediteras du den.

Öppna ett tradingkonto

Fyll i ett enkelt onlineformulär

Besvara några frågor om din erfarenhet av trading.

Direkt verifikation av din identitet

Vi kan normalt verifiera din identitet direkt.

Sätt in pengar och börja handla

Eller välj att prova plattformen genom att öppna ett riskfritt demokonto.

Premie för knock-out-nivå och garanterad stopp

För att hjälpa dig begränsa din risk kommer turbo24 och barriers med ett inbyggt skydd mot risker – knock-out-nivån. Du väljer denna innan du öppnar din position och den avgör exakt var din order kommer att stängas. Du kan skydda din CFD-position på samma sätt med en garanterad stopp.

Hur mycket en knock-out-nivå eller garanterad stopp kommer att kosta, och hur denna kostnad tas ut, beror på vilken produkt du använder.

För turbo24 tas knock-out-avgiften ut av den som är market maker istället för IG. Denna är del av priset du betalar för att öppna din position och alltså inte en separat avgift.

För barriers och CFDs visas premien för den potentiella knock-out-nivån eller garanterade stoppen i orderfönstret. För barriers blir den del av din totala premie, och för CFDs en del av säkerhetskravet.

Observera att storleken på premien kan variera, särskilt inför helger och vid volatila marknadsförhållanden.

 • Valuta
 • Index
 • Råvaror
 • Aktier
Marknad Knock-out-premie Premie för garanterad stopp
EUR/USD 1,2 1,2
AUD/USD 0,8 0,8
EUR/GBP 1,2 2
GBP/USD 2 2
Marknad Knock-out-premie Premie för garanterad stopp
FTSE 100 0,8 0,8
Wall Street 2 1,8
Tyskland30 1,5 1,5
Australia 200 1,5 1,5

Marknad Knock-out-premie Premie för garanterad stopp
Avista Guld 0,3 0,3
Avista Silver 2 2
Olja – US Crude 3 3
Olja – Brent Crude 3 3

Marknad Premie för garanterad stopp
Apple Inc 0,3%
Lloyds Banking Groupl PLC 0,3%
Deutsche Bank AG 0,3%
Westpac Banking Corporation 0,3%

Extra tjänster och avgifter

Det finns en del extra tjänster som vi tar betalt för.

Tjänst Produkter Avgift
Direct Market Access (DMA) CFDs Vi tar ingen avgift för DMA vid CFD-handel på valuta eller aktier. Men för åtkomst till DMA-kurser i realtid tas det för vissa aktier ut en månadsavgift.
Realtidskurser CFDs Att få aktiekurser i realtid från en börs medför en månadsavgift.
ProRealTime-diagram CFDs ProRealTime-diagram kostar 330 SEK per månad. Detta betalas tillbaka om du gör fyra affärer eller fler per månad. Vi förbehåller oss dock rätten att debitera dig för tjänsten om värdet på dina kvalificerande transaktioner är extremt lågt.
Inaktivitetsavgift Barriers, vanilla-optioner, CFDs Vi tar ut en avgift på 120 SEK den första handelsdagen i varje månad om ingen handelsaktivitet har skett på två år eller mer. Denna avgift tas endast ut om du har pengar på kontot.
Dokumentationsavgift Barriers, vanilla-optioner, CFDs Vi kommer att ta ut en avgift på 50 $ för konton vars innehavare inte lämnat in ett obligatoriskt W-8- eller W-9-formulär innan utdelningsdatum för en kvalificerande transaktion på en USA-registrerad aktie. Vi tar inte ut avgiften på konton med uppdaterad dokumentation eller på konton som inte har genomfört kvalificerande transaktioner. Vi kommer att kontakta dig om du har gjort en kvalificerande transaktion och behöver fylla i ett formulär.

Avgifter från tredje part

Avgifter som kommer från tredje part inkluderar:

 • Avgifter för kreditkort och utländska kontokort.
 • Expresstransaktioner (samma dag) på under 1 000 SEK (150 SEK)

Vanliga frågor

Vilka är era normala öppettider?

