Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så handlar du på DAX
Så handlar du på DAX

Så handlar du på DAX

DAX är Tysklands populäraste index och består av landets 40 största företag. Läs om hur du kan få exponering mot DAX prisrörelser med Turbo24, CFD:er och optioner.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Vad är DAX?

DAX, eller Deutscher Aktien Index, är ett kapitalviktat aktieindex som följer utvecklingen för de 40 största företagen som handlas på Frankfurtbörsen. I indexet ingår några av världens mest kända varumärken, som BMW, Deutsche Bank och Siemens.

Bland aktierna som ingår i DAX finns stora varumärken som Mercedes-Benz, BMW, Siemens, Deutsche Bank, SAP, Deutsche Telekom och Adidas.

DAX grundades 1988 och används ofta för att ta tempen på den tyska och europeiska ekonomin. I september 2020 utökades indexet från 30 till 40 aktier. Tillsammans står dessa aktier för cirka 80 % av det samlade börsvärdet för företagen som handlas på Frankfurtbörsen.

Varför handla på DAX?

DAX erbjuder traders en enda ingång till att handla på utvecklingen på den bredare tyska aktiemarknaden, vilket lyfter bort en del av risken med att handla på enskilda aktier. Indexet kan dock vara volatilt, med både stora och snabba rörelser.

DAX värde har ökat avsevärt med tiden. Mellan 1995 och 2022 ökade det exempelvis från cirka 2300 till över 14 000.
DAX värde har ökat avsevärt med tiden. Mellan 1995 och 2022 ökade det exempelvis från cirka 2300 till över 14 000.

Eftersom DAX är ett index finns det ingen tillgång att köpa och sälja. I stället handlas indexet med derivatkontrakt, som optioner och terminer. Värdet på derivatet är knutet till nivån på DAX och rör sig i linje med indexet.

Hos oss kan du handla på DAX-kursen via Tyskland 40 – vår egenutvecklade produkt som baseras på DAX och som nära speglar utvecklingen för det riktiga indexet.

För att ta en position på Tyskland 40 hos oss använder du derivat som handlas med hävstång, till exempel Turbo24, CFD:er eller barriers och vanilla-optioner.

Olika sätt att handla på Tyskland 40

Det finns flera olika sätt att ta en position på Tyskland 40. Du kommer att handla på prisnivåer med:

 • Börshandlade produkter som Turbo24
 • CFD:er
 • Barriers
 • Vanilla-optioner

Du kan också ta positioner på DAX-listade aktier och ETF:er som följer indexet.

Tänk på att trading med derivat innebär att du inte blir ägare till några underliggande tillgångar. I stället handlar på du prisrörelserna på den underliggande marknaden – i det här fallet kursrörelserna för DAX, enskilda DAX-aktier eller ETF:er.

Hos oss handlar du alltid med hävstång. Det betyder att du inte behöver betala hela positionens värde när du öppnar den. I stället betalar du ett mindre initialt belopp för att öppna en position som ger dig full exponering mot marknaden.

Hävstången gör att du kan få ut mer av ditt kapital, men den ökar också din risk eftersom både vinster och förluster beräknas utifrån positionens totala exponering, inte din ursprungliga insats. Det är mycket viktigt att du förstår hur hävstången påverkar din trading samt att du vidtar åtgärder för att hantera din risk.

Produkter Tillgängliga marknader Viktigaste egenskaper Handelstider
Börshandlade produkter som Turbo24
 • Tyskland 40 till spotpris (cash)
 • Utvalda DAX-listade aktier
 • Välj själv hävstång
 • Begränsad risk
 • Gå lång eller kort
 • Handlas på en börs
 • Tyskland 40
  23.00 söndag till
  23.00 fredag
 • Aktier
  Vardagar 9 – 17.30
CFD:er
 • Tyskland 40 till spotpris (cash)
 • Tyskland 40 till terminspris
 • Helgindex för Tyskland 40
 • DAX-listade aktier
 • ETF:er som följer DAX
 • Gå lång eller kort
 • Använd stopp- och limitordrar för att hantera din risk
 • Daterade och odaterade marknader
 • Tyskland 40
  00.00 måndag till
  23.00 fredag
 • Helgindex för
  Tyskland 40

  Lördag 9.00 till
  söndag 23.40
 • Aktier och ETF:er
  Vardagar 9 – 17.30
Barriers
 • Tyskland 40 till spotpris
 • Utvalda DAX-listade aktier
 • Välj själv hävstång
 • Begränsad risk
 • Gå lång eller kort
 • Handlas OTC hos oss
 • Tyskland 40
  00.00 måndag till
  23.00 fredag
 • Aktier
  Vardagar 9 – 17.30
Vanilla-optioner
 • Tyskland 40-optioner (månadsvis)
 • Liknar vanliga optioner
 • Köp och sälj köp- eller säljoptioner
 • Handlas OTC hos oss
 • Begränsad risk när du köper optioner
 • Potentiellt obegränsad risk när du säljer optioner
 • Tyskland 40
  Vardagar 9 – 17.30

Öppna ett tradingkonto eller öva med ett demokonto. Läs vidare för mer detaljerad information.

