Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold has rallied off its lows, while oil is dropping back from key resistance.

Gold mining facility
Source: Bloomberg

Gold sees strong buying once more

For the second time in a week gold has seen strong buying towards the close.

It still needs to hold above $1180, and then push on to clear $1200, but a weakening US dollar provides a potential buying opportunity here. 

Gold price chart

WTI seeks to clear $52

The price touched $52 yesterday, before dropping back. It needs to clear $52 to maintain its upward move.

A failure to get back above $52 suggests a drop back to $49.50 in the first instance, and then down to $48. 

WTI price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.