Avtal och allmänna villkor

Kundavtal

Vårt kundavtal reglerar vårt förhållande med dig.

Orderverkställningspolicy

Denna policy har upprättats för att säkerställa att alla nödvändiga steg görs för att uppnå bästa möjliga resultat för våra kunder.

Intressekonfliktspolicy

Här ger vi en översikt av den policy vi tillämpar för att hantera intressekonflikter.

Webbplatsens villkor

Din tillgång till den här webbplatsen sker i enlighet med våra villkor samt andra kungörelser och meddelanden.

Fullmakt

Vår fullmakt ger dig möjlighet att utse ett ombud som hantera ditt konto å dina vägnar.

Riskförklaring

Läs vår fullständiga förklaring om riskerna associerade med CFD-handel.
 

Sekretess

Vår policy som reglerar hanteringen av personlig information.

Hantering av Cookies

Lär dig om de cookies som finns på den här webbplatsen och hur du kan hantera dem.

Regelefterlevnad

Läs mer om våra arrangemang för regelefterlevnad.

Kontakta oss

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com