Våra kontor är normalt sätt öppna dygnet runt från midnatt mot måndag (från kl. 22 söndag för valuta) till fredag kl. 23.15 (svensk tid).

Handelstider varierar mellan marknader, men svenska marknaden är normalt öppet mellan kl. 9 och kl. 17.30 (svensk tid).

Hur fungerar daglig finansieringsränta?

Hur daglig finansieringsränta fungerar beror på produkten du använder för att handla.

Turbo24

När du handlar turbo24 med oss gör vi en liten justering i din knock-out-nivå som motsvarar kostnaden för att hålla positionen öppen efter kl. 23 (svensk tid). För en lång turbo24 innebär justeringen av knock-out-nivån att den med tiden rör sig uppåt och för en kort turbo24 innebär det att den rör sig nedåt.

Barriers och CFDs

För handel på aktier och index består finansieringsavgiften av vår administrativa avgift plus eller minus den relevanta interbankräntan för den valuta det underliggande instrumentet i positionen är prissatt i (beroende på om din position är lång eller kort).

För handel på valutapar och avistametaller är det tom-next-räntan plus en liten administrativ avgift.

För CFD-handel på terminsmarknader finns ingen daglig finansieringsavgift eftersom finansieringskostnaden är inbyggd i spreaden.

Är avgifterna fasta eller varierar de?

Spread

Spread varierar beroende på vilken produkt du använder. Spread för turbo24 fastställs av den som är market maker och du kan ibland handla inom spreaden. Spreadar för barriers tenderar att vara något mindre än vad de är för CFDs, eftersom du även betalar ett litet courtage för barriers. Den mindre spreaden kompenserar för detta.

Våra valutaspreadar varierar beroende på likviditeten i den underliggande marknaden. Ju högre likviditet på marknaden, desto mindre spread – som minst 0,8 punkter. När spreaden på den underliggande marknaden ökar, gör även vår det – men endast till vårt maximala tak.

Våra spreadar för aktieindex varierar beroende på vilken tid på dagen det är. När den underliggande marknaden är öppen är våra spreadar som minst, till exempel 1 punkt på FTSE 100. När vi erbjuder utökade handelstider på en marknad, så at du kan handla dygnet runt, är spreaden större.

CFD-traders bör tänka på att vi erbjuder våra minsta spreadar på våra standardkontrakt, med större spread på vissa mini- och mikrokontrakt.

Courtage

Hur du betalar courtage beror på produkten du använder för att handla. För turbo24 och CFDs på annat än aktier tillkommer inget courtage.

För barriers och vanilla-optioner tillämpas ett litet courtage som är 0,1 enhet av marknadsvalutan per kontrakt, vilket tas ut vid öppning och stängning av positionen.
Courtage för aktie-CFDs varierar beroende på vilket land aktien är listad i och på vilket konto du använder. Se vår produktinformation för alla våra courtage för aktie-CFDs.

Daglig finansieringsränta

Den dagliga finansieringsavgiften beräknas genom att använda relevant interbankränta för handel på index och aktier. Den dagliga finansieringsräntan för valutapositioner beräknas genom tom-next-räntan. Dessa kurser ändras dagligen vilket gör att finansieringsavgiften också skiljer sig från en dag till en annan. Mini- och mikrokontrakt på CFDs har högre avgifter.

När ska jag använda terminskontrakt?

Det finns ingen daglig finansieringsavgift för CFDs på terminer eftersom kostnaden är inbakad i en större spread. Detta gör terminer mindre attraktiva för korta positioner, men mer attraktiva för långa, eftersom du vet hela kostnaden för positionen när du öppnar den.

Icke-aktiemarknader

Spread

FTSE 100 4
Wall Street 6
EUR/USD 10
GBP/USD 9
Avista Guld 0,6
Avista Silver 3

Tar ni ut en valutaväxlingsavgift?

