Technical analysis: key levels for gold and crude

Crude’s rally goes on, while gold remains friendless. 

Mining
Source: Bloomberg

Gold could move back to $1300

Yesterday’s rally to $1270 simply brought out fresh sellers, so now we look to see if $1250 is breached. If it is, then the next stop is likely to be $1200 over the longer term.

Sustained price action above $1280 might suggest that a bottom is in place and that the metal is moving back to $1300.

WTI eyes $50.50

The relentless climb goes on for the commodity. Since 30 September a rising trendline has stalled any major downside, so a dip back to $50.50 could see buyers return.

The $52.20 mark is still the level to watch on the upside, while it still requires a move below $49.50 to imperil the current rally.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.