Will Blackberry's Q2 figures help the recovery?

So far 2014 has been a far kinder year to Blackberry than the previous five, but will its second-quarter figures maintain that momentum?

A Blackberry sign
Source: Bloomberg

The second-quarter adjusted earnings per share for Blackberry is expected to worsen from -$0.11 to -$0.155. Sales for the phone manufacturer are also expected to have fallen down from $966 million last quarter to $945 million, and this will see last quarter’s loss of $6 million jump up to $126 million.

In years gone by Blackberrys were synonymous with business, and any meeting would result in a handful being displayed on tables. The reason for this was the greater security to information that Blackberry offered in comparison to other smartphones. Companies such as Apple and Samsung have spent time and money improving their security. Where Blackberry, arguably, dropped the ball was its sluggishness in improving its functionality or compatibility with third-party apps. This meant that the premium status it held for so long was gradually eroded.

That is not to say it does not still have its fans. The recent headlines caused by hacked celebrity images have highlighted the work still needing to be done by Apple. British prime minister David Cameron has commented on his dependence to his Blackberry device recently, and since 2012 iPads have been banned from cabinet meetings due to their lack of security.

The shares in Blackberry have jumped by 48% in 2014 but still remain below the year highs of $11.46. The 50-day moving average has offered some support, but these quarterly figures are not expected to impress and this momentum looks set to be tested.  

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.