CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören . Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är börshandlade råvaror (ETC:er) och hur kan du handla dem?

Börshandlade råvaror (ETC:er) är ett sätt att få bred exponering mot råvaror via olika marknader med en enda position. Läs mer i den här artikeln om vad börshandlade råvaror är samt fördelarna och riskerna med att använda dem.

Järn Källa: Bloomberg

Vad är börshandlade råvaror?

Börshandlade råvaror (ETC:er) är en typ av finansiell produkt som ger dig bred exponering mot råvaror. De är en typ av börshandlad produkt (ETP).

Råvaror är materiella tillgångar som kan köpas och säljas, exempelvis ädelmetaller, olja, gas, boskap eller spannmål. Alla traders har dock inte möjlighet att köpa dessa tillgångar direkt (t.ex. en flock boskap) och därför finns det finansiella instrument, däribland ETC:er, som gör det möjligt att handla på råvarorna.

Som namnet antyder köps och säljs börshandlade råvaror på en börs. De ger traders exponering mot en råvara eller råvarukorg med en enda position.

Vad påverkar priserna på börshandlade råvaror?

Eftersom en börshandlad råvara följer en underliggande materiell tillgång påverkas dess pris av samma faktorer som påverkar priset på själva råvaran. Om du exempelvis handlar på vete kommer priset att påverkas av faktorer som väder och skördar.

Marknadspriset på den börshandlade produkten kommer dessutom att bestämmas av dess nettoandelsvärde, som i sin tur påverkas av den underliggande råvarans värde. Även marknadsförhållandena kommer att inverka på den börshandlade produktens marknadspris och leda till fluktuationer.

Skillnaderna mellan ETC:er och ETF:er

En börshandlad fond (ETF) är en mer välkänd typ av börshandlad produkt. Båda ger dig bred exponering – ETC:er mot råvaror och ETF:er mot värdepapper.

Med ETF:er handlar du på finansiella produkter som följer utvecklingen för underliggande tillgångar utan att du behöver bli ägare till dem. Tillgångarna kan vara allt från aktier, obligationer och valutor till fastigheter och penningmarknadstillgångar som statsobligationer.

Du kan även följa råvaror med hjälp av råvaru-ETF:er. Dessa får vanligtvis sitt pris från terminskontrakt på råvaran, i stället för att innehålla den fysiska tillgången.

Varför handla börshandlade råvaror?

Det finns ett par fördelar med att handla börshandlade råvaror. De kan hjälpa dig att diversifiera din portfölj – vilket alltid är bra för din riskhantering.

Till skillnad från när du köper fysiska råvaror blir du inte ägare till de underliggande tillgångarna när du handlar ETC:er. Det är ofta mer praktiskt än att behöva ta emot, förvara och skydda exempelvis oljefat eller boskap. Vissa råvaror (t.ex. uran) är också svåra att handla för enskilda personer. ETC:er ger tillgång till dessa.

Hos oss kan du handla på börshandlade råvaror och andra typer av börshandlade produkter med Turbo24. Turbowarranter ger dig möjlighet att handla med hävstång. Det betyder att du gör en initial insättning för att öppna en större position – din mäklare lånar dig det resterande beloppet.

I de flesta fall förstorar hävstångseffekten dina potentiella vinster eller förluster, men Turbo24 är en unik produkt eftersom den begränsar din risk. Det fungerar genom att turbowarranten har en knock-out-nivå, som innebär att en olönsam position automatiskt stängs på en viss nivå. Det här begränsar dina förluster, utan att begränsa dina chanser till vinst.

Om du vill handla olja kan det vara praktiskt att öppna en position på en ETC eftersom icke-professionella traders inte kan handla olja på vår plattform. Det enda alternativet är då ofta terminskontrakt på olja, som ibland medför högre avgifter. Med ETC:er behöver du däremot inte använda terminer.

Läs mer om turbowarranter på råvaror

Hos oss kan du även handla direkt på råvaror. Det är det enda sättet att handla på en råvaras pris i realtid. Med den här tradingmetoden får du oftast lägre spreadar och högre likviditet.

Risker med börshandlade råvaror

En av riskerna med att ta en position på en ETC är volatilitet, beroende på vilken råvara ETC:n följer. Till exempel så upplevde både gas och Brent Crude-olja kraftig volatilitet under de första månaderna 2022 på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Några av de mer sällsynta ädelmetallerna brukar också ofta vara volatila.

Annars handlar riskerna med trading på börshandlade råvaror främst om hur stora vinster eller förluster du kan göra. Som vi nämnde ovan så handlas ETC:er med hävstång. Även om du bara betalar en liten procentandel av positionens fulla värde, så kommer din vinst eller förlust att beräknas utifrån positionens totala storlek. Det betyder att såväl vinster som förluster kan bli mycket större än beloppet som du betalade för att öppna din position.

Därför är det viktigt att ha en bra strategi för riskhantering när du handlar med ETC:er. Med Turbo24 är din risk begränsad, tack vare knock-out-nivån.

Exempel på börshandlade råvaror

WisdomTree Brent Crude-olja

WisdomTrees ETC på Brent Crude-olja ger dig bred exponering mot råolja som råvara. Den följer det välrenommerade Bloomberg Brent Crude Subindex som grundades 2012. Genom att du får exponering via ett etablerat oljeindex behöver du inte köpa några faktiska oljefat.

ETC:n har uppvisat stor volatilitet, främst på grund av svängningarna i oljepriset till följd av Rysslands invasion av Ukraina 2022. Indexet genererade enorma vinster i juli och augusti 2022 när oljepriset steg, med något mindre volatilitet under månaderna som följde.

