Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Öppettider för valutahandel: Populära tider för trading med valutor

Innan du börjar handla valutapar med oss behöver du veta mer om öppettider för valutahandel. Läs vår guide för att lära dig mer.

valutahandel Source: Bloomberg

Vilka är valutamarknadens öppettider?

Valutamarknadens öppettider avser de tider då marknaderna för valutahandel är öppna – eller med andra ord, när valutapar kan handlas offentligt.

I Centraleuropa kan du handla med oss från kl. 22.00 på söndag till kl. 23.00 på fredag (CET). Vi erbjuder dock vissa möjligheter till valutahandel även under helgen.

Det är också värt att notera att eftersom våra valutahandelstider baseras på den brittiska tidszonen, som följer sommartid, flyttas handelstiderna framåt med en timme på sommaren.

Valutamarknaden är decentraliserad och drivs av lokala sessioner. I teorin innebär detta att det inte finns någon övergripande central myndighet som styr marknaden. I praktiken är dock marknaden självreglerad av bland annat ett globalt nätverk av Tier 1-finansinstitut.

Tier 1-kapital används för att mäta en banks – eller annat finansiellt instituts – solvens och förmåga att absorbera oväntade förluster genom tillräckliga finansiella resurser som kan likvideras. Det representerar den starkaste formen av kapital, som eget kapital och redovisade reserver, som kan användas för affärsverksamhet.

Det finns tre stora överlappande handelssessioner under dygnets 24 timmar: Asien-Stillahavssessionen, den europeiska sessionen och den nordamerikanska sessionen. Asien-Stillahavsområdet delas dock ofta upp i de australiska och asiatiska marknaderna – och ofta namnges sessionerna efter städer som är finansiella centrum: London, New York, Sydney och Tokyo.¹

De sju mest omsatta valutorna är tillgängliga för handel 24 timmar om dygnet under vardagar:*

 • US-dollar (USD)
 • Euro (EUR)
 • Japanska yen (JPY)
 • Brittiskt pund (GBP)
 • Australisk dollar (AUD)
 • Kanadensisk dollar (CAD)
 • Schweizisk franc (CHF)

*22.00 på söndag till 23.00 på fredag (CET)

Det innebär att du nästan alltid kan handla de mest populära valutaparen mellan måndag och fredag, inklusive de stora valutaparen EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD och USD/CHF. Men för sammanhangets skull erbjuder vi handelsmöjligheter på över 80 valutapar.

Medan valutasymbolerna vanligtvis är lätta att förstå, tenderar den schweiziska francen (CHF) att förvirra nybörjare; den står för "Confoederatio Helvetica Franc", det latinska namnet för den schweiziska federationen.

För tydlighetens skull: vissa valutor på tillväxtmarknader är inte tillgängliga 24 timmar om dygnet. Det är väl värt att kontrollera de tillgängliga handelstiderna för ditt föredragna valutapar innan du börjar handla, särskilt om det är någorlunda exotiskt.

Handla på valutamarknaden under en helg

Även om marknaden kan vara stängd kan du med våra produkter handla valutaparet GBP/USD under helgen, vilket gör att du kan reagera på rörliga marknader och handla valuta som du vill. Vi erbjuder också paren EUR/USD och USD/JPY över helgen.

Helghandel ger dig tillgång till valuta- och indexmarknaderna på lördagar och söndagar. Så om det kommer nyheter och du ser en möjlighet att handla behöver du inte vänta tills marknaderna öppnar igen på söndag kväll. Viktigt är att detta innebär att du kan säkra din vardagsposition, vilket inte är möjligt någon annanstans. Helgens valutamarknader är separata från de som är verksamma på vardagar.

Om du funderar på att handla på helgen finns det några möjliga risker att ta hänsyn till. Helgkurser noteras separat från sina motsvarigheter på vardagar, och vi har inte tillgång till realtidsdata för underliggande tillgångspriser under helgens handelstider. Istället baserar vi helgkurserna på marknadsförhållanden som volatilitet, kundaktivitet och nyhetsflöde för att ge dig en så korrekt prissättning som möjligt.

