Så handlar du aktier

Vill du köpa och sälja aktier online? Vi hjälper dig att komma igång med vår steg-för-steg-guide till aktiehandel.

Aktiemarknaden erbjuder många möjligheter för traders på alla nivåer, med tusentals aktier att välja bland och en mängd olika sätt att handla. Oavsett hur du väljer att köpa och sälja aktier online behöver du gå igenom dessa fyra steg:

 1. Lära dig hur aktiemarknaden fungerar
 2. Välja mellan trading och investering
 3. Skapa en tradingplan
 4. Gör din första trade

Hur fungerar aktiemarknaden?

Aktiehandeln sker till största del på börser, exempelvis New York-börsen eller Londonbörsen, som förenklar köp- och säljprocessen av aktier mellan olika parter. Eftersom man måste vara registrerad för att kunna handla direkt på en börs väljer de flesta traders att istället gå via en aktiemäklare.


Handlar du med hävstång är det din leverantör av hävstångstjänster och inte aktiemäklaren som öppnar och stänger positioner åt dig utifrån dina instruktioner. Nuförtiden sker merparten av aktiehandeln mellan privatpersoner online via plattformar där kunden kan kommunicera direkt med sin mäklare eller tjänsteleverantör.

Vad driver aktiemarknaderna?

Precis som med andra finansiella marknader påverkas volatiliteten för aktiekurser till största del av utbudet och efterfrågan. 

Utbudet av aktier

Antalet aktier i ett bolag är alltid begränsat, även om bolaget kan välja att emittera fler eller köpa tillbaka några för att minska tillgången på marknaden. Om ett bolag emitterar fler aktier, men efterfrågan inte stiger för att motsvara det ökade utbudet, kommer priset på bolagets aktier att sjunka. Om bolaget däremot köper tillbaka aktier, utan att efterfrågan minskar, kommer aktiepriset istället att stiga.

Efterfrågan på aktier

Ett bolag har vanligtvis strikt kontroll över tillgången på sina aktier på marknaden, medan efterfrågan kan variera utifrån en rad olika faktorer. Här är en snabb genomgång av de tre viktigaste faktorerna: resultatredovisningar, externa faktorer och sentiment.

Resultatredovisningar

De flesta börser kräver att noterade bolag släpper en rapport över sina finansiella resultat varje kvartal samt en årsredovisning. Rapporterna har ofta stor inverkan på ett bolags aktiepris, och traders och investerare som använder fundamental analys studerar därför alla detaljer i dem noga.

Fundamental analys är en metod för att utvärdera alla interna och externa faktorer som utgör ett bolags teoretiska värde för att sedan jämföra detta värde med bolagets aktuella marknadskurs. Om aktien ser ut att vara undervärderad kan det vara ett bra tillfälle att köpa. Om den istället är övervärderad kan det vara läge att sälja.

Ett bolags finansiella resultat ger en god uppfattning om dess aktuella teoretiska värde. Exempel på viktiga nyckeltal i resultatredovisningar som kan påverka efterfrågan är:

Nyckelta

Definition

Investera

Omsättning

 

Hur stora intäkter ett företag har, utan avdrag för kostnader.

Särskilt viktigt är det om intäkterna ökar – ett bolag kan ha ökat sin vinst genom att dra ner på kostnaderna, men om omsättningen stagnerat kan det vara ett varningstecken. Omsättningen brukar också kallas för ett bolags ”top-line”.

Vinst

Intäkter minus kostnader.

Vinsten visar hur mycket pengar bolaget tjänar och kan antingen betalas ut till investerare i form av en utdelning eller återinvesteras som en satsning på bolagets tillväxt. En annan vanlig benämning på bolagets vinst är ”bottom-line”.

Vinst per aktie (EPS)

Vinsten delat med antalet tillgängliga aktier på marknaden.

EPS är ett viktigt nyckeltal i resultatredovisningar som i sak visar hur stor andel av ett bolags värde du får när du köper en aktie.

Pris/vinst (P/E-tal)

Aktiepriset delat med vinsten per aktie.

P/E-talet anger värdet på en aktie i förhållande till bolagets aktuella lönsamhet. Detta nyckeltal står oftast inte med i en resultatredovisning, men kan räknas ut genom att man delar den aktuella aktiekursen med bolagets vinst per aktie. 

Förändringar i utdelningar

Hur stor vinst som kommer att betalas ut till aktieägarna..

En högre utdelning kan göra en aktie mer attraktiv för inkomstinvesterare och leda till en snabb ökning av efterfrågan. På samma sätt kan en lägre utdelning få motsatt effekt.

Det finns många fler faktorer att analysera i en resultatredovisning, till exempel kassaflöde, EBITDA eller andra mätvärden, däribland kundtillväxt. Därför kan det vara bra att noga följa aktienyheterna – särskilt allt som rör resultaten för de bolag som du vill handla – för att veta vad du borde vara observant på.