CFDs och optioner som handlas i en annan valuta än ditt kontos basvaluta kan komma att medföra en valutaväxlingsavgift. Om ditt konto är i euro behöver du inte växla de vinster du gör från handel med turbowarranter eftersom alla marknader för turbo24 är listade i euro.

Som standard görs direkt en valutaväxling, där vinsten i den utländska valutan konverteras till din basvaluta, och finansiering, courtage och utdelningsavgifter räknas ut innan ditt konto krediteras. Det finns även inställningar för daglig samt vecko- och månadsvis valutaväxling. Vår standardavgift är 0,5.

Erbjuder ni garanterade stoppordrar?

Ja, vi erbjuder garanterade stoppordrar på CFDs, så att du kan ställa in ett absolut tak för din risk. För turbo24 är garanterade stopp redan inbyggda i form av knock-out-nivån.

Vi tar ut en liten avgift om din garanterade stopporder eller knock-out-nivå triggas. För aktier är denna avgift som exempel 0,3 % av den underliggande transaktionens värde.

Vad är interbank- och tom-next-ränta?

Interbankräntan är räntan mellan banker för kortsiktiga lån. Detta är en viktig indikator för andra räntekostnader. Det är därför vi använder den som en bas för att räkna ut våra dagliga finansieringsavgifter för din handel på aktier och aktieindex.

Tom-next är den ränta som används för att beräkna justeringen av finansieringskostnaden när en valutaposition förblir öppen över natten. Detta är branschens standardränta och kommer från valutaparets ränteskillnad samt marknadens förväntningar på förändringar i räntenivåerna.

Vad kostar mest: trading med turbowarranter, barriers, vanilla-optioner eller CFDs?

De faktiska kostnaderna för handel med oss via en turbo24, option eller CFD varierar mellan marknader.

För turbowarranter väljer du din knock-out-nivå, även kallad lösenpris, innan positionen öppnas. Din initiala kostnad är det mesta du behöver betala. Vi tar inte ut något courtage för turbowarranter.1

För barriers och vanilla-optioner finns det både spread och courtage på alla positioner.

För CFD-handel kan det vara så att det endast finns en spread eller ett courtage. Du kan jämföra optioner och CFDs på vår jämförelsesida.

Det kostar inget att använda vår plattform för turbowarranter, optioner eller CFDs, men för tillgång till viss realtidsdata tillkommer en avgift. Detta gäller även våra DMA-specifika plattformar som kräver realtidsdata. Avgiften återbetalas till aktiva traders

Vad är spread?

För alla optioner och CFDs är spreaden skillnaden mellan våra köp- och säljpriser. För CFDs och barrier-optioner baseras dessa priser på den underliggande marknadens värde och en rad andra källor – inklusive det underliggande värdet, tid till förfallodatum och för vanilla-optioner – volatilitet.

Spreadar för turbo24 baseras på priserna från Spectrum, den multilaterala handelsplattformen (MTF) där turbowarranterna är listade. Du kan dock se hela marknadens djup och placera dina ordrar inom spreaden.

Finns det några kontoavgifter?

Bara om du inte gjort några affärer på ditt CFD- eller barriers- och optionskonto på två år eller mer, och givet att det finns pengar på kontot. I dessa fall tar vi ut en avgift på 120 SEK den första dagen varje månad.

Detta kanske intresserar dig…

Ta reda på vilka vägar du kan ta till de finansiella marknaderna med IG och bestäm dig för vad som passar dina mål bäst.

Upptäck det spännande utbudet av marknader du kan handla på med oss – inklusive index, aktier, valuta, och kryptovalutor.

Lär dig mer om riskerna med trading och hur du skyddar ditt kapital med vårt utbud av verktyg i plattformen.

1När det gäller turbo24 på indexet Italien40 tillkommer italiensk transaktionsskatt (IFTT).
2Skyddet mot negativ kontobalans gäller enbart för tradingrelaterade skulder (inte skulder som härrör från avgifter), och är inte tillgängligt för professionella traders.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.