New downside targets for S&P 500

Price at time of writing – 1781.

As with the Dow, the S&P 500 also overshot my major target of 1791 by a similar percentage.

Nonetheless, a degree of tolerance was called for in stop-loss strategy, and my recommendation on 18 November to sell the index short remains firmly intact. Today I will attempt to establish downside targets.

The S&P 500 is an index with a slightly higher beta than that of the Dow Jones. My expected fall of 12.5% on the Dow is, therefore, likely to be exceeded on the S&P. A fall of 16.66% would place the index amid a cluster of old Gann percentages, taking it down to 1541. The band itself can be defined as 1530-1554.

In my November update on the S&P 500 I warned of the tell-tale signs of an approaching high. I won’t discuss these again today, other than to mention that they have not abated. A good shake-out in equity markets is both overdue and ultimately a healthy development.

Recommendation: stay short. Target 1541. Expect some support along the way at 1695. Stop-losses can be introduced and activated on strength above 1850.

S&P 500 chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.