CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Daytrading-strategier för nybörjare

Daytrading är en av de populäraste tradingstilarna. Här är några saker du behöver veta om daytrading och hur du kommer igång.

Vad är daytrading?

Daytrading innebär att man öppnar och stänger positioner inom en och samma handelsdag. Man stänger alltså alla sina positioner vid slutet av varje dag och börjar på nytt igen följande dag. Daytraders köper och säljer flera tillgångar inom loppet av en dag, eller till och med flera gånger under samma dag, för att utnyttja små marknadsrörelser.

Daytrading intradag är inget för deltidstraders, eftersom det kräver mycket tid, fokus och engagemang samt ett särskilt tankesätt. Daytrading förutsätter att man fattar snabba beslut och gör många affärer som ger en relativt liten vinst varje gång. Det anses i allmänhet vara motsatsen till de flesta investeringsstrategier där man försöker dra nytta av prisrörelser under längre tidsperioder.

Läs mer om livet som trader och upptäck hur en typisk dag ser ut för Ekka Lundin

Så börjar du med daytrading i Sverige

Om du vill börja med daytrading behöver du:

 1. Undersöka marknader för daytrading
 2. Välja en daytrading-strategi
 3. Öva på att använda din strategi med ett demokonto hos IG
 4. Öppna ett konto och börja handla på marknaderna

Eller så kan du fortsätta att lära dig mer om daytrading och de finansiella marknaderna med våra onlinekurser i IG Academy.

Vilka är de bästa marknaderna för daytrading?

Daytrading associeras ofta med marknader som har fasta stängningar, men egentligen går det lika bra för en daytrader att handla marknader som är öppna dygnet runt (eller nästan dygnet runt). När det kommer till kritan är det du som väljer vilken marknad du vill handla, vad du har råd med och hur mycket tid du vill lägga på din trading. Här följer några populära marknader för daytrading:

Aktier

Daytrading med aktier är särskilt populärt bland nybörjare eftersom det finns så många olika aktier att handla. På aktiemarknaden är det vanligt att stänga positioner i slutet av dagen för att undvika ”gapping risk”, dvs. när nyheter och influenser över natten leder till att aktiekursen öppnar betydligt högre eller lägre än föregående dags stängningskurs.

Index

Daytrading med index följer i stort sett samma mönster som för aktier, eftersom det också är en marknad med begränsade handelstider. När du handlar index spekulerar du i utvecklingen för en hel grupp aktier snarare än ett enda företag. Till exempel representerar FTSE 100 de största bolagen på Londonbörsen utifrån börsvärde. Daytrading med index ger dig därför exponering mot en större andel av aktiemarknaden.

Kryptovalutor

Daytrading med kryptovalutor blir allt vanligare, särskilt då derivatprodukter ger traders möjlighet att dra nytta av både stigande och fallande marknadspriser. Och eftersom kryptomarknaden är öppen dygnet runt slipper daytraders betala för att hålla sina positioner öppna över natten och oroa sig över hur marknaden rör sig när de sover.

Valuta

Marknaden för valuta är ett annat populärt val bland nya daytraders eftersom det finns enormt många valutapar att välja bland, samt för att marknaden är väldigt likvid (dvs. att det enkelt går att köpa och sälja valutor). Precis som för kryptovaluta kan valutamarknaden vara ett sätt för daytraders att slippa betala för att rulla över positioner och undvika exponering mot marknadsrörelser under natten.

De fem populäraste daytrading-strategierna

Daytrading är i sig ingen tradingstrategi utan snarare en tradingstil, eftersom det enda kravet som ställs är att positioner inte hålls öppna över natten. Här nedan följer fem populära daytrading-strategier:

 1. Trendtrading
 2. Swingtrading
 3. Scalping
 4. Mean reversion
 5. Pengaflöden

Trendtrading

Trendföljande traders försöker tjäna pengar på att analysera riktningen på tillgångars priser och sedan köpa eller sälja beroende på vilken riktning trenden tar.

Vid en uppåttrend, där priset successivt når allt högre toppar, skulle en trader ta en lång position och köpa tillgången. Vid en nedåttrend, där priset successivt når allt lägre bottnar, skulle en trader ta en kort position genom att sälja.
Eftersom en position kan hållas öppen så länge som trenden pågår är det fler än bara daytraders som ägnar sig åt trendtrading. Om du bara sysslar med intradagshandel kommer du dock att stänga din position före dagens slut.

Swingtrading

Swingtrading går ut på att dra nytta av kortsiktiga prismönster, baserat på antagandet att priser aldrig rör sig i bara en riktning i en trend. Därför försöker swingtraders att tjäna pengar på både upp- och nedgångar som inträffar under kortare tidsperioder.

Medan trendtraders försöker utnyttja långsiktiga trender har swingtraders en tendens att fokusera på mindre reversals (omslag) i marknadens prisrörelser. De försöker identifiera dessa omslag i förväg och handla på dem för att på så sätt göra vinster på mindre marknadsrörelser.

