Hoppa över till innehåll

Turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. Turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.

How to choose the best UK broker

Vad är hävstångstrading och hur handlar jag med hävstång?

För att kunna handla de finansiella marknaderna med hävstång krävs ofta en form av säkerhet. Upptäck vad hävstångstrading är och hur du handlar på Sveriges ledande plattform.1

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Vad är hävstångstrading?

Hävstångstrading, eller marginaltrading, går ut på att handla finansiella instrument med hjälp av hävstång. Metoden används för att öppna en position på en finansiell marknad med hjälp av en initial insättning (även kallad insats, premie eller säkerhetskrav beroende på vilken produkt du handlar). När du handlar med hävstång lånar du i princip det totala värdet på din position från en mäklare, som i gengäld kräver en insättning som säkerhet.

Den initiala insättningen är den summa pengar som du behöver för att öppna din position. Storleken definieras av marginalräntan som beräknas som en procentsats.

Vi tittar på ett exempel: Tänk dig att du vill köpa 10 aktier som är värda 100 € vardera. Om du köper aktierna via en traditionell aktiemäklare måste du betala hela beloppet på 1 000 € direkt. Med en initial insats på 20 % behöver du bara lägga ut 200 €, samtidigt som du får exponering mot positionens hela värde.

Bild som visar hur en initial insats på 20 % motsvarande 200 € ger en exponering mot det totala värdet på 1 000 € för en position.
Bild som visar hur en initial insats på 20 % motsvarande 200 € ger en exponering mot det totala värdet på 1 000 € för en position.

Det är viktigt att tänka på att den initiala insättningen som du gör inte motsvarar din totala marknadsexponering. Det innebär att du kan förlora en större summa än din insats om marknaden rör sig emot dig, beroende på i vilken riktning du handlar. Se alltid till att vidta åtgärder för att hantera dina risker.

Hos oss kan du handla med hävstång via börshandlade produkter som Turbo24, CFD:er, barriers och vanilla-optioner. Med dessa finansiella instrument handlar du på prisrörelserna på tusentals marknader, bland andra:

  • Index
  • Aktier
  • Valuta
  • Råvaror
  • Kryptovalutor
  • Andra marknader

Tänk på att alla våra finansiella instrument har unika egenskaper och att du behöver ha fullständig koll på hävstång och insättningskrav för ett visst instrument innan du handlar med det. Det här är avgörande för att du ska kunna hantera dina risker på rätt sätt.

Läs mer om hur hävstången fungerar för våra olika produkter

När du handlar med CFD:er finns det normalt två olika säkerhetskrav att tänka på:

Initialt säkerhetskrav

Det initiala säkerhetskravet är det lägsta beloppet du behöver lägga ut för att öppna en CFD-position. Ibland kallas detta för initial insättning eller insats. För turbowarranter motsvarar detta köpesumman och för barriers och vanilla-optioner betalar du i stället en premie.

Säkerhetskrav för underhåll

Ett säkerhetskrav för underhåll är extra pengar som vi kan komma att begära av dig om din CFD-position rör sig till din nackdel. Syftet är att se till att du alltid har tillräckligt med pengar på ditt konto för att finansiera positionens aktuella värde och kan täcka eventuella löpande förluster.

Lär dig mer om de finansiella marknaderna och trading med IG Academy

Hur går hävstångstrading till?

Hävstångstrading innebär att du får full exponering mot en marknad för en bråkdel av det kapital som du normalt hade fått lägga ut. Din initiala insättning motsvarar en procentandel av positionens totala storlek och marginalräntan fastställs av din tradingmäklare. Marknader med högre volatilitet eller större positioner kan kräva en större insättning.

Trading med hävstång förstorar både vinster och förluster. Tänk på vilken effekt det skulle få om kursen på en aktie värd 100 € rörde sig uppåt med 15 €. Vid traditionell investering skulle du ha gjort en vinst på 15 %.

Jämför nu detta med om du hade använt hävstång. Om din initiala insättning var 10 % skulle du bara ha behövt lägga ut 10 € för att öppna positionen. Kursrörelsen uppåt på 15 € skulle nu ha resulterat i en vinst på 150 % av din ursprungliga insats. Om kursen i stället hade rört sig i motsatt riktning med 10 €, skulle du ha förlorat 100 % av din ursprungliga insats.

Bild som visar vinsten på 15 % av investerat kapital och en vinst på 150 % av den initiala insatsen om kursen på en aktie värd 100 € rör sig 15 € uppåt.
Bild som visar vinsten på 15 % av investerat kapital och en vinst på 150 % av den initiala insatsen om kursen på en aktie värd 100 € rör sig 15 € uppåt.