Om du håller dina helgpositioner öppna efter söndagens stängning övergår de till vanliga vardagspositioner – med alla tillhörande stopp eller limiter kvar på plats.

Öppettider på valutamarknaden

Valutamarknaden är öppen 24 timmar om dygnet alla vardagar – du kan handla när som helst mellan kl. 22.00 på söndag och kl. 23.00 på fredag (CET). Eftersom Storbritannien tillämpar sommartid flyttas dessa handelstider fram med en timme under sommaren.²

Med oss kan du handla valuta på följande sätt:

 • Spot (kontant) valuta – transaktioner som utförs till tillgångens marknadskurs, det vill säga realtidshandel med det aktuella priset på ett valutapar
 • Valutaoptioner – derivat som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja ett valutapar till ett visst lösenpris på eller före ett visst datum

I tabellen nedan beskrivs de olika handelstiderna för en centraleuropeisk valutahandlare.

Handelstider på vardagar

Handelstider på helger

Spot valuta 22.00 söndag–23.15 fredag 9.00 lördag–21.40 söndag på GBP/USD, EUR/USD och USD/JPY
Valutaoptioner* 22.00 söndag–23.15 fredag Ej tillgängligt

*Avbrott från 21:00 till 22:00 (CET) för dagliga optioner

Det är viktigt att komma ihåg att spot valutahandel är tillgänglig på helgerna, vilket kan vara avgörande om du planerar att använda helgens valutahandel för att säkra dina positioner på vardagarna.

När är det mest populärt att handla med valutor?

Överlappningen mellan de europeiska och nordamerikanska sessionerna, som inträffar mellan kl. 8.00 och 12.00 EST (14.00 till 18.00 CET), anses allmänt vara den mest aktiva och volatila perioden på valutamarknaden. Detta kan vara tilltalande för handlare med hög riskaptit som letar efter större vinster – och i synnerhet för dem som vill tjäna pengar på exotiska valutapar.³

I allmänhet brukar en handlare som vill dra nytta av volatilitet upptäcka att de mest populära tiderna för handel är när valutamarknaderna överlappar varandra i sina handelstider. Detta beror på att handelsvolymen ökar när två stora marknader är aktiva samtidigt.

En trader med lägre riskaptit kan dock välja att handla utanför de mycket aktiva timmarna och hålla sig till populära valutapar. Utöver detta är det värt att notera att det alltid finns potentiella möjligheter (som i vanlig ordning åtföljs av en viss risknivå).

Traders bör också vara uppmärksamma på nyhetsmeddelanden, inklusive makroekonomiska data som sysselsättning, bruttonationalprodukt (BNP) och inflation, samt tillkännagivanden från centralbanker som påverkar räntorna.

Sammanfattningsvis kan traders se sin strategi, riskprofil, val av valutapar och tidszon som viktigare än att följa strömmen.

Hur påverkas valutor av överlappande handelstider?

Överlappningar uppstår när två eller flera valutamarknader är öppna och aktiva samtidigt. Det kan ha stor inverkan på valutahandeln eftersom likviditeten i allmänhet är högre, vilket gör det till en populär tid att handla.

Dessa överlappningsperioder får positiv feedback; eftersom handlarna vet att det finns mer likviditet, uppmuntrar detta dem att handla, vilket ytterligare ökar likviditeten.

Detta kan göra det till en mer attraktiv tid att handla. Hög likviditet indikerar att ett valutapar kan köpas och säljas utan att dess underliggande pris påverkas nämnvärt. För en daytrader kan detta innebära fördelar som prisstabilitet, låga bid-ask-spreadar, effektivt utförande och lägre handelskostnader.

Och eftersom överlappningar inträffar vid toppar är det också då du mest sannolikt hittar volatilitet på marknaden – även om det alltid är viktigt att komma ihåg att volatilitet går åt båda hållen.

