Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så blir du en valutatrader

Valutamarknaden är alltjämt en av världens populäraste finansiella marknader. Ta reda på hur du blir en valutatrader – och hur du handlar FX utan att ständigt behöva bevaka marknaden.

Valutamarknaden Källa: Bloomberg

Så väljer du valutapar att handla

Första steget till att bli en valutatrader är att välja vilka valutapar du vill handla samt vilken tid på dygnet du vill öppna och stänga positioner. Nybörjare brukar i regel välja större valutapar som EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD eller USD/CHF. Här är anledningarna:

 • Hög handelsvolym: Det här betyder att det finns många köpare och säljare på marknaden samt att ordrar exekveras relativt snabbt och till konkurrenskraftiga priser.
 • Hög likviditet: Traders kan enkelt öppna och stänga positioner utan att behöva oroa sig för slippage eller breda spreadar.
 • Lägre volatilitet: De här valutaparen tenderar att vara mer förutsägbara och mindre känsliga för plötsliga och kraftiga kurssvängningar, vilket är bra för oerfarna traders.
 • Smala spreadar: I allmänhet anses smala spreadar vara bättre för traders eftersom det betyder att det kostar mindre att öppna och stänga positioner.

Mindre och exotiska par kan vara populära, särskilt bland de som är intresserade av tillväxtmarknader. Även om likviditeten eventuellt är lägre på dessa marknader, så kan de fortfarande vara mycket volatila. Några av de vanligaste paren är USD/ZAR, SGB/JPY, USD/SGD och CAD/CHF.

För nybörjare brukar den bästa tiden på dygnet att handla valuta vara när Londonbörsens och New York-börsens sessioner överlappar varandra (mellan kl. 9.00 och kl. 13.00 svensk tid). Det är då som valutamarknaden är som mest likvid, men också mer volatil, vilket ökar möjligheterna att ta en position.

Förstå vad som påverkar valutakurserna

För att lyckas som valutatrader behöver du bland annat veta vad som påverkar marknaden. Förändringar i valutakurserna beror på en rad olika faktorer, däribland:

Utbud och efterfrågan

Den grundläggande regeln om utbud (säljare) och efterfrågan (köpare) gäller även för valutamarknaden. Om efterfrågan på en viss valuta är hög men utbudet är lågt kommer värdet på den sannolikt att öka. Och om efterfrågan är låg men utbudet är högt kommer värdet normalt att minska. Växelkursen mellan valutapar varierar till följd av förändringarna i utbud och efterfrågan.

Centralbankernas penningpolitik

En centralbanks penningpolitik kan ha betydande effekt på valutakurserna. Banken har stort inflytande över räntor och växelkurssystem (som avgör den inhemska valutans värde mot andra valutor) samt valutainterventioner (åtgärder som syftar till att påverka valutans värde).

Skattepolitik

Skattepolitiken är ett sätt för stater att verka för en stabil ekonomi med stark och hållbar tillväxt. Exempelvis skulle valutatraders sälja valutan från ett land med hög skuldkvot (låg tillväxt) och i stället köpa valutan från ett land med låg skuldkvot (hög tillväxt).

Räntor och carry trades

”Carry trade” är en strategi som används av institutionella investerare. Den går ut på att sälja en valuta med låg ränta och använda intäkterna till att köpa en valuta med högre ränta. Målet är att tjäna pengar på skillnaden mellan de båda räntorna, vilket kallas för ”carry”.

Internationell handel

Värdet på en valuta kan påverkas av handelsbalansen mellan landet som den tillhör och andra nationer. Ett land med ett handelsöverskott (som exporterar mer varor och tjänster än det importerar) kan ha en starkare valuta än ett land med ett handelsunderskott (som importerar mer än det exporterar). Det beror på att landet som har ett handelsunderskott måste köpa utländsk valuta för att betala för sin import, vilket kan leda till att efterfrågan och därmed värdet på den egna valutan minskar.

Makroekonomisk statistik

Makroekonomiska indikatorer som inflation, tillväxt och statsskuld spelar en viktig roll för värdet på ett lands valuta på valutamarknaden.

För att fatta välgrundade beslut i sin valutahandel bevakar traders och investerare noga viktiga datapunkter som konsumentprisindex (KPI), producentprisindex (PPI), räntor, bruttonationalprodukt (BNP), nationalinkomst, sysselsättning och ekonomisk tillväxttakt för olika länder. Informationen analyseras och används som underlag för prognoser om valutakursernas framtida utveckling.

Externa faktorer

Externa faktorer, såsom krig och naturkatastrofer, kan också påverka kurserna på valutamarknaden. Exempelvis kan naturkatastrofer leda till störningar i ett lands produktions- och leveranskedja, vilket påverkar den ekonomiska tillväxten och gör att landets valuta blir mindre attraktiv för utländska investerare. På liknande sätt kan krig skapa osäkerhet och instabilitet och leda till att värdet på ett lands valuta sjunker.

Använda ett algoritmiskt tradingsystem för valuta

Som nybörjare på valutatrading är det lätt att bli överväldigad av de många och konstanta rörelserna på marknaden. Något som kan hjälpa dig att lyckas som valutatrader är att använda automatiserade (eller algoritmiska) tradingplattformar.

Hos oss får du tillgång till två olika automatiserade tradingplattformar: MetaTrader 4 och ProRealTime. Dessa tredjepartsplattformar är integrerade med vår egen plattform.

Vad är algoritmisk trading?

