Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Nybörjarguide till teknisk analys

Teknisk analys går ut på att förutse framtida prisrörelser på marknaderna med hjälp av historiska mönster och formationer i diagram. Upptäck grunderna i teknisk analys och vad som skiljer den från fundamental analys.

Video poster image

Förstå teknisk analys

Teknisk analys kan genomföras på en rad olika sätt, men de flesta metoder går ut på att använda historiska prisdiagram i kombination med tekniska indikatorer, eller oscillatorer. Syftet med teknisk analys är att identifiera lättigenkännliga mönster som hjälper traders att hitta rätt tidpunkt och prisnivå för att öppna och stänga positioner i en marknad.

Oftast visas prisrörelserna i diagrammen i form av så kallade candlesticks som ger viktig information om marknadspriset under en viss tidsperiod:

 • Färgen på candlestick-staplarna visar om priset har rört sig uppåt (grön) eller nedåt (röd)
 • Kropparna visar öppnings- och stängningspris
 • Svansarna visar högsta och lägsta pris

Lär dig mer om hur candlestick-trading fungerar

Tekniska analytiker använder en rad olika indikatorer i diagrammen. Vissa populära strategier för teknisk analys använder glidande medelvärden, Fibonacci Retracement och Bollinger-band för att identifiera prispunkter för att öppna eller stänga positioner. Vilka indikatorer som används varierar från person till person beroende på tradingstil, vilken marknad som handlas samt vilken tidsram man tittar på.

Innan de riskerar sitt kapital brukar tekniska analytiker ofta testa sina strategier genom att tillämpa dem på en marknads tidigare prisrörelser. Detta kallas för backtesting och går ut på att plocka faktiska data från ett urval av marknader och sedan testa strategin mot dessa data. Om backtestet lyckas får traders och analytiker förtroende för strategin och kan använda den som utgångspunkt för att öppna riktiga positioner.

Faktum är att vissa traders känner sig så säkra på sin strategi att de bestämmer sig för att automatisera den. Att automatisera en strategi för teknisk analys går ut på att ställa in en serie algoritmer som exekverar positioner med minsta möjliga mänskliga involvering.

Så börjar du handla med hjälp av teknisk analys

Om du vill börja med CFD-trading i Sverige bör du:

 1. Undersöka vilka marknader du kan handla i Sverige
 2. Undersöka diagrammet för din valda marknad
 3. Testa din strategi med ett demokonto hos IG
 4. Öppna ett tradingkonto för att handla på riktiga marknader

Du kan också fortsätta att lära dig mer om teknisk analys och finansiella marknader med hjälp av IG Academys olika onlinekurser.

Hur uppstod den tekniska analysen?

Grunden till teknisk analys anses vara Dow Theory, en uppsättning regler som formulerades av Charles Dow mellan 1851 och 1902. Reglerna ger traders vägledning om marknadsprinciperna, däribland olika typer av trender, prisrörelsernas faser samt hur nyheter påverkar marknaderna.

Utvecklingen har gått långt framåt när det gäller teknologier och möjligheten att automatisera analyser, men Dows metod anses fortfarande utgöra kärnan i dagens moderna tekniska analys.

Grundläggande antaganden inom teknisk analys

I grova drag kan man säga att den tekniska analysen utgår ifrån följande grundläggande antaganden:

 • Diagrammen visar historien. Förespråkare av teknisk analys anser att de kan förutsäga framtida rörelser baserat på historiska priser. I allmänhet rekommenderar man dock att kombinera teknisk analys med fundamental analys för att få en fullständig bild av marknaden innan man handlar.
 • Marknadspriser rör sig i trender. Enligt Dow Theory finns det tre olika tidsramar: primärtrenden som kan pågå i mellan ett och flera år, sekundärtrenden som varar i allt från tio dagar till ett år och den mindre trenden som kan vara mellan några sekunder och ett par dagar.
 • Historiska trender upprepas. Analytiker anser att prismönster har en tendens att upprepas. Därför tittar de på tidigare prisrörelser på marknaden och använder dem för att avgöra när det är läge att öppna eller stänga positioner för att maximera sina vinster.

Hur används teknisk analys?

Teknisk analys används i både långsiktig och kortsiktig trading. Investerare som fokuserar på långsiktiga trender kan använda tekniska indikatorer för att avgöra när de bör köpa aktier till sin portfölj, medan en kortsiktig daytrader kan använda dem för att identifiera snabba vinstmöjligheter.