Det finns tre stora valutamarknader som har överlappningar med varandra: den asiatiska marknaden, den europeiska marknaden och den nordamerikanska marknaden.

 • Asiatisk/europeisk överlappning: inträffar mellan kl. 2.00 och 4.00 EST (kl. 8.00 till 10.00 CET)
 • Överlappning Europa/Nordamerika: sker mellan kl. 8.00 och 12.00 EST (kl. 14.00 till 18.00 CET). Denna överlappning anses allmänt vara den mest aktiva och volatila perioden på valutamarknaden.
 • Asiatisk/Nordamerikansk överlappning: inträffar mellan kl. 19.00 och 22.00 EST (kl. 1.00 till 4.00 CET)

Hur påverkar nyhetsmeddelanden valutamarknaderna?

Medan valutamarknaderna är föremål för interna drivkrafter baserade på teknisk analys och marknadssentiment, är nyhetsutvecklingen den viktigaste externa drivkraften för priserna.

Värdet på en valuta är knutet till den makroekonomiska utvecklingen i dess ursprungsland, vilket i sin tur påverkar efterfrågan på valutan.

Till exempel gör en räntesänkning från Bank of England (BoE) pundet lättare att få tag på, vilket ökar utbudet och drar ner dess värde i förhållande till andra valutor där räntorna inte sjunker.

Omvänt gör en räntehöjning från BoE pundet mer attraktivt, vilket ökar dess värde.

På valutamarknaderna kan tillkännagivanden som dessa, särskilt när de är oväntade, ha en stor inverkan på värdet av ett valutapar. Men det är också så att vissa nyheter kan vara överdrivna och ha liten effekt på marknaderna.

De fem viktigaste nyhetsmeddelandena som påverkar valutamarknaderna är:

Räntebeslut

Räntebeslut påverkar utbudet av valuta i det land där räntebeslutet har fattats. Om räntorna är oförändrade i ett jämförelseland, kommer paret att röra sig upp eller ner beroende på riktningen för räntorna i det första landet.

KPI-uppgifter

Inflationsdata som konsumentprisindex (KPI) kan ha olika konsekvenser på valutamarknaden. Högre inflation än väntat kan devalvera en valuta och försvaga den i ett valutapar. Naturligtvis kan det också signalera framtida räntehöjningar från landets centralbank, vilket ökar efterfrågan på valutan.

Centralbanksmöten

Räntebeslut signaleras ofta av centralbankerna långt i förväg, men de slutliga besluten skiljer sig ibland från vad den tidigare retoriken kan antyda. Traders följer noga centralbankschefernas retorik för att få ledtrådar om framtida penningpolitiska beslut.

BNP-uppgifter

Uppgifter om ekonomisk tillväxt, framför allt BNP, kan vara en annan signal om efterfrågan på ett lands valuta. Starkare BNP-data än väntat kan öka efterfrågan på en valuta, medan sämre data än väntat kan minska efterfrågan.

Arbetslöshetstal

Arbetslösheten är en drivkraft för valutahandel, med tanke på vad den säger om den bredare ekonomin. När arbetslösheten blir för låg kan det leda till ökade förväntningar på räntehöjningar, vilket ökar efterfrågan på en valuta genom en förväntad minskning av utbudet.

Risker med valutahandel

Som med all handel finns det risker att ta hänsyn till när man handlar med valutor. Dessa inkluderar:

 • Valutarisk: eftersom växelkurserna ständigt fluktuerar kan de ändras innan en affär är avslutad
 • Ränterisk: ränteförändringar påverkar valutapriserna eftersom utgiftsnivåer och investeringar kommer att öka eller minska i en ekonomi beroende på ränteförändringens riktning. Ränterisken påverkar också volatiliteten på marknaden.
 • Likviditetsrisk: valutamarknaden är vanligtvis en mycket likvid marknad, men det är fortfarande möjligt att perioder av illikviditet uppstår. I sådana fall kanske du inte kan köpa eller sälja en tillgång tillräckligt snabbt för att förhindra eventuella förluster.
 • Hävstångsrisk: handel med hävstång medför risk för förstorade förluster. När du öppnar en position med en första insättning beräknas potentiella förluster (och vinster) baserat på handelns fulla värde

