Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Uppvärmning inför det amerikanska presidentvalet

Det är inte så långt kvar nu till presidentvalet i USA. Så kan presidentvalet komma att prägla de finansiella marknaderna.

Källa: Getty

Spänningen stiger

Det är inte så långt kvar nu till presidentvalet i USA. Sommaren swishar förbi och sen är det september, oktober och 5 november är det dags. ”Primary election season” bjöd inte på någon vidare spänning men räkna med när det väl drar ihop sig. Såväl ovissheten vad gäller utfall men också konsekvenserna för såväl inhemsk som global ekonomi.

Hur kan vi kortfattat beskriva de bägges prestationer under deras sittande period som president? För att vara riktigt kortfattad, stimulanser. Fiskala stimulanser i form av sänka skatter, avregleringar och stimulanspaket likt Bidens Inflation Reduction Act.
Om vi blickar framåt mot den kommande fyraårsperioden är det dock svårt att se samma investeringslusta, eller möjligheten till en sådan, när den amerikanska statsskulden redan befinner sig på historiskt höga nivåer, budgetunderskotten stora och räntor som sannolikt kommer förbli relativt höga under en längre period.

Välmåendet för amerikansk ekonomi får dessutom också sägas vara rätt hyggligt just nu. Utsikterna ser helt enkelt annorlunda ut än när de båda stationerade sig i Ovala Rummet för första gången. Det är därför rimligt att vänta sig en mer neutral finanspolitik än tidigare.

Trump och tariffer

Än så länge har Trumps vallöften snarare pekat mot en ökad ekonomisk risk än tvärtom. Både på hemmaplan men kanske ännu mer ur ett globalt perspektiv. Trumps uttalanden kring högre tariffer på amerikansk import är betydligt mer aggressiva jämfört med vad som introducerades i början på hans presidentskap 2018.

Förhoppningen och tanken bakom detta är såklart att stärka den inhemska ekonomin, att möjliggöra för amerikanska bolag att öka sin produktion. Frågan man kan ställa sig där är dock om det verkligen finns tillräckligt med ledig kapacitet i form av fabriker och personal?

Det ska samtidigt sägas att det inte finns samma möjlighet att neutralisera eventuella nya tariffhöjningar med skattesänkningar. Räkna med en räntemarknad som inte skulle gilla att se sådana skattesänkningsförslag med tanke på den ökade oro som finns kring landets underskott och allt större skulder i offentlig sektor.

Biden sitter fast?

Om Biden vinner är det frågan om hur stort manöverutrymme det finns för att få igenom nya förslag i såväl kongress som senat. Tidigare förslag om nya utgiftsökningar med hjälp av högre skatter på företag och rika verkar ha svårt att få genomslag i kongressen och det finns en risk för Biden att detta kommer hålla i sig när såväl kongress som senat verkar agera motsträvigt.

Det är dock inte bara Trump som använder sig av tariffer i ett försök att stärka den inhemska ekonomin. Wall Street Journal rapporterar om att Bidenadministrationen förbereder en fyrfaldig höjning av tullavgifterna för elbilar från kinesiskt håll. Höjningen är en del av ett tullavgiftspaket, där tullarna höjs på ett flertal varor inom energiomställningen. Detta i ett försök att skydda producenter och arbetstagare i USA.

Tre möjliga effekter på de finansiella marknaderna om Trump blir vald president:

1. Högre tariffer kan ge en skjuts till inflationen, framförallt när efterfrågan hos kunden tillåter den som säljer sin vara att överföra ökade kostnader till konsumenten istället för att tvinga pressa ned sina egna marginaler. Centralbankerna är nog väldigt alerta på nya inflationsimpulser. Nya tariffer skulle med andra ord öka risken för mer en tajtare penningpolitik. Att störa den väntade räntesänkningscykeln skulle kunna få implikationer på de allra flesta finansiella tillgångsslag.

2. Samtidigt kan vi nog räkna med en starkare dollar om Trump blir vald president, vilket å sin sida skulle kunna mildra en sådan inflationsimpuls. När högre tariffer väntas slå hårdare mot övriga världen än för den alltmer stängda amerikanska ekonomin. Europeisk bilindustri är ett exempel på en sektor som skulle kunna hämmas.

3. Euron kan tänkas försvagas om Trump faktiskt sätter sin plan i verket vad gäller att stoppa USA:s support till Ukraina och även omvärdera landets involvering i NATO.


Denna information har sammanställts av IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Våra mest populära marknader

  • Valuta
  • Aktier
  • Index

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Alla aktiekurser är fördröjda med minst 15 minuter.

Håll dig uppdaterad med IG:s morgonrapport

Med IG:s morgonrapport får du ta del av marknadskommentarer och analyser från IG:s marknadsanalytiker.

Jag samtycker till att IG eller ett annat företag inom IG Group informerar mig om sina tradingidéer, produkter och tjänster via e-post.

Mitt samtycke lämnas frivilligt och kan återkallas när som helst. En sådan återkallelse av mitt samtycke skall inte påverka lagenligheten hos behandlingen av mina personuppgifter som skett före sådan återkallelse. För mer information om hur du utnyttjar rätten att återkalla ditt samtycke eller hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, vänligen läs Sekretessmeddelande och Åtkomstpolicy samt avsnittet om sekretess.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender