CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är CFD-trading och hur fungerar den?

Handel med CFDs (”contracts for difference”) går ut på att spekulera på finansiella marknader utan att behöva köpa och sälja de underliggande tillgångarna. Ta reda på allt du behöver veta om CFD-trading för att förstå vad det är och hur det fungerar, med bland annat blankning, hävstång och hedging.

Vill du handla CFDs med IG?

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Vad är CFD-trading?

Definitionen av CFD-handel är att ”köpa och sälja CFDs” där ”CFD” står för ”contract for difference”. CFDs är ett derivatinstrument som tillåter dig att spekulera på finansiella marknader såsom aktier, valuta, index och råvaror utan att behöva köpa den underliggande tillgången.

När du köper eller säljer ett CFD-kontrakt ingår du ett avtal om att utbyta värdet som en viss tillgång har när positionen öppnas med värdet som tillgången har när positionen stängs. En av fördelarna med CFD-handel är att du kan spekulera på prisrörelser i båda riktningar och vinsten eller förlusten som du gör beror på i hur utsträckning du gjort en korrekt bedömning av prisrörelsen.

I följande avsnitt förklaras några av de främsta huvuddragen och användningsområden för CFDs:

Att gå kort och gå lång inom CFD-trading

Med CFD-handel kan du spekulera på prisrörelser i varje riktning. Du kan följa en traditionell trade som går med vinst om marknadspriset går upp, och samtidigt öppna en CFD-position som gynnas av att den underliggande marknadskursen faller. Detta kallas att sälja, blanka eller att ‘gå kort’. Motsatsen kallas att köpa eller att ‘gå lång’.

Om du exempelvis tror att priset på Apples aktier kommer att sjunka kan du sälja en aktie-CFD i Apple. Du utbyter fortfarande skillnaden i pris mellan när din position öppnas och när den stängs, men du går med vinst om aktiepriset sjunker och du går med förlust om priset ökar.

För såväl långa som korta positioner realiseras vinster och förluster först när positionen stängs.

Hävstång inom CFD-trading

CFDs är en hävstångsprodukt vilket innebär att du kan få exponering mot en stor position utan att behöva investera dess hela värde. Tänk dig att du vill öppna en position som motsvarar 500 Apple-aktier. Om det var en vanlig transaktion hade du fått betala den totala kostnaden för aktierna direkt. Med CFD-kontrakt däremot behöver du endast lägga 20 % av kostnaden.

Med hävstångseffekten kan du få större spridning med ditt kapital, men det är viktigt att komma ihåg att din vinst eller förlust fortfarande kommer att räknas på positionens totala storlek. I exemplet ovan är detta skillnaden i priset mellan 500 Apple-aktier från tidpunkten då du öppnar positionen till att du stänger den. Detta innebär att både vinster och förluster kan förstoras i relation till din insats och att förluster kan överstiga insättning för en specifik position. Av denna anledning är det viktigt att du är uppmärksam på hur stor hävstångseffekten blir och att du handlar inom dina möjligheter.

Förklaring av säkerhetskrav

Handel med hävstångsprodukter beskrivs ofta som ”handel med säkerhetskrav” eftersom det som krävs för att öppna och hålla en position öppen är ett ”säkerhetskrav”. Detta belopp representerar dock endast en bråkdel av det totala värdet av positionen.

Det finns två typer av säkerhetskrav vid CFD-handel. Ett initialt säkerhetskrav för att öppna en position och ett uppehållande säkerhetskrav som kan komma att begäras av dig om din position börjar gå med förlust, och förlusten inte täcks av säkerhetskravet eller av andra medel på ditt konto. Om detta sker kan din leverantör be dig att sätta in ytterligare medel på kontot. Om du inte sätter in tillräckligt kan positionen stängas och eventuella förluster realiseras.

Förklaring av hedging med CFD-trading

CFDs kan också användas för att hedga förluster i en befintlig portfölj.

Om du till exempel tror att aktier i företaget ABC som du har i din portfölj kommer att drabbas av en kortsiktig nedgång till följd av att företaget visar dåliga resultat, kan du minska en del av den potentiella förlusten genom att gå kort på marknaden med en CFD-trade. Om du bestämmer dig för att hedga din risk på det här sättet går du kort med din CFD-trade vilket innebär att du gör en vinst om värdet på dina ABC-aktier går ner, och därmed täcker den tidigare förlusten.

Hur fungerar CFDs?

Nu när du vet vad CFDs är kan vi ta en titt på hur de fungerar. Här följer en introduktion till viktiga begrepp inom CFD-handel: spreadar, handelsstorlek, giltighetstid och vinst/förlust.

Spread och courtage

För CFD-priser kvoteras två priser: köpkursen och säljkursen.

  • Säljpriset är det du betalar för att öppna en kort CFD-position
  • Köppriset är det du betalar för att öppna en lång CFD-position

Säljkursen är alltid något lägre än det aktuella marknadspriset och köpkursen är alltid något högre. Skillnaden mellan de båda kurserna kallas för spread.

I de flesta fall ingår kostnaden för att öppna en CFD-position i spreaden, dvs. köp- och säljkurserna justeras utifrån kostnaden för själva transaktionen.

Undantaget är aktie-CFDs där vi inte beräknar någon spread. Istället matchar våra köp- och säljkurser priset på den underliggande marknaden och vi tar ut ett courtage när du öppnar en position på en aktie-CFD. Genom att använda courtage blir spekulationen på aktiekurser med CFDs mer lik traditionell aktiehandel på marknaden.

