Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold looks set for short-term weakness, yet with North Korea a continued threat, it makes sense to look for longs. Meanwhile, Brent prices drift lower from a crucial resistance level.

Gold bars
Source: Bloomberg

Gold drifting lower from major resistance

Gold managed to break into a near 12-month high yesterday, following yet another nuclear test from North Korea. However, with the price having only fleetingly traded above the major $1337, November 2017 high, the weakness we are currently seeing provides us with a potential short-term period of downside. The $1332 area gives us a clear support level that would lead to a period of weakness. With the price currently moving below that level, there is a good chance we could see further downside from here.

However, it seems risky to short gold of late, given the potential for a North Korea fueled flight to safety at any moment. As such, further short-term downside would be perceived as a buying opportunity rather than something to sell into.

Gold price chart

Brent drifts lower from resistance zone

Brent has been drifting lower since hitting the notable $53.00 resistance region last week. The gradual nature of this move indicates that it could be a short-term weakness before we break higher.

However, until that $53.00 mark is broken, there is a chance we could move lower in a similar manner to that seen over the past month. 

Oil price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.