Det är också viktigt att hålla koll på andra nyheter som rör bolaget, inte bara resultatrapporter. En produktlansering till exempel, kan ha stor inverkan på aktiepriset under perioder mellan två resultatredovisningar.

Externa faktorer

Fundamental analys går inte bara ut på att utvärdera ett bolags resultatredovisningar och nyheter. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning av aktiens värde genom att även ta hänsyn till faktorer som ligger utanför bolagets kontroll, men som likväl kan påverka dess finansiella resultat.

Till exempel kommer det ekonomiska tillståndet i landet där bolaget är verksamt att påverka dess framtida utveckling. Ekonomisk tillväxt brukar som regel gynna företag, så starka makroekonomiska siffror – såsom BNP, PMI eller detaljhandelresultat – kan öka efterfrågan på aktier och leda till att aktiepriset stiger.

Räntor kan också spela en stor roll. Om räntorna är höga behöver inte investerare ta stora risker för att få en sund avkastning, vilket kan ha en dämpande effekt på aktiemarknaden. Så om det verkar sannolikt att en centralbank kommer att höja räntorna kan efterfrågan på aktier sjunka.

Slutligen kan trender inom enskilda sektorer påverka aktiepriserna för stora aktörer inom sektorn. Om exempelvis efterfrågan på olja sjunker kan priset på stora oljebolags aktier falla.

Precis som med resultatredovisningar finns det många saker att ta hänsyn till vid bedömningen av hur externa faktorer kan påverka efterfrågan på en aktie. Ta en titt på kursen om fundamental analys i IG Academy för en detaljerad genomgång av hur du kan använda fundamental analys för att hitta tradingmöjligheter.

Sentiment

Prisrörelserna på aktiemarknaden baseras inte alltid på fundamental analys. Attityden hos traders och investerare i förhållande till en viss aktie kan också få efterfrågan att variera, trots att det inte finns något konkret underlag.

Tänk dig exempelvis att en stor investerare i en mid cap-aktie bestämmer sig för att sälja sin aktie av skäl som inte har något att göra med bolagets finansiella resultat eller externa faktorer. Andra traders kan bli nervösa och besluta sig för att göra samma sak, i tron om att aktien är på väg nedåt och att investeraren vet något som de inte vet.

Automatiserad handel och teknisk analys kan också öka betydelsen av sentiment för aktieprisrörelser: när algoritmer och traders upptäcker början på en trend köper eller säljer de därefter, vilket förstärker trenden ytterligare.

Handla eller investera i aktier

Det första du bör göra när du ger dig ut på aktiemarknaderna är att bestämma om du vill investera i aktier på lång sikt som en del av en portfölj eller spekulera i kortsiktiga prisrörelser genom hävstångshandel. Du kan också välja att kombinera de båda metoderna för att dra nytta av kortsiktiga möjligheter med hävstång och en tillväxtportfölj.


Den huvudsakliga skillnaden mellan handel och investering är sättet på vilket du gör vinster.
 

 • Traders försöker tjäna på att köpa lågt och sälja högt (gå lång) eller att sälja högt och köpa lågt (gå kort), oftast på kort eller medellång sikt.
 • Investerare försöker också tjäna på att köpa lågt och sälja högt, men på lång sikt. De kan också försöka tjäna pengar i form av utdelningar.

Här är några populära sätt att handla eller investera i aktier:

 

Handla

Spread Betting2 är ett sätt att spekulera på flera olika marknader1, bland annat aktiemarknaden. I vissa länder där denna typ av handel erbjuds är den skattefri. Traders kan gå både lång och kort och vissa aktier kan även handlas utanför normala handelstider.

CFD-handel erbjuder många av samma fördelar som spread betting2, bland annat handel utanför ordinarie handelstider och möjligheten att gå både lång och kort. Du kan också kvitta förluster mot framtida vinster för skatteändamål.1

Investera2

Aktiehandel går ut på att köpa och sälja aktier via en mäklare.  Oftast har du bara möjlighet att gå lång, men du kan tjäna på utdelningar om de betalas ut. I Storbritannien kan du även investera i så kallade ISA- eller SIPP-konton.

ETF:er kan användas för att investera i flera aktier samtidigt, till exempel hela index eller sektorer. Med IG Smart Portfolios bygger, övervakar och förvaltar vi en ETF-portfölj åt dig

Så lägger du upp en tradingplan

En bra strategi kan vara mycket praktisk när du handla aktier. Den hjälper dig att förstå vad du gjorde rätt i lyckade affärer och vad som gick snett i misslyckade affärer. Här är fyra tips på hur du bäst utvecklar en tradingplan:

1. Föredrar du fundamental eller teknisk analys?

Som vi redan har sett går fundamental analys ut på att utvärdera alla faktorer som kan påverka priset på en aktie för att på så sätt fastställa dess teoretiska värde. Teknisk analys däremot, handlar endast om att utvärdera en sak: kursrörelser i ett tekniskt diagram.

