Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Den gyllene standarden: guldkurs och hedgingstrategier mot inflation

Guldhandel ägde rum i Egypten redan 3100 f.Kr. Idag anses det vara ett populärt skydd mot inflation. Lär dig mer om denna ädelmetall, dess förhållande till inflation och hur du kan börja handla med den.

Guld Källa: Bloomberg

Vad påverkar guldkursen?

Den 30 mars 2022 låg guldkursen drygt 18 000 kronor per uns, vilket visar på en avsevärd ökning under de senaste 50 åren. Här är de fem faktorerna som påverkar guldkursen mest:

 1. Dollarvärdet
 2. Volatiliteten på marknaderna
 3. Produktionen av guld
 4. Reserver
 5. Efterfrågan på smycken

Dessutom påverkar faktorer som inflationstakt, regeringsförändringar, regeringsskandaler, politiska val och krig (som skapar volatilitet på marknaden) guldkursen.

Dollarvärdet

Guldkursen är beroende av värdet på den amerikanska dollarn eftersom metallen är denominerad i dollar. Om den amerikanska dollarn är stark tenderar guldkursen att hålla sig på en lägre och mer kontrollerad nivå, medan en svagare dollar sannolikt driver guldkursen uppåt på grund av ökad efterfrågan (eftersom mer guld kan köpas när valutan är svagare).

Volatiliteten på marknaderna

Under osäkra ekonomiska tider, till exempel lågkonjunkturer, tenderar fler människor att dras till guld på grund av dess bestående värde. Guld beskrivs ofta som en säker tillgång för traders, speciellt under turbulenta tider när avkastningen på obligationer, aktier och fastigheter faller. Då kan intresset för guldpositioner öka, vilket driver upp kursen.

Produktion av guld

Kina, Sydafrika, USA, Australien, Ryssland och Peru är stora guldbrytare. Världens guldproduktion påverkar priset på varan, vilket är ytterligare ett exempel på hur utbud är beroende av efterfrågan.

Guldproduktionen har inte förändrats nämnvärt sedan 2016 eftersom det "enkla guldet" redan har brutits. Därför måste gruvarbetare gräva djupare för att få tillgång till guld av hög kvalitet. Detta medför ytterligare problem, exempelvis att gruvarbetare är utsatta för faror samt att arbetet har en stor påverkan på vår miljö. Därför kostar det nu mer att bryta guld. Dessa faktorer ökar produktionskostnaderna för guldbrytning, vilket resulterar i högre guldkurser.

Under 2021 studsade efterfrågan på guld tillbaka från de förluster som skedde 2020 i och med covid-19-pandemin, för att landa på 4,02kt.

Fem av världens största guldproducenter 20211

1 Newmont, Australien 5 971 koz
2 Barrick, Kanada 4 437 koz
3 Polyus, Ryssland 2 717 koz
4 AngloGold Ashanti, Sydafrika 2 472 koz
5 Gold Fields, Sydafrika 2 340 koz

*koz = 1 000 uns

Reserver

Statliga bankvalv och centralbanker har både pappersvalutor och guld i reserv och när ekonomier rör sig bort från användningen av pappersvalutor så stiger guldkursen. Många av världens länder har reserver som i huvudsak består av den här gyllene råvaran.

Bloomberg rapporterar att globala centralbanker aldrig har köpt så här mycket guld sedan USA övergav guldstandarden 1971. Turkiet var världens största guldköpare 2019 följt av Ryssland, Polen och Kina. Myndigheterna köpte totalt 650 ton guld 2019, en minskning med 656 ton från föregående år.

Efterfrågan på smycken

2019 stod smyckesindustrin för omkring hälften av efterfrågan på guld, vilket översteg 4 400 ton. Indien, Kina och USA är betydande konsumenter av guldsmycken.

Guld är en eftertraktad råvara och köps inte bara i investeringssyfte och för att tillverka smycken. 7,5 % används till teknik för att tillverka elektronik och medicinska enheter som GPS-enheter och stentar.

Investeringsefterfrågan – särskilt från börshandlade fonder (ETF:er) – driver också på ett underliggande behov. 2021 nådde investering i guldtackor och mynt den högsta nivån på åtta år.

Faktorer som påverkar guldkursen
Faktorer som påverkar guldkursen

Är guldkursen en hedge mot inflation?