Scalping

Scalping (på svenska "skalpning") är en kortsiktig tradingstrategi som går ut på att göra små men frekventa vinster och att uppnå ett högt vinst/förlust-förhållande. Teorin är att man precis lika enkelt kan bygga upp ett stort handelskonto genom att göra små vinster ofta, som genom att göra färre transaktioner och låta vinsterna löpa. Skalpning kräver en mycket strikt exit-strategi eftersom förlusterna annars snabbt kan överskrida vinsterna.

De flesta skalpare stänger sina positioner före handelsdagens slut eftersom de små vinstmarginalerna från varje trade inte väger upp för kostnaden för att hålla positionerna öppna över natten.

Mean reversion

Mean reversion baseras på teorin om att priser – och även andra värdemått såsom P/E-talet (avkastningskvoten) – i slutändan alltid återvänder till sitt historiska medelvärde (”the mean”).

Strategin använder glidande medelvärden och andra verktyg för teknisk analys i syfte att hitta tillgångar som på senare tid har rört sig långt borta från sina historiska genomsnittsvärden. Mean reversion-traders försöker sedan tjäna på när priserna återgår till sina normalvärden.

Pengaflöde

MFI-indikatorn (Money Flow Index) tittar på både volym och pris för att mäta om en tillgång är överköpt eller översåld.

Den jämför antalet transaktioner under föregående och aktuell dag för att fastställa om pengaflödet varit positivt eller negativt. Ett värde på 80 eller högre innebär att tillgången är överköpt och definieras som en säljsignal. Ett värde på 20 eller lägre är en indikation på att marknaden är översåld och definieras som en köpsignal.

Förstå faktorerna som påverkar daytrading

Daytrading är ofta mer tidskrävande än vanliga buy-and-hold-strategier. Därför finns det ett par viktiga faktorer som det är bra att ha koll på innan man sätter igång. När du ägnar dig åt investering ligger ditt fokus på långsiktiga marknadsrörelser. Dagliga prisförändringar har därför liten inverkan på helhetsbilden. Om du däremot sysslar med daytrading fokuserar du på faktorerna som kan påverka marknadsutvecklingen intradag.

Dessa kan vara:

 • Likviditet. Likviditet är ett mått på hur enkelt och snabbt det går att öppna och stänga positioner i en marknad. Hög likviditet är extremt viktigt för daytraders som i regel gör många transaktioner under en och samma dag.
 • Volatilitet. Volatilitet avser hur snabbt priset på en tillgång rör sig och är en viktig faktor för daytraders. Om volatiliteten förväntas bli hög under dagen kan svängningarna skapa många möjligheter till kortsiktiga vinster.
 • Handelsvolym. Handelsvolymen anger hur många gånger en tillgång har köpts eller sålts under en viss tidsperiod. En hög handelsvolym visar på ett stort intresse för tillgången och kan användas för att hitta bra in- och utgångslägen.

Välj hur du vill handla

Första steget till att bli en daytrader är att bestämma vilka produkter du vill handla. Derivatprodukter, till exempel CFDs, är populära bland daytraders eftersom de inte behöver äga den underliggande tillgången. Därmed kan de öppna och stänga positioner mycket snabbare och handla på både stigande och fallande marknadspriser.

Skapa en handelsplan

Innan du börjar daytrada måste du definiera exakt vad du vill uppnå med din handel och sätta realistiska mål. Om du hoppas på att tjäna mycket pengar snabbt riskerar du att bli mycket besviken eftersom daytrading har en brant inlärningskurva.

Det är också viktigt att fundera på exakt hur du vill gå tillväga för att öppna och stänga positioner samt om din metodik ska baseras på fundamental eller teknisk analys. Väljer du fundamental analys kommer din handel sannolikt att kretsa kring makroekonomiska händelser, bolagsrapporter och nyhetsrapporteringar. Om du istället väljer att använda teknisk analys kommer ditt fokus troligtvis att ligga på diagrammönster, historiska data och tekniska indikatorer.

Lär dig hantera risker med daytrading

Att skapa en strategi för riskhantering är ett viktigt steg i att förbereda din trading. Genom att vidta åtgärder som förhindrar att du råkar ut för värsta tänkbara scenario kan du begränsa eventuella förluster. Riskhanteringsverktyg som stoppordrar och limitordrar är en viktig del av varje tradingstrategi.

Det sägs ofta att en framgångsrik trader stänger positioner som går med förlust snabbt och låter lönsamma positioner löpa. Det här är lika viktigt i daytrading som i andra strategier. Som trader behöver du inte alltid ha rätt, men du bör vara snabb att erkänna när du har fel och vidta åtgärder för att se till att du alltid tjänar mer pengar på de vinnande affärerna än du förlorar på de dåliga.