Handelsstorlek

CFDs handlas i standardiserade kontrakt. Storleken på ett kontrakt varierar beroende på vilken underliggande tillgång som handlas – ofta tittar man på hur tillgången handlas på marknaden.

Exempelvis handlas silver i kontrakt om 5 000 troy ounces på råvarubörserna, och motsvarande CFD-kontrakt är också värt 5 000 troy ounces. För aktie-CFDs representerar ett kontrakt oftast en aktie i företaget som du handlar. För att öppna en position som motsvarar köpet av 500 aktier i HSBC köper du 500 CFD-kontrakt på HSBC-aktier.

Det här är ännu ett exempel på hur CFD-handel ofta ligger närmare traditionell trading än vad andra derivatprodukter gör, såsom optioner.

Varaktighet

De flesta CFD-kontrakt har inget fast förfallodatum, till skillnad från optioner. Istället stängs positionen genom att man lägger en order i motsatt riktning. Till exempel så stängs en köpposition av 500 kontrakt på guld genom att man säljer 500 kontrakt på guld.

Om du håller en CFD-position öppen efter marknadens stängningstid (vanligtvis kl. 23 men varierar för olika internationella marknader) kommer du att debiteras finansieringsränta. Avgiften motsvarar den summa pengar som din mäklare lånat ut till dig för att kunna öppna en position med hävstång.

Ett undantag till denna regel är bland annat terminskontrakt. Ett terminskontrakt har ett specifikt förfallodatum och kostnaden för att hålla dessa positioner öppna fram tills de förfaller ingår i spreaden.

Vinst och förlust

För att beräkna vinsten eller förlusten för en CFD-position multiplicerar du positionens handelsstorlek (totala antalet kontrakt) med värdet på varje kontrakt (förändringen uttrycks per punkt). Sedan multiplicerar du den siffran med förändringen i punkter mellan priset när du öppnade kontraktet och när du stängde det.

Vinst eller förlust
=
(antal kontrakt x värdet på varje kontrakt)
x (stängningskurs - öppningskurs)

Om du vill beräkna den totala vinsten eller förlusten för den här transaktionen måste du även dra av eventuella avgifter. Det kan handla om kostnader för att hålla positionen öppen över natten, courtage eller avgifter för garanterade stopp.

Låt säga att du köper 50 kontrakt på Sverige30 när köpkursen är 1 570. Ett enda kontrakt på Sverige30 motsvarar en punkt på 20 SEK, så för varje punkt som kursen rör sig uppåt tjänar du 1 000 SEK och för varje punkt som den rör sig neråt förlorar du 1 000 SEK (50 kontrakt multiplicerat med 20 SEK).

Om du säljer kontrakten när priset är 1 575 uppgår din vinst till 5 000 SEK.

5 000 = (50 x 20) x (1 575 - 1 570)

Om du säljer kontrakten när priset är 1 567 uppgår din förlust till 3 000 SEK.

-3 000 = (50 x 20) x (1 567 - 1 570)

Vanliga frågor

Kan jag handla CFDs utan hävstång?

En del leverantörer erbjuder CFD-handel utan hävstång. Hos IG har dock all CFD-handel hävstång. Graden av hävstångseffekt beror på olika faktorer som t.ex. volatilitet och likviditet på den underliggande marknaden samt de lagar som gäller i landet du handlar.

Hur använder jag CFD-handel för hedging?

Du använder CFDs för hedging genom att öppna en position som kommer att ge vinst om av dina andra positioner börjar gå med förlust. Ett exempel skulle kunna vara att ta en kort position på en marknad som följer priset på en tillgång som du äger. Om värdet på din tillgång sjunker skulle detta kompenseras av vinsten på din CFD-trade.

Låt säga att du äger ett antal aktier i Apple men att du tror att dessa i framtiden kommer att sjunka i värde. Du kan välja att gå kort på Apple genom en aktie-CFD. Om du har rätt och värdet på dina Apple-aktier går ner kommer vinsten från din CFD-trade där du går kort, att kompensera för den förlusten.

Vad är skillnaden mellan CFDs och terminer?

När du handlar CFDs köper du ett antal kontrakt på marknaden och förväntar dig att priset på dessa kommer att stiga, eller säljer dem om du tror att priset kommer att falla. Förändringen i värdet på din position speglar rörelsen i den underliggande marknaden. Med CFDs kan du stänga din position när som helst under marknadens öppettider.

Terminer å andra sidan är kontrakt som kräver att du handlar med ett finansiellt instrument i framtiden. Till skillnad från CFDs har de ett specifikt datum och pris för denna transaktion, vilket kan innebära att du blir ägare av den underliggande tillgången på detta datum, och måste köpas till ett visst pris. Värdet på dessa terminskontrakt beror till lika stor del på marknadssentiment om framtida pris på en tillgång, som på aktuella rörelser på den underliggande marknaden.

Det kan vara värt att komma ihåg att ett CFD-konto tillåter dig att spekulera på priset på terminer utan att behöva köpa själva kontrakten.

Upptäck CFD-handel hos IG

Läs mer om fördelarna med CFD-handel och ta reda på hur du kommer igång med din trading på IG.

Detta kanske intresserar dig…

Lär dig mer om riskhanteringsverktyg som t.ex. stopp och limits

Webbaserad handelsplattform och skräddarsydda appar för olika mobila enheter