Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Bästa exekvering

Vår orderexekvering har ett enda syfte, nämligen att se till att dina trades exekveras efter dina önskemål – varje gång.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Vårt åtagande att erbjuda bästa exekvering

Dina intressen kommer först

Transparent policy

Automatiserad process

På IG vill vi att du handlar ofta och framgångsrikt hos oss. Det är en grundläggande del i vår affärsmodell – och därför gör vi vårt yttersta för att agera efter dina intressen under hela orderhanteringen.

Som en ledande tradingmäklare anser vi att det är vårt ansvar att sätta standarden för bästa orderexekvering – inom branschen genom att skapa de allra bästa förutsättningarna för att du ska lyckas med dina trades. Därför investerar vi kontinuerligt i snabbare och smartare exekveringsteknologi.

Så leverar vi bästa exekvering

Vårt orderflöde*

*Diagrammet visar en förenklad version av vårt orderflöde i illustrativt syfte. Orderflödet avser alla OTC-handlade produkter hos IG.

Pris

Vi strävar efter att erbjuda dig bästa möjliga pris och lägsta spread.

Våra kunder anser att priset är den viktigaste faktorn att beakta för att uppnå bästa exekvering. Därför hämtar vi våra priser från flera handelsplatser. Dessa handelsplatser utvärderas regelbundet och vi strävar alltid efter att använda likvida handelsplatser som ökar tillförlitligheten för våra priser och som sänker kundernas transaktionskostnader.

Som världens största och mest erfarna CFD-mäklare kan vi normalt sett erbjuda högre likviditet än våra konkurrenter. Och ibland även erbjuda bättre möjligheter än den underliggande marknaden.

Så erbjuder vi dig bästa möjliga pris

Marknadsrörelser kan ske på bara några millisekunder, vilket betyder att priset som du klickade på för att handla kan ha ändrats innan din order når oss. Vårt system för orderhantering kommer aldrig att fylla din order på en sämre nivå än den du begärde, men din order kan däremot nekas. I juni – augusti 2023 avvisades endast 0,24 % av alla ordrar som lades hos IG Group på grund av storlek (likviditet).

Titta på våra videor nedan för att lära dig mer om exekveringshastighet, prisförbättring och hur vi tillhandahåller bättre priser.

 • Exekveringshastighet
 • Prisförbättring
 • Flera priskällor
Video poster image
Video poster image
Video poster image

Symmetrisk tolerans

Du får alltid ditt önskade pris (eller bättre) på limitordrar och kvoteringsordrar.

En symmetrisk toleransnivå har ställts in på ett visst avstånd på bägge sidor om ditt begärda pris. Om marknaden ligger inom det här intervallet när vi får din order kommer ordern att exekveras på den begärda nivån.

Om priset har rört sig utanför intervallet gör vi något av följande:

 • Om marknaden har rört sig till en bättre nivå för dig säkerställer vår prisförbättringsteknologi att du får den nivån.
 • Om priset rör sig under vår toleransnivå i motsatt riktning nekar vi din order och ber dig att skicka in en ny på den aktuella nivån.

Vi utför dessa kontroller för att försäkra oss om att priset som din order fylls på ligger så nära som möjligt det pris som för närvarande finns tillgängligt för våra kunder.

Om du skickar in en marknadsorder fylls den i den storlek och det pris som finns tillgängligt då vi får din instruktion.

Till exempel lyckades vi, under perioden juni - augusti 2023, förbättra priset på över 693 000 ordrar till marknadskurs. Vi vidarebefordrade närmare 2,2 miljoner punkter av positiv prisförskjutning (slippage), motsvarande 17 miljoner pund.

God likviditet och avancerade orderalternativ

Vi hjälper dig att fylla hela din order

Likviditet - avser hur enkelt en tillgång kan köpas och säljas snabbt, till stabila priser. Det avgör om du kan genomföra din affär som du begärt.

Vår storlek och den enorma handelsvolym vi hanterar dagligen hjälper oss att erbjuda hög och långvarig likviditet vilket ger dig större kontroll över dina trades. Om du handlar större storlekar är det mer sannolikt att dina ordrar fylls till ditt begärda pris när du handlar med IG.

Maximal automatisk storlek

För att undvika att din order nekas har vi satt en maximal storlek som vi automatiskt accepterar. Med denna funktion undviks en försenad exekvering, som uppstår då en order blir nekad, som i sin tur kan leda till ett sämre resultat.