Algoritmisk trading (algotrading eller automatiserad trading) går ut på att använda datorprogram och algoritmer för att exekvera ordrar på de finansiella marknaderna. Algoritmerna är utformade för att analysera marknadsdata, identifiera tradingmöjligheter och exekvera ordrar baserat på en uppsättning förbestämda regler och instruktioner.

Den här formen av trading är vanlig bland institutionella investerare och hedgefonder, men är också tillgänglig för enskilda traders via plattformar och mäklare som erbjuder algoritmisk trading. Algotrading gör det möjligt att exekvera ordrar snabbare och mer exakt samt att analysera och bearbeta stora mängder data i realtid.

Fördelar och risker med algoritmisk trading

 • Ordrar exekveras till bästa pris
  Algoritmerna för algotrading är utformade för att analysera marknadsdata i realtid och kan identifiera bästa köp- och säljkurs för ett värdepapper. Det här kan leda till bättre orderexekvering och avkastning.
 • Mindre risk för manuella fel vid orderläggning
  En automatiserad tradingprocess minskar risken för fel som beror på den mänskliga faktorn och traders kan känna sig säkrare på att deras ordrar exekveras korrekt.
 • Felaktiga parametrar
  Om dina valda parametrar inte är korrekta kan det medföra större förluster än om du hade bevakat marknaden själv.
 • Sammansatta förluster
  Du riskerar flera och snabbt ökande förluster på grund av det stora antalet ordrar och hastigheten på exekveringen.

Så kommer du igång med valutatrading

 1. Öppna ett tradingkonto eller öva med ett demokonto
 2. Välj vilket valutapar du vill handla
 3. Bestäm om du vill använda Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner
 4. Välj hur du vill handla valuta – till spotpris eller med optioner
 5. Ange positionsstorlek och hantera dina risker
 6. Lägg din order

Tänk på att det krävs stort intresse och – framför allt – disciplin för att lyckas som valutatrader. Tänk alltid noga igenom alla beslut som du fattar. Dessutom bör du inte handla med stora penningsummor förrän du känner dig säkrare på dina färdigheter och din strategi.

Precis som alla andra marknader är valutatrading riskabelt eftersom du handlar med hävstång. Din initiala insats förstorar din exponering, men också dina förluster. Därför är det mycket viktigt att du hanterar dina risker.

För att du ska kunna bygga upp ditt självförtroende som trader erbjuder vi ett demokonto med 100 000 kr i virtuella medel.

Handla valuta med Turbo24

När du handlar forex med våra populära turbowarranter Turbo24 eller andra börshandlade produkter handlar du på prisutvecklingen för ett valutapar – om det kommer att stiga eller sjunka. Om priset rör sig i den riktning som du förutspått gör du en vinst, men om din prognos är felaktig gör du en förlust.

Turbo24 är populära eftersom du kan ange din egen knock-out-nivå, vilket minskar dina eventuella förluster.

Handla valuta med CFD:er

När du handlar valuta-CFD:er ingår du ett avtal om att utbyta skillnaden i priset på ett valutapar mellan tidpunkten då du öppnar din position och när du stänger den. För att öppna positionen måste du sätta in ett säkerhetskrav som gör att dina potentiella vinster och förluster blir större än din initiala insats.

Precis som med börshandlade produkter handlar på valutornas värde utan att bli ägare till några fysiska tillgångar. Dessutom kan du handla på stigande och fallande marknader.

Handla valuta med barriers och vanilla-optioner

När du handlar med barriers kommer din position att röra sig parallellt med priset på det underliggande valutaparet och stängas automatiskt när det underliggande priset når din knock-out-nivå. Du väljer själv din knock-out-nivå.

Vanilla-optioner ger dig rätten, men inte skyldigheten, att handla ett valutapar till ett visst pris på ett fastställt datum. Den här produkten lämpar sig bättre för lite mer erfarna traders.

Handla valuta till spotpris eller med optioner

Förutom att använda olika hävstångsprodukter kan du också handla valuta på följande sätt: till spotpris eller med optioner.

Att handla valuta till spotpris, eller avistakursen, går ut på att köpa eller sälja ett valutapar direkt till det rådande marknadspriset. Traders med ett kortsiktigt perspektiv handlar ofta på spotpriser. Valutaoptioner ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja ett valutapar till ett specifikt pris på ett specifikt datum.

Tänk på att finansieringskostnader tillkommer för spotpositioner som hålls öppna över natten, men däremot inte för optioner. Optioner har däremot bredare spreadar.

Glöm inte att all trading medför en risk – och att risken multipliceras när du handlar med hävstång. Se alltid till att vidta åtgärder för att hantera din risk.

Så blir du en valutatrader – sammanfattning

 • Första steget till att bli en valutatrader är att välja vilka valutapar du vill handla samt vilken tid på dygnet du vill öppna och stänga positioner
 • Valutakurserna påverkas av en rad olika faktorer, däribland utbud och efterfrågan, centralbankernas penningpolitik, skattepolitik och räntor
 • Traders kan handla valuta via automatiserade tradingsystem för att slippa hålla ständig koll på marknaderna
 • Hos oss kan du handla valuta med Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner – eller välja mellan att handla till spotpris eller via optioner


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Lär dig handla på valuta

Ta reda på hur valutahandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna valutaartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på valuta?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på över 80 stora och små valutapar
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Gör analyser och handla smidigt i snabba, intuitiva grafer

Sugen på att handla?

Använd kunskaperna du har fått i denna artikel. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.