Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så hanterar vi dina pengar

När du som icke-professionell kund sätter in dina pengar på ett IG-konto skyddar vi dessa pengar på en rad olika sätt.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Grundläggande hos IG

Dina pengar placeras på avskilda klientmedelskonton hos ett antal oberoende storbanker.

Dina pengar och tillgångar (t.ex. aktier och turbowarranter) blandas aldrig med IGs egna medel eller tillgångar.

IG är auktoriserat och under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) och Deutsche Bundesbank.

Dina tillgångar skyddas på förvaltarregistrerade klientmedelskonton.

Även om IG skulle gå i likvidation har våra fordringsägare ingen åtkomst till dina pengar eller tillgångar.

IG använder aldrig dina pengar eller tillgångar i sin egen affärsverksamhet, till exempel för att hedga motparter eller som säkerhetskrav för att hedga positioner.

Hur använder IG mina pengar och mina tillgångar?

Till skillnad från banker är investeringsföretag som IG skyldiga att se till att kunders pengar och tillgångar hålls avskilda från företagets egna medel. Det betyder att vi inte får använda dem i vår egen affärsverksamhet och att kundernas pengar och tillgångar är helt avskilda och skyddade om IG mot all förmodan skulle hamna på obestånd.

IG står under tillsyn av tyska Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) samt Deutsche Bundesbank. BaFin och Deutsche Bundesbank har strikta rättsliga krav för hanteringen av kunders medel och tillgångar. Dessa regler finns i CASS (Client Assets Sourcebook) och beskriver exakt vad vi får göra och hur vi måste göra det.

IG Europe GmbH är reglerat av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) och av Deutsche Bundesbank. BaFin ser över huruvida företag följer gällande bestämmelser för skydd av klientmedel (§84 WpHG, §16 MiFID, §10 WpDVerOV). Mer information om hur vi håller kunders medel och tillgångar hittar du här.

De enda kunder vars medel och tillgångar inte skiljs från IGs är professionella kunder (såsom andra finansiella företag) och jämbördiga motparter som har undertecknat ett juridiskt dokument som förklarar hur deras pengar och tillgångar förvaltas (överlåtelse av äganderätt).

Vad händer med pengarna eller turbowarranterna som jag innehar via IG?

Dina pengar eller turbowarranter placeras på avskilda klientmedelskonton. Det innebär att de fortfarande är dina, inte IGs. Det betyder också att de enkelt kan identifieras som klientmedel/klienttillgångar och precis som med kontanter, så har IG och dess fordringsägare ingen hypoteks-, pant-, kvittnings- eller retentionsrätt till dem. Dina turbowarranter kan sammanföras med andra kunders turbowarranter, men aldrig med aktier eller turbowarranter som ägs av IG.

Vi har ett flertal klientmedelskonton hos en rad solventa brittiska storbanker. Vi delar avsiktligen upp klientmedlen mellan flera olika banker och vi har inte tillåtelse att placera alla medel på ett ställe.

Vad händer med mina pengar eller tillgångar om IG träder i likvidation?

Om detta mot all förmodan skulle inträffa får alla våra kunder tillbaka sin andel av de avskilda pengarna eller tillgångarna, efter avräkning av administratörskostnader för hanteringen och utdelningen av dessa medel.

Konton hos IG Europe

Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) kompenserar investerare om IG Europe har ekonomiska svårigheter och inte längre kan uppfylla sina skyldigheter gentemot sina kunder. BaFin avgör när en sådan händelse inträffat och publicerar detta i Federal Gazette.

Ersättningen till varje investerare i för värdepapperstransaktioner uppgår till 90 % av fordringarna i värdepappershandeln (högst 20 000 €).

Vad händer om banken där klientmedlen har placerats av IG träder i likvidation?

Konton hos IG Europe

Kunders insättningar omfattas av den tyska insättningsgarantilagen (Einlagensicherungsgesetzes) upp till ett värde av 100 000 € eller motsvarande värde i annan valuta, beroende på det skydd som banken erbjuder. Kundmedel hålls endast av banker som omfattas av denna lag.

På den här sidan får du den viktigaste informationen men om du har frågor går det bra att mejla kundservice@ig.com eller ringa oss på 08-505 15 003.

Öppna ett konto idag

Öppna ett konto idag

Snabb exekvering på ett urval av kryptovalutamarknader

Få flexibel åtkomst till en rad kryptomarknader5 med pålitlig exekvering

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Stärk ditt självförtroende med en etablerad tradingmäklare

Dra nytta av vår 50 år långa erfarenhet inom branschen

Öppna ett tradingkonto

Öppna ett tradingkonto

Snabb exekvering på ett urval av kryptovalutamarknader

Få flexibel åtkomst till en rad kryptomarknader5 med pålitlig exekvering

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Stärk ditt självförtroende med en etablerad tradingmäklare

Dra nytta av vår 50 år långa erfarenhet inom branschen

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Du kanske är intresserad av…

Vi är tydliga med vilka avgifter som gäller när du handlar med oss.

Med nivåindelade säkerhetskrav kan vi erbjuda lägre nivåer för de flesta positionerna.

Vi har utvecklat tradingbranschen i över 45 år.