Börshandlade produkter som Turbo24

Turbo24 är en populär börshandlad produkt. Den består av turbowarranter vars pris bestäms av avståndet mellan den underliggande marknadens aktuella nivå och turbowarrantens inbyggda knock-out-nivå.

Knock-out-nivån är den nivå på vilken turbowarranten stängs automatiskt om marknaden går emot din position. Du väljer själv önskad knock-out-nivå när du köper turbowarranten och ju längre den ligger från marknadens aktuella nivå, desto högre blir priset.

Eftersom du inte kan förlora mer än detta belopp motsvarar priset på turbowarranten din maximala risk, exklusive kostnader. Turbo24 ger dig exponering mot det totala värdet på Tyskland 40, så ju lägre pris på turbowarranten, desto högre hävstång.

Våra turbowarranter är överlåtbara värdepapper som du använda för att gå lång eller kort på Tyskland 40, beroende på om du tror att DAX kommer att stiga eller falla i värde. Du köper en ”lång turbo” om du tror att DAX kommer att stiga, eller en ”kort turbo” om du tror att det kommer att falla.

Förutom Tyskland 40 kan du även handla Turbo24 på andra ledande index dygnet runt, fem dagar i veckan.1

Turbo24 handlas på en börs (en multilateral handelsplats kallad Spectrum), så du får full insyn i orderböckerna. Dessutom kan du sänka din kostnad genom att handla courtagefritt.2

CFD:er

Contracts for difference, eller CFD:er, är avtal om att utbyta skillnaden i priset på den underliggande marknaden mellan när du öppnar en position och när du stänger den. Precis som med Turbo24 och våra optioner kan du gå lång eller kort på Tyskland 40.

Om du tror att DAX kommer att stiga i värde väljer du att ”köpa” Tyskland 40. Om du däremot tror att DAX kommer att sjunka i värde öppnar du en position genom att ”sälja”. CFD:er handlas med hävstång, så du betalar bara en ursprunglig insats – ett så kallat säkerhetskrav – för att öppna din position.

Det är dock viktigt att notera att dina vinster och förluster beräknas utifrån positionens totala värde, inte säkerhetskravet. Du kan därför förlora mer än din insats. Stopp- och limitordrar kan användas för att kontrollera din risk.

Du kan handla på Tyskland 40 till spotpris (cash) eller terminspris:

 • Spotpris (cash): Lämpligt för intradagshandel och kortsiktiga positioner. Du handlar på priset på Tyskland 40 när det förändras från ett ögonblick till nästa. Spreadarna är smalare här än för våra CFD-terminer på Tyskland 40, men du får betala en daglig finansieringskostnad om du håller din position öppen efter kl. 23.3
 • Terminer: Lämpliga för mer långsiktiga positioner. Gör det möjligt att handla på prisrörelserna på Tyskland 40 flera veckor eller månader framåt. Du betalar ingen daglig finansieringskostnad, men spreadarna är bredare än för cash-positioner.3

CFD:er på Tyskland 40 kan handlas dygnet runt, från kl. 00 måndag till kl. 23 fredag. Du kan också ta en position på vårt helgindex för Tyskland 40 från kl. 9 lördag fram till kl. 23.40 söndag.

Barrier-optioner

Barrier-optioner, eller barriers, är en typ av option med en inbyggd knock-out-nivå. Om marknaden rör sig emot din position och når din knock-out-nivå stängs din position automatiskt.

Våra barriers liknar Turbo24, men handlas OTC (over-the-counter). Precis som när du handlar turbowarranter på Tyskland 40, så begränsar knock-out-nivån (eller ”barriären”) din risk – och du kan aldrig förlora mer än det här beloppet.

Till skillnad från vanilla-optioner kan du inte sälja barriers för att öppna en position. För att börja handla köper du i stället en köp- eller säljoption. Om du vill gå lång väljer du att köpa en ”barrier-köpoption” och om du vill gå kort köper du en ”barrier-säljoption”.

Vanilla-optioner

Våra vanilla-optioner fungerar på liknande sätt som traditionella optioner. Du kan alltså köpa och sälja optionskontrakt för att öppna en lång eller kort position på Tyskland 40. Vi erbjuder både köp- och säljoptioner. Du går lång genom att antingen köpa en köpoption eller sälja en säljoption. Du går kort genom att antingen köpa en säljoption eller sälja en köpoption.