Inom teknisk analys försöker man med hjälp av olika verktyg att identifiera trender i diagram som kan ge indikationer på den framtida prisutvecklingen på en marknad – man bortser alltså från de ovannämnda nyckeltalen. Du kan välja att använda enbart fundamental eller teknisk analys, eller att kombinera båda metoderna.

2. Bestäm hur mycket du är beredd att förlora

I din strategi bör du även överväga hur mycket du är villig att riskera på varje affär och hur mycket kapital du kan tänka dig att riskera totalt.

Det kan också vara bra att ta med din riskkvot, dvs. hur stor din potentiella vinst måste vara för att väga upp för en potentiell förlust.

En kvot på 2:1 till exempel, betyder att du alltid räknar med en dubbelt så hög potentiell vinst som potentiell förlust.

3. Testa din teori i praktiken

Innan du provar din strategi med riktiga pengar kan det vara en god idé att öppna ett demokonto och se vad du kan göra med fiktiva medel.

När du öppnar ett demokonto hos IG får du 100 000 SEK i fiktiva medel, och du kan när som helst lägga till mer kapital. Du kan använda kontot till att handla tusentals aktier till samma realtidskurser som på ett riktigt konto. När du känner dig säker på din strategi kan du uppgradera till ett riktigt konto.

4. Överväg att automatisera din handel

Om du har stor tilltro till din tradingplan kan du börja automatisera den med hjälp av algoritmer som lägger ordrar åt dig utan att du behöver göra något.

Men innan du släpper lös din automatiserade handelsstrategi på marknaderna rekommenderar vi att du backtestar den först. Backtesting innebär att du kör en simulering för att testa din strategi på historiska data. Du kan sedan ändra strategin om det behövs innan du aktiverar den.

Tre steg till din första aktieaffär

1. Öppna ett konto

För att handla aktier hos IG behöver du ett CFD-konto. Det går snabbt att öppna ett konto och du har ingen skyldighet att sätta in pengar direkt. Därmed kan du utforska plattformen i lugn och ro innan du investerar något kapital.

Processen för att öppna ett CFD-konto är enkel: så fort vi har verifierat din identitet och öppnat ditt konto behöver du bara sätta in pengar för att börja handla. Du kan göra insättningar på ditt konto med kredit- eller betalkort, eller via banköverföring.

Om du hellre vill börja med att utforska plattformen och våra appar innan du riskerar några riktiga pengar kan du öppna ett demokonto med 100 000 SEK i fiktiva medel att öva med.

2. Hitta möjligheter

IG erbjuder ett brett utbud av verktyg för att hjälpa dig att hitta din första möjlighet:

 • En market screener som du kan använda till att filtrera aktier utifrån land, sektor eller index – och sortera dem efter EPS, marknadsvärde och mer
 • Verktyg för teknisk analys i kraftfulla HTML5-diagram, däribland indikatorer som Bollinger-band, RSI och glidande medelvärden
 • Regelbundna fördjupade nyhetsartiklar och analyser om aktiemarknaden från vårt team av expertanalytiker
 • Köp- och säljsignaler för en rad olika aktier från Autochartist och PIA-First
 • Prislarm med notiser som meddelar dig när aktier når en viss nivå eller rör sig med ett visst värde
 • Nyhetsflöden från Reuters och Twitter som är inbyggda i vår tradingplattform samt de populäraste aktierna bland IGs kunder.

När du är redo att öppna en position kan du handla via webbplattformen IG Trading, ett urval av skräddarsydda tradingappar för mobil och surfplatta, eller dra nytta av avancerade tjänster som MT4 eller ProRealTime.

Det är också här du bör använda din strategi för riskhantering. Du kan välja att lägga till en vanlig, dynamisk eller garanterad stopp, antingen när du öppnar din position eller i efterhand när positionen redan är öppen. Läs mer om våra verktyg för riskhantering.

När du handlar aktier väljer du ”köpa” för att öppna en lång position på den valda marknaden, eller ”sälja” för att öppna en kort position.

3. Öppna din första position

När du är redo att öppna en position kan du handla via webbplattformen IG Trading, ett urval av skräddarsydda tradingappar för mobil och surfplatta, eller dra nytta av avancerade tjänster som MT4 eller ProRealTime. 

Det är också här du bör använda din strategi för riskhantering. Du kan välja att lägga till en vanlig, dynamisk eller garanterad stopp, antingen när du öppnar din position eller i efterhand när positionen redan är öppen.  Läs mer om våra verktyg för riskhantering.

När du handlar aktier väljer du ”köpa” för att öppna en lång position på den valda marknaden, eller ”sälja” för att öppna en kort position. 

Öppna ett konto nu

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 15 000 globala marknader med pålitlig exekvering

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 16,000 globala marknader med pålitlig exekvering

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Du kanske är intresserad av ...

1. Skattelagstiftningen kan ändras och varierar utifrån de enskilda omständigheterna. Det kan finnas andra skattelagar i jurisdiktioner utanför Storbritannien.

2. Observera att IG inte erbjuder spread betting eller investeringstjänster i Sverige.

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 68 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.