Timing är A och O för framgångsrik trading, och teknisk analys kan hjälpa dig att handla vid rätt tillfälle för att maximera vinster och minimera förluster.

Teknisk analys kan användas på i stort sett vilken marknad som helst – allt som krävs är ett prisdiagram och tillgång till några tekniska indikatorer. Så oavsett om du vill handla aktier, index, valuta eller kryptovaluta kan teknisk analys vara användbar.

Teknisk analys jämfört med fundamental analys

Det finns många skillnader mellan teknisk och fundamental analys. Först och främst går fundamental analys ut på att undersöka olika interna och externa faktorer istället för att titta på tidigare prisrörelser.

Fundamentala analytiker använder information för att fastställa hur mycket de tror att en viss tillgång är värd och ger tillgången ett sk. ”fair value”, som motsvarar dess verkliga värde om all information hade räknats in i marknadspriset. Om tillgångens aktuella marknadspris är lägre än vad de tror att den är värd väljer de att köpa. Om priset ligger över det beräknade värdet väljer de istället att sälja.

Vad är teknisk analys?
Vad är teknisk analys?

Anta till exempel att en fundamental analytiker och en teknisk analytiker båda funderar på att handla Apple-aktier. Tradern som använder fundamental analys kanske tittar på Apples senaste resultatrapporter, hur teknologisektorn utvecklas samt det ekonomiska läget i stort innan hen gör en uppskattning av värdet på Apples aktier.

Tradern som använder sig av teknisk analys skulle däremot bortse från den här informationen och enbart fokusera på Apples prisdiagram. Med hjälp av tekniska indikatorer skulle hen leta efter mönster som visar hur Apples aktiekurs har uppfört sig tidigare och använda informationen för att förutse hur aktiekursen kommer röra sig härnäst och sedan handla därefter.

Teknisk analys kan vid första anblick verka mycket enklare än fundamental analys. Allt man behöver göra är ju att analysera en marknads diagram istället för att plöja igenom nyheter, finansiella rapporter och resultatredovisningar. Men många framgångsrika tekniska analytiker använder sig av ett flertal olika indikatorer och backtestar sina strategier för att försäkra sig om att de fungerar innan de handlar. Det är alltså absolut inte det enklare alternativet.

De flesta traders håller sig dock inte till bara teknisk eller fundamental analys utan använder en kombination av båda för att få en komplett och balanserad översikt. Du kan till exempel använda fundamental analys för att välja vilken marknad att handla och sedan använda teknisk analys för att avgöra när du borde öppna en position.

Begränsningar för teknisk analys

Även om teknisk analys är väldigt populär har metoden sina begränsningar. Exempel:

 • Teknisk analys kan vara subjektiv. Två traders kan få samma signal från en indikator, men tolka resultatet på olika sätt.
 • Den kan bli en självuppfyllande profetia. Om tillräckligt många handlar utifrån samma mönster kommer det leda till att prognosen faktiskt slår in. Detta kan visserligen vara en fördel, men kan också försvåra exekveringen av dina ordrar om alla marknadsaktörer exekverar exakt samma ordrar.
 • Teknisk analys är inte 100 % tillförlitlig. Det kommer alltid att finnas undantag från regeln som kan vara extremt riskfyllda. Oväntade rörelser kan leda till stora prissvängningar när många tekniska analytiker skyndar sig att stänga sina positioner samtidigt.
 • Den bortser från underliggande fundamentala data. Eftersom teknisk analys bortser från andra faktorer som kan påverka marknadspriset ger den en begränsad bild av marknaden. Så även om den kan peka ut bra ingångs- och utgångslägen – förutsatt att allt går som planerat – kan plötsliga nyhets- eller företagsrapporter orsaka volatilitet.

Det är viktigt att man är medveten om potentiella brister i sin strategi samt att man vidtar åtgärder för att undvika att de leder till onödiga förluster.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Lär dig handla på valuta

Ta reda på hur valutahandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna valutaartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på valuta?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på över 80 stora och små valutapar
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Gör analyser och handla smidigt i snabba, intuitiva grafer

Sugen på att handla?

Använd kunskaperna du har fått i denna artikel. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.