Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

How to trade and invest in shares
How to trade and invest in shares

Vad är aktier?

Aktier är ett av de mest välkända finansiella instrumenten. Ta reda på vad de är och hur de fungerar innan du tittar på fördelarna och riskerna med att handla aktier.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Vad är aktier?

Aktier är en term som används för att beskriva ägarandelar i ett eller flera företag. Aktieägaren, eller aktieinnehavaren, får även utdelning samt rösträtt, om företaget medger det.

Vad är aktier?

Hur fungerar aktier?

Aktier ger dig direkt exponering mot ett företags utveckling. De ökar i värde när det går bra för företaget och sjunker i värde när det går dåligt för företaget.

Aktiebörser underlättar utbytet av aktier i börsnoterade företag. Det finns ett par sätt för ett företag att göra sina aktier tillgängliga för handel. Det traditionella och vanligaste sättet är att företaget gör en börsintroduktion (IPO).

Så handlar du aktier: investering eller trading

Det finns två sätt att få exponering mot aktier – genom investering och genom trading. De två metoderna skiljer sig och nedanför går vi igenom bägge i detalj. Det är viktigt att tänka på att IG erbjuder trading på aktier (inte investering). Det innebär att du kommer att handla på prisrörelser utan att bli ägare till några faktiska aktier. Detta gör du med våra CFDs eller barrier-optioner.

Investera i aktier

Den mer kända metoden av de två är investering. När du investerar i aktier blir du direkt ägare till tillgångarna. Investering passar personer som vill ta en långsiktig position med förhoppningen om att en företagaktie kommer att öka i värde. Anledningen är att om företaget växer och ökar i värde, så är chansen stor att värdet på dess aktie också kommer att öka.

Som aktieägare kan du i det här fallet göra en vinst om du säljer dina aktier till ett högre pris än du betalade för dem. Investeringar kan dock stiga eller falla i värde. Du riskerar därför att få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade om företagets aktiepris har fallit vid tidpunkten då du stänger din position.

Trading med aktier

Att handla aktier genom trading går ut på att handla på prisrörelser för aktier utan att bli ägare till några faktiska tillgångar. Den här metoden föredras ofta av personer som vill ta en kortsiktig position på ett företags aktiepris – kanske under perioder av ökad volatilitet eller marknadsaktivitet.

Om du väljer att handla på prisrörelser kan du ”köpa” (gå lång) om du tror att priserna kommer att stiga, eller ”sälja” (gå kort) om du tror att priserna kommer att falla. Du kan handla aktier med derivat som CFDs eller barriers – båda dessa produkter handlas med hävstång.
När du handlar aktier med derivat med hävstång, som CFDs eller barriers, behöver du bara lägga ut en bråkdel av den totala marknadsexponeringen för att öppna en position. För CFDs kallas det här utlägget för ”säkerhetskrav” och när du handlar barriers ingår det i premien.

Observera att hävstången kan förstora både dina vinster och dina förluster – som kan inträffa snabbt om du inte har en lämplig riskhanteringsstrategi.

Varför väljer företag att noteras på aktiemarknaden?

Företag väljer att ge sig in på aktiemarknaden för att samla in kapital genom att sälja sina aktier till institutionella eller icke-professionella investerare. Institutionella investerare är enheter såsom investeringsfonder eller banker, medan icke-professionella investerare är vanliga människor.

De flesta företag noteras på en inhemsk börs. I Sverige är exempelvis en del aktier noterade på Stockholmsbörsen (OMXS30). Det blir dock allt vanligare att företag noteras på flera håll för att dra nytta av utländska direktinvesteringar.

För att noteras på en börs gör företag ofta en börsintroduktion (IPO), som också går att handla på med CFDs och barriers.

Hur mycket är en aktie värd?

Olika aktier är värda olika mycket pengar. En akties värde skiljer sig beroende på om du ser till dess ”verkliga värde” eller ”marknadsvärde”. Det verkliga värdet är realvärdet på en aktie som baseras på företagets fundamentala data, medan marknadsvärdet är beloppet som enskilda personer är villiga att betala för aktien.

En akties realvärde är ofta mycket lägre än marknadsvärdet eftersom marknadspriset påverkas av efterfrågan, som inte alltid speglar aktiens fundamentala data. Om efterfrågan på en aktie stiger medan tillgången förblir konstant, kommer aktiepriset att stiga eftersom människor är villiga att betala mer.

Varför handla aktier genom trading?

Det finns flera skäl till att människor ofta väljer att handla aktier genom trading istället för genom traditionell investering. Ett av de viktigaste skälen är att aktiehandel med derivatprodukter gör det möjligt att gå "lång” eller ”kort”. Därmed kan du som trader tjäna på marknader som både stiger och faller i värde.

Det beror på att du inte äger de underliggande aktierna när du handlar med CFDs eller barriers. Observera dock att blankning (gå kort) är en tradingmetod med hög risk som du bör vara väl insatt i innan du provar.

I jämförelse kan du genom investering enbart gå lång i ett företags aktie – vilket innebär att du i allmänhet bara tjänar pengar när aktien ökar i värde.

Men det finns chans att få utdelning även om företagets aktiepris faller – och du kan välja att få avkastningen från utdelningen som intäkt, eller att återinvestera avkastningen för att tjäna på samansatt ränta.

