Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så väljer du populära oljeaktier

Din översikt över några av de mest populära oljeaktierna – hur du investerar i eller handlar med olja samt för- och nackdelar. Läs mer i vår guide.

oljeaktier Source: Bloomberg

Vilka oljeaktier bör du ha koll på under 2023?

Populära oljeaktier kan delas in i två olika kategorier: de snabbast växande och de populära värdeaktierna inom kategorin för olja.* Var och en har sina unika fördelar och nackdelar, men det är viktigt att notera att även en ”tillväxtaktie” inom olja sannolikt kommer att ha ett mycket stort börsvärde.

Snabbast växande oljelager 2023

1. Enbridge – driver ett av de största oljeledningssystemen i världen och fraktar 30 procent av den olja som produceras i Nordamerika. Företaget har också ett omfattande rörledningssystem för naturgas, ett naturgasbolag och en växande verksamhet inom förnybar energi.

Pipelineverksamheten skapar ett stabilt kassaflöde och en praktiskt taget ointaglig ekonomisk vallgrav, uppbackad av statliga kontrakt, reglerade priser och en hög inträdeskostnad. Det innebär att bolaget kan fortsätta att betala stabila utdelningar år efter år, bygga ut sin energiinfrastruktur och fortsätta att utveckla teknik för förnybar energi.(1)

2. Devon Energy – ett USA-drivet prospekterings- och produktionsbolag med diversifierad verksamhet i en rad olika oljebassänger med låga kostnader. Bolaget tillämpar en fast-plus-variabel utdelningsram. Detta ramverk betalar ut upp till 50 procent av överskottskassaflödet

varje kvartal efter finansiering av den fasta basutdelningen och kapitalkostnader. Det kassaflödesrika bolaget genomför både återköp av aktier och ytterligare prospektering för att fortsätta leverera till sina investerare.(2),(3)

3. Antero Resources – denna tillväxtaktie för olja har överträffat den bredare marknaden med stor marginal under de senaste åren. Bolaget grundades 2002 och är specialiserat på att utforska kolväteresurser med hjälp av hydraulisk spräckning. Dessutom är bolaget involverat i flera aktiviteter längs försörjningskedjan, inklusive petroleum, naturgas och etan.

Bolaget kan fortsätta att växa eftersom det verkar inom en nisch i sektorn. Men som för alla tillväxtföretag kommer det sannolikt att uppstå volatilitet längs vägen.

*De aktier som listas här har valts ut som några av de mest populära oljeaktierna baserat på olika faktorer, såsom starka fundament, framtida tillväxtutsikter och utbetald utdelning. Läs mer om hur du väljer aktier. Som med all handel och alla investeringar är det alltid viktigt att komma ihåg att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida avkastning.

Populära värdeaktier för olja 2023

1. BP – detta FTSE 100-oljebolag har upplevt några volatila år, inklusive nedgången till följd av Deepwater Horizon-skandalen, som har kostat företaget över 70 miljarder dollar sedan 2010. Företaget är dock fortfarande en av de mest populära oljeaktierna. De har gynnats av stigande oljepriser, genomfört aktieåterköp, ökade utdelningar och upplevt relativt stabila kursuppgångar sedan slutet av 2020.(4)

2. TotalEnergies är det största europeiska oljebolaget. Företaget är verksamt globalt i Europa, Nordamerika och Afrika, och de fördubblade sin nettovinst till rekordhöga 36,2 miljarder dollar 2022.(5) TotalEnergies producerar och marknadsför bränslen, naturgas, förnybara energikällor och el. Företaget bytte nyligen namn från ”Total” som en del av sin plan att bli ett brett energiföretag mitt i den globala övergången till ren energi.

3. Chevron – detta amerikanska oljebolag grundades 1879 och är ett av världens mest välkända företag med verksamhet i 180 länder. Företaget har fokus på hela den globala försörjningskedjan, inklusive prospektering, utveckling, produktion, raffinering och logistik. Som många blue chip-företag är dess förhållande mellan pris och vinst dock vanligtvis högre än konkurrenternas, eftersom aktien fortfarande är efterfrågad.

4. ExxonMobil – denna oljegigant är resultatet av en sammanslagning mellan Exxon och Mobil i slutet av 1990-talet, och är ett av de största företagen i branschen. Även om företaget fortfarande får merparten av sina intäkter från kolväteverksamhet, är de aktivt banbrytande inom forskning om ny grön teknik för att skapa effektivare bränslen. Denna långsiktiga investering kan leda till högre utdelning på sikt.

5. ConocoPhillips – ett av de mest populära USA-baserade oljebolagen, med verksamhet i många av världens viktigaste oljeregioner, inklusive Norge, Australien, Kanada och den

amerikanska delstaten Texas. Företaget är en av de mest populära oljeaktierna att köpa eftersom de historiskt sett har överträffat den bredare marknaden.