Guldkursen betraktas som en hedge mot inflation eftersom många handlare väljer att exponera sig mot det för att skydda sitt kapital mot värdeurholkning, som uppstår vid en generell ökning av priser.

Guldkurser är relaterade till värdet på den amerikanska dollarn (USD) eftersom guld är denominerat i dollar. En starkare USD håller därför guldkursen låg och mer kontrollerad, medan en svagare USD driver upp guldkursen till följd av ökad efterfrågan. Därför kan större mängder guld köpas när dollarn är svagare.

Exponering mot guld minskar risken för stora kursrörelser för en tillgång och går ut på att ta en motsatt position i ett relaterat värdepapper. Guld och inflation är inte bara kopplade till varandra. Den här dyrbara metallen skyddar också mot ekonomiska händelser som devalvering av valuta och fungerar som ett skyddsnät under perioder av politisk instabilitet.

Den gyllene stjärnan: hur har guld presterat under de senaste 50 åren?

Inflation är ett av de mest diskuterade ekonomiska måtten på finansiella marknader.

Grafen nedan visar att guldkurser de senaste 50 åren steg i förhållande till Storbritanniens inflationstakt och därför har många personer valt – och fortsätter att välja – guld som inflationshedging.

Sambandet mellan inflationen i Storbritannien och guldkursen Källa: UK Inflation Calculator [2]
Sambandet mellan inflationen i Storbritannien och guldkursen Källa: UK Inflation Calculator [2]

Det gyllene sättet att hedga mot inflation

Handel med derivatprodukter

 1. Öppna ett konto eller logga in och gå till vår plattform för att börja handla
 2. Öppna plattformen för CFD:er och sök bland många tradingmöjligheter
 3. Välj ”köp” för att gå lång, eller ”sälj” för att gå kort.
 4. Ange din positionsstorlek och vidta åtgärder för att hantera din risk
 5. Öppna och bevaka din position

Hur du kan handla på guld som underliggande tillgång utan att bli direkt ägare

Handlare har oftast inte Fort Knox (eller liknande anläggningar) i sina fastighetsportföljer och därför tycker många att innehav av stora mängder guld är en komplicerad (och kostsam) process.

De goda nyheterna är att det alltid finns sätt att handla guld utan att inneha det fysiskt. Med oss kan du handla på kursrörelser (guldet självt eller guldbolagsaktier) genom derivatprodukter.

Steg för att handla med guld

CFD:er

Med oss kan du handla Contracts for difference (CFD:er) direkt via guldoptioner eller terminer.

Steg för att handla på guldkursen via CFD:er

 1. Läs mer om CFD-handel
 2. Öppna ett tradingkonto och gör en insättning på ditt CFD-konto
 3. Välj din guldmarknad och tidsram
 4. Bestäm om du vill köpa (gå lång) eller sälja (gå kort)
 5. Ange dina stopp- och limitordrar
 6. Öppna och bevaka dina ordrar

Priset på guld och inflation – sammanfattning

 • Guldpriset styrs i huvudsak av värdet på den amerikanska dollarn, volatiliteten på marknaderna, guldproduktionen, reserver och efterfrågan på smycken
 • Guld betraktas som en hedga mot inflation eftersom många handlare väljer att exponera sig mot det för att skydda sitt kapital mot värdeurholkning
 • Guld och inflation är inte bara kopplade till varandra. Den här dyrbara metallen skyddar också mot ekonomiska händelser som devalvering av valuta och ger ett skydd under perioder av politisk instabilitet.
 • Du kan handla guld och guldaktier med oss, utan att äga dem, via CFD-handel

Fotnoter:

1 Kitco, 2021
2 UK Inflation Calculator


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Ta position på en mängd olika råvaror

Välj mellan att handla råvaruterminer eller på 27 marknader med odaterade råvarukontrakt.

 • Brett utbud av populära och specifika metaller, energiråvaror och mjuka råvaror
 • Spreadar från 0,3 punkter på Avista Guld, 2 punkter på Spot Silver och 2,8 punkter på Brent Crude-olja
 • Se kontinuerliga grafer med upp till fem års historik

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna råvaruartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på råvaror?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på en rad kända och mindre kända råvaror
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Få konkurrenskraftiga spreadar – från 0,3 punkter på Avista Guld

Sugen på att handla?

Använd kunskaperna du har fått i denna artikel. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.