Invesco Physical Gold ETC

Invesco Physical Gold ETC är en börshandlad råvara som ger exponering mot spotpriset på ädelmetallen via certifikat med guldtackor som säkerhet. ETC:n följer de dagliga vinsterna och förlusterna för riktigt guld för att ge dig en så exakt och bred exponering mot ädelmetallen som möjligt, utan att du behöver bli ägare till något faktiskt guld.

På senare år har guld varit med om många upp- och nedgångar, men Invescos ETC har i de flesta fall gett en stabil avkastning och till och med ökat under volatila perioder när de flesta tillgångsslag gett negativa avkastningar.

WisdomTree Wheat ETC

Ytterligare en börshandlad råvara från WisdomTree. Denna ETC ger bred exponering mot spotpriset på vete genom att följa Bloomberg Wheat Subindex, plus en ränta på de pengar som används som säkerhet. WisdomTree Wheat ETC har kontrakt med daglig avräkning som säkerhet, vilket innebär att ETC:n har en daglig korrelation med spotpriset på den fysiska råvaran vete.

Även denna börshandlade råvara har upplevt kraftig volatilitet: Rysslands invasion av Ukraina i början på 2022 fick vetepriserna att stiga dramatiskt mellan februari och maj 2022 till följd av den globala bristen på vete. Sedan dess har ETC:n även upplevt fler svängningar, både uppåt och nedåt.

Så handlar du på börshandlade produkter

 1. Läs på om olika tradingstilar för att hitta den som passar dig bäst
 2. Öppna ett tradingkonto eller öva med ett demokonto
 3. Välj den marknad som du vill handla på vår plattform
 4. Klicka på ”köpa” eller ”sälja” i orderfönstret och ange din positionsstorlek
 5. Vidta åtgärder för att hantera dina risker
 6. Öppna och bevaka din position

Hos oss kan du handla på över 17 000 marknader med Turbo24.

Turbo24-trading på ETC:er

 • Med våra Turbo24 kan du välja mellan att antingen handla på råvaror direkt eller att använda börshandlade råvaror.
 • När du använder turbowarranter handlar du på om priset på din valda ETC eller råvarumarknad kommer att stiga eller sjunka, i stället för att köpa ETC:n direkt. Det betyder att du gör en vinst om du korrekt lyckas förutse priset på den underliggande marknaden, eller en förlust om din prognos är felaktig.
 • Turbowarranter är hävstångsprodukter, vilket innebär att det bara krävs en liten initial insats för att öppna en större position. Vinster och förluster beräknas dock utifrån positionens totala storlek, inte din ursprungliga insats, så det finns en risk för att din vinst eller förlust överstiger din insats.
 • Våra Turbo24 har dock en inbyggd knock-out-nivå som begränsar din risk. Din position stängs automatiskt om den når din förbestämda knock-out-nivå, vilket förhindrar ytterligare förluster om marknaden skulle röra sig till din nackdel.

Läs mer om Turbo24

Trading direkt på råvaror

 • Om du föredrar att handla på en specifik råvara direkt, i stället för att få bred exponering via en ETC, erbjuder vi handel på olja, guld, gas, silver, jordbruksprodukter och över 30 andra råvaror.
 • Du handlar då med turbowarranter eller ett annat derivat som kallas CFD:er. Det betyder att du både kan gå lång och kort. Du kan också handla på råvarans aktuella spotpris med våra särskilda odaterade råvarumarknader, eller med terminer om du vill förutspå prisutvecklingen på ett visst framtida datum.
 • Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser när du handlar råvaror hos oss. Till exempel har vi spreadar från bara 2,8 punkter på Brent Crude och 0,3 punkter på guld. Kostnaderna varierar beroende på om du handlar terminer eller odaterade kontrakt. Terminer har en bredare spread, men ingen daglig finansieringskostnad – så de är mer kostnadseffektiva för långsiktiga positioner.

Läs mer om råvaruhandel

Vad är börshandlad råvaror (ETC:er) – sammanfattning

 • Börshandlade råvaror (ETC:er) är en typ av börshandlade produkter (ETP:er) som ger dig bred exponering mot råvaror.
 • Skillnaden mellan ETC:er och ETF:er (börshandlade fonder) är att ETF:er följer värdepapper medan ETC:er följer materiella tillgångar som guld, olja, boskap och gas.
 • Börshandlade råvaror kan användas för att diversifiera en portfölj och få exponering mot råvaror som du annars inte hade kunnat handla.
 • ETC:er handlas med hävstång, vilket betyder att de exponeras för samma volatilitet som de underliggande råvarorna. Det betyder också att dina vinster eller förluster kraftigt kan överstiga din initiala insats, så det är mycket viktigt att du hanterar dina risker.
 • Hos oss kan du handla ETC:er med Turbo24, eller handla direkt på enskilda råvaror med Turbo24 eller CFD:er.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Ta position på en mängd olika råvaror

Välj mellan att handla råvaruterminer eller på 27 marknader med odaterade råvarukontrakt.

 • Brett utbud av populära och specifika metaller, energiråvaror och mjuka råvaror
 • Spreadar från 0,3 punkter på Avista Guld, 2 punkter på Spot Silver och 2,8 punkter på Brent Crude-olja
 • Se kontinuerliga grafer med upp till fem års historik

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna råvaruartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på råvaror?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på en rad kända och mindre kända råvaror
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Få konkurrenskraftiga spreadar – från 0,3 punkter på Avista Guld

Sugen på att handla?

Använd kunskaperna du har fått i denna artikel. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.