Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold remains under pressure, while oil is unable to move above a key trendline. 

Gold bars
Source: Bloomberg

Gold pushes lower

Gold continues to hold above the 50-day simple moving average (SMA), but the sequence of lower highs and lower lows persists in intraday time frames.

From the current level, $1274, then $1267 and $1264 come into play. It will need a daily close back above $1300 to suggest a turn higher has begun.

Gold price chart

WTI still stuck below trendline

There still seems to be an inability to move above the downtrend line from the February highs for WTI.

A push below $50 would signal that a more substantial pullback has begun, that would target $49.40 and then $47.40. A daily close above $51 is needed to change the outlook here. 

WTI price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.