*De aktier som listas här har valts ut som några av de mest populära värdefulla oljeaktierna baserat på olika faktorer som starka fundamenta, framtida tillväxtutsikter och utdelningar. Läs mer om hur du väljer aktier. Kom ihåg att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida avkastning.

Vad påverkar priset på olja och oljeaktier?

Olja är den globala ekonomins energikälla, och det finns hundratals motstridiga faktorer som hela tiden driver priset upp eller ner. Specialiserade handlare med oljeråvaror ägnar mycket tid åt att försöka förstå vart oljepriset kan ta vägen härnäst.

Även om det kan vara komplicerat att bedöma hur oljepriset kan komma att utvecklas, så finns det några viktiga faktorer att ta hänsyn till, som kan innebära fördelar eller risker vid handel med denna råvara. Dessa inkluderar:

1. Global efterfrågan och utbud – detta är första lektionen i ekonomi, men det måste ändå sägas. Under normala omständigheter kommer minskad efterfrågan att ge ett ökat utbud, vilket i sin tur ger ett sänkt oljepris. Det motsatta är också sant – oljepriset stiger när efterfrågan ökar och utbudet sjunker.

2. Geopolitiska problem – politisk instabilitet och krig i stora oljeproducerande länder kan ha en enorm påverkan på efterfrågan och utbudet av olja. Politiska spänningar i Mellanöstern, inklusive den iranska oljekrisen, är bra exempel på hur oljepriset kan påverkas. Andra exempel är covid-19-pandemin och priskriget mellan Ryssland och Saudiarabien.(6)

3. OPEC:s beslutsfattande – Organisationen för oljeexporterande länder är en mäktig kartell som kontrollerar cirka 75 procent av världens råoljereserver och cirka 42 procent av den globala råoljeproduktionen. Den kan grovt påverka oljepriserna genom att införa produktionsminskningar eller produktionsökningar.(7)

4. Ekonomiska tillväxtcykler – det kapitalistiska systemet lämpar sig för cykler av hög- och lågkonjunktur, varvid oljepriset stiger när efterfrågan är hög under högkonjunkturperioderna och sjunker under lågkonjunkturperioderna. En del av det fenomenet är inflation, där höga oljepriser leder till högre inflation, vilket i sin tur leder till att konsumenternas köpkraft minskar och därmed sänker oljepriserna.

5. Naturkatastrofer – jordbävningar, orkaner och översvämningar kan på ett oförutsägbart sätt förstöra oljeförsörjningen hos en stor producent. Ett bra exempel är orkanen Katrina som 2005 ledde till en pristopp när oljeproduktionen i Mexikanska golfen tillfälligt kollapsade.

Hur du börjar handla med oljeaktier hos oss

Så, hur går du tillväga för att handla med oljeaktier? Det finns olika sätt att handla med oljeaktier hos oss. Med vår hjälp kan du handla med oljebolag som TotalEnergies eller Shell genom alternativ som Turbo24, CFD:er (contracts for difference) och optioner.

Om du överväger ett alternativ för en diversifierad strategi kan du handla med råvarubaserade ETF som Energy Select SPDR Fund, som följer flera S&P 500-oljeproducenter, bland andra. Du kan också handla med index som inkluderar oljebolag i sina innehav.

Hur du handlar oljeaktier med oss

 1. Gör din research om handel med oljeaktier
 2. Öppna ett konto hos oss eller öva på att handla med vår riskfria handelssimulator
 3. Sök efter din möjlighet
 4. Välj mellan Turbo24, CFD:er (contracts for difference) och barrier- eller vanilla-optioner
 5. Välj din positionsstorlek och hantera din risk
 6. Öppna och övervaka din position

Med oss kan du handla med oljeaktier, råvarubaserade ETF:er eller index som inkluderar oljebolag i sina innehav.

Du handlar med hävstångseffekt hos oss, vilket innebär att du kan vinna, eller förlora, pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig. Du kan till och med förlora mer än din insättning eftersom potentiella vinster och förluster förstoras till positionens fulla värde. Potentiella vinster och förluster beror på om marknaden rör sig i, eller mot, din positions favör.

Du kommer inte att äga den underliggande tillgången, istället tar du en position på dess prisrörelse. Du bör noggrant bedöma din riskaptit innan du börjar med hävstångshandel och hantera din risk därefter. Det är också bra att komma ihåg att tidigare resultat inte garanterar framtida resultat.

Att förstå trading med oss

Med Turbo24-handel kan du handla dygnet runt på vardagar med oss för att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser med fast utgångstid, med en hävstång från 3 gånger och uppåt.(8) Med CFD-handel kan du ta en position på de underliggande prisrörelserna för tillgångar, oavsett om du tror att de kommer att gå upp eller ner. Med CFD:er varierar din valutaexponering och initiala marginal beroende på vilken underliggande tillgång du väljer att handla.

Barrier-optioner ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris (barrier-pris) om tillgången når en specifik barriärnivå inom en angiven tidsram. Vanilla-optioner är liknande, men är standardiserade optionskontrakt som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång utan att behöva nå någon barriärnivå.