Valet mellan investering och trading på aktier beror i slutändan på om du vill ha långsiktig eller kortsiktig exponering.

Som vi nämnde tidigare är hävstångseffekten en annan anledning till att människor väljer trading. Det är en fördel med trading på aktier, eftersom det krävs mindre kapital på förhand. Men även om hävstången har betydande fördelar, medför den också en betydande risk – detta eftersom eventuella vinster eller förluster beräknas utifrån positionens totala exponering, inte bara beloppet som krävdes för att öppna den.

Vilka är riskerna med att handla aktier?

Det finns flera risker förknippade med aktiehandel som bör nämnas, bland annat: marknadsrisken, risken som ett specifikt företag är exponerat för, risken för förstorade förluster på grund av hävstången samt risken för eventuellt obegränsade förluster vid blankning av en aktie.

Marknadsrisk och företagsrisk

Dessa två risker uppstår för både investerare och traders som går lång i en aktie. Marknadsrisken är den risk som ett företag är exponerat för genom att det ingår i ett större ekonomiskt system. Om ekonomin exempelvis befinner sig i en nedgång, minskar sannolikt efterfrågan på ett företags varor eller tjänster, oavsett hur väl företaget drivs. Företagsrisk kallas också för ”idiosynkratisk risk” och är den risk som varje enskilt företag är exponerat för på grund av dess unika förutsättningar och utmaningar.

Hävstång

Hävstången gör det möjligt för traders att öppna en position genom att lägga ut en bråkdel av beloppet för den totala exponeringen. Även om det innebär att din ursprungliga insats är mindre än den skulle vara vid investering – där du måste betala hela beloppet för exponeringen direkt – innebär det också att dina potentiella vinster och förluster förstoras.

Innan du handlar derivat med hävstång är det viktigt att du har förstått hur hävstångseffekten fungerar och tänkt efter om du har råd med risken för förlust.

Gå kort

När du ”går kort” öppnar du en position genom att sälja derivatinstrumentet till det aktuella säljpriset. Du stänger senare positionen genom att köpa tillbaka derivatet. Om din prognos är korrekt och marknadspriset sjunker – och du därmed köper tillbaka derivatet till ett lägre belopp – går du med vinst. Om priset däremot stiger, och du köper tillbaka för mer än du ursprungligen sålde för, gör du en förlust.

Att gå kort med derivat kan vara ett effektivt sätt att generera vinster från aktier som faller i värde. Men det är en handelsmetod som medför hög risk eftersom aktiepriser kan fortsätta att stiga – i teorin utan begränsning. När du tar en kort position riskerar du därför att få obegränsade förluster om marknaden vänder sig mot dig.

Riskhantering

Det finns verktyg som traders kan använda för att hantera sin risk. Till exempel gör stop-loss det möjligt för dig att definiera dina exitpunkter för positioner som rör sig mot dig, medan en limitorder stänger en position efter att marknaden har rört sig ett visst antal punkter till din fördel.

Så handlar du aktier

Så här går du lång eller en kort med CFDs eller barriers:

Gå lång i (”köpa”) aktier

  1. Öppna nytt konto eller logga in på ditt konto för CFDs eller barriers och gå till vår tradingplattform
  2. Sök efter företagets namn
  3. Välj ”köpa” i orderfönstret
  4. Välj positionsstorlek och hantera din risk
  5. Öppna och bevaka din position

Gå kort i (”sälja”) aktier

  1. Öppna nytt konto eller logga in på ditt konto för CFDs eller barriers och gå till vår tradingplattform
  2. Sök efter företagets namn
  3. Välj ”sälja” i orderfönstret.
  4. Välj positionsstorlek och hantera din risk
  5. Öppna och bevaka din position

Vanliga frågor

Hur kan jag börja handla aktier?

Du kan börja handla aktier på bara några minuter genom att öppna ett tradingkonto för CFDs eller barriers hos oss. Om du inte är redo att handla på de riktiga marknaderna ännu, kan du alltid öva i en riskfri miljö med vårt demokonto. Du får 100 000 kronor i fiktiva medel utan kostnad för att hjälpa dig att bygga upp ditt självförtroende.

Hur många aktier kan ett företag utfärda?

Det minsta antalet aktier som ett företag kan utfärda är en. Det kan vara fallet om hela företaget bara ägs av en enda person. Det finns däremot ingen etablerad maximal gräns för hur många aktier ett företag kan utfärda, så det skiljer sig från företag till företag.

Antalet tillgängliga aktier kan också ändras över tid om företaget utfärdar fler aktier eller köper tillbaka aktier från investerare.

Vilka typer av aktier finns det?

Det finns två typer av aktier som kan noteras på en börs: stamaktier och preferensaktier. Stamaktier, eller vanliga aktier, ger utdelning och rösträtt. Preferensaktier ger i allmänhet inte rösträtt, men aktieägarna har oftast företräde till utdelning före stamaktieägare.

Vässa dina kunskaper om de finansiella marknaderna

Lär dig mer om olika marknader och testa dina kunskaper med IG Academys onlinekurser.

Vad är aktier - IG Academy

Gå vidare till ...

Börja handla över 70 amerikanska marknader utanför ordinarie handelstider.

Lär dig hur du kan tjäna på en IPO före, under och efter noteringen. Lär dig hur du kan tjäna på en IPO före, under och efter noteringen.

Läs om hur du kan handla aktier med oss.