Åsikterna går isär om huruvida en trader borde rikta in sig på ett högt vinst/förlust-förhållande eller snarare fokusera på risk/belöningskvoten. Framgångsrika daytraders har ofta ett lågt vinst/förlust-förhållande, ibland under 40 %, men satsar på en risk/belöningskvot på minst 1:2 – dvs. de räknar med att dubbla pengarna som de är villiga att riskera. Det här är upp till varje trader att bestämma, men en sak är säker: det är inte fel att göra ett misstag och ta en liten förlust, men att hålla kvar positionen och realisera en stor förlust är nog det snabbaste sättet att avsluta sin karriär som trader.

Öppna och övervaka din första position

När du känner dig säker på din handelsplan är det dags att börja handla. Först och främst behöver du öppna ett konto. Om du inte vill börja handla på de riktiga marknaderna ännu kan du öva på att öppna positioner i en riskfri miljö med ett demokonto hos IG.

När du väl har ett konto måste du bestämma vilka handelsparametrar du vill använda. Du kommer troligtvis att vilja öppna både långa och korta positioner inom en och samma handelsdag. Om du tror att marknaden kommer att stiga väljer du att ”köpa” tillgången, och om du tror att marknaden kommer att sjunka väljer du att ”sälja” den.

Kom ihåg, som daytrader kommer du sannolikt att öppna och stänga många positioner under samma handelsdag. Därför är det viktigt att du håller koll på händelser och nyhetsrapporteringar som kan påverka priserna på den marknad som du handlar. Det kan du göra med hjälp av våra nyheter och tradingidéer.

I slutet av handelsdagen är det dags att stänga alla positioner som du fortfarande har öppna. Det är väldigt viktigt att använda en tradingdagbok där du skriver upp alla positioner som du öppnar och stänger under en dag för att kunna följa lyckade och misslyckade affärer.

Daytrading i korta drag

För att hjälpa dig att komma igång med din daytrading har vi listat det viktigaste att ha koll på här nedan:

 • Daytrading innebär att man öppnar och stänger positioner inom en och samma handelsdag.
 • Traders använder den här stilen för att förhindra risk för slippage eller för att undvika avgifter för att hålla positioner öppna över natten.
 • Daytrading kräver mycket tid och engagemang och är därför inte särskilt vanligt bland deltidstraders.
 • Några marknader som är populära för daytrading är aktier, index, kryptovaluta och valuta.
 • Det är viktigt att analysera marknadens likviditet, volatilitet och handelsvolym innan man börjar daytrada.
 • Det finns olika daytrading-strategier, bland annat trendtrading, skalpning, swingtrading, mean revision och pengaflöden.
 • Innan du börjar handla finns det några viktiga steg som du behöver ta: bestäm hur du vill handla, skapa en handelsplan, utforma din riskhanteringsstrategi samt öppna din första position.

Vanliga frågor om daytrading

Vad behöver jag för att börja med daytrading?

Det första du behöver för att börja med daytrading är en detaljerad handelsplan och strategi. När du väl har dessa är det dags att öppna ett konto och sätta in pengar. Det är viktigt att ha tillräckligt med medel för att täcka säkerhetskravet för de positioner som du öppnar.

Om du inte känner dig redo att börja handla på marknaderna ännu kan du alltid öppna ett demokonto och öva på daytrading med 100 000 SEK i virtuella medel.

Vilken mjukvara krävs för daytrading?

Du behöver ingen specialiserad mjukvara för att börja med daytrading. När du öppnar ett konto hos IG får du tillgång till vår prisbelönta handelsplattform som ger dig möjlighet att handla via webbläsaren, mobilen och surfplattan.

Om du är ute efter mer avancerad mjukvara kan du även få tillgång till verktyg som ProRealTime och MetaTrader 4.

Kan jag tjäna pengar på daytrading?

Ja. Daytraders kan tjäna pengar på att göra små men frekventa vinster. Hur mycket de tjänar varierar stort beroende på strategi, tillgängligt kapital och riskhanteringsplan.

Daytrading medför dock en stor risk, och det är därför som vi understryker hur viktigt det är att läsa på innan man börjar handla de finansiella marknaderna. Om du vill lära dig mer om daytrading och andra tradingstilar kan du besöka IG Academy.

Hur mycket pengar behöver jag för att börja daytrada?

Hos IG behöver du göra en insättning på minst 3 000 SEK för att börja handla.

I övrigt beror kostnaden för din daytrading i hög grad på vilka marknader du väljer att handla, marknadsförhållandena samt personliga omständigheter och riskattityd.

Vilka avgifter och skatter medför daytrading?

Vilka avgifter och skatter som gäller för daytrading beror på vilken produkt och marknad du handlar. Om du väljer att handla aktier med CFDs tar vi ut ett courtage. För alla andra marknader betalar du endast spreaden. Läs mer om våra kostnader och avgifter.

Publicerad : 2019-12-18T15:20:00+0000


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Lär dig handla på valuta

Ta reda på hur valutahandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna valutaartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på valuta?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på över 80 stora och små valutapar
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Gör analyser och handla smidigt i snabba, intuitiva grafer

Sugen på att handla?

Använd kunskaperna du har fått i denna artikel. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.