Technical analysis: key levels for gold and crude

OPEC news is already driving substantial volatility in oil prices today, while gold remains trapped below $1200.

Mining
Source: Bloomberg

Gold eyes $1250

The same story is being played out here this morning as has been the case all week — buyers need to break $1200 to confirm upward momentum.

If this fails then we look to support at $1180 and then $1170. Below this the $1110 level may well come into play.

Above $1200 the commodity targets $1220 and then $1250.

WTI could drop to $42.86

Both Brent and WTI will be trading on news today, with levels likely to take a back seat.

WTI has rallied back above $48, with support so far this week focused around $45.50. A rally here needs to clear $49.50 to maintain momentum.

If a deal is not signed then we could see a rapid drop back to $45.50 and potentially lower, down to $42.86.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.