Våra automatiska storlekar visas nedan (data korrekt den 24 juni 2020):

 • Populära valutor
 • Populära index
Marknad Maximal automatisk storlek (GBP, nominellt värde)4 Antal kontrakt (CFDs)
GBP/USD 6 285 000 63
EUR/USD 5 300 000 63
USD/CAD 5 400 000 68
USD/JPY 7 380 000 93
AUD/USD 5 100 000 101

Marknad Maximal automatisk storlek (GBP, nominellt värde)4 Antal kontrakt (CFDs)
FTSE 100 3 700 000 50
DAX 6 300 000 47
USA500 15 760 000 18
Wall St 6 940 000 25
Australia 200 3 650 000 36

Avancerade orderalternativ

Vi erbjuder två typer av ordrar som gör det lättare för dig att kontrollera hur många av dina ordrar som nekas samt ökar sannolikheten för att dina ordrar accepteras:

 • Punkter genom aktuellt – genom att specificera din tolerans för prisförändringar minskar detta sannolikheten att din order nekas. Särskilt användbart när du handlar med stora kvantiteter.
 • Delvis fyllda ordrarförhindrar att din order nekas på grund av storlek, och om vi inte kan fylla den helt, fylls den i så stor utsträckning som möjligt.
Video poster image

Slippage

Vi släpper igenom positivt slippage och erbjuder garanterade stoppar för att hjälpa dig undvika negativt slippage.

Slippage inträffar när prisnivån på vilken din order exekveras inte är exakt den nivå där ordern lades. Det beror på otillräcklig likviditet vid din önskade prisnivå. Det kan vara till din fördel eller till din nackdel:

 • Slippage på stoppordrar har ett negativt värde för kunden eftersom ordern fylls till ett sämre pris
 • Slippage på limitordrar har ett positivt värde för kunden eftersom ordern fylls till ett bättre pris

Detta betyder att du får det bästa erbjudandet från en leverantör som erbjuder låg slippage på stoppordrar men högre slippage på limitordrar.

IG lyckas med detta genom att anpassa sin exekveringslogik för att se till att du troligast får erfara positivt slippage snarare än negativt slippage. För att se konkreta exempel på detta kan du titta på hur utvecklingen för slippage sett ut hos IG under det senaste kvartalet.

 • Sammanfattning
 • Populära valutor
 • Populära index
Marknad Stoppar – inget slippage Stoppar – negativt slippage Limits – positivt slippage Limits – inget slippage
Valutor 89 % 11 % 55 % 45 %
Index 72 % 28 % 74 % 26 %

Marknad Stoppar - inget slippage Stoppar - Negativt slippage Limits - Positivt slippage Limits - inget slippage Genomsnittligt negativt slippage (i punkter) Genomsnittligt positivt slippage (in pips)
EUR/USD 93 % 7 % 49 % 51 % 0,053 0,086
GBP/USD 88 % 12 % 57 % 43 % 0,062 0,083
USD/CAD 93 % 7 % 53 % 47 % 0,005 0,009
USD/JPY 87 % 13 % 59 % 41 % 0,097 0,107
AUD/USD 96 % 4 % 43 % 57 % 0,090 0,083

Marknad Stoppar - inget slippage Stoppar - Negativt slippage Limits - Positivt slippage Limits - inget slippage Genomsnittligt negativt slippage (i punkter) Genomsnittligt positivt slippage (i punkter)
FTSE 100 95 % 5 % 50 % 50 % 0,013 0,048
Tyskland 40 92 % 8 % 89 % 11 % 0,128 0,248
US 500 76 % 24 % 93 % 7 % 0,140 0,116
Wall Street 67 % 33 % 89 % 11 % 0,184 0,166
Australia 200 82 % 18 % 51 % 49 % 0,034 0,035

Tänk på att du helt kan undvika risken för negativt slippage genom att använda en garanterad stopp. Det kostar ingenting att placera en garanterad stopp. Du betalar endast en mindre avgift om den triggas. Läs mer här.

Orderfyllnad

98,99 % av alla ordrar fylls.5 Anledningen till att kundordrar nekas är prisförändringar på den underliggande marknaden och felaktiga/för stora ordrar.

