Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold appears to be on the way up once more, but the same cannot be said of oil. 

Gold bars
Source: Bloomberg

Gold going up again

A turnaround looks to be in place for gold, with the defence of $1240 leading to a bounce.

The next target is $1280 and then on to $1294. It would take a move back below $1240 to negate the positive outlook here.

Gold price chart

WTI remains bearish

So far there is not much sign of a real turnaround for WTI, we would need a push back above $44 to put a more bullish spin on things.

The $42 level will be the one to watch on the downside, as it would open the way to $39.60. 

WTi price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.