Volatilitetshandel

Stora rörelser på marknaden kan skapa intressanta möjligheter för traders. Ta reda på vilka sätt du kan agera när det råder hög volatilitet – IG erbjuder handel på över 17 000 marknader med låga spreadar och dessutom en rad verktyg som hjälper dig att identifiera din nästa trade under turbulenta marknadsförhållanden.

Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com om du är intresserad av att öppna ett konto. Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Fördelar med volatilitetshandel hos IG

Handla på över 17 000 marknader bland andra EU Volatilitetsindex samt volatilitets-ETF:er som VIX ETF.

Handla med låga, konkurrenskraftiga spreadar som ofta är lägre än på den underliggande marknaden, även då det råder hög volatilitet.1

Minimera din risk med vårt breda utbud av effektiva riskhanteringsverktyg.

Med IG kan du handla dygnet runt2 – vi erbjuder fler helgmarknader och aktier med utökade handelstider än någon annan tradingmäklare.

expertsupport när du behöver det - vår kompetenta kundtjänst finns tillgänglig dygnet runt för att svara på dina frågor.

Håll dig informerad om marknadsrörelser och viktiga händelser med hjälp av prislarm via SMS, mejl eller pushmeddelanden.

Vad är volatilitetshandel?

Att handla på volatilitet innebär att man försöker förutse en finansiell tillgångs framtida stabilitet. Istället för att anta att priset antingen stiger eller faller görs en bedömning på huruvida det kommer att ske marknadsrörelser överhuvudtaget.

Volatilitetshandel är användbar i lägen då globala händelser orsakar stora eller oberäkneliga prisrörelser på marknaderna. Om du tror att det kommer en stor rörelse marknaden men är osäker på i vilken riktning, kan du ta en position på volatiliteten och göra en vinst om din prognos stämde.

Traders som vill dra fördel av volatila marknadsförhållanden tar ofta positioner på derivatmarknader, till exempel på VIX-indexet som mäter volatiliteten hos S&P 500.

Såhär kan du handla på volatilitet

Du kan välja mellan tre olika alternativ för att ta en position på marknadsvolatilitet: hitta möjligheter på volatila marknader, handla på volatilitetsindex som t.ex. VIX eller handla på våra flexibla optionskontrakt.

  • Volatila marknader
  • Volatilitetsindex
  • Optioner

Hitta möjligheter på volatila marknader

Det kan uppstå volatilitet på nästan alla marknader till följd av makroekonomiska och geopolitiska faktorer som påverkar en specifik sektor eller tillgång.

Vilka marknader är de mest volatila?

Även om geopolitiska händelser kan trigga volatila perioder på globala marknader är vissa finansiella tillgångar volatila i sig och uppvisar stora marknadsrörelser över en vanlig dag. Här nedan följer några exempel.

  • Index
  • Råvaror
  • Valuta

Wall Street

[indices:Wall Street] står i omkring 23 000 och kan jämföras med USA500 som handlas i omkring 2 500. Med tanke på skillnaden i det relativa värdet hos dessa två index är det enkelt att se varför Wall Street uppvisar mycket större marknadsrörelser under en dag jämfört med USA500.

Tyskland30

I Sverige är Tyskland30 en populär marknad jämfört med exempelvis FTSE 100 som är en mindre volatil marknad.

Olja

Olja har sedan länge rykte om sig att vara en volatil marknad eftersom priset lätt blir instabilt på grund av politiska oroligheter och ekonomiska händelser. Oljekriget 2020 är ett exempel där rekordökning av tillgången tillsammans med en minskad efterfrågan orsakade ett prisras på Brent Crude.

Guld

Guld har alltid ansetts vara en säker investering när det råder osäkerhet på marknaderna men har nyligen antagit en ny roll. Till följd av den rådande globala hälsokrisen har denna råvara istället blivit en oförutsägbar och volatil marknad.

GBP/USD

Pundets värde gentemot dollarn reagerar vanligtvis starkt vid viktiga politiska händelser eller oroligheter i Storbritannien. Exempel på detta är Brexit och även spridningen av Covid-19. Detta ledde till en prisökning hos dollarn, en säker investering, och en nedgång för GBP/USD

EUR/USD

Euron och dollarn är valutor som förväntas vara mer stabila än andra, dock har valutaparet ändå påverkats av de senaste oroligheterna på marknaden. I takt med coronavirusets spridning i Europa upplevde EUR/USD ovanligt hög volatilitet.

Köpa
Sälja
Förändring
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Handla på volatilitetsindex (VIX)

När du handlar på VIX gör du en bedömning av den politiska och ekonomiska utvecklingen. VIX tenderar att stiga i takt med ökad global oro och faller när utsikterna ljusnar.

Du får en uppfattning om vilken riktning VIX förväntas ta genom att titta på prisrörelserna hos säkra tillgångar som guldet eller dollarn - under osäkra tider ökar efterfrågan på dem och därmed även priset.

En annan viktig indikator är avkastningskurvan: långsiktiga avkastningar som avtar i kombination med en ökning av kortsiktiga avkastningar förknippas vanligtvis med en ökad rädsla på marknaderna. Detta sker när investerare väljer obligationsmarknaden framför mer riskfyllda tillgångar som aktier. Så kallade ”sell-offs” på marknaden skapar ofta volatilitet, så en omvänd avkastningskurva pekar på att VIX troligtvis kommer att stiga och aktiemarknaden falla.

