CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

CFDs vs. optioner: vilka är skillnaderna?

CFDs och optioner är båda finansiella derivat som ger dig möjlighet att handla på marknaderna, men de fungerar på väldigt olika sätt. Här följer en komplett guide till skillnaderna mellan de båda.

Vad är skillnaden mellan CFDs och optioner?

Skillnaden mellan CFDs (contracts for difference) och optioner är hur de olika kontrakten fungerar. När du handlar ett CFD-kontrakt ingår du ett avtal om att utbyta skillnaden i priset på en tillgång från när du öppnar din position till när den stängs. Med en option köper eller säljer du rätten (men inte skyldigheten) att handla en tillgång till ett fastställt pris.

Traders kan använda båda typerna av kontrakt för att gå lång och kort på finansiella marknader utan att bli ägare till några tillgångar. Kontrakten lämpar sig dock för olika strategier, kräver olika färdigheter och medför sina egna risker och vinster.

Grunderna i CFD-handel

En CFD är ett finansiellt derivat som innebär att du ingår ett avtal om att utbyta skillnaden i priset på en tillgång från när du öppnar en position till när den stängs. Du kan köpa ett CFD-kontrakt för att dra nytta av uppåtgående prisrörelser eller sälja ett om du tror att marknadens pris är på väg nedåt. Hur mycket du tjänar eller förlorar på varje affär beror på hur stor prisförändringen är för den underliggande tillgången.

Anta att du tror att Apples aktie kommer att stiga från sin nuvarande nivå på 290 $, så du köper ett CFD-kontrakt på Apple. Om du stänger din position när Apple ligger över 290 $, kommer din CFD-mäklare att betala dig skillnaden i priset från när du öppnade positionen till när den stängdes. Om Apple ligger under 290 $ är det istället du som får betala skillnaden till mäklaren.

Du skulle också ha kunnat sälja ett CFD-kontrakt på Apple. Om du säljer Apple-aktien på 290 $ och stänger positionen på 280 $ tjänar du 10 $. Om du stänger den på 300 $ förlorar du 10 $.

Precis som för vanliga aktier betalar du ett courtage när du öppnar en position på en aktie-CFD. För att du ska gå med vinst måste därför prisförändringen för Apples aktie vara större än kostnaden för positionen.

Du kan handla mer än bara aktier med CFD-kontrakt, bland annat valutor, aktieindex, kryptovalutor och råvaror. För de här marknaderna motsvaras kostnaden för positionen av spreaden.

Öppna ett tradingkonto hos IG och börja handla CFDs redan idag.

Grunderna i optionshandel

En option är också ett finansiellt derivat som handlas i kontrakt. Istället för att avtala om att utbyta skillnaden i en tillgångs pris, köper eller säljer du möjligheten att handla till ett visst pris under en bestämd tidsperiod.

Vi går tillbaka till exemplet med Apple. Om du tror att Apple-aktien kommer att stiga från den aktuella nivån på 290 $, kan du köpa en option som ger dig möjlighet att köpa aktien på 295 $ vid valfri tidpunkt nästa månad. Om Apple stiger till över 295 $ kan du lösa in optionen och köpa aktien till ett lägre pris.

Du betalar en optionspremie för möjligheten att köpa Apples aktie på 295 $. Om din option aldrig blir lönsam kan du låta den löpa ut – det enda du förlorar är premien. Du måste dock tjäna mer än kostnaden för premien för att affären ska ge vinst.

En option som ger vinst när den underliggande marknaden stiger i värde kallas för en köpoption. Du kan även använda optioner för att blanka – dessa kallas för säljoptioner. När du köper en säljoption får du möjlighet att sälja en marknad till ett visst pris under en bestämd tidsperiod. När du köper en köp- eller säljoption motsvaras din risk av optionspremien (kostnaden för att köpa optionen).

Förutom att köpa optioner kan du även sälja, eller utfärda, dem. Om du utfärdar en köpoption öppnar du en kort position. Om du utfärdar en säljoption öppnar du en lång position. Du erhåller en premie när du utfärdar en option, men din risk är potentiellt obegränsad.

Optionspremien rör sig uppåt och nedåt beroende på hur stor sannolikheten är att kontraktet ger vinst innan det löper ut. Traders kan därför använda optioner för att dra nytta av marknadsrörelser utan att behöva lösa in sina kontrakt eller bli ägare till de underliggande tillgångarna.

Läs mer om hur optioner fungerar eller öppna ett tradingkonto för att börja handla dem nu.

Fördelar med CFD-kontrakt

Likheter med den underliggande marknaden

CFDs är utformade för att följa den underliggande marknaden relativt nära. Att köpa en Apple-CFD, till exempel, motsvarar att köpa en Apple-aktie. Att handla en valuta-CFD på GBP/USD motsvarar att köpa 100 000 brittiska pund i amerikanska dollar.

Transparent prissättning

CFD-priser påverkas endast av prisförändringarna på den underliggande marknaden. Vår Apple-CFD ökar i pris när Apples aktie ökar i pris och sjunker när aktiens pris sjunker. Alla CFDs fungerar på precis samma sätt.

Optionspremier å andra sidan, påverkas av mer än bara priset på den underliggande tillgången: de väger även in tid till förfall och eventuell volatilitet på den underliggande marknaden.