Med det sagt så är optioner komplexa produkter som lämpar sig för erfarna traders. Riskprofilen skiljer sig dessutom beroende på om du köper eller säljer. När du köper en option är din maximala risk begränsad till premien. Om du till exempel säljer en köpoption är din risk däremot i teorin obegränsad. Det beror på att det är en kort position och att den underliggande marknadens pris kan fortsätta att stiga.

Du använder en option för att handla på priset på Tyskland 40 på lång sikt och spekulerar i princip på om priset kommer att stiga eller sjunka under lösenpriset för din option. Du kan också köpa en option för att hedga mot en potentiell förlust på en annan position som du föredrar att inte stänga.

DAX-listade aktier och ETF:er som följer DAX

DAX följer utvecklingen för de 40 största företagen som är noterade på Frankfurtbörsen. I indexet ingår bland annat blue-chip-aktier som BMW, Deutsche Bank och Siemens.

tt annat sätt att ta en position på den tyska aktiemarknaden är därför att handla på prisrörelserna för aktierna från de mest inflytelserika varumärkena. Du kan handla på dessa aktier med CFD:er och gå lång eller kort beroende på din tolkning av marknadsförhållandena. Turbo24 och barriers finns också tillgängliga för utvalda aktier.

Börshandlade fonder (ETF:er) som följer DAX strävar efter att spegla indexets utveckling genom att investera i aktier från företag som ingår i indexet eller liknande aktier. Värdet på ETF:er som följer DAX borde, med viss reservation, ligga nära indexets rörelser i realtid. Du kan använda CFD:er för att handla på många populära ETF:er.

Exempel på trading på DAX

Som redan nämnt kan du handla på DAX hos oss via Tyskland 40. Vi tittar på ett exempel med Turbo24.

Anta att du tror att den tyska aktiemarknaden kommer att stiga i värde efter ett positivt räntebesked. Du bestämmer dig för att öppna en lång position på Tyskland 40 med Turbo24.

Tyskland 40 handlas för närvarande på 14 440 och du väljer en turbo med en knock-out-nivå på 14 000. Priset för turbowarranten, exklusive andra kostnader5, motsvarar skillnaden mellan marknadens aktuella nivå och turbowarrantens knock-out-nivå, multiplicerat med en multiplikator. Här blir det: (14 440 – 14 000) x 0,01 = 4,40 EUR

Du köper 100 turbowarranter, vilket innebär att ditt totala utlägg för positionen är 440 EUR. I det här fallet motsvarar din hävstång ungefär 1:33.

Om marknaden rör sig till din fördel och når 14 650, kommer varje turbowarrant att vara värd 6,50 EUR. Det blir: (14 650 – 14 000) x 0,1 = 6,50 EUR. Du bestämmer dig nu för att stänga din position och ta ut din vinst på 210 EUR, eller 48 % av din ursprungliga insats.

Trading på DAX med turbowarranter
Trading på DAX med turbowarranter

Om marknaden i stället hade rört sig emot din position och nått 14 230, skulle din förlust ha varit 210 EUR, eller -48 % av din insats. Det beror på att varje turbowarrant endast skulle vara värd 2,30 EUR [(14 230 – 14 000) x 0,01 = 2,30 EUR].

Slutligen – om turbowarranten hade nått din knock-out-nivå – hade din position stängts automatiskt och du skulle ha förlorat hela beloppet som du lagt ut (440 EUR). Turbo24 är en produkt med begränsad risk, vilket betyder att din initiala insats motsvarar det högsta beloppet som du kan förlora om du tar en kort position.

Ta reda på vad som påverkar priset på DAX

För att lyckas med din trading på DAX måste du kunna förutse indexets rörelser. Kursen på DAX påverkas av bland annat följande faktorer:

 • Resultatrapporter: Ändrade värderingar och resultat för företagen som ingår i DAX samt viktiga positiva eller negativa nyheter i företagens senaste resultatrapporter kan ha stor inverkan på indexkursen, beroende på aktiernas vikt.
 • Ekonomiska händelser: Till exempel uppvisade indexet stor volatilitet under 2020 till följd av den ekonomiska nedgången under covid-19-pandemin.
 • Nyhetsmeddelanden: Precis som med viktiga ekonomiska händelser kan högprofilerade nyhetsmeddelanden följas av volatilitet på marknaden under en period. Om nyheterna rör en bransch eller ett företag som ingår i DAX kan kursen påverkas särskilt mycket.
 • Växelkurser: Variationer i växelkurser kan påverka DAX-kursen eftersom företagen som ingår i indexet, exempelvis BMW eller Volkswagen, tjänar en stor del av sina intäkter i andra länder.

Kom ihåg att information som du får genom research är mycket värdefull. Dock bör du alltid använda en kombination av fundamental analys och teknisk analys innan du handlar på DAX samt följa en tradingplan och en strategi för riskhantering.

