Technical analysis: key levels for gold and crude

Risk aversion is doing wonders for gold, but even oil is holding up thanks to OPEC’s deal earlier in the week.

Gold bullion
Source: Bloomberg

Gold looking more stable

Perhaps Deutsche Bank will be what sends gold back to the highs for the year. The price has stabilised above $1320 and is now on track to head back to $1340 and potentially on to $1360.

Risk aversion could well drive the price higher, even from current intraday overbought levels, but the new week may offer a chance to buy on the dips more effectively rather than chasing a move into a weekend when anything could happen.

Gold price chart

WTI pullbacks may be buying opportunity

Despite the excitement surrounding European banks we could see this pullback overnight as a buying opportunity. It would need a drop through $46.80 to really imperil the upward move, which looks likely to push on to $48.40. 

WTI price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.