Du kan även ta position på EU Volatilitetsindex (VSTOXX) som följer utvecklingen av Euro Stoxx 50-optioner

Köpa
Sälja
Förändring

Volatilitetshandel med optioner

Optioner är kontrakt som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång vid ett förutbestämt datum.

De lämpar sig för volatilitetshandel eftersom du kan använda dem för att ta position på en rad tillgångar både i upp- och nedgång eller när marknaden rör sig sidledes. Du kan använda dem för att handla på såväl låg som hög volatilitet.

Öppna ett konto

Fyll i ett enkelt onlineformulär

Besvara några frågor om din erfarenhet av trading.

Direkt verifikation av din identitet

Vi kan normalt verifiera din identitet direkt.

Sätt in pengar och börja handla

Eller välj att prova plattformen genom att öppna ett riskfritt demokonto.

Öppna ett konto

Snabb exekvering på ett enormt utbud av marknader

Flexibel åtkomst till fler än 17,000 globala marknader, med tillförlitlig exekvering

Handla smidigt, var du än är

Handla på rörelser med vår egenutvecklade, prisbelönta tradingapp

Välj en mäklare som du kan lita på

Vi har över 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Börja handla nu

Logga in för att hitta möjligheter på ett brett utbud av marknader.

Hitta möjligheter på volatila marknader

Håll dig uppdaterad om eventuell volatilitet med våra kostnadsfria prislarm som övervakar marknaderna åt dig.

Välj att få mejl, SMS eller pushmeddelanden som triggas av specifika villkor eller händelser på marknaden som du angivit. Vi meddelar dig vid:

Prisförändringar

Vi meddelar dig när en marknad rör sig med den storlek i procent eller det antal punkter du angivit.

Prisnivåer

Få reda på när en viss marknad uppnått ett pris som du valt.

Tekniska villkor

Vårt tekniska indikatorlarm meddelar dig när dina angivna tekniska villkor har uppfyllts på en marknad. Skapa larm med hjälp av en rad populära tekniska indikatorer som till exempel Moving Average, MACD och Bollinger Band.

Ekonomiska händelser

Du kan ställa in larm i den ekonomiska kalendern för att få förhandsinformation om kommande händelser såsom uttalanden från centralbanker, och få makroekonomiska siffror så fort de publiceras.

Riskhantering på volatila marknader

Minimera din risk, även när det råder hög volatilitet, med hjälp av våra riskhanteringsverktyg.

Genom att lägga en garanterad stopp på din position begränsar du din risk eftersom din position stängs vid priset som du valt. Det kostar inget att lägga en garanterad stopp och du betalar bara en avgift om den triggas.

Håll uppsikt över ditt saldo - som alltid är synligt och uppdateras i plattformen eller appen, så att du kan sätta in mer pengar om det behövs. Om saldot blir negativt kommer vi att återställa det till noll utan att det kostar dig något.

Strategier för volatilitetshandel

En god förståelse för vilka bakomliggande krafter som driver marknaderna kan hjälpa dig att förutspå volalilitet hos specifika tillgångar eller sektorer. Det finns även vissa tekniska verktyg som kan identifiera eventuell framtida volatilitet på så gott som alla marknader.

Avtagande prisrörelser och ett avsmalnande Bollinger-band pekar på att volatiliteten är på väg ned men detta händer ofta innan den stiger kraftigt. I en sådan situation letar en trader efter en tydlig avvikelse från Bollinger-bandet som visar att en trend kan vara på gång.

Medan Average True Range (ATR) som är en teknisk indikator visar ett genomsnitt av en marknads pris över tid. Indikatorn går att använda på alla marknader och över valfri tidsram och hjälper dig att identifiera volatilitet/prisrörelser som skett under en viss period.

ATR kan används på ett index med en tidsram på en dag för att visa hur många punkter det rör sig (i genomsnitt) under den aktuella dagen. Om ATR-indikator används på ett valutapar med en tidsram på en timme, visar det hur många punkter (i genomsnitt) som valutaparet har rört sig på en timme.

Vanliga frågor

Vad betyder volatilitet inom trading?

Volatilitet mäter hur stor sannolikheten är att det sker stora prisrörelser på en viss marknad på kort tid. Marknader med hög volatilitet är oftast instabila och kan ha skarpa uppåtgående eller nedåtgående prisskiften. Rent allmänt brukar mycket volatila tillgångar ha större risker, men också större chans till vinst. De flesta traders brukar därför hitta tillgångar som har en volatilitet som passar deras riskprofil innan de öppnar en position.

Vad orsakar volatilitet?

Starka drivkrafter som marknadssentiment och obalans mellan tillgång och efterfrågan kan orsaka volatilitet. Dessa faktorer påverkas i sin tur av ekonomiska kriser, politiska händelser, bolagsrappoter, makroekonomiska indikatorer osv.

Vilka indikatorer kan användas för att identifiera volatilitet?

De två mest populära indikatorerna som används inom teknisk analys för att mäta volatilitet är Bollinger bands och Average True Range (ATR). De mäter volatilitet på olika sätt och används ofta i kombination vid en analys av marknaderna.

Detta kanske intresserar dig…

Få IGs morgonrapport direkt i din inkorg varje dag

Lyssna på IGs tradingpodcast och där intressanta händelser och teman inom trading diskuteras.

Håll dig uppdaterad om nyheter och händelser med våra egna expertanalyser.

1 Baserat på jämförelse mellan IGs spreadar och underliggande Wall Street under februari 2020.
2 Exkluderar tiden mellan fredag kl. 23.00 och lördag kl. 05.00 (svensk tid), samt 20 minuter innan ordinarie handel öppnar söndag kväll.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.