Finslipa din tradingstrategi för DAX

Här följer några tips att fundera över när du utvecklar din tradingstrategi för DAX:

 • Välj en tradingstil: Det finns i huvudsak fyra tradingstilar – scalping och daytrading för kortsiktig trading och swingtrading och positionstrading för långsiktig trading. Din tradingstil avgör hur ofta du tar positioner och hur länge du håller dem öppna.
 • Analysera diagram och kursutvecklingen: Dagliga och veckovisa diagram kan användas för att bedöma marknadssentimentet, medan kursutvecklingen kan hjälpa dig att identifiera mönster och få en känsla för i vilken riktning marknaden kan tänkas röra sig härnäst.
 • Använd teknisk analys och indikatorer: Teknisk analys och tradingindikatorer kan hjälpa dig att identifiera vissa signaler och trender för DAX.
 • Håll utkik efter tradingsignaler för DAX: Genom att ofta analysera DAX-grafen och ha koll på dess svängningar borde du kunna avgöra om indexet befinner sig i en trend. Du kan bekräfta tradingsignaler med momentumindikatorer som den stokastiska oscillatorn eller relativt styrkeindex (RSI).
 • Håll koll på nyheterna: Varje gång det släpps nyheter om ett DAX-listat företag (t.ex. en resultatrapport) kan det påverka aktiekurserna. Bevaka den ekonomiska kalendern noga för att lättare kunna handla utifrån de senaste händelserna.
 • Ställ in tradinglarm: Ingen kan hålla ständig koll på marknaderna. Med tradinglarm kan du ange specifika kriterier för priset på Tyskland 40 och få ett meddelande så fort dessa marknadsförhållanden uppfylls.

Läs mer om vår tradingplattform samt våra signaler och larm.

Upptäck vad mer du behöver veta om DAX

DAX beräknas genom att alla 40 aktierna som ingår i indexet viktas efter börsvärde. Det innebär att större företag med högre börsvärde, som Bayer, Adidas eller Volkswagen, väger tyngre än mindre företag. De har därmed en större inverkan på indexkursen.

För de flesta av företagen som ingår i DAX beräknas de enskilda aktiekurserna automatiskt av Xetra, ett elektroniskt handelssystem som fastställer företagens vikter i indexet.

Öppna ett konto för att handla på DAX

Det finns olika typer av konton som du kan öppna för att ta en position på DAX via vår produkt Tyskland 40:

Vilken kontotyp du väljer (och du kan välja flera) beror på dina mål, önskad tidsram samt strategi.

Med tradingkonton för CFD:er och optioner kan du exempelvis öppna och hålla positioner på Tyskland 40 på lång sikt. Med Turbo24, barriers samt CFD:er kan du å andra sidan ta intradagspositioner till spotpris (cash).

Alla våra konton ger dig möjlighet att gå både lång och kort och i samtliga fall sker handeln med derivat som handlas med hävstång. Hävstången fungerar dock annorlunda för de olika produkterna, så det är viktigt att du är införstådd med produkternas unika egenskaper innan du lägger en order.

Eftersom stora förluster kan växa snabbt när du handlar på de finansiella marknaderna är det mycket viktigt att du vidtar åtgärder för att hantera din risk.

Öppna ett tradingkonto eller öva med ett demokonto.

Lägg din första order

När du är redo att ta en position på DAX lägger du din första order. Det gör du genom att gå till det konto som du vill använda och sedan välja Tyskland 40. Då visas prisdiagrammet och orderfönstret.

Beroende på hur du handlar (t.ex. Turbo24, CFD:er) anger du riktningen på din position – lång eller kort – och hur många kontrakt du köper eller säljer. Det här är också rätt tillfälle att försäkra dig om att du har utarbetat en riskhanteringsplan.

Klicka på knappen ”Placera order” och bevaka din position.

Upptäck världens första dygnet runt-handlade turbowarrant. Handla valuta, index, aktier och utvalda kryptovalutor med Turbo24

Läs mer om CFD:er och hur de fungerar

Ta reda på mer om barriers och vanilla-optioner, bland annat vad som skiljer dem åt

1 Alla turbowarranter kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan, förutom turbowarranter på aktier och vissa index (exempelvis HS50). Dessa följer i stället den underliggande marknadens handelstider. Mer information hittar du här.
2 Alla ordrar med Turbo24 som har ett nominellt värde på 300 EUR eller mer är courtagefria. Övriga avgifter tillkommer. Courtage debiteras för ordrar med Turbo24 som har handelsstorlek på under 300 EUR.
3 Läs mer om dagliga finansieringskostnader här.
4 Läs mer om spreadar på CFD:er här.
5 Läs mer om kostnaderna för Turbo24 här.