Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Maximera din framgång inom trading

Trading är inte för alla. Kom till insikt om varför majoriteten av alla traders går med förlust och hur du kan förbättra dina chanser att uppnå lönsam trading.

Börja handla idag. Kontakta oss på +46 (0)8 505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: +46 (0)8 505 15 000

Kortsiktiga mål vid trading med hävstång

CFD-trading är trading med hävstång och används vanligtvis för att ta kortvariga spekulativa positioner baserade på antaganden om marknadsrörelser. Det finns ingen meningsfull ränteintäkt eller utdelningsavkastning att hämta från en CFD-position i kontrast till om du köper och äger tillgångar som investeringar i månader eller år.

Med andra ord är kortsiktig trading (med CFDs eller andra produkter med hävstång som terminer, optioner eller turbowarranter) ett nollsummespel. I avsaknad av transaktionsavgifter är nettoresultatet för alla kortsiktiga spekulativa traders noll - vinsterna från framgångsrika traders balanseras av misslyckade traders förluster.

Vad betyder detta för vinster inom trading?

Fördelningen av lönsamma traders, återigen i avsaknad av transaktionsavgifter, kan visualiseras likt en normalfördelningskurva centrerad på nollpunkten. Ett relativt stort antal traders kommer att registreras på kurvan med en liten vinst eller förlust och ett relativt litet antal traders kommer att registreras på kurvan med en stor vinst eller förlust. Sammanlagt skulle det i detta hypotetiskt avgiftsfria fall vara lika många lönsamma och olönsamma traders på vardera sida av V&F-axelns nollpunkt:

Vilken påverkan har transaktionskostnader?

Transaktionskostnader utgör en oundviklig del av trading för alla marknadsaktörer, allt från privatpersoner till de största bankerna och hedgefonder. Det faktum att trading inte är kostnadsfritt skiftar normalfördelningskurvan till vänster. Detta leder till de normala resultaten som gäller för alla kortfristiga spekulativa produkter (vilket inkluderar CFDs), den genomsnittliga traderns V&F är en förlust som motsvarar summan av transaktionsavgifterna och det betyder att majoriteten av traders går med förlust.

För CFD-traders varierar resultaten över företag och föredragna underliggande tillgångsklasser. Men vanligtvis tenderar 75 - 80 % av traders att förlora och 20 - 25 % av traders tenderar att vinna över spannet av ett år:

Maximera dina chanser för lönsam trading

Framgångsrik trading kräver hög kompetens och stor marknadsinsikt. Det finns visserligen några saker du kan göra för att maximera dina chanser till att nå en lönsam trading. Alla dessa fokuserar på att minimera dina transaktionskostnader:

Välj en tradingmäklare som tar ut låga tydliga transaktionsavgifter

Tänk på dagliga finansieringskostnader och provisioner, samtidigt som på spreaden, när du väljer tradingmäklare. Vissa tradingmäklare skryter om mycket snäva köp/sälj-spreadar men tar ut höga dagliga finansieringskostnader. Vissa, speciellt i FX-världen, marknadsför tjänster "utan mäklarbord” med snäva köp/sälj spreadar. Dessa tar ut betydande provisioner på transaktioner. IG strävar efter att erbjuda några av de mest konkurrenskraftiga och tydliga transaktionsavgifterna på marknaden.

Gå igenom våra detaljerade avgifter

Välj en tradingmäklare som tillhandahåller exekvering med hög kvalitet

Från en traders synvinkel är dålig exekvering ekonomiskt det samma som ytterligare dolda transaktionsavgifter. Om din tradingmäklare erbjuder låga transaktionsavgifter men inte kan fylla din beställning på ett tillförlitligt sätt, bör du överväga att välja en tradingmäklare med bättre likviditet och med en mer robust exekveringsalgoritm. IG erbjuder en likviditet som är en av de största inom branschen, med en policy om att ge prisförbättringar till våra kunder när vi kan.

Läs om hur vår exekveringspolicy gynnar våra traders och de prisförbättringar du kan få på grund av den

Skapa en tradingstil som minimerar de avgifter du betalar

Det är sällan en bra idé, till exempel att ta små vinster eller förluster som bara är något större än transaktionsavgifterna. Frekvent handel likt ovan beskrivning, ofta kallad scalping, kommer att tendera att driva ditt övergripande resultat mot en förlust, om inte den på något sätt motiveras av den underliggande dynamiken på en viss marknad.

