Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold continues its ascent amid wider market selling. Meanwhile, crude prices are regaining ground, yet it may not last long.

Oil refinery plant
Source: Bloomberg

Gold turning higher from trendline support

Gold continues to trend higher, with price trading within a rising wedge pattern. Overnight selling saw price fall into both trendline and 50-simple moving average support, which is now pushing price higher.

As such, it looks likely we will see a rally through Tuesday’s high of $1277. We would need to see a break below $1260 to negate this bullish view.

Gold price chart

Brent back to key resistance level

Brent has gained ground overnight, bringing price back to the crucial $51.23 resistance level. Yesterday’s choppy price action means we have a clearly defined level at $51.64, where a break above would negate this bearish view.

However, until then, a bearish outlook remains in place, with the $51.23 level providing the key near-term resistance level.

Brent crude price chart

WTI rally looks unlikely to last

WTI is also rallying, with price moving towards the key $47.90 resistance level. The initial break below that level marked a bearish signal that holds unless we see price break back above $50.22. 

WTI crude price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.