Det bästa för våra kunder är att deras ordrar fylls till så stor utsträckning som möjligt, därför är det vårt mål att åstadkomma detta. På IG övervakar vi också hela tiden andelen nekade kundordrar för att säkerställa högsta möjliga sannolikhet för exekvering. Nedan kan du se andelen nekade kundordrar per kvartal under de senaste två åren för alla tillgångsslag som vi erbjuder kontrakt på*. Det främsta skälet till att vi nekar en kundorder är prisförändringar på den underliggande marknaden eller felaktiga ordrar, samt ordrar med otillåtna parametrar.

Orderfyllnad

Varför nekas kundordrar?

Det främsta skälet till att vi nekar en kundorder är prisförändringar och likviditetsproblem.

Vi erbjuder avancerade orderalternativ som gör det lättare för dig att kontrollera dessa faktorer.

Ingen manuell hantering

Vi går aldrig in och hanterar aktiva kvoterade ordrar manuellt, vilket betyder att du får en högre exekveringshastighet och dessutom ökar sannolikheten för att din order ska exekveras till det begärda priset.

De enda fallen där du kan vara med om manuell hantering på IG är vid stopp- och limitordrar eller när du lägger en order per telefon.

36 miljoner fyllda ordrar

30 biljoner kronor i nominellt flöde per kvartal

100 % av de fyllda ordrarna utfördes till det begärda priset eller bättre i jun – aug 23

98,99 % av alla ordrar fylldes

Öppna ett tradingkonto

Öppna ett tradingkonto

Snabb exekvering på ett stort antal marknader

Få flexibel tillgång till över 17 000 globala marknader med tillförlitlig exekvering

Handla smidigt var du än är

Få tillgång till din trading, oavsett var du är, med vår tradingapp

Stärk ditt självförtroende med en etablerad tradingmäklare

Vi är börsnoterade på Londonbörsen och har nästan 50 års erfarenhet i branschen

Öppna ett tradingkonto

Öppna ett tradingkonto

Snabb exekvering på ett stort antal marknader

Få flexibel tillgång till över 17 000 globala marknader med tillförlitlig exekvering

Handla smidigt var du än är

Få tillgång till din trading, oavsett var du är, med vår tradingapp

Stärk ditt självförtroende med en etablerad tradingmäklare

Vi är börsnoterade på Londonbörsen och har nästan 50 års erfarenhet i branschen

Börja handla idag

Börja handla idag

Orderexekveringspolicy

Vår exekveringspolicy säkerställer att vi på ett konsekvent sätt tar alla nödvändiga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat vid exekveringen av dina ordrar.

I denna policy anges de faktorer vi tar hänsyn till och de åtgärder vi vidtar när vi hanterar och exekverar dina ordrar. Här nedan hittar du en sammanfattning av policyn samt en lista över exekveringsplatser, börser, likviditetsgaranter och mäklare som vi kan utnyttja för att exekvera eller prissätta dina ordrar.

Orderexekveringspolicy
(PDF, 728KB)

Exekveringsplatser
(PDF, 98KB)

För att kunna läsa PDF.erna måste du ha installerat Adobe Reader som kan hämtas kostnadsfritt från Adobe.

Mer information om bästa exekvering finns i våra lagstadgade rapporter som uppdateras regelbundet i enlighet med rapporteringskraven i MIFID II.

Prissättning av specifika produkter och marknader

Hur prissätts marknader utanför ordinarie handelstider?

Vi kvoterar köp- och säljpriser på flera olika marknader utanför normala handelstider. Därmed kan vi erbjuda kontinuerliga och rättvisa tradingmöjligheter även när den underliggande marknaden håller stängt. I dessa fall kan vi dock inte utgå från det rådande marknadspriset, så istället skapar vi våra egna priser som speglar vår syn på marknaden.

När vi kvoterar ett aktieindex utanför ordinarie handelstider kan vi exempelvis titta på utvecklingen för andra aktieindex runt om i världen som just då är öppna för handel. Vi kan också titta på våra kunders övergripande tradingaktivitet på marknaden i fråga, eller väga in nyheter som släpps utanför handelssessionen. Eftersom vi kvoterar priser utanför ordinarie handelstider i egenskap av market maker – och dessa priser automatiskt justeras vid rörelser på relaterade marknader – tenderar spreadarna att vara bredare än under normala handelstider. Detta är i våra kunders bästa intresse.

