Technical analysis: key levels for gold and crude

The consolidation goes on in gold, which continues to hold above $1200. Meanwhile oil looks to be on the back foot after falling from $49 yesterday.

Crude oil processor
Source: Bloomberg

Gold shows no major rally signs

The price remains above $1200 but so far there is no sign of a real rally developing. A close above $1220 is needed to confirm real upward momentum is in play.

A move below $1200 still targets $1110. Gold’s fate is in the hands of the dollar, with a pullback for the greenback the best hope for a gold rally.

Gold price chart

WTI price slumps

With the excitement over a possible OPEC deal having worn off for now the price has dropped back from its highs above $49. It is now beginning to move below the 50-day simple moving average ($48.11).

If upside momentum has truly been lost then we would look to the rising trendline at $47.40 to provide support, with a break below here heading towards $44. 

WTI crude price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.