I den andra änden av spektrumet försöker swingtrading att hitta vinster på en marknad över en natt eller flera veckor, vilket minskar antalet gånger du betalar spreaden.

Läs mer om swingtrading-strategier för nybörjares

Håll disciplinen

Du bör ha en klar uppfattning om följande innan du öppnar en position:

 • Varför öppnar du positionen
 • När kommer du kunna ta ut vinsten om du läst marknaden rätt
 • När kommer du att ta förlusten om du läst marknaden fel

Du borde ha disciplinen att följa din plan allt eftersom marknaden rör sig Disciplinerad handel maximerar din exponering mot en vald strategi och marknad samtidigt som antalet handlade transaktioner minimeras och därmed summan av betalade transaktionsavgifter.

Läs mer om hur du utvecklar en tradingplan på IG Academy

Öppna ett konto idag

Öppna ett konto idag

Snabb exekvering på ett stort antal marknader

Få flexibel tillgång till över 17 000 globala marknader med tillförlitlig exekvering

Handla smidigt var du än är

Få tillgång till din trading, oavsett var du är, med vår tradingapp

Stärk ditt självförtroende med en etablerad tradingmäklare

Vi är börsnoterade på Londonbörsen och har nästan 50 års erfarenhet i branschen

Öppna ett konto idag

Öppna ett konto idag

Snabb exekvering på ett stort antal marknader

Få flexibel tillgång till över 17 000 globala marknader med tillförlitlig exekvering

Handla smidigt var du än är

Få tillgång till din trading, oavsett var du är, med vår tradingapp

Stärk ditt självförtroende med en etablerad tradingmäklare

Vi är börsnoterade på Londonbörsen och har nästan 50 års erfarenhet i branschen

Börja handla idag

Börja handla idag

Skillnader i kunders lönsamhet mellan olika tradingmäklare av trading med hävstång

Olika tradingmäklare har olika proportioner mellan lönsamma och olönsamma traders. Dessa skillnader kan ge dig värdefull information om den genomsnittliga nivån på avgifter som en tradingmäklare tar ut, liksom effektiviteten i deras exekvering.

Du borde dock använda denna måttstock med viss försiktighet, då andra faktorer kan driva skillnader mellan olika tradingmäklare. Exempelvis:

Olika produkter erbjuds

Företag som är specialiserar sig på CFDs på enskilda aktier kan visa en annan lönsam/olönsam kundfördelning, jämfört med ett företag som specialiserat sig på CFDs på valuta.

Dock kan detta till stor del bero på karakteristiska skillnader på handelsfrekvenser och avgifter per handel mellan dessa olika tillgångsklasser, snarare än från någon särskild konkurrensskillnad i transaktionsavgifter eller effektivisering av handelns exekvering.

Antalet kunder

Mycket små firmor, med ett begränsat antal kunder, kan generera en statistik gällande kunders lönsamhet som varierar kraftigt från ett kvartal till ett annat.

Det är mycket mer sannolikt att det speglar statistiska störningar härstammade från företagets lilla urvalsstorlek, snarare än förändringar mellan kvartal i kommersiella termer eller exekveringskvaliteten som företaget erbjuder.

Större antal affärer

Ett företag som erbjuder ett mycket brett spektrum av produkter och därför används av många traders som huvudleverantör, kan visa ett uppenbart sämre förhållande mellan lönsamma och olönsamma traders än ett specialiserat företag som används av samma traders vid enstaka tillfällen som backupleverantör.

Anledningen till detta är att traders resultat på det första företaget, där huvuddelen deras handel sker, är spridd över ett större antal branscher än det andra bolagets. Ju större antal affärer som placeras desto skarpare kommer normalfördelningskurvans form att bli och desto större andel av traders kommer att falla till vänster om nollpunkten på V&F-axeln - även om samma trader betalar samma avgifter per handel, driver båda datauppsättningarna.

Tradingtips att ladda ner

Vilket är det vanligaste misstaget traders gör?

 • Vi avslöjar de vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem
 • Lär dig av information som samlats in från över 100 000 IG-konton
 • Upptäck hur du håller dig till din plan och ökar dina chanser till framgång

What is the number one mistake traders make?

 • We reveal the top potential pitfall and how to avoid it
 • Learn from data gleaned from over 100,000 IG accounts
 • Discover how to stick to your plan and increase chances of success

What is the number one mistake traders make?

 • We reveal the top potential pitfall and how to avoid it
 • Learn from data gleaned from over 100,000 IG accounts
 • Discover how to stick to your plan and increase chances of success