Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold manages to punch through a key resistance level, with crude prices also starting to look bullish. Will this commodity surge last?

Worker inspecting oil barrels
Source: Bloomberg

Gold breaks higher once more

Gold has managed to break through the key $1207 mark this morning, paving the way for further gains. Considering the recent rally has come amid a widespread period of equity and dollar strength, the potential for a reversal in both provides a very supportive environment for gold.

The $1200 mark represents the backstop to any pullback, where an hourly close below that level would provide a more bearish outlook. However, until then, a bullish view is back in place, with further upside unlikely to run into any significant resistance for quite some time.

Gold price chart

Brent seeking another move higher

Brent crude has managed to create higher highs and higher lows on an intraday basis, following a pullback into the 76.4% retracement. Given that we still remain above the long-term inverse head and shoulders (weekly timeframe), there is a chance we could start to see a resurgence, with $56.63 the first major hurdle to navigate. A bullish short-term is now in place, with an hourly close below $55.45 required to negate this bullish outlook.

Brent crude price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.