Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är on balance volume (OBV) och hur fungerar det?

OBV-indikatorn är ett verktyg för teknisk analys som används för att identifiera marknadssentiment. Upptäck hur den fungerar och används vid trading.

Strategi Source: Bloomberg

Vad är OBV-indikatorn?

OBV-indikatorn (On Balance Volume) är ett tekniskt analysverktyg som används för att identifiera handelsvolymen för en tillgång över tid. Den populariserades av Joseph Granville på 1960-talet. Den mäter volymtrenden för en tillgång i förhållande till dess prisrörelser och beräknas på daglig basis.

OBV är mest populärt vid handel med aktier, eftersom de är mest mottagliga för prisrörelser baserade på handelsvolym. Men du kan också använda den för att handla med råvaror och valutor.

Hur fungerar OBV-indikatorn?

OBV-indikatorn bygger på principen att om en tillgång upplever en markant ökning av handelsvolymen signalerar det en ökad efterfrågan på tillgången som kan föregå en positiv prisrörelse.

Omvänt skulle en markant minskning av volymen tyda på att efterfrågan på tillgången har sjunkit och kan indikera en framtida nedgång i priset.

OBV beräknar den kumulativa summan av en tillgångs volym – adderar till den när priset går upp och subtraherar från den när priset går ner. På så sätt ses det som en konsekvent löpande summa av en tillgångs volym.

Följande formler beskriver hur OBV beräknas:

 • Tidigare OBV + Aktuell volym när det aktuella stängningspriset är högre än det tidigare stängningspriset
 • Tidigare OBV - Aktuell volym när det aktuella stängningspriset är lägre än det tidigare stängningspriset
 • Tidigare OBV förblir fast när det aktuella stängningspriset är lika med det tidigare stängningspriset

Föreställ dig att en aktie öppnar till ett aktiepris på 105 EUR. I slutet av dagen stänger den på 110 EUR med en handelsvolym på 15 000. Nästa dag stänger tillgången på 115 EUR med en handelsvolym på 10 000. Detta gör OBV-indikatorn till 25 000, eftersom gårdagens volym läggs till dagens siffra.

Om aktien sedan faller till 105 euro nästa dag med en handelsvolym på 12 000 kommer tillgångens OBV att beräknas till 13 000. Denna sekvens fortsätter varje dag, beroende på tillgångens stängningskurs.

När tillgångens pris rör sig i linje med OBV kan det tyda på att den nuvarande prisutvecklingen är stark och kan fortsätta. När priset rör sig i motsatt riktning mot OBV kan det tyda på att prisutvecklingen har försvagats och kan vända.

Du kan plotta OBV på ett diagram för att upptäcka eventuella bullish- och bearish-signaler, i likhet med andra tekniska analysverktyg.

Hur du börjar handla med OBV-indikatorn

Hur du handlar hos oss med OBV-indikatorn

 1. Skapa ett konto eller logga in
 2. Välj mellan Turbo24, CFD-kontrakt (contracts for difference), barrier-optioner och vanilla-optioner, och sök efter din handelsmöjlighet
 3. Välj "köp" för att gå lång eller "sälj" för att gå kort
 4. Ställ in din positionsstorlek och vidta åtgärder för att hantera din risk
 5. Öppna och övervaka din position

Hos oss handlar du med hävstång, vilket innebär att du kan vinna – eller förlora – pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig. Du kan till och med förlora mer än din insättning eftersom potentiella vinster och förluster förstoras till positionens fulla värde. Du bör noggrant bedöma din riskaptit innan du börjar med hävstångshandel och hantera din risk därefter. Det är också bra att komma ihåg att tidigare resultat inte garanterar framtida resultat.

Att handla med oss

Turbo24-handel ger dig möjlighet att handla 24/5 med oss, för att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser med en fast utgångstid, med hävstång från 3x och uppåt. Genom handel med CFD:er kan du ta en position på de underliggande prisrörelserna för tillgångar, oavsett om du tror att de kommer att gå upp eller ner.