Var och en av dessa tradingalternativ har sina unika fördelar och nackdelar. Överväg att lära dig mer om dem och hur du hanterar din risk med hjälp av våra onlinekurser i trading.

Fördelar med att handla med oljeaktier

Eftersom oljan är så nära kopplad till den globala ekonomin väljer handlare att handla med oljeaktier av olika skäl. De viktigaste är följande:

 • Diversifiering – oljeaktier, och särskilt olje-ETF:er, är vanligtvis ett utmärkt tillskott till en diversifierad portfölj. Detta beror på att de sällan är starkt korrelerade med andra traditionella tillgångar – såsom obligationer eller fastigheter - vilket minskar risken
 • Inkomstgenerering – stora oljebolag betalar vanligtvis ut utdelningar, vilket kan vara särskilt attraktivt för pensionärer som letar efter en stadig inkomst och andra investerare som vill diversifiera sin riskbas. Köp-och-behåll-volymer, tillsammans med andra faktorer som efterfrågan, kan bidra till prisfluktuationer på aktier, vilket leder till fler handelsmöjligheter
 • Tillväxtmöjligheter – medan oljepriset fortsätter att fluktuera, fortsätter den globala efterfrågan på energi att öka i takt med utveckling och befolkningstillväxt. Dessutom kan nya oljeupptäckter och borrningsframsteg fungera som katalysatorer för prisrörelser för oljeaktier
 • Handelsvolatilitet – seismiska och geopolitiska händelser samt naturkatastrofer kan ha betydande inverkan på utbud och efterfrågan på olja, vilket skapar möjligheter för traders att dra nytta av de åtföljande fluktuationerna i oljepriserna
 • Inflationssäkring – liksom USD och guld är olja en vanlig säkring mot inflation. Ökande oljepriser bidrar ofta till stigande inflation, vilket vanligtvis leder till att oljebolagens vinster stiger i takt med deras aktiekurser

Risker med att handla med oljeaktier

Som med alla strategier finns det risker förknippade med handel på oljeaktier. Dessa inkluderar:

 • Prisvolatilitet – föga överraskande är oljeindustrin mycket känslig för fluktuerande oljepriser, vilket kan få oljeaktiepriserna att röra sig oregelbundet. Till exempel orsakade utbudsöverskottet 2014 och 2015, och covid-19-pandemin, båda ett betydande fall i oljepriserna. Dessa fall kan vara extremt snabba, vilket kan vara särskilt skadligt vid trading med hävstång
 • Betavolatilitet – ”betan” (eller volatiliteten jämfört med den bredare marknaden) är ofta mycket högre än S&P 500 eller FTSE 100. Detta kan skapa handelsmöjligheter, men volatiliteten är ofta ett tveeggat svärd. Ökad volatilitet kan erbjuda möjligheten att generera snabbare vinster – omvänt betyder det att du kan drabbas av förluster snabbt om marknaden vänder sig mot dig
 • Utdelningsrisk – de flesta oljebolag betalar regelbunden utdelning till investerare. Fallande oljepriser kan dock göra det omöjligt att betala ut den förväntade utdelningen. Ett bra exempel är Seadrill, som drabbades mer än genomsnittet under 2014–2015
 • Oljeutsläpp – olyckor inträffar vid borrning och det kanske inte är möjligt att förutse dem – en del av resultatet är vanligtvis en ombytlig aktiekurs. BP:s Deepwater Horizon-fiasko såg aktien falla med över 50 procent, medan Exxon föll med mindre än 5 procent efter Valdez-utsläppet 1989
 • Reglering – höga oljepriser tenderar att generera oväntade skatter, vilket innebär att det finns ett lock på vinster och vanligtvis inget stöd när oljepriserna faller. Denna effekt kan vara skadlig för både investeringar och oljeaktiepriser, eftersom dessa skatter ofta stannar kvar långt efter att oljepriserna har fallit tillbaka till mer rimliga nivåer

Sammanfattning av hur du hittar populära oljeaktier

 • De mest populära oljeaktierna inkluderar TotalEnergies, BP, ExxonMobil och Chevron
 • Oljepriserna påverkas främst av globalt utbud och efterfrågan, som i sin tur påverkas av dussintals komplexa sammankopplade faktorer
 • Oljeaktier och ETF:er kan användas för diversifiering eftersom de sällan är starkt korrelerade med andra traditionella tillgångar, som obligationer eller fastigheter
 • En av de stora riskerna med handel med denna råvara är oljeprisets inneboende volatilitet
 1. Enbridge, 2022
 2. Reuters, 2023
 3. The Motley Fool, 2023
 4. BP, 2023
 5. Euronews, 2023
 6. Seeking Alpha, 2022
 7. Unbiased, 2023
 8. Alla turbos kan handlas dygnet runt på vardagar, med undantag för aktier och vissa index (som HS50) som följer handelstiderna för sina referensbörser. Mer info här.
 9. Erez Law, 2017


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.