Inga förfallodatum

Avista-CFDs har inga förfallodatum – du kan låta dina positioner vara öppna så länge du vill. Optionskontrakt kan däremot löpa ut och bli värdelösa.

Ju närmare optionens förfallodatum, desto mer sjunker priset. Det här kallas för tidsvärdet. Dina positioner kan alltså naturligt minska i värde över tid. Med CFDs är tidsvärdet inget problem.

Hävstång

Du behöver bara reservera en procentandel av den totala kostnaden för CFD-kontraktet för att kunna öppna din position. Om du till exempel vill handla FTSE 100 till ett värde av 5 000 £, behöver du bara reservera 250 £. Du kan därmed frigöra kapital till andra investeringar eller trades.

Marknadsutbud

Med CFDs kan du handla ett enormt utbud av marknader. Hos IG får CFD-traders exempelvis tillgång till över 17 000 marknader med aktier, index, valuta och råvaror med mera. De flesta optionsmäklare erbjuder betydligt färre marknader.

Hos IG kan du till och med använda CFDs för att handla på optionspriser. Options-CFDs ger dig inte rätten att köpa eller sälja en marknad till ett visst pris, utan istället får du möjlighet att gå lång eller kort på förändringar i optionspremier. Du kan handla CFDs på dagliga, veckovisa, månadsvisa eller kvartalsvisa optioner.

Fördelar med optionshandel

Begränsad risk

När du köper en köp- eller säljoption begränsas din risk till kostnaden för premien som du betalar. Om den underliggande marknaden svänger i motsatt riktning än din position, kan du helt enkelt låta optionen löpa ut. Då förlorar du bara premien (det här gäller inte när du utfärdar optioner). När du handlar CFDs växer dina förluster i takt med att marknaden rör sig emot dig.

Även om din risk är begränsad när du köper optioner, kan du fortfarande dra nytta av hävstångseffekten. Det beror på att kostnaden för att köpa en option utgör en bråkdel av kostnaden för att köpa eller sälja den underliggande tillgången. Eventuell vinst däremot, beräknas utifrån storleken på prisförändringen i den underliggande marknaden.

Tänk dock på att riskerna förknippade med att utfärda optioner kan vara mycket större. Det beror på att vinsten begränsas av premien som du får när du säljer optionen, medan förlusten kan vara obegränsad om marknaden rör sig emot dig.

Avancerade strategier

Du kan använda en kombination av köp- och säljoptioner – alltså både köpa och utfärda kontrakt – för att dra nytta av avancerade tradingstrategier. En strut går exempelvis ut på att köpa en köpoption och en säljoption samtidigt på samma marknad. Då kan du göra vinst, oavsett i vilken riktning marknaden rör sig.

Med en del strategier kan du handla på volatilitet istället för på prisrörelser, eller till och med tjäna på stillastående marknader. Med CFDs får du inte samma nivå av flexibilitet, såvida du inte använder options-CFDs.

Hedging

Många traders använder optioner för att hedga mot potentiella förluster i sina portföljer.

Låt oss säga att du äger 100 aktier i Microsoft Corp (All Sessions). Du oroar dig för att marknaden är på väg att krascha, men du vill inte sälja riktigt ännu.

Du skulle kunna köpa en säljoption för att sälja 100 Microsoft-aktier på den aktuella nivån och därmed minska din förlust om Microsoft rasar. Om aktien inte faller förlorar du bara premien som du betalade för optionen.

Dock kan du även hedga med hjälp av CFD-kontrakt. I det här exemplet skulle du kunna sälja 100 aktie-CFDs på Microsoft. Då kompenseras eventuella förluster i din portfölj av det ökade värdet på din CFD-position.

CFD- eller optionshandel: vad är bäst?

Valet mellan CFDs och optioner beror på vad du har för mål med din trading. Med CFDs kan du handla på ett mycket bredare utbud av marknader, så om valmöjligheter är viktigt för dig kanske du föredrar att börja med CFDs.

CFD-handel är också mer transparent än optionshandel eftersom priserna rör sig punkt för punkt med den underliggande marknaden. Om du redan vet hur finansiella marknader fungerar har du antagligen ett visst hum om hur CFD-handel går till. För att handla optioner behöver du däremot lära dig lite mer.

De extra faktorerna som påverkar optionspriserna gör nästan att de kan klassas som ett eget tillgångsslag. Till exempel kan det vara en fördel att känna till ”grekerna”, eftersom de avgör hur känsligt priset på en option är för diverse faktorer.

Optioner är visserligen mer komplexa, men det innebär också att de har många fördelar. Det finns ett stort antal tradingstrategier som hjälper dig att hitta möjligheter oavsett marknadsförhållanden, eller att handla på volatilitet. När du köper kan du även dra nytta av större hävstångseffekt samtidigt som risken begränsas till din ursprungliga kapitalinsats.

Hos IG kan du handla CFDs på ett enormt utbud av marknader, däribland optioner. Öppna ett tradingkonto för att börja handla idag.

Publicerad : 2020-09-30T11:33:17+0100


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Ser du din nästa tradingmöjlighet?

Ta vara på tillfället. Handla på över 17 000 marknader i vår prisbelönta tradingplattform, med konkurrenskraftiga spreadar på bland annat index, aktier och råvaror.


Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.