Hoppa över till innehåll

Vi stödjer kampen mot klimatförändringarna med Glac-UP

Det finns många utmaningar som världen står inför idag, där en av de allra största är klimatförändringarna. Vi på IG anser att vi alla borde arbeta tillsammans för att tackla dessa utmaningar. Vi ser allvarligt på hållbarhet och socialt ansvar i relation till vårt företags affärsmodell och bolagsstyrning (ESG), och välkomnar därför möjligheten att stödja värdiga ändamål och initiativ.

Vi har härmed beslutat att påbörja ett samarbete med Glac-UP, en nystartad italiensk miljövårdsorganisation som gör sitt bästa för att öka vår medvetenhet om global uppvärmning. Att arbeta tillsammans på det här sättet är speciellt viktigt då det ger oss chansen att maximera den positiva inverkan vi kan ha på vår miljö.

Börja handla idag. Kontakta oss på +46 (0)8 505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: +46 (0)8 505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på +46 (0)8 505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: +46 (0)8 505 15 000

Smältande glaciärer: en pressande miljöutmaning

Glaciärer smälter snabbare än någonsin. Detta på grund av de temperaturförändringar som uppstått till följd av människans påverkan på miljön, däribland utsläppen av CO2 och andra klimatförändrande gaser.

Hälften av alla alpina glaciärer har smält sedan början av 1900-talet1 och det förutspås att upp till 90 % kommer att försvinna redan innan slutet av detta århundrade.2

Även om vi skulle minska ner våra koldioxidutsläpp till noll idag så uppskattar forskare att en positiv effekt på den globala temperaturen inte skulle synas förrän år 2050. Enligt resultat från IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5) och Parisavtalet 2015 skulle detta vara år av väntan som de alpina glaciärerna inte klarar av.

Varför ska vi bry oss om de alpina glaciärerna?

Alpina glaciärer är en källa till sötvatten och de ger oss vårt dagvatten (som är en del av det naturliga kretsloppet av vatten). De spelar också en stor roll i allt från sjöfart till bevattningssystem och elproduktion, och de hjälper till att minska riskerna och infrastrukturskadorna som kan uppstå till följd av naturkatastrofer.

Vad är Glac-UP:s uppdrag?

Glac-UP fokuserar på ett beundransvärt och ambitiöst uppdrag: att skydda och bevara alpina glaciärer. Organisationen strävar efter att uppnå detta dels genom att öka medvetenheten om klimatförändringar samt genom att betona vikten av att göra vår vardag mer hållbar.

För att förstärka allmänhetens medvetenhet och säkerställa maximala resultat så fokuserar Glac-UP på projekt som gynnar specifika glaciärer – där de involverar privatpersoner, företag, forskare samt lokala grupper och myndigheter.

Den första glaciären som Glac-UP försöker bevara är Presena-glaciären som är belägen i de italienska alperna.

För att göra detta kommer organisationen att hjälpa till med installation, underhåll och bortförande av skyddande presenningar på glaciärens yta under årets varmare månader, vilket begränsar smältningsprocessen. Denna kortsiktiga skyddsmetod hjälper till att bevara cirka två till tre meter av is och snö varje sommar. Metoden började användas 2008 av gruppen Pontedilegno-Tonale, vars ansträngningar är anledningen till att glaciären fortfarande existerar idag.

Hur kommer IG att stödja Glac-UP?

  1. Vi kommer att förstärka Glac-UP:s initiativ genom att öka medvetenheten om smältande glaciärer bland våra kunder, anställda och partners.
  2. Vi har "adopterat" 10 000 kvadratmeter av Presena-glaciären för att skydda den under årets varmare månader - detta för att hjälpa till att bevara den fantastiska och internationella turistattraktionen.

1 European Environment Agency, 2021.
2 Copernicus, 2019.