S&P 500 nears long-term target

Price at time of writing – 1761.

With the Dow Jones Industrials closing in on my target level of 16,175 (currently 15,615, at last Friday's close), today I look to reaffirm the correlation between it and my target on the broader S&P 500 index.

To refresh our memories, in my last update on the S&P 500 on 23 September I reiterated a buy or 'stay long' policy with a target price of 1791. This recommendation remains intact. 

I also noted that the index had already outperformed the Dow since their unique lows formed in March 2009. Whereas we are currently waiting for the Dow to complete a 150% rise from that low – and fulfil my target level at 16,175 – the S&P arrived at this milestone in May this year. Gann-theory bulls might now argue there is every chance the index will push on to fulfil the next target in this 'quarters' sequence, completing a 200% rise. If this were to occur, it would please those that like round numbers, taking the index to a precise reading of 2000. 

I am more cautious, however. A further 30-point rise to 1791 would complete a 66.66% move from the secondary (but still important) low that formed in October 2011. This requires an advance of just 1.7%. Although the Dow requires a slightly larger 3.6% rise to fulfil my target, this remains an excellent correlation, and well within the acceptable margin for error.

Whichever way I cut and dice it, US stock markets are near to fulfilling my long-term targets, and appear set to confront a period of resistance. 

Recommendation: stay long. Prepare to take profit at 1791.

S&P 500 chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.