CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

Algoritmisk trading

Handla dygnet runt och missa aldrig en möjlighet med algoritmisk trading. Finns nu på en rad olika plattformar när du väljer IG – en ledande CFD-mäklare1. Skapa och justera egna algoritmer eller använd färdiga lösningar för att handla på de över 17 000 marknaderna som vi erbjuder.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Vad är algoritmisk trading?

Inom algoritmisk trading (eller ”algohandel”) används datakod och diagramanalyser för att öppna och stänga positioner utifrån en viss uppsättning parametrar, t.ex. prisrörelser eller volatilitetsnivåer. Så fort marknadsförhållandena matchar de förbestämda kriterierna kan tradingalgoritmer exekvera en köp- eller säljorder åt dig. Det sparar tid när du analyserar marknaderna och dina ordrar exekveras i princip omedelbart.

IG erbjuder algoritmisk trading i samarbete med innovativa plattformar som ProRealTime och MetaTrader 4 (MT4) samt genom våra egna API:er. Vi har också avancerade verktyg för teknisk analys och diagramverktyg som förenklar algoritmisk trading, vare sig du vill bygga och anpassa egna algoritmer eller använda färdiga lösningar.

Varför använda algoritmisk trading?

Eliminera den mänskliga faktorn

Handla utan att låta känslorna styra om du ska gå med vinst eller förlust

Dra nytta av ovanliga eller särskilda händelser

Skapa algoritmer för sällsynta händelser, som när Dow Jones stänger 500 punkter under sitt 20-dagars glidande medelvärde

Komplettera din befintliga strategi

Anpassa riskhanteringen i din tradingstrategi med hjälp av algoritmer som lägger till stopp- och limitordrar åt dig

Smidig hantering

Ställ in dina algoritmer och låt dem sköta handeln åt dig dygnet runt

Backtesta

Backtesta och justera dina algoritmer mot historiska data för att hitta den bästa kombinationen av parametrar för att köpa eller sälja

Fler möjligheter

Välj eller skapa en algoritm utifrån din strategi och maximera din exponering mot möjligheter i den underliggande marknaden

Algoritmisk trading hos IG

Bygg egna algoritmer eller använd färdiga lösningar för att lägga CFD-ordrar

Ta hjälp av advancerad teknologi för att bekämpa gaming och minska signalrisk

Använd högteknologiska tradingstrategier för att övervaka orderboken och hantera exekvering

Lägg till avancerade automatiserade strategier till din handel utan extra kostnad

Få support dygnet runt, från kl. 09.00 på lördagar till kl. 23.00 på fredagar

Välj bland olika plattformar beroende på dina automatiserade tradingpreferenser

Vilken plattform för algoritmisk trading är bäst för mig?

  • ProRealTime
  • MetaTrader 4
  • Systemspecifika APIer

För att enkelt kunna skapa algoritmer

ProRealTime är ett ledande, webbaserat diagrampaket som du kan använda för att skapa egna tradingalgoritmer. ProRealTime är utformat för att göra det enkelt att bygga algoritmer och vi rekommenderar det till alla som vill skapa, testa och justera egna algoritmer.

Med hjälp av verktyg i plattformen – som ProRealTimes optimeringspaket och plattformens systemspecifika programmeringsspråk ProBuilder – kan du enkelt skapa, backtesta och justera egna algoritmer. Det innebär att dina algoritmer kommer att handla utifrån dina exakta specifikationer när de körs på ProRealTime-plattformen.

För att använda färdiga algoritmer

MT4 är en beprövad tradingplattform med ett stort nätverk av användare som aktivt skapar och finjusterar tradingalgoritmer. Dessa finns tillgängliga på MT4 Market, en marknadsplats där du kan ladda ner färdiga algoritmer. Av den anledningen är MT4 oftast det bästa alternativet om du letar efter färdiga lösningar.

MT4 är känt för sina indikatorer och tilläggsprogram, varav 18 erbjuds kostnadsfritt om du laddar ner MT4 från IG. Du kan använda dem för att analysera diagram, men också för att skräddarsy MT4-plattformen efter dina behov.

För att bygga algoritmer från grunden

Ett API (application programming interface) ger dig möjlighet att automatisera din handel och skapa tradingalgoritmer och tradingappar med hjälp av vår marknadsledande teknik för CFD-handel. Med vårt webbaserade API får du smidig tillgång till marknadsdata och kurshistorik samt kan exekvera ordrar på något av dina IG-konton.

Att skapa API:er är det mest komplexa alternativet som nämns här och rekommenderas enbart för traders som redan är bekanta med programmering och kodning. API:er ger dig dock störst möjligheter till anpassning eftersom du bygger dem själv från grunden med hjälp av programmeringsspråk som Java, Excel (VBA), .NET eller något annat programmeringsspråk med stöd för HTTP.

Öppna ett konto idag

Öppna ett konto idag

Snabb exekvering, enormt marknadsutbud

Upptäck möjligheter på över 17 000 internationella instrument

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Lita på en marknadsledare

Dra nytta av vår 45 år långa erfarenhet inom branschen

Öppna ett tradingkonto

Öppna ett tradingkonto

Snabb exekvering, enormt marknadsutbud

Upptäck möjligheter på över 17 000 internationella instrument

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Lita på en marknadsledare

Dra nytta av vår 45 år långa erfarenhet inom branschen

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Vilka är de främsta strategierna för algoritmisk trading?