Utforska olika sätt att hantera din risk vid valutahandel

Hur du börjar handla med valutor

 1. Välj ett valutapar
 2. Öppna ett livekonto eller öva riskfritt med ett demokonto
 3. Välj hur du vill handla: a) Turbo24 b) Kontrakt för skillnad (CFD) c) Optioner
 4. Bestäm om du vill sälja eller köpa
 5. Ställ in dina stopp och gränser
 6. Öppna och övervaka din position

Handel med hävstång ger högre avkastning i utbyte mot ökad risk. Det innebär att du kan vinna – eller förlora – pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig, inklusive att förlora mer än din insättning eftersom potentiella vinster och förluster förstoras till handelns fulla värde. Du bör bedöma din risktolerans och hantera din risk i enlighet med detta innan du börjar med hävstångshandel. Vinster är inte garanterade.

Innan du börjar handla bör du utföra teknisk analys och fundamental analys av de två valutorna i paret. Med andra ord bör du försöka bedöma hur basvalutan (den vänstra i paret) rör sig i förhållande till citatvalutan (den högra).

Förstå handel med oss

Turbo24-handel ger dig möjlighet att handla med oss dygnet runt på vardagar, för att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser med en fast utgångstid, med hävstång från 3x och uppåt.4

Med CFD-handel kan du spekulera i de underliggande prisrörelserna för tillgångar, oavsett om du tror att de kommer att gå upp eller ner. Du väljer att "köpa" paret om du förväntar dig att basvalutan ska stiga i värde jämfört med kvotvalutan och sälja om du förväntar dig motsatsen.

Läs mer om CFD:er för valutor

Optioner ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja valutapar före ett angivet utgångsdatum. Till skillnad från valutor på spotmarknaden, som fungerar på aktuella priser, får du dagliga, veckovisa, månatliga och kvartalsvisa optioner.

Barrier-optioner ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris (barrier-pris) om tillgången når en specifik barriärnivå inom en angiven tidsram. Vanilla-optioner är liknande, men är standardiserade optionskontrakt som ger dig rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång utan att behöva nå någon barriärnivå.

Var och en av dessa handelsalternativ har sina egna fördelar och nackdelar. Överväg att använda våra onlinekurser för att lära dig mer om dessa och hur du hanterar din risk.

Nybörjare på trading? Öva riskfritt i vår handelssimulator.

Öppettider för valutahandel sammanfattat

 • Valutahandel är tillgänglig nästan 24 timmar om dygnet under vardagar
 • Du kan också handla utvalda marknader på helgerna med vår plattform, inklusive valutaparet EUR/USD
 • Helgpriser noteras separat från sina motsvarigheter på vardagar och baseras på marknadsförhållanden snarare än realtidsdata för underliggande tillgångspriser
 • Vilken tid som är lämpligast för valutahandel beror på din handelsstrategi, men tider med marknadsöverlappningar har vanligtvis den högsta likviditeten
 • Perioder med överlappning mellan de amerikanska, asiatiska och europeiska valutamarknaderna är vanligtvis populära tidpunkter för handel
 • Nyhetsmeddelanden kopplade till räntor, inflation och BNP kan alla ha en betydande inverkan på valutamarknaden
 • Liksom all annan handel är valutahandel förknippad med risk – detta inkluderar valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk och hävstångsrisk

 1. Babypips, 2023
 2. Öppettider på valutamarknaden
 3. Tidsomvandlare, 2023
 4. Alla turbos kan handlas dygnet runt på vardagar, förutom aktier och vissa index (som HS50) som följer handelstiderna för deras referensbörs(er). Mer information finns här.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.