Helgmarknader är en förlängning av vårt marknadsutbud utanför ordinarie handelstider där kvoteringen baseras på vår egen uppfattning om varje marknad. Det inkluderar att analysera nyheter från en specifik marknad eller geografiskt område som anses påverka marknaderna vi prissätter. Vidare kan andra kunders handelsaktivitet också påverka priserna. Under dessa handelstider kan kvotering ske utan att det finns någonting att mäta den emot och därför kan detta leda till bredare spreadar jämfört med vid normala handelstider eftersom vi återigen agerar market maker. Kunder kan använda helgmarknader för att hedga sina existerande positioner på våra marknader, däremot påverkar inte prisrörelser på dessa marknader som sker under helgen existerande positioner. Det betyder att kunder som väljer att inte ta del av helgutbudet inte kan påverkas negativt av det (till exempel genom att stopp-los-ordrar triggas).

Glöm inte att priserna som erbjuds utanför de ordinarie handelstiderna kan skilja sig markant från priserna som blir tillgängliga när marknaden öppnar igen. Att handla på dessa priser kan därför leda till vinster eller förluster som du annars inte skulle ha haft.

Hur prissätter IG digital100?

För att få handla digital100-kontrakt behöver du öppna ett professionellt IG-konto.

Digital100s ger dig möjlighet att spekulera i om en viss framtida marknadshändelse kommer att inträffa eller inte. Exempelvis: ”EUR/USD kommer att ligga över 11446,1 kl. 16.00” eller ”silver kommer ligga under 14 $ per ounce vid stängning”.

Priset på en digital100 varierar från 0 till 100. Ju närmare 100 priset ligger, desto troligare är det att den förutspådda händelsen kommer att inträffa. Ju närmare 0 priset ligger, desto mindre troligt är det att den förutspådda händelsen kommer att inträffa.

Våra priser på digital100s baseras på utvecklingen på en underliggande marknad, men fastställs av vårt mäklarbord utifrån fyra faktorer:

 • Tid till förfall
 • Den underliggande marknadens nuvarande värde
 • Vår förväntning på den framtida volatiliteten
 • Kundernas handelsaktivitet

Om händelsen som du förutspår inträffar stängs din digital100-position med ett värde på 100. Om händelsen å andra sidan inte inträffar skulle digital100-positionen stängas med värdet 0.

Läs mer om digital100

Hur prissätts options-CFDs?

Priset på en option – alltså den premie som innehavaren betalar utfärdaren för att köpa optionen – ändras beroende på flera olika faktorer. De tre viktigaste faktorerna är nivån på den underliggande marknaden i förhållande till lösenpriset, hur lång tid som återstår till optionens förfall samt marknadens underliggande volatilitet.

Alla dessa faktorer fungerar utifrån samma princip: ju större sannolikheten är att en option rör sig över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset, desto högre kommer premien för optionen att vara.

För att handla options-CFDs måste du ha ett professionellt konto på IG.

Läs mer om priser för optionshandel.

Gå vidare till…

Få en tydlig bild av hur mycket din trading med IG kostar, tack vare vår tydliga översikt.

Vi erbjuder exekvering och prissättning på hög nivå för att kunna hjälpa ditt att uppnå dina tradingmål.

Ta reda på hur vi har utvecklat tradingbranschen i över 45 år.

1 Baserat på omsättning (offentliga räkenskaper, oktober 2022); för valuta avser detta antalet primära relationer med valutatraders (Investment Trends UK Leveraged Trading Report utgiven i juli 2019)
2 Baserat på IG Groups OTC-data för juni – augusti 2023
3 Baserat på IG Groups OTC-data för juni – augusti 2023
4 Detta är den lägsta likviditeten som en kund vanligtvis ska kunna få per trade under ordinarie handelstider. En kund kan komma att få ännu bättre beroende på exponering som mäklaren erbjuder.
5 Baserat på IG Groups OTC-data för juni – augusti 2023​​​​​​​
6 Ordrar som nekas på grund av att kunden gör fel, till exempel lägger en order på fel sida av marknaden, är inte inkluderade.
7 En ”aktiv” order innebär att kunden ger oss en instruktion om att exekvera ordern omedelbart, till skillnad från ”passiva” ordrar där Du ger oss en instruktion om att exekvera en order senare, om priset rört sig till en viss angiven nivå.
8 Inkluderar alla OTC-trades med IG Group.
9 Baserat på IG Groups OTC-data för juni – augusti 2023​​​​​​​. Inkluderar inte nekade ordrar på grund av prisförändringar på den underliggande marknaden, felaktiga ordrar och ordrar som faller utanför tillåtna parametrar.
* Avser CFD-handel globalt och spread betting i Storbritannien och Irland.