De finns i huvudsak tre typer av strategier för algoritmisk trading. De här är strategier som du kan använda när du bygger och justerar algoritmer, eller som kan implementeras av färdiga algoritmer.

  • Strategi för prisrörelser
  • Strategi för teknisk analys
  • Kombinationsstrategi

En automatiserad tradingstrategi för prisrörelser tittar på tidigare punkter för öppning/stängning eller högsta/lägsta i ett candlestick-diagram och triggar en köp- eller säljorder vid liknande nivåer i framtiden. Du kan exempelvis skapa en algoritm för att öppna köp- eller säljordrar om priset rör sig över punkt X eller om priset sjunker under punkt Y. Den här typen av algoritm är populär bland skalpare som vill göra många snabba, men små vinster under dagen på marknader med hög volatilitet (så kallad högfrekvenshandel, eller HFT).

För att skapa en tradingalgoritm för prisrörelser behöver du avgöra om du vill gå lång eller kort samt när du vill göra det. Du måste också bestämma hur du vill hantera din risk, t.ex. med hjälp av stopp – som dynamiska eller garanterade stopp- – eller limitordrar.

Du kan konfigurera en prisrörelsealgoritm baserat på marknad, tidsram, handelsstorlek eller vilken tidpunkt på dagen som algoritmen ska köras.

En automatiserad tradingstrategi för teknisk analys tittar på tekniska indikatorer som Bollinger-band, stokastiska oscillatorer, MACD, RSI med flera. Med den här strategin skapar du en algoritm som handlar baserat på parametrarna för dessa indikatorer, exempelvis kan algoritmen stänga en position om volatilitetsnivån plötsligt stiger. Förutom de ovannämnda indikatorerna kan du även bygga egna i ProRealTime och andra plattformar.

För att skapa en strategi för teknisk analys måste du undersöka och känna dig bekväm med att använda olika tekniska indikatorer. Du kan till exempel skapa algoritmer baserade på Bollinger-band som öppnar och stänger positioner vid hög volatilitet. Huruvida du öppnar eller stänger kommer att bero på din riskattityd samt på om du har en lång eller en kort position i en stigande eller fallande marknad.

Med en strategi för teknisk analys är du mindre fokuserad på priset och mer intresserad av att använda en indikator, eller en kombination av indikatorer, för att trigga köp- och säljordrar.

En automatiserad kombinationsstrategi använder både prisrörelser och tekniks analys för att bekräfta misstänkta prisrörelser genom att analysera diagram med hjälp av indikatorer. Baserat på informationen kan algoritmerna sedan öppna köp- eller säljordrar.

För att skapa en automatiserad kombinationsstrategi måste du analysera prisrörelser på en underliggande marknad. Det krävs alltså att du är bekant med olika tekniska indikatorer och att du förstår vad de säger om en tillgångs tidigare prisrörelser.

I en kombinationsstrategi måste du bestämma om du vill gå kort eller lång och vid vilken tidpunkt du vill att algoritmen ska handla. Du kan konfigurera en kombinationsstrategi baserat på marknad, tidsram, handelsstorlek eller de olika indikatorerna som algoritmen använder sig av.

Vanliga frågor

Skillnaden mellan automatiserad trading och algoritmisk trading är en tolkningsfråga och en del menar att de båda begreppen betyder samma sak. Dock brukar automatiserad trading oftast syfta på automatiseringen av manuell trading med hjälp av stopp- eller limitordrar som automatiskt stänger positioner när de når en viss nivå, oavsett om tradern är inne på plattformen eller inte.

Algoritmisk trading, däremot, syftar vanligtvis på processen då en trader bygger och justerar egna koder och formler för att analysera marknaderna och öppna eller stänga positioner baserat på marknadsförhållanden.

Det finns flera strategier för algoritmisk trading att välja bland. De flesta traders väljer en strategi för prisrörelser eller teknisk analys, men vissa kombinerar båda två.

En strategi för prisrörelser tillämpar data från tidigare nivåer för öppning/stängning eller högsta/lägsta i ett candlestick-diagram och öppnar positioner när samma nivåer uppnås i framtiden. En strategi för teknisk analys utgår från tekniska indikatorer för att analysera diagram. Algoritmerna reagerar på marknaderna beroende på vad indikatorerna visar, t.ex. hög eller låg volatilitet.

Det finns många fördelar med algoritmisk trading. Först och främst gör algoritmerna att känslorna lämnas utanför handeln eftersom de triggas på förbestämda nivåer, även om du inte är inne på tradingplattformen.

Några andra fördelar är att du sparar tid, att algoritmerna reagerar på prisrörelser snabbare än vid manuell handel – och därmed ser till att du får bästa möjliga pris – samt att du kan backtesta och justera dina algoritmer för att se till att de fungerar optimalt.

Gå vidare till…

Läs mer om ProRealTime, bland annat hur du använder det och vilka fördelar det ger.

Upptäck hur automatiserad trading fungerar och vilken mjukvara du kan använda för att automatisera din handel hos IG.

Läs om att handla med API:er och hur du kommer igång.

1 Störst i världen inom CFD-handel baserat på omsättning (exklusive valutahandel). Källa: Offentliga räkenskaper. Juni 2020.