Barrier-optioner ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris (barriärpris) om tillgången når en specifik barriärnivå inom en angiven tidsram. Vanilla-optioner är liknande, men är standardiserade optionskontrakt som ger dig rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja en underliggande tillgång utan att behöva nå någon barriärnivå.

Var och en av dessa handelsalternativ har sina egna fördelar och nackdelar. Överväg att dra nytta av våra onlinekurser för att lära dig dem på djupet och hur du hanterar din risk.

Nybörjare på trading? Använd vår handelssimulator för att öva riskfri trading.

OBV-handelsstrategi

Du kan använda OBV med andra tekniska analysmetoder för att bestämma ingångs- och utgångspunkter för en handel som en del av din bredare handelsstrategi. Dessa är några av de mest populära handelsstrategierna för OBV-indikatorn:

OBV trendlinje

Ett rudimentärt sätt att använda OBV är att rita en trendlinje längs din OBV-bana. När linjen trender uppåt kan det föreslå ett uppåtriktat tryck som du kan använda för att placera en köpposition. När den har en nedåtgående trend kan det tyda på ett nedåtgående tryck, så att du kan ta en säljposition.

OBV-divergens

Du kan titta på prisrörelsen och trendlinjen för OBV för att identifiera en divergens. Om priset rör sig uppåt men OBV-trendlinjen rör sig nedåt kan det signalera en bearish divergens där priset sannolikt kommer att sjunka igen. En bullish signal kan uppstå om priset faller medan OBV-trendlinjen stiger.

OBV-utbrott

Du kan markera stöd- eller motståndsnivåer med hjälp av OBV som grund för att identifiera brytpunkter för en aktie. När OBV bryter över en motståndspunkt kan du överväga en lång position. Om det bryter igenom ett stöd kan du överväga en kort position.

OBV glidande medelvärde

Du kan beräkna ett glidande medelvärde med hjälp av dina OBV-siffror ungefär som du skulle använda ett glidande medelvärde på vanliga aktiekurser. När OBV stiger över sitt glidande medelvärde kan det tyda på bullishness. När OBV faller under sitt glidande medelvärde kan det tyda på en säljtrend.

Begränsningar hos OBV-indikatorn

Det finns flera begränsningar hos OBV-indikatorn som du bör vara medveten om innan du använder den för att handla. Det är viktigt att använda OBV tillsammans med andra tekniska och fundamentala analysverktyg före handel.

Inte lämplig för daytrading

Eftersom OBV beräknas vid marknadens stängning är det vanligtvis inte så användbart för en daytrader att identifiera köp- och säljsignaler under dagen.

Falska signaler

OBV är en ledande indikator. Det innebär att även om den kan ge tidiga signaler är det inte alltid klart vad dessa signaler betyder. Meddelanden som chockar marknaden kan följaktligen ge kraftiga volymökningar som kan förvirra indikatorn.

Tillämplighet på olika marknader

Eftersom OBV är beroende av volym kanske den bara är effektiv vid bedömning av mer populära tillgångar, som aktier med ett högt marknadsvärde. Den ignorerar också andra faktorer som kan diktera marknadssentimentet, som aktienyheter eller uppdaterade ekonomiska siffror.

On balance volume sammanfattat

 • OBV-indikatorn (On Balance Volume) är ett tekniskt analysverktyg som används för att upptäcka marknadssentiment baserat på en tillgångs handelsvolym över tid
 • Det är en löpande summa som adderar eller subtraherar en tillgångs handelsvolym varje dag för att fastställa trender mot tillgångens prisriktning
 • Begränsningar i användningen av OBV-indikatorn inkluderar bristande lämplighet för daytrading och potentialen att ge falska signaler

 1. Alla turbos kan handlas 24/5, med undantag för aktier och vissa index (t.ex. HS50) som följer handelstiderna för deras referensbörs(er). Mer information finns här.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.