Dock är det inte bara vinster som förstoras utan även risker. Därför är trading med hävstång mer riskabel en vanlig investering. Om aktien i exemplet ovan hade sjunkit med 15 € till 85 €, hade kursnedgången på 15 % inneburit en förlust på 150 % av din insats.

Bild som visar en förlust på 15 % av investerat kapital och en förlust på 150 % av den initiala insatsen.
Bild som visar en förlust på 15 % av investerat kapital och en förlust på 150 % av den initiala insatsen.

Vid traditionell investering begränsas alltså din förlust till beloppet som du ursprungligen investerade, medan detta inte är fallet när du handlar med hävstång. Vid hävstångstrading kan du förlora mer än din initiala insats om du inte vidtar åtgärder för att hantera dina risker.

Exempel på hävstångstrading

Anta att du tror att aktiekursen på den amerikanska techjätten Apple kommer att stiga efter ett positivt räntebesked. Du bestämmer dig för att köpa 10 aktier på 170 $. Eftersom du handlar utan hävstång är ditt utlägg för att öppna positionen 1 700 $, exklusive kostnader. Om du i stället hade använt CFD:er skulle du ha kunnat öppna din position med säkerhetskrav. Med ett säkerhetskrav på 20 % skulle du bara ha behövt lägga ut 340 $ (1 700 $ x 20 %).

Om marknaden rör sig till din fördel och Apples aktiekurs ligger på 204 $ när du säljer, tjänar du 34 $ per aktie, exklusive kostnader. Du har då gjort en vinst på 100 % av din ursprungliga insats (34 $ x 10 aktier = 340 $).

Exempel på hävstångstrading

Tänk dig nu att marknaden i stället rör sig till din nackdel. Om aktiekursen sjunker med 17 $ till 153 $, gör du en förlust på 170 $. Detta motsvarar 50 % av din initiala insats, exklusive kostnader.

Exempel på hävstångstrading

Vad är skillnaden mellan säkerhetskrav och hävstång?

Säkerhetskrav och hävstång är två nära förknippade begrepp inom CFD-trading. När du öppnar en CFD-position med hävstång gör du en insättning som motsvarar ditt säkerhetskrav. Insättningen ger dig exponering mot en större position för en bråkdel av det totala beloppet. Säkerhetskravet beräknas som en procentsats, till exempel 10 %. Hävstången, å andra sidan, beräknas som ett förhållande, till exempel 10:1.

Graphic showing that leverage is expressed as a ratio rather than a percentage.
Graphic showing that leverage is expressed as a ratio rather than a percentage.

Beroende på marknad kan säkerhetskravet för en CFD-position värd 1 000 € till exempel vara 10 %. Du får då göra en insättning på 100 €. Eftersom den här insättningen ger dig en tio gånger större exponering, är hävstångsförhållandet 10:1. På samma sätt är hävstångsförhållandet 20:1 om säkerhetskravet är 5 %.

Fördelar och risker med hävstångstrading

Fördelar med hävstång

Hävstången kan förstora dina vinster eftersom alla vinster som du gör på din position beräknas utifrån positionens totala exponering, inte bara utifrån insättningen som du gör. När du handlar med hävstång kan du sprida ut ditt kapital ytterligare och diversifiera dina positioner genom att handla på fler marknader.

Risker med hävstång

Hävstången kan visserligen förstora din vinst, men den kan även förstora din förlust om marknaden rör sig emot dig. Det beror på att din förlust beräknas utifrån positionens totala värde. Det finns dock åtgärder som du kan vidta för att minska de negativa effekterna av hävstången, till exempel att använda en riskhanteringsstrategi.

Produkter som Turbo24 och barrier-optioner har inbyggda riskhanteringsverktyg som begränsar dina förluster om din prognos om marknaden visar sig vara felaktig. Stopp- och limitordrar kan användas på CFD-positioner. Vanilla-optioner har en komplex riskprofil och bör därför bara användas av avancerade traders.

Om du är redo att börja handla med hävstång kan du öppna ett tradingkonto redan i dag. Du kan också öppna ett demokonto för att se hur det fungerar innan du satsar något kapital.

Vad är ett margin call?

Margin call är den varning som vi skickar till dig om saldot på ditt CFD- eller optionskonto har sjunkit under miniminivån som krävs för att hålla en position öppen. Margin call kan innebära att du behöver sätta in mer pengar för att fylla på ditt konto, eller stänga positioner för att på så sätt minska beloppet som krävs för underhåll.

