Technical analysis: key levels for gold and crude

Recent downside for gold and Brent could be short-term, with latest gains in place. However, Brent looks a more reliable trend compared with gold for now.

Oil
Source: Bloomberg

Gold pulls back after sharp gains

Following a sharp appreciation, gold has drifted lower overnight, with the price rallying towards the $1297 region.

However, the stochastic indicator has been breaking back below 80 in a bearish manner, which raises a warning sign. As such, it makes sense to await a break above $1297 region to provide a signal that the recent bullish trend remains in place. 

Gold price chart

Brent pulls back into trendline and SMA support

Brent has been retracing lower this morning, bringing the price back into trendline and 50-hour simple moving average (SMA) support.

With a clear uptrend in place over the short term, there is a good chance we could see another move higher from here. With that in mind, as long as the price does not break below $62.39, another move higher looks likely from here. 

Oil price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.