Exempel på säkerhetskrav för underhåll och margin call

Anta att du vill gå lång i 1 000 Asos-aktier med CFD:er. Aktien handlas just nu för 5 €. Det betyder att positionens totala värde är 5 000 €. Eftersom du handlar med hävstång behöver du dock bara betala ett initialt säkerhetskrav på 20 %. Ditt säkerhetskrav är därmed 1 000 € (5 000 € x 20 %).

Du har 1 000 € på ditt konto när du bestämmer dig för att lägga din order, vilket är tillräckligt för att täcka det initiala säkerhetskravet. Om du däremot gör en förlust på din position och saldot på ditt konto minskar, hamnar du omedelbart på margin call. Anledningen är att du inte har något ytterligare kapital för att täcka dina förluster.

För att hålla din position öppen måste du sätta in mer pengar på ditt konto för att få upp saldot till över 1 000 €. Beloppet som du behöver sätta in motsvarar ditt säkerhetskrav för underhåll. Om ditt saldo exempelvis sjunker till 980 €, behöver du sätta in 20 € på ditt konto.

1. Lär dig hur hävstångstrading går till

Du hittar gott om kostnadsfria resurser på den här webbplatsen och på IG Academy. Med hjälp av de här resurserna kan du få bättre förståelse för hur de finansiella marknaderna fungerar. Du kan också lära dig hur hävstången påverkar din trading och ta reda på mer om vilka risker den innebär.

2. Välj hur du vill handla

Hos oss kan du välja bland flera olika produkter när du handlar med hävstång. Med hjälp av dessa finansiella instrument kan du följa kursrörelserna på de underliggande marknaderna.
Alla våra finansiella instrument har unika egenskaper, så du behöver ha fullständig koll på hävstång och insättningskrav för ett visst instrument innan du handlar med det. Det här är väldigt viktigt eftersom hävstången påverkar varje instruments riskprofil.

Läs mer om olika sätt att handla:

3. Öppna ett konto

Öppna ett tradingkonto hos oss. Först får du fylla i ett kort formulär innan vi verifierar din identitet. När det är gjort kan du sätta in pengar på ditt konto och börja handla.

Om du inte känner dig redo att handla, eller vill bygga upp ditt självförtroende som trader, kan du öppna ett demokonto. Du får 100 000 kronor i virtuella medel att öva med på en riskfri plattform.

4. Hitta en möjlighet

Välj vilken marknad du vill ta en position på. Bland våra marknader hittar du aktier, valuta, kryptovalutor, råvaror och index.

5. Ta din första position

När du har valt en marknad är det dags att ange storleken på din position. Kom ihåg att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera dina risker. Lägg sedan din order och bevaka kursrörelserna.

Vanliga frågor

Vad är hävstångstrading?

När du handlar med hävstång gör du en insättning för att öppna en position som ger dig mycket större marknadsexponering. Din mäklare sätter sedan in positionens totala värde på ditt konto. För detta krävs en initial insats.

Vad är ett initialt säkerhetskrav?

Det initiala säkerhetskravet är det belopp som krävs för att öppna en CFD-position. Det bestäms av marginalräntan och beräknas som en procentsats.

Vad är säkerhetskrav för underhåll?

Säkerhetskrav för underhåll är en extra summa pengar som din mäklare kan kräva av dig om din öppna CFD-position rör sig till din nackdel. Pengarna är till för att säkerställa att du alltid har tillräckligt med medel för att täcka positionens aktuella värde. Det täcker också eventuella löpande förluster.

Vad är ett margin call?

Marginal call är när det totala saldot på ditt CFD- eller optionskonto, plus minus eventuella vinster och förluster, blir lägre än insättningen på kontot eller säkerhetskravet. Dina positioner riskerar då att stängas automatiskt som ett sätt att minska säkerhetskravet för ditt konto.

Du kan själv rätta till situationen genom att antingen sätta in tillräckligt med pengar för att ditt saldo ska överstiga säkerhetskravet eller stänga positioner för att minska kravet.

Är hävstång och säkerhetskrav samma sak?

Hävstång betyder inte riktigt samma sak som säkerhetskrav, men begreppen är nära förknippade. När du öppnar en CFD-position med hävstång betalar du ett initialt säkerhetskrav. Det initiala säkerhetskravet ökar din exponering till det fulla värdet på den underliggande tillgången för en bråkdel av positionens värde.

Gå vidare till

Upptäck världens första dygnet runt-handlade turbowarrant. Handla på valuta, index, aktier och utvalda kryptovalutor med Turbo24.

Läs mer om CFD:er och hur de fungerar.

Ta reda på mer om barriers och vanilla-optioner, bland annat vad som skiljer dem åt.

1 Utsedd till bästa multiplattformsleverantör och bästa plattform för aktiva traders vid ADVFN International Financial Awards 2022.